Chính sách Cookie

Chính sách cookie này giải thích cách MYUNIDAYS LTD, UNiDAYS, Inc. và các công ty chi nhánh tương ứng (gọi chung là “UNiDAYS” hoặc “chúng tôi”) sử dụng cookie và công nghệ tương tự trên www.myunidays.com, The Edit, iframe của chúng tôi trên trang web của các đối tác kinh doanh (“Đối tác”) để cho phép truy cập vào nền tảng UNiDAYS cũng như bất kỳ trang web hay ứng dụng nào khác do UNiDAYS vận hành hoặc được vận hành thay mặt cho UNiDAYS, trên đó có đăng hoặc liên kết đến Chính sách cookie này (gọi chung là "Nền tảng" của chúng tôi). Chính sách cookie này giải thích lý do chúng tôi sử dụng cookie, các loại cookie được sử dụng và cách bạn có thể quản lý việc chúng tôi sử dụng cookie. Bạn nên đọc cả Chính sách quyền riêng tư của UNiDAYS.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được gửi đến hoặc truy cập từ trình duyệt web hoặc ổ cứng thiết bị của bạn. Một cookie thường chứa tên miền (vị trí trên Internet) gửi cookie đó, khoảng thời gian của cookie (cụ thể là thời điểm hết hạn) và một số duy nhất được tạo ngẫu nhiên hoặc thông tin nhận dạng tương tự. Cookie cũng có thể chứa thông tin về thiết bị của bạn, chẳng hạn như cài đặt, lịch sử duyệt web và hoạt động trong khi sử dụng Nền tảng. UNiDAYS cũng dùng web beacon, đôi khi còn gọi là pixel (xem bên dưới để biết thêm thông tin.)

Cookie mà UNiDAYS thiết lập trên Nền tảng của mình được gọi là cookie bên thứ nhất. Cookie do bất kỳ bên nào khác thiết lập được gọi là cookie bên thứ ba. Cookie bên thứ ba cho phép các tính năng hoặc chức năng của bên thứ ba hoạt động trên hoặc thông qua Nền tảng, chẳng hạn như phân tích, tiếp thị tự động và quảng cáo nhắm mục tiêu. Cookie bên thứ ba có thể nhận dạng máy tính của bạn khi máy tính này truy cập vào Nền tảng của chúng tôi và một số trang web nhất định khác.

Để tìm hiểu thêm về cookie nói chung, hãy truy cập www.allaboutcookies.org.

Chúng tôi sử dụng cookie vì một số lý do. Một số cookie là bắt buộc về mặt kỹ thuật để Nền tảng của chúng tôi có thể hoạt động. Các cookie khác cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu sở thích của thành viên nhằm tăng cường trải nghiệm của họ trên Nền tảng của chúng tôi. Bên thứ ba cũng phân phối cookie thông qua Nền tảng của chúng tôi nhằm mục đích quảng cáo và phân tích.

Bên dưới là phần mô tả các loại và chức năng của cookie được phân phối thông qua Nền tảng của chúng tôi. Các cookie cụ thể được phân phối có thể khác nhau tùy vào từng phần cụ thể của Nền tảng mà bạn truy cập. Bạn có thể xem Danh sách cookie ở bên dưới để nắm được thông tin về các cookie cụ thể được phân phối trên Nền tảng.

  • Cookie “thiết yếu” (hay bắt buộc phải có) là cookie bên thứ nhất, giúp chúng tôi phân phối Nền tảng cho bạn và cung cấp các dịch vụ cụ thể mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Cookie này được thiết lập để phản hồi các hành động do bạn thực hiện nhằm thay đổi cài đặt quyền riêng tư, đăng nhập hoặc hoàn thành biểu mẫu, cũng như để hỗ trợ các chức năng thiết yếu của Nền tảng như kiểm soát gian lận, sử dụng các yếu tố bảo mật trong khi duyệt xem và cho phép nội dung động (ví dụ: tải hoạt ảnh của văn bản hoặc hình ảnh.) Vì bắt buộc phải có nên những cookie này được tải xuống theo mặc định khi cần hiển thị Nền tảng.
  • Cookie “hiệu suất” (hay phân tích) giúp chúng tôi thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Nền tảng, từ đó phân tích và cải thiện Nền tảng. Chúng tôi sử dụng thông tin thu được bằng cookie hiệu suất dưới dạng tổng hợp, chứ không liên kết thông tin với từng người dùng trên Nền tảng. Nếu luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ tự động triển khai cookie hiệu suất bên thứ nhất khi bạn truy cập vào Nền tảng. Nếu bạn chọn không sử dụng hoặc không cho phép cookie hiệu suất, chúng tôi sẽ không biết khi nào bạn truy cập Nền tảng của chúng tôi.
  • Cookie “chức năng” giúp Nền tảng ghi nhớ lựa chọn hoặc tùy chọn của bạn, chẳng hạn như thông tin trong biểu mẫu hoặc hoạt động trước đây trên Nền tảng. Những cookie này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp khi sử dụng Nền tảng. UNiDAYS và các bên thứ ba có dịch vụ được nhúng tại khu vực cụ thể của Nền tảng có thể thiết lập những cookie này. Nếu bạn không cho phép những cookie này, một số hoặc tất cả các dịch vụ hiện có trên Nền tảng có thể sẽ hoạt động không đúng cách.
  • Cookie “nhắm mục tiêu” (hay quảng cáo) được UNiDAYS hoặc nhà quảng cáo bên thứ ba (như nhà cung cấp mạng xã hội) thiết lập thông qua Nền tảng. Loại cookie này được dùng để xây dựng hồ sơ sở thích của bạn và hiển thị cho bạn những quảng cáo mà chúng tôi và Đối tác cho rằng bạn sẽ quan tâm trên cả Nền tảng của chúng tôi lẫn những trang web khác (như nền tảng mạng xã hội). Nếu chọn không cho phép cookie nhắm mục tiêu, bạn vẫn sẽ nhìn thấy quảng cáo nhưng quảng cáo sẽ không được điều chỉnh theo sở thích của bạn.

Một số cookie chúng tôi sử dụng là bắt buộc phải có để Nền tảng có thể hoạt động. Ví dụ: Vào lần đầu bạn truy cập Nền tảng, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn thông báo và công cụ về cookie (Trung tâm tùy chọn cookie) để yêu cầu bạn chấp thuận các cookie không thiết yếu. Chúng tôi phải sử dụng cookie để ghi nhớ các tùy chọn cookie của bạn nhằm tuân thủ pháp luật (bạn có thể xem chi tiết về cookie này trong Danh sách cookie ở bên dưới).

Vào lần đầu bạn truy cập Nền tảng, chúng tôi sẽ tự động thiết lập cookie thiết yếu trên thiết bị của bạn. Những cookie này cực kỳ cần thiết để Nền tảng của chúng tôi có thể hoạt động. Đối với các loại cookie khác mà chúng tôi muốn sử dụng, bạn sẽ được mời chấp thuận việc chúng tôi sử dụng những cookie đó thông qua Trung tâm tùy chọn cookie. Nếu bạn không cung cấp sự chấp thuận thông qua Trung tâm tùy chọn cookie, chúng tôi sẽ không thiết lập những cookie này trên thiết bị của bạn. Nếu bạn không cung cấp sự chấp thuận, Nền tảng của chúng tôi vẫn hoạt động nhưng một số tính năng nâng cao và cá nhân hóa có thể sẽ không dùng được.

Nếu bạn cung cấp sự chấp thuận liên quan đến cookie, nghĩa là bạn cũng chấp thuận để chúng tôi và các bên thứ ba liên quan sử dụng những cookie đó có thể dùng thông tin cá nhân của bạn theo những cách được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thiết lập hoặc đọc các cookie liên quan trong khoảng thời gian đã nêu ở bảng bên dưới. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào bằng cách dùng Trung tâm tùy chọn cookie của chúng tôi để tắt hoặc chọn không sử dụng cookie liên quan. Vui lòng xem phần “Làm cách nào để quản lý tùy chọn cookie?” của Chính sách cookie này ở bên dưới.

Nếu bạn rút lại sự chấp thuận cho chúng tôi sử dụng cookie không thiết yếu, nghĩa là bạn cũng sẽ rút lại sự chấp thuận mà mình đã cung cấp để chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào thu thập được bằng những cookie đó. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Để tìm hiểu về các cookie trên Nền tảng của chúng tôi, vui lòng xem Danh sách cookie ở bên dưới.

Chúng tôi hiển thị và hỗ trợ Đối tác hiển thị quảng cáo nhắm mục tiêu bằng dữ liệu thu thập được khi người dùng tương tác với Nền tảng. Quảng cáo nhắm mục tiêu (còn gọi là quảng cáo được cá nhân hóa hoặc quảng cáo dựa trên sở thích) hiển thị dựa trên thông tin được tạo bằng hoạt động trên mạng, chẳng hạn như sử dụng Nền tảng, truy cập trang web chứa nội dung, quảng cáo hoặc cookie của Đối tác, cũng như trang web bạn truy cập trước và sau khi đăng nhập vào Nền tảng. Bạn có thể thay đổi tùy chọn cookie, bao gồm cả cookie nhắm mục tiêu, trên Nền tảng thông qua Trung tâm tùy chọn cookie. Bạn vẫn sẽ nhìn thấy quảng cáo nhưng quảng cáo có thể sẽ không được cá nhân hóa cho bạn.

Bạn có quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối cookie không thiết yếu. Bạn có thể dùng Trung tâm tùy chọn cookie hoặc sửa đổi tùy chọn kiểm soát trên trình duyệt web để chấp nhận hoặc từ chối cookie không thiết yếu.

Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie bất cứ lúc nào, bao gồm cả việc rút lại sự chấp thuận của mình, thông qua Trung tâm tùy chọn cookie của chúng tôi. Bạn có thể cần làm mới trình duyệt để cài đặt mình cập nhật bắt đầu có hiệu lực.

Một số trình duyệt sẽ cho phép bạn xem mình đang có cookie nào và xóa từng cookie hoặc chặn cookie từ trang web cụ thể hay tất cả trang web. Nếu bạn xóa mọi cookie, Nền tảng có thể sẽ không hoạt động đúng cách và bạn sẽ mất các tùy chọn đã lưu trong trình duyệt, bao gồm cả tùy chọn không sử dụng cookie mà bạn đặt thông qua một trong các công cụ chọn không sử dụng của chúng tôi.

Web beacon chứa thông tin nhận dạng duy nhất giúp UNIDAYS biết khi nào ai đó truy cập vào Nền tảng hoặc mở email từ UNiDAYS. Nhờ đó, chúng tôi có thể làm những việc như giám sát xu hướng truy cập của người dùng từ trang web này trong Nền tảng đến trang web khác, phân phối hoặc giao tiếp với cookie, biết được có phải bạn truy cập vào Nền tảng của chúng tôi từ quảng cáo trên mạng hiển thị ở trang web của bên thứ ba hay không, cải thiện hiệu suất của Nền tảng và đo lường mức độ thành công của chiến dịch tiếp thị qua email. Nếu bạn không muốn cho phép hoạt động theo dõi như vậy, vui lòng không tải xuống hình ảnh trong email của chúng tôi và/hoặc vui lòng hủy đăng ký danh sách nhận email bằng cách truy cập vào liên kết ở cuối mỗi email hoặc trong phần cài đặt tài khoản. Một số pixel liên kết với cookie, nên việc từ chối cookie hiệu suất có thể làm giảm hiệu quả của chức năng.

UNiDAYS sử dụng công nghệ Google Analytics cho quảng cáo nhắm mục tiêu. Đôi khi, Google còn gọi quảng cáo nhắm mục tiêu là “tiếp thị lại”. Dữ liệu được tạo bằng công nghệ của Google được truyền đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Thay mặt cho UNiDAYS, Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá việc sử dụng Nền tảng, cũng như biên soạn báo cáo cho chúng tôi và các bên thứ ba giúp vận hành, cung cấp dịch vụ liên quan đến Nền tảng. Nếu không muốn Google Analytics báo cáo dữ liệu của mình, bạn có thể cài đặt Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics theo hướng dẫn tại đây.

Để biết thông tin chung về cách Google thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn, vui lòng truy cập vào Chính sách quyền riêng tư của Google. Google đã phát triển tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu mà bạn có thể dùng để chọn không cho phép Google sử dụng các công nghệ theo dõi. Vui lòng truy cập vào trang chọn không hiển thị quảng cáo trên Google tại đây.

Thỉnh thoảng, cookie trên Nền tảng của chúng tôi có thể thay đổi, chẳng hạn như khi chúng tôi hợp tác với Đối tác hoặc nhà cung cấp mới. Bạn nên thường xuyên kiểm tra lại để tìm hiểu về các cookie trên Nền tảng của chúng tôi.

Ngày hiển thị ở đầu Chính sách cookie này cho biết lần cập nhật chính sách gần đây nhất. Còn ngày hiển thị ở đầu Danh sách cookie cho biết lần cập nhật danh sách này gần đây nhất.


Nhà cung cấp dịch vụ Danh mục cookie
UNiDAYS Thiết yếu, Chức năng, Nhắm mục tiêu, Hiệu suất
Snapchat Nhắm mục tiêu, Hiệu suất
Hotjar Nhắm mục tiêu, Hiệu suất
Hubspot Chức năng, Nhắm mục tiêu, Hiệu suất
New Relic Hiệu suất
Segment Chức năng, Nhắm mục tiêu
Spotify Chức năng
Facebook Nhắm mục tiêu
Google Nhắm mục tiêu, Hiệu suất
Bing Nhắm mục tiêu
Bombora Nhắm mục tiêu
LinkedIn Nhắm mục tiêu
CloudFlare Chức năng
Youtube Nhắm mục tiêu
Apple Nhắm mục tiêu
Doubleclick Nhắm mục tiêu
Adnxs Nhắm mục tiêu
Microsoft Nhắm mục tiêu
Twitter Nhắm mục tiêu
Pinterest Nhắm mục tiêu
Maxmind Chức năng
Woobox Nhắm mục tiêu
Giphy Hiệu suất
Interact Nhắm mục tiêu
Interact Nhắm mục tiêu
Instagram Chức năng, Nhắm mục tiêu
Apple Music Chức năng
AdZerk/Kevle Nhắm mục tiêu

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối lo ngại nào, vui lòng liên hệ với UNiDAYS theo địa chỉ: info@myunidays.com.