Terms of Service

Trang này (cùng với những văn bản được dẫn chiếu đến trong đó) cung cấp các điều khoản theo đó bạn có thể sử dụng trang web này (myunidays.com) ("Trang web"), với danh nghĩa khách hoặc người dùng đã đăng ký. Vui lòng đọc những điều khoản sử dụng này ("Điều khoản") một cách cẩn thận trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web. Khi sử dụng Trang web, bạn chứng tỏ sự đồng ý với những Điều khoản này và đồng ý tuân thủ theo chúng. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng Trang web.

Thông tin về chúng tôi

UNiDAYS.com là một trang web được vận hành bởi UNiDAYS LTD, giao dịch với tên UNiDAYS (hay “chúng tôi” và “của chúng tôi”). Công ty đăng ký tại Anh và xứ Wales theo mã số 7552253 và có địa chỉ đăng ký tại số 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Truy cập Trang web

Quyền truy cập Trang web được cấp phép tạm thời, và chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi hoặc điều chỉnh dịch vụ được cung cấp trên Trang web mà không thông báo trước (xin xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu Trang web không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào vì mọi lý do.
Đôi khi chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang web hoặc toàn bộ trang web đối với những người dùng đã đăng ký.
Nếu bạn chọn hoặc được cung cấp một mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của thủ tục an ninh của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bảo mật và không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào do bạn chọn hoặc do chúng tôi cung cấp, vào bất kỳ thời điểm nào, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này.
Bạn chịu trách nhiệm thực hiện mọi thủ tục cần thiết để có thể truy cập vào Trang web. Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả mọi người truy cập Trang web qua kết nối Internet của bạn đều nắm được những điều khoản này và tuân thủ theo chúng.
Khi nhận mã khuyến mại hoặc một ưu đãi hay giảm giá qua Trang web, bạn thừa nhận rằng ưu đãi hoặc giảm giá đó tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba và bạn có trách nhiệm nghiên cứu các điều khoản và điều kiện đó trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba đó.
Dịch vụ UNiDAYS không dành cho người dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn không được phép sử dụng dịch vụ của UNiDAYS. Khi sử dụng dịch vụ này, bạn xác nhận rằng bạn từ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn trong khoảng từ 16 đến 17 tuổi, bạn chỉ có thể đăng ký dịch vụ UNiDAYS với sự chấp thuận của một phụ huynh hoặc người giám hộ pháp định. Khi sử dụng dịch vụ UNiDAYS bạn xác nhận rằng bạn đã đồng ý như vậy và sẽ tuân thủ theo những Điều khoản này. Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên bạn xác nhận rằng mình hoàn toàn có khả năng và năng lực tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, đại diện và bảo đảm được nêu ra trong những Điều khoản này, và sẽ tuân thủ theo những Điều khoản đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu đối với mọi quyền sở hữu trí tuệ trong trang Web của công ty. Ngoại trừ những thông tin được thu thập từ các trang web, sản phẩm và quảng cáo công ty khác, chúng tôi cũng là chủ những quyền sở hữu trí tuệ với các nội dung được đăng trên Trang web. Những sản phẩm này được bảo vệ bởi các luật và hiệp ước về bản quyền trên toàn thế giới. Tất cả những quyền đó được bảo lưu.
Bạn có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các trích đoạn trong bất kỳ trang nào từ Trang web với mục đích tham khảo cá nhân và bạn có thể thu hút sự chú ý của người khác về những nội dung được đăng trên Trang web, trừ khi có chỉ định khác.
Bạn không được sửa đổi các bản in hoặc điện tử của mọi nội dung mà bạn đã in ra hoặc tải xuống dưới bất cứ hình thức nào, và bạn không được dùng bất kỳ minh hoạ, hình ảnh, video, chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt khỏi bất kỳ văn bản kèm theo.
Tư cách của chúng tôi (cũng như của bất kỳ cộng tác viên được xác định nào) là tác giả của những nội dung trên Trang web luôn phải được ghi nhận.
Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào trong các nội dung trên Trang web vì mục đích thương mại mà không có giấy phép từ chúng tôi.
Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nội dung nào trong Trang web trái với những Điều khoản này, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc tiêu hủy mọi bản sao nội dung mà bạn đã thực hiện tùy theo quyết định của chúng tôi.

Độ tin cậy của thông tin đăng tải

Các bình luận, quảng cáo và nội dung khác được đăng trên Trang web không nhằm mục đích tư vấn hoặc sử dụng làm cơ sở tin cậy. Vì vậy chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh do bất kỳ sự tin cậy nào đối với những nội dung đó bởi mọi khách truy cập Trang web, hoặc bởi bất kỳ ai có thể được biết về nội dung bất kỳ trong đó.

Trang web được thay đổi thường xuyên

Chúng tôi đặt mục tiêu cập nhật Trang web thường xuyên, và có thể thay đổi nội dung vào bất kỳ lúc nào. Khi cần thiết, chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập vào Trang web hoặc đóng trang vô thời hạn. Mọi nội dung trên Trang web có thể trở nên lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung đó.

Trách nhiệm của chúng tôi

Những nội dung được hiển thị trên Trang web được cung cấp không kèm theo bất kỳ bảo đảm, điều kiện hoặc bảo lãnh nào về tính chính xác. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào được liên kết với chúng tôi xin công khai loại trừ:
Tất cả điều kiện, bảo đảm và những điều khoản khác có thể được ngầm hiểu theo quy định, pháp luật chung hoặc luật bình đẳng.
Mọi trách nhiệm với tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc có tính hệ quả phát sinh bởi bất kỳ người dùng nào có liên quan đến Trang web hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng hoặc là kết quả của việc sử dụng Trang web, mọi trang web được liên kết với nó và mọi nội dung được đăng trên đó, bao gồm không giới hạn mọi trách nhiệm với việc:
tổn thất thu nhập hoặc doanh thu;
tổn thất hoạt động kinh doanh;
tổn thất lợi nhuận hoặc hợp đồng;
tổn thất khoản tiết kiệm dự kiến;
tổn thất dữ liệu;
tổn thất lợi thế thương mại;
lãng phí thời gian quản lý hoặc làm việc; và
bất kỳ tổn thất hoặc thiết hại nào khác dưới mọi hình thức, cho dù phát sinh như thế nào và do vi phạm (bao gồm sơ suất), phá vỡ hợp đồng hay nguyên nhân khác, ngay cả khi có thể tiên liệu được.
Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của chúng tôi đối với cái chết hoặc tai nạn cá nhân phát sinh từ sự sơ suất chúng tôi, cũng như trách nhiệm của chúng tôi về việc trình bày sai lệch đối với một vấn đề trọng yếu hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác không thể miễn trừ hoặc hạn chế theo luật pháp được áp dụng.

Thông tin về bạn và hoạt động truy cập Trang web

Chúng tôi xử lý các thông tin về bạn tuân theo chính sách về quyền riêng tư của công ty. Khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc xử lý đó và đảm bảo rằng mọi dữ liệu bạn cung cấp là chính xác. Chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên máy tính cục bộ của bạn. Những Cookie này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào; chúng chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho trải nghiệm UNiDAYS.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng theo Quy định số 6 của Quy định về Bảo mật và Truyền thông Điện tử 2003 (PECR), bạn thừa nhận những nội dung sau:
1) Bạn có thể từ chối chấp nhận những Cookie từ trang web này bằng cách điều chỉnh cấu hình trình duyệt của mình để từ chối Cookie từ tên miền myunidays.com Khi làm việc này bạn sẽ không thể đăng nhập và chúng tôi sẽ không thể hiển thị thông tin chính xác cho bạn.
2. Khi đăng ký hoặc đăng nhập vào trang web, bạn công khai đồng ý rằng chúng tôi có thể thiết lập một Cookie cho mục đích này. Bạn sẽ không thể đăng nhập vào trang web khi chúng tôi chưa thiết lập một Cookie. Điều này được quy định theo điều 4(a) và 4(b) của các quy định.
3. Bạn có thể xóa Cookie bất kỳ mà chúng tôi đã thiết lập vào bất kỳ lúc nào từ trình duyệt của mình.
4. Việc sử dụng Cookie của chúng tôi tuân thủ theo định nghĩa về "Thực sự Cần thiêt" của các quy định, và do đó chúng tôi không cần phải hiển thị một thông báo với mỗi Cookie được thiết lập hoặc chỉnh sửa.

Virus, xâm nhập trái phép và các vi phạm khác

Bạn không được lạm dụng Trang web của chúng tôi bằng cách cố tình cài virus, trojan, sâu máy tính, bom logic hoặc nội dung khác độc hại hoặc gây hại về công nghệ. Bạn không được cố gắng giành quyền truy cập trái phép vào Trang web, máy chủ mà Trang web được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hay cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công Trang web bằng hình thức tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
Nếu vi phạm điều khoản này, bạn đã phạm tội hình sự theo Đạo luật Lạm dụng Máy tính 1990. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy tới các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và sẽ hợp tác với những cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do việc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, virus hoặc những nội dung gây hại về công nghệ khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các nội dung độc quyền khác của bạn do việc bạn sử dụng Trang web hoặc tải xuống bất kỳ nội dung nào được đăng trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

Liên kết tới Trang web

Bạn có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm việc đó theo cách thức công bằng và hợp pháp và không làm thiệt hại hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi, tuy nhiên bạn không được thiết lập liên kết theo cách thức gợi ý về bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi mà không dựa trên cơ sở thực tế.
Bạn không được thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào mà không do bạn sở hữu.
Trang web của chúng tôi không được phép xây dựng trên bất kỳ trang nào khác, và bạn không được tạo liên kết tới bất kỳ phần nào trên Trang web của chúng tôi ngoại trừ trang chủ. Chúng tôi bảo lưu quyền rút cấp phép liên kết mà không thông báo trước.
Nếu bạn muốn sử dụng nội dung trên Trang web ngoài các hình thức nêu trên, vui lòng gửi đề nghị của bạn tới info@myunidays.com.

Liên kết từ Trang web

Trong trường hợp Trang web chứa các liên kết đến những trang và tài nguyên khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, những liên kết này được cung cấp cho bạn chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Chúng tôi không có quyền kiểm soát về nội dung của những trang web hoặc tài nguyên đó, và không chịu trách nhiệm về chúng cũng như bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

Quyền tài phán và luật được áp dụng

Các tòa án tại Anh sẽ có thẩm quyền duy nhất đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập Trang web của chúng tôi mặc dù chúng tôi có quyền khiếu nại bạn về việc vi phạm những điều kiện này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có liên quan. Những Điều khoản này được chi phối bởi luật pháp nước Anh.

Thương hiệu

"UNiDAYS" là một thương hiệu đã được đăng ký.

Các thay đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi những Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để biết được những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện, vì chúng có ràng buộc với bạn. Một số quy định trong những Điều khoản này cũng có thể được thay thế bằng những điều khoản hoặc thông báo khác được đăng ở nơi khác trên Trang web của chúng tôi.

Thắc mắc của bạn

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những nội dung xuất hiện trên Trang web, xin vui lòng liên hệ info@myunidays.com.