Điều khoản dịch vụ

Ngày có hiệu lực: 15 tháng 11 năm 2022

Để xem phiên bản trước đây của Điều khoản dịch vụ, vui lòng nhấp vào đây.

Chào mừng bạn đến với Điều khoản dịch vụ của UNiDAYS (“Điều khoản”). Những Điều khoản này rất quan trọng vì trong đó:

 • Mô tả các điều khoản mà bạn và những người dùng khác phải tuân thủ khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 • Giải thích nghĩa vụ của bạn với UNiDAYS khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 • Chứa điều khoản miễn khởi tố tập thể đối với bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh; và
 • Giải thích việc cần làm nếu xảy ra vấn đề.

VUI LÒNG XEM XÉT CẨN THẬN VÌ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ GIỮA UNIDAYS VÀ BẠN. VIỆC TUÂN THỦ VÀ CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN MIỄN KHỞI TỐ TẬP THỂ.

Vui lòng xem lại cả Chính sách quyền riêng tưChính sách cookie của UNiDAYS để tìm hiểu cách UNiDAYS xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu, chấp nhận các Điều khoản này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với hoạt động xử lý được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi theo luật pháp tại khu vực tài phán của bạn.

Những Điều khoản này đưa ra điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc truy cập, sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến khác liên kết với những Điều khoản này (“Dịch vụ”). Những Dịch vụ này do Myunidays Limited, Unidays Inc., và các công ty liên kết (gọi chung là "UNiDAYS" hoặc “chúng tôi”) cung cấp. Những Điều khoản này áp dụng bất kể bạn là Thành viên (theo định nghĩa trong Mục 2) hay chỉ đang lướt xem. Myunidays Limited (MYUNIDAYS LTD) được thành lập và đăng ký tại Anh và xứ Wales với mã số công ty là 07552253, mã số thuế VAT 130053865 và văn phòng đăng ký tại số 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB.

Bạn phải từ 16 tuổi trở lên thì mới có thể sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ.

BẰNG VIỆC NHẤP VÀO NÚT “THAM GIA NGAY” HOẶC TẠO TÀI KHOẢN, BẠN CHO UNIDAYS BIẾT LÀ BẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG ĐIỀU CHỈNH TẤT CẢ HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, DÙ ĐÓ LÀ TRUY CẬP CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG UNIDAYS DÀNH CHO DI ĐỘNG HAY SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO KHÁC LIÊN KẾT VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY. Nếu không đủ điều kiện hoặc không đồng ý với những Điều khoản này, bạn không được phép sử dụng Dịch vụ.

UNiDAYS cung cấp phương thức xác minh trực tuyến cho các nhóm được chỉ định (chẳng hạn như sinh viên đang theo học đại học hoặc các chương trình đào tạo tương đương tại trường đại học hoặc cơ sở giáo dục) để xem các cá nhân có đủ điều kiện tham gia cộng đồng được kiểm soát không (“Xác minh”). Sau đó, cá nhân đã xác minh (“Thành viên”) có thể truy cập vào các chương trình khuyến mãi một cách liền mạch, bao gồm nhưng không giới hạn ở phiếu giảm giá, chiết khấu, quà tặng, cơ hội việc làm và giáo dục (“Ưu đãi”), cũng như hoàn tất giao dịch với các thương hiệu và nhà cung cấp dịch vụ tham gia (“Đối tác”) quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của mình với Thành viên trong cửa hàng hoặc trang web của đối tác.

Trong Dịch vụ của mình, UNiDAYS xác định tùy chọn của bạn và đề xuất Ưu đãi cùng các nội dung khác mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ (bao gồm cả quảng cáo của bên thứ ba). Để tận dụng Ưu đãi do Đối tác cung cấp, bạn có thể cần chuyển đến trang web của Đối tác, bằng cách nhấp trực tiếp vào Ưu đãi đó và/hoặc nhập mã giảm giá mà bạn nhận được cho giao dịch mua hàng từ Đối tác.

Những Điều khoản này áp dụng với Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • www.myunidays.com (“Trang web”);
 • ứng dụng UNiDAYS dành cho di động có trên App Store và Google Play (“Ứng dụng”);
 • việc sử dụng iframe của chúng tôi được nhúng trên trang web của Đối tác; và
 • bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào khác do UNiDAYS vận hành, có liên kết với những Điều khoản này.

Các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho dịch vụ trực tuyến dành cho người ứng tuyển việc làm, Đối tác, nhà cung cấp hiện tại và trong tương lai, GenZ Insights và các trang web khác dành cho Doanh nghiệp của UNiDAYS.

Các điều khoản bổ sung có thể áp dụng với một số tính năng nhất định của Dịch vụ, chẳng hạn như The Counsel hoặc The Edit (“Điều khoản bổ sung”). Tất cả các Điều khoản bổ sung đều thuộc những Điều khoản này (và được đưa vào đây bằng cách dẫn chiếu). Bạn phải đồng ý với Điều khoản bổ sung được trình bày với mình rồi mới có thể sử dụng các tính năng của Dịch vụ có áp dụng các điều khoản đó. Điều khoản này và Điều khoản bổ sung sẽ áp dụng như nhau, trừ khi có phần nào đó của Điều khoản bổ sung không thống nhất với Điều khoản này. Trong trường hợp như vậy, Điều khoản bổ sung sẽ chỉ kiểm soát trong phạm vi của điểm không thống nhất.

UNiDAYS không ngừng nỗ lực để cải thiện Dịch vụ của mình. Do đó, thỉnh thoảng UNiDAYS có thể cập nhật, sửa lỗi và thực hiện những thay đổi khác về Dịch vụ (“Cập nhật”). UNiDAYS bảo lưu quyền Cập nhật hoặc không Cập nhật. Nếu UNiDAYS Cập nhật, bạn đồng ý và cho phép UNiDAYS tiến hành Cập nhật dù có thông báo với bạn hay không.

Để cải thiện Dịch vụ, UNiDAYS cũng có thể ra mắt các tính năng và chức năng mới mà trước đây chưa có trong Dịch vụ (“Tính năng mới”). UNiDAYS bảo lưu quyền bổ sung Tính năng mới bất cứ lúc nào và tính phí cho Tính năng mới hoặc quyền truy cập vào một phần hay toàn bộ Dịch vụ. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không tính phí truy cập Dịch vụ, trừ khi bạn đồng ý trước là sẽ thanh toán các khoản phí đó. Vì vậy, bất cứ lúc nào cần tính phí cho phần Dịch vụ mà hiện đang miễn phí, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Mọi khoản phí mới (nếu có) đều sẽ được đăng nổi bật trên Trang web, Ứng dụng và những nơi thích hợp khác trong Dịch vụ. Bạn sẽ thanh toán mọi khoản phí phát sinh thông qua tài khoản của mình theo mức phí có hiệu lực trong chu kỳ thanh toán phát sinh các khoản phí đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở khoản phí cho bất kỳ sản phẩm/dịch vụ kỹ thuật số nào mà chúng tôi hay bất kỳ nhà cung cấp/nhà cung cấp dịch vụ nào khác bán thông qua Dịch vụ. Mọi khoản phí đều phải được lập hóa đơn cho bạn và do bạn thanh toán. Bạn phải thanh toán mọi khoản thuế hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ thông qua tài khoản của mình.

UNiDAYS có thể cung cấp Tính năng mới cho bạn dùng thử và đánh giá trước khi ra mắt rộng rãi với Thành viên. Khi Tính năng mới được cung cấp cho bạn dùng thử trước khi những người khác có quyền truy cập, chúng tôi gọi đó là “Dịch vụ dùng thử“. Một số Dịch vụ dùng thử yêu cầu bạn trả phí để sử dụng. Để có quyền truy cập Dịch vụ dùng thử, bạn đồng ý cung cấp ý kiến đóng góp về Dịch vụ dùng thử đó theo yêu cầu hợp lý của UNiDAYS. UNiDAYS có quyền sửa đổi Dịch vụ dùng thử mà không thông báo cho đến khi Dịch vụ dùng thử được coi là một phần của Dịch vụ và/hoặc chúng tôi quyết định không đưa Dịch vụ dùng thử đó vào Dịch vụ.

BẤT KỂ CÁC PHẦN KHÁC CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN, DỊCH VỤ DÙNG THỬ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VÀ CÁC BÊN CỦA UNiDAYS (THEO ĐỊNH NGHĨA TRONG MỤC 13) KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN CHỌN SỬ DỤNG DỊCH VỤ DÙNG THỬ. NẾU CÓ BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ DÙNG THỬ KHÔNG THỰC THI ĐƯỢC THEO LUẬT HIỆN HÀNH, THÌ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT MÀ CÁC BÊN CỦA UNIDAYS PHẢI CHỊU LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ DÙNG THỬ LÀ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP CỦA BẠN VỚI MỨC TỐI ĐA TƯƠNG ĐƯƠNG SỐ TIỀN BẠN CHI TRẢ CHO DỊCH VỤ DÙNG THỬ.

Không có nội dung nào trong Mục 4 này hạn chế quyền của UNiDAYS trong việc hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ hay bất kỳ nội dung nào thông qua Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý với bạn. Dù cố gắng hết sức để đảm bảo Dịch vụ luôn hoạt động đầy đủ, nhưng UNiDAYS không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn nếu thỉnh thoảng Dịch vụ không dùng được vì bất cứ lý do gì.

Ngày có hiệu lực của Điều khoản này được nêu ở đầu trang web này. Chúng tôi có thể thay đổi, bổ sung hoặc xóa các phần của Điều khoản này bất cứ lúc nào để phản ánh các Cập nhật, Tính năng mới hoặc những thay đổi trong luật hiện hành. Nếu các sửa đổi quan trọng về Điều khoản này làm giảm quyền hợp pháp của bạn, UNiDAYS sẽ đăng thông báo trong Dịch vụ và/hoặc thông báo trước cho Thành viên qua địa chỉ email trong tài khoản của họ ít nhất mười (10) ngày làm việc.

Điều khoản sửa đổi sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó của thỏa thuận, thông báo hoặc tuyên bố của chúng tôi trong hoặc về những Điều khoản này. Bạn có trách nhiệm xem lại những Điều khoản này trước mỗi lần sử dụng Dịch vụ. Nếu không đồng ý với những Điều khoản sửa đổi, bạn có thể hủy tài khoản và dừng sử dụng Dịch vụ trước khi hết khoảng thời gian thông báo. Sau khi hết khoảng thời gian thông báo hoặc sau khi nhận được thông báo, tiếp tục sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản, thay đổi hoặc sửa đổi đó.

Chúng tôi sẽ không thay đổi điều gì làm giảm nghiêm trọng quyền hợp pháp của bạn hoặc có hiệu lực trở về trước mà không thông báo, trừ khi chúng tôi phải làm vậy theo yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ quyền của những người dùng Dịch vụ khác.

Bạn phải đăng ký và xác minh vai trò Thành viên thì mới truy cập được vào Ưu đãi và các phần được kiểm soát của Dịch vụ. Nhằm cung cấp quyền truy cập liên tục vào Dịch vụ, thỉnh thoảng UNiDAYS sẽ yêu cầu bạn hoàn tất quy trình Xác minh. Nếu thích hợp, trong vòng 12 tháng kể từ khi không còn là sinh viên nữa, bạn có thể chọn duy trì trạng thái Thành viên thông qua chương trình GRADLiFE của chúng tôi.

Bạn phải từ 16 tuổi trở lên thì mới có thể sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ.

UNiDAYS KHÔNG CỐ Ý CHO PHÉP TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ ai đó dưới 16 tuổi đã tạo (hoặc cố tìm cách tạo) tài khoản, vui lòng thông báo cho info@myunidays.com.

Bạn có thể không tạo được tài khoản nếu đã từng bị tạm ngưng hoặc chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, sở thích, quan điểm và các chi tiết khác về bản thân, mà bạn chọn chia sẻ trong quá trình tạo tài khoản. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được từ bạn, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của UNiDAYS.

Bạn cam kết rằng mọi thông tin mình gửi cho UNiDAYS là đúng sự thật, chính xác, đầy đủ và bạn đồng ý luôn luôn giữ nguyên thông tin như vậy. Bạn đồng ý sẽ không tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài chính mình, tạo tài khoản với mục đích mạo danh người khác hoặc làm giả bất kỳ thành phần nào của quy trình Xác minh. UNiDAYS có quyền từ chối việc đăng ký/Xác minh hoặc hủy bỏ/tạm ngưng tài khoản bất cứ lúc nào nếu phát hiện hay nghi ngờ có hành vi vi phạm các Điều khoản này.

Khi tạo tài khoản, bạn sẽ tạo thông tin đăng nhập bằng cách chọn mật khẩu và cung cấp địa chỉ email. Mỗi lượt đăng ký chỉ dành cho một người dùng. Bạn không được phép dùng chung hoặc chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật về mật khẩu của mình và mọi hoạt động diễn ra khi bạn dùng tài khoản. Việc không tuân thủ những điều nêu trên sẽ cấu thành hành vi vi phạm Điều khoản này và có thể khiến tài khoản của bạn bị tạm ngưng hoặc chấm dứt ngay lập tức.

Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi tại info@myunidays.com nếu phát hiện hay nghi ngờ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu, tài khoản của bạn hoặc trường hợp xâm phạm bảo mật khác. Hãy đặc biệt cẩn trọng khi truy cập vào tài khoản bằng máy tính/thiết bị công cộng hoặc dùng chung để người khác không thể xem hay ghi lại mật khẩu/dữ liệu cá nhân khác của bạn.

Bất kỳ hành vi gian lận, lạm dụng hoặc hoạt động bất hợp pháp nào khác đều có thể là căn cứ để tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể trình báo bạn lên các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

Dịch vụ được cung cấp miễn phí cho bạn nhưng UNiDAYS có thể nhận được phí hoặc tiền hoa hồng khi bạn mua hàng hay tương tác với Ưu đãi trên trang web hoặc tại cửa hàng của Đối tác. Việc nhìn thấy quảng cáo là một điều kiện để truy cập Dịch vụ. Một số thành phần của Dịch vụ có thể yêu cầu thanh toán, chẳng hạn như gói đăng ký trả phí, nhưng UNiDAYS sẽ cho bạn chọn xem có dùng các tính năng đó hay không.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí và các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả chi phí cho thiết bị và kết nối Internet cần thiết để truy cập Dịch vụ. Nếu truy cập và sử dụng Dịch vụ trên thiết bị di động, bạn đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí phát sinh từ nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc Internet.

Mặc dù UNiDAYS cố gắng đảm bảo các Ưu đãi trên Dịch vụ là tốt nhất hiện có, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn tìm thấy mức chiết khấu cao hơn hoặc giá thấp hơn ở nơi khác. Đối tác của UNiDAYS, chứ không phải UNiDAYS, quyết định các điều khoản của Ưu đãi.

UNiDAYS sở hữu Dịch vụ và sở hữu hoặc có giấy phép cho nội dung trong Dịch vụ. Nội dung trong Dịch vụ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.
Giữa UNiDAYS và bạn thì UNiDAYS và bên thứ ba cấp phép cho UNiDAYS vẫn luôn là chủ sở hữu độc quyền và duy nhất của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Dịch vụ, bao gồm mọi nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ, cách thiết kế, lựa chọn, sắp xếp của Dịch vụ, cùng với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó (“Nội dung dịch vụ”). Bạn sở hữu mọi Nội dung người dùng của mình, như được mô tả ở bên dưới.

Nội dung dịch vụ bao gồm tên UNiDAYS và tất cả các tên, biểu trưng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế, khẩu hiệu có liên quan (“Nhãn hiệu hàng hóa UNiDAYS”). Chúng tôi cũng sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, điều phối, biên soạn và cải tiến Nội dung dịch vụ. Bạn phải tuân theo tất cả các thông báo, thông tin hoặc hạn chế khác về bản quyền có trong bất kỳ nội dung nào bạn truy cập thông qua Dịch vụ. Bạn không được sử dụng Nhãn hiệu hàng hóa UNiDAYS khi chưa được UNiDAYS cho phép trước bằng văn bản. Tất cả các tên, biểu trưng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế, khẩu hiệu của Đối tác và các bên thứ ba khác xuất hiện trên hoặc trong Dịch vụ là nhãn hiệu hàng hóa của chủ sở hữu tương ứng.

Bạn không có quyền, giấy phép hoặc ủy quyền đối với Nội dung dịch vụ, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này. Dịch vụ được bảo vệ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác về sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu. Cụ thể, bạn đồng ý không (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) làm những việc sau đây:

 • xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác có trong Dịch vụ;
 • tạo và/hoặc đăng cơ sở dữ liệu của riêng bạn chứa các phần của Dịch vụ, chẳng hạn như Ưu đãi và Đối tác, khi chưa được UNiDAYS đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản;
 • sao chép, phân phối, sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh, hiển thị công khai, trình diễn công khai, tái bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung dịch vụ nào, trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này;
 • sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập thông tin, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất hoặc thiết bị, quy trình, phương tiện tự động nào khác để truy cập, truy xuất, thu thập hoặc lập chỉ mục bất kỳ phần nào của Dịch vụ; và
 • vi phạm hoặc xâm phạm các quyền sở hữu của UNiDAYS hoặc bên thứ ba cấp phép cho UNiDAYS trong và đối với Nội dung dịch vụ vào bất kỳ lúc nào.

Bạn sở hữu Nội dung người dùng của mình nhưng cấp cho UNiDAYS quyền sử dụng nội dung đó

Nếu bạn muốn yêu cầu UNiDAYS xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Ngoài Nội dung người dùng, đôi khi bạn có thể chọn cung cấp cho UNiDAYS các ý tưởng, đề xuất hoặc ý kiến đóng góp khác về Dịch vụ. Bạn sở hữu ý kiến đóng góp của mình nhưng bằng cách cung cấp ý kiến đóng góp cho UNiDAYS, bạn đồng ý và theo đây cấp cho UNiDAYS quyền và giấy phép đã thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền, có giá trị vĩnh viễn, không hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền và hoàn toàn có thể chuyển quyền sử dụng thứ cấp để sử dụng, sao chép, trình diễn, hiển thị, phân phối, điều chỉnh, sửa đổi, định dạng lại, tạo sản phẩm phái sinh và khai thác theo bất kỳ cách nào đối với tất cả ý kiến đóng góp của bạn. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng UNiDAYS có thể sử dụng ý kiến đóng góp trong Dịch vụ, miễn là không trực tiếp xác định danh tính của bạn khi bạn chưa cho phép trước bằng văn bản. Mọi ý kiến đóng góp của bạn đều được coi là không bí mật và không độc quyền.

Tùy theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, UNiDAYS chỉ cấp cho bạn quyền truy cập, sử dụng Dịch vụ và quyền tải xuống một (1) bản sao Ứng dụng cho mục đích phi thương mại, cá nhân, giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi và có giới hạn.

Bạn chỉ được sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp, cá nhân, phi thương mại và không sử dụng cho bất kỳ mục đích gian lận nào hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng hay cố gắng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ để thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại cho chúng tôi hoặc bên thứ ba. Không giới hạn ở những điều nêu trên, bạn không được phép và đồng ý không cố gắng tự mình hoặc khuyến khích hay cho phép bất kỳ bên thứ ba nào làm những việc sau đây:

 • đạt được (hoặc cố gắng đạt được) quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc hệ thống mạng/máy tính của UNiDAYS thông qua hành vi tấn công, khai thác mật khẩu hoặc các phương tiện khác, hoặc xâm phạm bảo mật của bất kỳ máy tính hoặc mạng bảo mật nào;
 • sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào mà bạn biết hoặc nên biết là có thể gây hư hại, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc phá hỏng máy chủ hoặc mạng của UNiDAYS;
 • phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa, lừa dối, làm nhục, làm hại, gây khó chịu, bất tiện, lo lắng cho người khác, hoặc can thiệp (hay cố gắng can thiệp) vào việc sử dụng và tận hưởng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác;
 • sử dụng Dịch vụ thay mặt cho bất kỳ ai khác ngoài chính bạn;
 • sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch thuật, đảo mã, giải mã, cố gắng truy xuất hoặc giành quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ;
 • xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác có trong Dịch vụ hoặc vi phạm hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập thông tin, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất hoặc thiết bị, quy trình hay phương tiện tự động nào khác để truy cập, truy xuất, thu thập hoặc lập chỉ mục bất kỳ phần nào của Dịch vụ;
 • cho thuê, cho mượn, bán, chuyển quyền sử dụng thứ cấp, chuyển nhượng, phân phối, xuất bản, chuyển giao hoặc cung cấp Dịch vụ hay bất kỳ tính năng/chức năng nào của Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất cứ lý do gì;
 • định dạng lại hoặc đóng khung bất kỳ phần nào của các trang web thuộc Dịch vụ, bao gồm cả việc bán lại hoặc phân phối sản phẩm; hoặc
 • sử dụng Dịch vụ để gửi bất kỳ nội dung thương mại hoặc khuyến mại nào trái phép hoặc không được yêu cầu.

UNiDAYS bảo lưu quyền giám sát và ghi lại hoạt động trong Dịch vụ ở mức tối đa theo luật hiện hành và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu tham gia vào hoạt động sử dụng Dịch vụ bị cấm, bạn có thể bị tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản (theo quyết định riêng của chúng tôi), cũng như chịu các hình phạt dân sự, hình sự và/hoặc hành chính, phạt tiền hoặc trừng phạt đối với người dùng và những ai hỗ trợ người dùng.

Ngoài những gì được nêu rõ trong Mục 10 này, những Điều khoản trên áp dụng cho việc tải xuống, truy cập và sử dụng Ứng dụng của chúng tôi.

Khác với trang web, ứng dụng di động là một phần mềm được tải xuống và cài đặt trên thiết bị di động. Ngay cả khi được tải xuống thiết bị di động của bạn, Ứng dụng của chúng tôi vẫn được cấp phép – chứ không bán cho bạn. Bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Ứng dụng của chúng tôi hoặc bất kỳ quyền nào khác ngoài việc sử dụng Ứng dụng theo những Điều khoản này.

Bạn có thể tải một bản sao của Ứng dụng xuống thiết bị di động do mình sở hữu hoặc kiểm soát chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Để cung cấp cho bạn một số chức năng nhất định, Ứng dụng phải truy cập vào các chức năng và dữ liệu khác nhau trên thiết bị di động của bạn. Để biết thêm thông tin về cách Ứng dụng xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của UNiDAYS.

Nội dung trong Ứng dụng có thể khác với phần còn lại của Dịch vụ.

Đôi khi, chúng tôi có thể phát triển và cung cấp bản Cập nhật cho Ứng dụng. Tùy theo cách bạn cài đặt, khi thiết bị di động của bạn kết nối với Internet, Ứng dụng sẽ tự động tải xuống và cài đặt tất cả các bản Cập nhật hiện có. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được thông báo hoặc được nhắc tải xuống và cài đặt các bản Cập nhật hiện có. Bạn đồng ý tải xuống và cài đặt tất cả các bản Cập nhật, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng Ứng dụng có thể hoạt động không đúng cách nếu bạn không làm như vậy. Tất cả các bản Cập nhật của Ứng dụng được coi là một phần của Ứng dụng và Dịch vụ, đồng thời phải tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện trong những Điều khoản này.

UNiDAYS bảo lưu và giữ lại toàn bộ quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Ứng dụng, bao gồm tất cả bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa và các quyền sở hữu trí tuệ khác nằm trong hoặc có liên quan đến Ứng dụng, trừ khi được cấp rõ ràng cho bạn theo những Điều khoản này.

Khi bạn tải Ứng dụng xuống từ App Store của Apple hoặc Google Play (được gọi là "Nền tảng ứng dụng"), bạn xác nhận và đồng ý rằng:

 • Giữa UNiDAYS và Nền tảng ứng dụng thì UNiDAYS hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng.
 • Nền tảng ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Ứng dụng.
 • Nếu Ứng dụng của chúng tôi không tuân theo bất kỳ điều khoản hiện hành nào về bảo hành: (i) bạn có thể thông báo cho Nền tảng ứng dụng và Nền tảng ứng dụng có thể hoàn lại cho bạn tiền mua Ứng dụng (nếu có), (ii) trong phạm vi tối đa theo luật hiện hành, Nền tảng ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với các ứng dụng và (iii) nếu có bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào khác liên quan đến việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản bảo hành nào, thì giữa UNiDAYS và Nền tảng ứng dụng, trách nhiệm là của UNiDAYS.
 • Nền tảng ứng dụng không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn liên quan đến Ứng dụng hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng.
 • Nếu bên thứ ba tuyên bố rằng Ứng dụng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên khác, thì giữa Nền tảng ứng dụng và UNiDAYS, UNiDAYS chịu trách nhiệm điều tra, biện hộ, giải quyết và xử lý mọi khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như vậy.
 • Nền tảng ứng dụng và các công ty con là bên thứ ba thụ hưởng của điều khoản sử dụng hiện hành vì họ có liên quan đến giấy phép sử dụng Ứng dụng của bạn. Khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong điều khoản sử dụng của chúng tôi, Nền tảng ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các điều khoản sử dụng liên quan đến giấy phép Ứng dụng của bạn đối với bạn với tư cách là bên thứ ba thụ hưởng.
 • Bạn cũng phải tuân thủ tất cả các điều khoản hiện hành của bên thứ ba thông qua Nền tảng ứng dụng khi bạn dùng Ứng dụng.

Để tìm hiểu thêm về dữ liệu cụ thể được thu thập qua Ứng dụng, vui lòng kiểm tra cài đặt thiết bị di động của bạn hoặc xem lại thông báo công khai trên Nền tảng ứng dụng mà bạn đã tải Ứng dụng xuống. Để dừng hoạt động thu thập tất cả dữ liệu thông qua Ứng dụng, vui lòng gỡ cài đặt ứng dụng.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn không sống ở quốc gia đang bị Chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc đã bị Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và (ii) bạn không có tên trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của Chính phủ Hoa Kỳ.

Những Điều khoản này có hiệu lực khi bạn thừa nhận chúng khi tiến hành Xác minh hoặc thực hiện quy trình khác, tải xuống Ứng dụng hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào có liên kết với những Điều khoản này. Những Điều khoản này có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc UNiDAYS chấm dứt.

Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại info@myunidays.com và/hoặc xóa tài khoản.

UNiDAYS có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản và quyền truy cập vào Dịch vụ bất kể có thông báo hay không, nếu UNiDAYS có cơ sở hợp lý để tin rằng Thành viên hoặc người dùng khác của Dịch vụ đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào về việc sử dụng Dịch vụ.

UNiDAYS có thể thay đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, bao gồm cả tính sẵn có của bất kỳ Dịch vụ nào. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.

Khi những Điều khoản này chấm dứt, các quyền do UNiDAYS cấp sẽ chấm dứt và bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ, cũng như xóa tất cả các bản sao của Ứng dụng khỏi thiết bị di động của mình.

Việc chấm dứt không và sẽ không hạn chế bất kỳ quyền hoặc biện pháp chế tài nào của UNiDAYS hoặc của bạn theo quy định của pháp luật hoặc luật công bằng.

Dịch vụ chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, bao gồm Đối tác, nền tảng mạng xã hội và quảng cáo (gọi chung là “Dịch vụ liên kết”). UNiDAYS không thể và cũng không kiểm soát các Dịch vụ liên kết, mặc dù một số Dịch vụ liên kết cho phép bạn xuất thông tin của mình sang đó, chẳng hạn như thông qua các tính năng “thích” hoặc “chia sẻ” trên mạng xã hội. UNiDAYS không chịu trách nhiệm và cũng không ủng hộ hay chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng Dịch vụ liên kết cùng các trang web của bên thứ ba. Vui lòng xem xét cẩn thận chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng khác của tất cả các Dịch vụ liên kết. Nếu quyết định truy cập vào Dịch vụ liên kết, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Dịch vụ liên kết đó, chứ không phải Điều khoản này.

Cách khiếu nại hoặc phàn nàn về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ

Tất cả sản phẩm hoặc dịch vụ bạn mua từ Đối tác đều do Đối tác đó định giá, cung cấp và vận chuyển, chứ không phải UNiDAYS. UNiDAYS không phải là đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối của Đối tác hoặc cho các sản phẩm/dịch vụ của Đối tác. UNiDAYS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không có trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hoạt động mua hàng hoặc tương tác giữa bạn và Đối tác, bao gồm mọi khiếu nại, khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm, thương tích, thiệt hại tài sản, mức phí không phù hợp, giao hàng, lỗi, mã khuyến mại, lỗi định giá hoặc mô tả sản phẩm không chính xác, cho dù đó là hoạt động trực tuyến hay tại cửa hàng, ngay cả khi bạn không có tài khoản riêng với Đối tác. Nếu không hài lòng với việc mua hàng từ Đối tác hoặc gặp vấn đề khác về dịch vụ khách hàng liên quan đến sản phẩm của Đối tác, thì bạn phải liên hệ với Đối tác. Việc giải quyết khiếu nại hoặc các vấn đề sẽ tuân theo chính sách của Đối tác.

Dịch vụ có thể bao gồm phần mềm của bên thứ ba, thường được cung cấp miễn phí theo nguồn mở hoặc giấy phép tương tự (“Phần mềm bên thứ ba”). Mặc dù Dịch vụ cung cấp cho bạn phải tuân theo các Điều khoản này, Phần mềm bên thứ ba trong Dịch vụ có thể tuân theo các giấy phép hoặc điều khoản sử dụng khác. Các điều khoản này sẽ được trình bày với bạn nếu có.

Miễn trừ trách nhiệm bảo hành

UNIDAYS KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY CỦA BẤT KỲ ƯU ĐÃI, KHUYẾN MÃI HAY THÔNG TIN NÀO KHÁC HIỂN THỊ HOẶC PH N PHỐI QUA DỊCH VỤ.

KHI LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VỚI TẤT CẢ CÁC THIẾU SÓT VÀ SAI LỆCH MÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, UNiDAYS - THAY MẶT CHÍNH MÌNH, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG (GỌI CHUNG LÀ “CÁC BÊN CỦA UNiDAYS”) - TỪ CHỐI RÕ RÀNG MỌI BẢO ĐẢM, DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY CÁCH KHÁC, LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM, CŨNG NHƯ CÁC BẢO ĐẢM CÓ THỂ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, THỰC HIỆN, SỬ DỤNG HOẶC MUA BÁN. KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN, KHÔNG BÊN NÀO CỦA UNiDAYS CUNG CẤP BẤT KỲ BẢO HÀNH HOẶC CAM KẾT NÀO VÀ CŨNG KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, ĐẠT ĐƯỢC BẤT KỲ KẾT QUẢ DỰ KIẾN NÀO, TƯƠNG THÍCH HOẶC HOẠT ĐỘNG VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM, HỆ THỐNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO KHÁC, HOẠT ĐỘNG KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐÁP ỨNG BẤT KỲ TIÊU CHUẨN NÀO VỀ HIỆU SUẤT HAY ĐỘ TIN CẬY, KỊP THỜI, AN TOÀN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI, VÀ CŨNG KHÔNG TUYÊN BỐ RẰNG BẤT KỲ LỖI HAY KHIẾM KHUYẾT NÀO CÓ THỂ HOẶC SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC.

MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ/GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC QUYỀN THEO LUẬT ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG. VÌ VẬY, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Trách nhiệm pháp lý của UNiDAYS

UNiDAYS chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại hợp lý, trực tiếp và có thể lường trước do UNiDAYS vi phạm nghiêm trọng Điều khoản này, theo các quy định của Điều khoản này.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý của UNiDAYS

Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, UNiDAYS không và sẽ không chịu trách nhiệm về:

 • thiệt hại không thể lường trước được, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hệ quả phát sinh;
 • thiệt hại mang tính răn đe hoặc trừng phạt;
 • bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, kinh doanh, hợp đồng, gián đoạn kinh doanh, khoản tiết kiệm dự kiến, lợi thế thương mại hoặc cơ hội kinh doanh liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ;
 • vi rút hoặc phần mềm độc hại khác do truy cập vào Dịch vụ hoặc lỗi, sự trục trặc, chậm trễ hoặc gián đoạn trong Dịch vụ; hoặc
 • tổn thất liên quan đến hành động của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các trang web của Đối tác.

Không nội dung nào trong Điều khoản này nhằm loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách nào trái pháp luật, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc đối với hành vi xuyên tạc gian lận hoặc hành vi cố ý khác. Đây là các Điều khoản giữa bạn và chúng tôi. Không bên nào khác có bất kỳ quyền nào theo các Điều khoản này, bao gồm cả quyền thực thi bất kỳ phần nào của các Điều khoản này.

Là người tiêu dùng, bạn được hưởng lợi từ bất kỳ điều khoản bắt buộc nào theo luật pháp của khu vực tài phán nơi bạn cư trú. Không nội dung nào trong Điều khoản này ảnh hưởng đến quyền của bạn, với tư cách là người tiêu dùng, được dựa vào điều khoản bắt buộc như vậy theo luật nước sở tại.

UNiDAYS mong có cơ hội giải quyết trực tiếp mọi vấn đề về Dịch vụ với bạn. Nếu bạn muốn cho chúng tôi biết về vấn đề nào đó, vui lòng liên hệ theo địa chỉ info@myunidays.com. Trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành, bất kỳ khiếu nại hoặc lý do khởi kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc các Điều khoản này đều phải được đệ trình trong vòng một năm sau khi khiếu nại hoặc lý do khởi kiện đó phát sinh. Nếu không thì sẽ vĩnh viễn hết hiệu lực.

Đối với mọi cá nhân ở bên ngoài Hoa Kỳ và Canada: Bạn và Myunidays Limited đồng ý rằng các Điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Anh và xứ Wales, đồng thời việc áp dụng Công ước của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế bị loại trừ rõ ràng.

Nếu là cư dân Liên minh châu Âu, bạn có thể yêu cầu thực thi quyền bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến các Điều khoản này ở Anh và xứ Wales hoặc ở quốc gia Liên minh châu Âu nơi bạn sinh sống. Ngoài ra, Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến mà bạn có thể truy cập tại đây. Bạn có thể xem thêm thông tin về quyền của mình với tư cách là người tiêu dùng tại đây.

Đối với mọi cá nhân tại Hoa Kỳ và Canada: Bạn và Unidays Inc. đồng ý rằng các Điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật của Tiểu bang New York, ngoại trừ các xung đột về pháp luật, và luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Bạn và Unidays Inc. đồng ý với quyền tài phán và nơi xét xử duy nhất là Tòa án Liên bang Hoa Kỳ hoặc các tòa án tiểu bang ở Khu vực phía Nam New York, trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành.

MIỄN KHỞI TỐ TẬP THỂ. Ở NHỮNG NƠI ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP VÀ Ở HOA KỲ, CẢ BẠN VÀ UNiDAYS ĐỀU ĐỒNG Ý RẰNG MỌI THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP SẼ CHỈ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRÊN CƠ SỞ CÁ NH N CHỨ KHÔNG PHẢI TẬP THỂ, HỢP NHẤT HOẶC ĐẠI DIỆN. MỖI CHÚNG TA ĐỀU TỪ BỎ MỌI QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ TRƯỚC BỒI THẨM ĐOÀN.

Khi sử dụng Dịch vụ hoặc gửi email cho chúng tôi, có nghĩa là bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử. Tùy vào cách bạn lựa chọn và cài đặt tài khoản, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn theo nhiều phương thức điện tử khác nhau, chẳng hạn như qua email, tin nhắn văn bản, thông báo đẩy của Ứng dụng hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web, trong Ứng dụng hoặc bằng cách khác thông qua Dịch vụ, chẳng hạn như trong tài khoản của bạn. Có thông tin được gửi tự động, có thông tin được gửi theo mặc định như một phần của Dịch vụ. Đôi khi, chúng tôi có thể thêm hoặc xóa một số loại thông tin liên lạc nhất định. Bạn có thể vào phần cài đặt tài khoản để điều chỉnh xem mình có muốn nhận một số thông tin liên lạc điện tử nhất định hay không. Mặc dù bạn có thể tắt một số thông tin liên lạc nhất định, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn thông báo khi cần thiết để có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, thông tin tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đều đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản, trừ khi luật hiện hành bắt buộc yêu cầu hình thức liên lạc khác. Đối với một số thông tin liên lạc điện tử, bạn có thể sẽ phải trả phí cho nhà mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thông tin liên lạc điện tử được gửi đến địa chỉ email mà bạn cung cấp trong tài khoản của mình. Nếu thay đổi địa chỉ email, bạn có trách nhiệm thông báo cho UNiDAYS. Các thay đổi đối với địa chỉ email sẽ áp dụng cho tất cả các thông tin liên lạc mà chúng tôi gửi cho bạn.

Một số thông tin liên lạc có thể bao gồm thông tin về tài khoản của bạn, chẳng hạn như yêu cầu đặt lại mật khẩu. Bất kỳ ai có quyền truy cập vào tài khoản email hoặc thiết bị di động của bạn đều có thể xem nội dung các thông báo này. Khi gửi thông tin tiếp thị hoặc khuyến mãi, chúng tôi làm vậy dựa trên sự đồng ý của bạn và khi được yêu cầu. Bạn cũng có thể kiểm soát thông tin tiếp thị của chúng tôi thông qua tài khoản của mình.


 • Những Điều khoản này (bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi) chứa đựng sự hiểu biết duy nhất và toàn bộ của và giữa UNiDAYS và bạn đối với Dịch vụ cùng các vấn đề được nêu tại đây, đồng thời thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận, tuyên bố và bảo đảm trước đây và đương thời, cả bằng văn bản và bằng miệng, liên quan đến Dịch vụ.
 • Các Điều khoản này có lợi và ràng buộc lần lượt đối với UNiDAYS, người kế thừa và nhận chuyển giao của bạn.
 • Mỗi bên có thể chuyển nhượng các Điều khoản này cho người kế thừa quyền lợi (toàn bộ hoặc một phần) khi có được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.
 • Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này hay không phản hồi hành vi vi phạm của bạn hoặc các bên khác theo bất kỳ cách nào sẽ không cấu thành việc chúng tôi từ bỏ quyền thực thi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào sau đó theo Điều khoản này hoặc hành động đối với các hành vi vi phạm tương tự.
 • Nếu một điều khoản trong Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thực thi được vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ được hiểu theo cách thống nhất với luật hiện hành để phản ánh chính xác nhất có thể ý định của các bên. Các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn có đầy đủ hiệu lực.
 • Không nội dung nào trong các Điều khoản này tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc đại lý giữa UNiDAYS và bạn.
 • Nếu UNiDAYS hoặc bạn bị ngăn cản thực hiện hoặc không thể thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Điều khoản này vì bất kỳ lý do nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của bên viện dẫn điều khoản này, thì thời gian thi hành của bên bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn theo khoảng thời gian bị trì hoãn hoặc không thể thi hành do vì lý do đó.
 • Các điều khoản trong Điều khoản này vốn nhằm kéo dài hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc hết hạn sẽ có hiệu lực sau khi tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập vào một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ chấm dứt.
 • Tiêu đề và chú thích chỉ dùng để bạn tiện theo dõi. Trừ khi được cung cấp hoặc được làm rõ theo ngữ cảnh, việc sử dụng các từ hoặc cụm từ bao gồm, đặc biệt, ví dụ, chẳng hạn hoặc các cách diễn đạt tương tự đều sẽ mang tính chất minh họa và sẽ không hạn chế ý nghĩa của từ, nội dung mô tả, định nghĩa, cụm từ hoặc thuật ngữ phía trước hoặc sau những từ đó.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản bằng ngôn ngữ khác của Điều khoản dịch vụ này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trên mọi khía cạnh.

Vui lòng liên hệ với UNiDAYS về những Điều khoản này:

 • Qua email: info@myunidays.com
 • Qua đường bưu điện:
  • Myunidays Limited, ℅ General Counsel, 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB
  • Unidays Inc., 434 West 33rd St. Suite 830, New York, NY 10001

Nếu có câu hỏi về Chính sách quyền riêng tư của UNiDAYS hoặc quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của UNiDAYS, vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư và/hoặc liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: dpo@myunidays.com hoặc unidays_eu_representative@planit.legal.
 • Qua đường bưu điện:
  • Myunidays Limited, ℅ DPO, 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB
  • Unidays Inc., 434 West 33rd St. Suite 830, New York, NY 10001
 • Đại diện của chúng tôi tại châu Âu theo Điều 27 GDPR là PLANIT//LEGAL:

Đức

Nếu bạn - người dùng Dịch vụ - thường trú tại Đức và sử dụng Dịch vụ với tư cách là người tiêu dùng, thì ngoài các điều khoản trước đó trong Điều khoản dịch vụ này, những điều sau đây sẽ áp dụng cho bạn và thay thế các điều khoản kia trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn:

 • Đối tác theo hợp đồng:
  Đối tác hợp đồng của bạn là Myunidays Limited, được đăng ký theo mã số công ty 07552253, mã số VAT 130053865 với văn phòng đã đăng ký tại 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, United Kingdom, số điện thoại 0115 9853070.
 • Không đảm bảo:
  Myunidays Limited không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào cho người dùng (ví dụ: đảm bảo về chất lượng và các thuộc tính nhất định).
 • Giới hạn trách nhiệm pháp lý:
  (1) Yêu cầu bồi thường thiệt hại của người dùng bị loại trừ. Điều này không áp dụng cho các yêu cầu bồi thường thiệt hại do tổn thương về tính mạng, cơ thể, sức khỏe hoặc do vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng thiết yếu (nghĩa vụ cơ bản), cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại khác do sự sơ suất hoặc cố ý làm trái của UNiDAYS, đại diện hợp pháp hoặc đại diện ủy quyền của UNiDAYS. Các nghĩa vụ hợp đồng thiết yếu là những nghĩa vụ cần thiết phải thực hiện để đạt được mục tiêu của hợp đồng.
  (2) Khi vi phạm một nghĩa vụ thiết yếu của hợp đồng do sơ suất, UNiDAYS chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi thiệt hại có thể lường trước điển hình của loại hợp đồng này. Điều này không áp dụng đối với các thiệt hại do thương tích về tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe.
  (3) Các hạn chế của các khoản (1) và (2) nói trên cũng được áp dụng có lợi cho các đại diện pháp lý và đại diện gián tiếp của UNiDAYS, nếu các khiếu nại được khẳng định trực tiếp chống lại họ.
  (4) Các giới hạn trách nhiệm pháp lý do các khoản (1) và (2) nêu trên không áp dụng cho đến khi UNiDAYS đã gian lận che giấu khiếm khuyết hoặc nếu UNiDAYS đã đưa ra đảm bảo cho chất lượng của điều. Điều tương tự cũng áp dụng nếu UNiDAYS và người dùng đã thỏa thuận về chất lượng của điều đó. Các quy định của Đạo luật về trách nhiệm sản phẩm của Đức (Produkthaftungsgesetz) vẫn không bị ảnh hưởng.
 • Lựa chọn luật pháp:
  Hợp đồng giữa Myunidays Limited và người dùng sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Anh và xứ Wales, loại trừ Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế. Các điều khoản luật định về việc hạn chế lựa chọn luật pháp và khả năng áp dụng các điều khoản bắt buộc, tại tiểu bang cụ thể nơi người dùng thường trú với tư cách là người tiêu dùng, sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Giải quyết tranh chấp trực tuyến:
  Người tiêu dùng có thể sử dụng Giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) thông qua nền tảng của ODR tại http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Địa chỉ email của Myunidays Limited là: info@myunidays.com
 • Thông báo theo Mục 36 của Đạo luật giải quyết tranh chấp người tiêu dùng của Đức (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz):
  Myunidays Limited không tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng và không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Ý

Bất kể Mục 14 ở trên, nếu bạn là người dùng sống ở Ý, thì bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi liên quan đến các Điều khoản này đều sẽ chỉ được giải quyết bởi tòa án nơi bạn thường trú hoặc tạm trú.

Bạn cũng có thể đăng ký cơ chế ngoài tòa án để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản này (theo Mục 141 – 141 decies của Bộ luật người tiêu dùng Ý, ngày 6 tháng 9 năm 2005 số 206). Ví dụ: bạn có thể sử dụng hoặc tham khảo nền tảng Giải quyết tranh chấp trực tuyến của châu Âu được đề cập ở trên.