Hỗ trợ tiếp cận

Tại UNiDAYS, chúng tôi cam kết cập nhật và cải thiện trang web, ứng dụng và dịch vụ để cung cấp trải nghiệm hòa nhập, đa dạng và hỗ trợ tiếp cận cho tất cả thành viên của UNiDAYS. Để làm được điều này, chúng tôi liên tục cải thiện trải nghiệm người dùng cho mọi người bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp về hỗ trợ tiếp cận.

Trạng thái phù hợp

Nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận nội dung web (WCAG) xác định các yêu cầu đối với nhà thiết kế và nhà phát triển để cải thiện khả năng tiếp cận cho người khuyết tật. UNiDAYS hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn WCAG 2.1 Mức A và AA.

Nếu bạn có ý kiến đóng góp về hỗ trợ tiếp cận hoặc gặp khó khăn với trải nghiệm duyệt web, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@myunidays.com và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ thêm.