Cài đặt cookie

Khi bạn truy cập vào UNiDAYS, chúng tôi sẽ dùng cookie để lưu trữ hoặc truy xuất thông tin trong trình duyệt của bạn, sau đó dùng thông tin này để cải thiện chất lượng của Nền tảng UNiDAYS và mang đến cho bạn quảng cáo phù hợp. Cookie lưu trữ thông tin về bạn, thiết bị và tùy chọn của bạn nhưng thông tin trong cookie thường không trực tiếp nhận dạng bạn. Chúng tôi dùng cookie để tạo cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn trên Nền tảng, dựa vào hoạt động của bạn và cách bạn sử dụng Nền tảng. Bạn có thể dùng cài đặt cookie để tìm hiểu thêm về từng loại cookie bên dưới và thay đổi hoặc chấp nhận tùy chọn cookie. Lưu ý rằng việc chặn một số cookie nhất định có thể khiến chức năng trên Nền tảng hoạt động không đúng cách.

  • Luôn hoạt động