Tjänstens villkor

Användarvillkor

Gäller från: 07 juli 2021

För att se tidigare versioner av dessa användarvillkor kan du klickahär.

Välkommen till UNiDAYS användarvillkor (“Villkor”). Dessa villkor är viktiga eftersom de:

 • Beskriver villkoren som du och andra användare måste följa när ni använder våra tjänster
 • Förklarar dina skyldigheter gentemot UNiDAYS när du använder våra tjänster
 • Innehåller gruppundantag för varje tvist som kan uppstå och
 • Förklarar vad du ska göra om det uppstår ett problem.

VÄNLIGEN LÄS IGENOM NOGGRANT EFTERSOM VILLKOREN UTGÖR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN UNIDAYS OCH DIG. DIN ANVÄNDNING AV OCH TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA SKER PÅ VILLKOREN I DIN ÖVERENSSTÄMMELSE MED OCH GODKÄNNANDE AV DENNA VILLKOR. Dessa villkor inkluderar ett gruppundantag.

Läs även igenom UNiDAYS sekretesspolicy och cookiepolicy för att ta reda på hur UNiDAYS hanterar personuppgifter. Om du bor utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet utgör ditt godkännande av dessa villkor ditt samtycke till de behandlingsaktiviteter som beskrivs i vår sekretesspolicy enligt lagarna i din jurisdiktion.

Dessa villkor anger villkoren som gäller för åtkomst och användning av webbplatser, applikationer och andra onlinetjänste i vilka dessa villkor är länkade ("Tjänster"). Tjänsterna görs tillgängliga av Myunidays Limited, Unidays Inc. och deras dotterbolag (kallat "UNiDAYS", “vi”, or “oss”). Dessa villkor gäller oavsett om du är medlem (enligt definitionen i avsnitt 2) eller bara surfar. Myunidays Limited (MYUNIDAYS LTD) är registrerat i England och Wales med företagsnummer 07552253, momsnummer 130053865 och har sitt säte på 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB.

Du måste vara 16 år eller äldre för att kunna använda någon del av tjänsterna. Om du är under 18 år och vill använda någon del av våra tjänster ska du be din förälder eller vårdnadshavare att granska och godkänna dessa villkor innan du använder någon del av tjänsterna. Om du är under samtyckesåldern enligt tillämplig lag i det land där du bor, måste din förälder eller vårdnadshavare läsa och acceptera villkoren i dessa villkor i ditt namn och för dina räkning.

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN GÅ MED NU ELLER SKAPAR ETT KONTO, ERKÄNNER DU FÖR UNIDAYS ATT DU ÄR BERÄTTIGAD ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH GODKÄNNER ATT FÖLJA DESSA VILLKOR. DESSA VILLKOR GÄLLER ALL ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, OAVSETT OM DU FÅR TILLGÅNG TILL VÅRA WEBBPLATSER, LADDAR NER UNIDAYS MOBILA APP ELLER ANVÄNDER AV NÅGRA AV VÅRA ANDRA TJÄNSTER SOM LÄNKAR TILL DESSA VILLKOR. Om du inte är berättigad eller inte godkänner dessa villkor har du inte rätt att använda tjänsterna.

UNiDAYS provides online verification for designated groups (such as students enrolled in tertiary education or equivalent training at a university or institution) to qualify individuals as part of a gated community (“Verification”). En verifierad enskild (“medlem”) kan sedan sömlöst få tillgång till kampanjer, inklusive utan begränsning till kuponger, rabatter, presenter, sysselsättning och utbildningsmöjligheter (“erbjudanden”) och slutföra transaktioner med deltagande varumärken och tjänsteleverantörer (“partners”) som marknadsför sina produkter och tjänster till våra medlemmar.

Som en del av tjänsterna identifierar UNiDAYS dina preferenser och rekommenderar erbjudanden och annat innehåll som vi tror kommer att intressera dig och på annat sätt personifierar din upplevelse av tjänsterna (inklusive reklam från tredje part). För att dra nytta av ett erbjudande som görs tillgängligt av en partner kan du behöva navigera till partnerns webbplats, antingen genom att klicka direkt på erbjudandet och/eller ange rabattkoden du fick för ett köp från en partner.

Dessa villkor gäller för tjänsterna som omfattar, utan begränsning:

 • www.myunidays.com (“webbplats”);
 • UNiDAYS mobilapplikation som finns tillgänglig i App Store och Google Play (“App”);
 • användning av vår inbäddade iframe som finns på våra partners partners webbplatser och
 • alla andra onlinetjänster som drivs av UNiDAYS i vilka dessa villkor är länkade.

Olika villkor gäller för onlinetjänster för jobbsökande, nuvarande och potentiella partners och leverantörer, GenZ Insights och UNiDAYS företagswebbplatser.

Ytterligare villkor kan gälla för vissa funktioner i tjänsterna, såsom The Counsel eller The Edit (“tilläggsvillkor”). Alla tilläggsvillkor är en del av (och införlivas genom denna referens i) dessa villkor. När de visas för dig måste du godkänna tilläggsvillkoren innan du använder funktionerna i de tjänster som de gäller för. Dessa villkor och tilläggsvillkoren kommer att tillämpas lika om inte någon del av tilläggsvillkoren är oåterkalleligen oförenlig med dessa villkor, i vilket fall tilläggsvillkoren endast styr i omfattning av det som skiljer.

UNiDAYS arbetar ständigt med att förbättra tjänsterna. Som ett resultat kan UNiDAYS då och då införa uppdateringar, felkorrigeringar och andra ändringar av tjänsterna (“Updates”). UNiDAYS förbehåller sig rätten att göra eller inte göra uppdateringar. Om UNiDAYS gör uppdateringar godkänner du och bemyndigar UNiDAYS att implementera uppdateringar med eller utan meddelande till dig.

UNiDAYS kan också introducera nya funktioner som förbättrar de tjänster som inte tidigare ingick i tjänsterna (“Nya funktioner”). UNiDAYS förbehåller sig rätten när som helst att lägga till nya funktioner och ta ut avgifter för nya funktioner eller tillgång till delar av tjänsterna eller tjänsterna som helhet. Under inga omständigheter kommer du dock att debiteras för åtkomst till tjänsterna såvida vi inte får ditt tidigare godkännande om att betala sådana avgifter. Om vi någon gång behöver en avgift för delar av tjänsterna som nu är gratis, kommer vi att meddela dig i förväg om sådana avgifter. Du kan när som helst säga upp ditt konto. Alla nya avgifter, om några, kommer att presenteras på webbplatsen, i appen och på andra lämpliga platser i tjänsterna. Du ska betala alla avgifter som uppkommit via ditt konto till de priser som gäller för den faktureringsperiod under vilken sådana avgifter uppkommer, inklusive men inte begränsat till avgifter för digitala produkter eller tjänster som erbjuds till försäljning genom tjänsterna av oss eller av någon annan eller tjänsteleverantör. Alla avgifter faktureras och betalas av dig. Du ska betala alla tillämpliga skatter som hänför sig till användningen av tjänsterna via ditt konto.

UNiDAYS kan göra nya funktioner tillgängliga enbart för dig att försöka utvärdera innan de i allmänhet är tillgängliga för medlemmar. När nya funktioner är tillgängliga för dig att försöka innan andra har tillgång till dem hänvisar vi till de nya funktionerna som “Provtjänster“. Vissa provtjänster kräver att du betalar avgifter för att använda dem. Med hänsyn till din rätt att få tillgång till provtjänster samtycker du till att ge feedback om provtjänsterna som rimligen begärts av UNiDAYS. UNiDAYS förbehåller sig rätten att modifiera provtjänster utan förvarning tills provtjänster anses vara en del av tjänsterna och/eller vi beslutar att inte göra provtjänsterna till standardtjänster.

OAVSETT ANDRA AVSNITT I DESSA VILLKOR OM VÅR ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA SOM DE ÄR UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG OCH UNiDAYS PARTER (SOM DEFINERAS I AVSNITT 13 HAR INGET ANSVAR AV NÅGOT SLAG FÖR DITT VAL ATT ANVÄNDA PROVTJÄNSTERNA. ENLIGT GÄLLANDE LAGAR ÄR DET ENDA ANSVAR UNIDAYS PARTER HAR FÖR PROVTJÄNSTERNA DINA DIREKTA SKADOR UPP TILL DET BELOPP DU BETALT FÖR PROVTJÄNSTERNA

Ingenting i avsnitt 4 begränsar UNiDAYS rätt att begränsa tillgången till vissa delar av tjänsterna eller avbryta tjänsterna eller allt innehåll som vi tillhandahåller genom tjänsterna när som helst utan förvarning eller ansvar gentemot dig. Vi gör vårt bästa för att se till att tjänsterna är fullt funktionsdugliga hela tiden men UNiDAYS är inte ansvarigt gentemot dig om tjänsterna av någon anledning inte är tillgängliga då och då.

Datumet för när dessa villkor börjar gälla anges längst upp på denna webbsida. Vi kan när som helst ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor för att återspegla uppdateringar eller nya funktioner eller ändringar av tillämplig lag. Om UNiDAYS gör väsentliga ändringar av dessa villkor som minskar dina lagliga rättigheter kommer vi att lägga upp meddelanden i tjänsterna och/eller meddela medlemmar som använder e-postadresserna i sina konton minst tio (10) arbetsdagar i förväg.

De ändrade villkoren ersätter alla tidigare versioner av våra avtal, meddelanden eller uttalanden med eller om dessa villkor. Det är ditt ansvar att granska dessa villkor före varje användning av tjänsterna. Om du inte godkänner de ändrade villkoren måste du avbryta ditt konto och sluta använda tjänsterna innan uppsägningstiden är slut. Din fortsatta användning av tjänsterna efter utgången av den uppsägningsperiod som anges i meddelandet eller mottagandet av meddelandet kommer att indikera att du godkänner sådana villkor, ändringar eller modifieringar.

Vi kommer inte att göra ändringar som väsentligt och retroaktivt minskar dina juridiska rättigheter utan föregående meddelande om vi inte är lagligt skyldiga att göra det eller för att skydda andra användares tjänster.

Du måste registrera dig och verifiera dig som medlem för att få tillgång till erbjudanden och andra låsta delar av tjänsterna. För att tillhandahålla kontinuerlig åtkomst till tjänsterna, kräver UNiDAYS att du genomför verifieringen då och då. När de är tillgängliga, efter utgången av din studentstatus och i 12 månader därefter, har du möjlighet att förbli medlem genom vårt GRADLiFE-program.

Du måste vara 16 år eller äldre för att kunna använda någon del av tjänsterna. Om du är yngre än 18 år och vill använda någon del av tjänsterna ska du be din förälder eller vårdnadshavare att granska och godkänna dessa villkor innan du använder någon del av tjänsterna.

Om du är under samtyckesåldern enligt tillämplig lag i det land där du bor, måste din förälder eller vårdnadshavare läsa och acceptera villkoren i villkoren i ditt namn och för dina räkning.

UNiDAYS FÅR INTE MEDVETET TILLÅTA BARN UNDER 16 ÅR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA UTAN FÖRÄLDRAGODKÄNNANDE. Om du får veta eller misstänker att någon under 16 år har skapat (eller försökt skapa) ett konto ber vi dig meddela det till info@myunidays.com.

Du får inte skapa ett konto om du tidigare har stängts av eller tvingats sluta använda tjänsterna.

Vi kan också be dig att lämna information, såsom ditt namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, preferenser, åsikter och andra detaljer om dig själv som du väljer att dela som en del av kontoprocessen. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig finns i UNiDAYS sekretesspolicy.

Du lovar att alla uppgifter som du skickar till UNiDAYS är sanna, korrekta och fullständiga och du samtycker till att hålla den så hela tiden. Du samtycker till att du inte skapar ett konto för någon annan än dig själv, i avsikt att utge dig för att vara en annan person eller förfalska något av verifieringselementen. UNiDAYS förbehåller sig rätten att neka registrering eller verifiering eller att när som helst avsluta ett konto om vi upptäcker eller misstänker brott mot dessa villkor.

När du skapar ett konto skapar du inloggningsuppgifter genom att välja ett lösenord och ange en e-postadress. Varje registrering är endast för en enskild användare. Du får inte dela dina registreringsuppgifter eller ge dina inloggningsuppgifter till någon annan. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt och för alla aktiviteter som sker med ditt konto. Underlåtenhet att följa ovanstående kommer att utgöra ett brott mot dessa villkor, vilket kan leda till omedelbar avstängning eller avslutande av ditt konto.

Du godkänner att meddela oss omedelbart info@myunidays.com om du upptäcker eller misstänker obehörig användning av ditt lösenord, konto eller andra säkerhetsbrott. Var särskilt försiktig när du öppnar ditt konto från en offentlig eller delad dator eller delar din enhet så att andra inte kan se eller spela in ditt lösenord eller annan personlig information.

Alla bedrägliga, kränkande eller på annat sätt olagliga aktiviteter kan vara skäl för att stänga av eller avsluta ditt konto, efter eget gottfinnande, och vi kan hänvisa dig till lämpliga brottsbekämpande myndigheter.

Tjänsterna tillhandahålls till dig som en kostnadsfri tjänst men UNiDAYS kan få avgifter eller provisioner när du gör ett köp eller på annat sätt engagerar dig med erbjudanden på partners webbplatser eller i butiker. Att exponeras för reklam är ett villkor för att få tillgång till tjänsterna. Vissa delar av tjänsterna kan kräva betalning, till exempel en betald prenumeration, men UNiDAYS ger dig ett val om du vill använda de betalda funktionerna.

Du är ensam ansvarig för alla avgifter, avgifter och andra kostnader relaterade till användningen av tjänsterna, inklusive den utrustning och internetanslutning som krävs för att få tillgång till tjänsterna. Om du öppnar och använder tjänsterna på din mobila enhet, godkänner du att du är ensam ansvarig för alla avgifter som du ådrar dig från din internet- eller mobiltjänstleverantör.

Även om UNiDAYS försöker se till att de erbjudanden som är tillgängliga via tjänsterna är bland de bästa tillgängliga, är vi inte ansvariga om du hittar en högre rabatt eller lägre pris någon annanstans. Våra partners, inte UNiDAYS, bestämmer villkoren i erbjudandena.

< UNiDAYS äger tjänsterna och äger eller har en licens för innehållet i tjänsterna. Innehållet i tjänsterna är avsett för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Mellan UNiDAYS och dig är och kommer UNiDAYS och dess tredjepartslicensgivare att vara de enda och exklusiva ägarna av all rätt, äganderätt och intresse för och av tjänsterna, inklusive allt innehåll som är tillgängligt via tjänsterna och design, val och arrangemang därav och alla immateriella rättigheter däri (“Tjänsternas innehåll”). Du äger allt ditt användarinnehåll enligt beskrivningen nedan.

Tjänsteinnehållet innehåller UNiDAYS-namnet och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, mönster och slagord (“UNiDAYS varumärken”). Vi äger också upphovsrätt till val, samordning, sammanställning och förbättring av tjänsteinnehållet. Du ska följa alla ytterligare meddelanden om upphovsrätt, information eller restriktioner i innehåll som nås via tjänsterna. Du får inte använda varumärkena UNiDAYS utan UNiDAYS skriftliga förhandstillstånd. Alla namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, design och slogans för partners och andra tredje parter som visas på eller i tjänsterna är varumärken som tillhör respektive ägare. .

Du har ingen rättighet, licens eller tillstånd gällande tjänsteinnehållet utöver vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Tjänsterna skyddas av internationell lagstiftning om upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter. För tydlighetens skull godkänner du att inte (och inte tillåta någon tredje part att):

 • ta bort eventuella meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt som finns i tjänsterna,
 • skapa och/eller publicera din egen databas som innehåller delar av tjänsterna, såsom erbjudanden och partners, utan UNiDAYS uttryckliga skriftliga förhandstillstånd,
 • reproducera, distribuera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, offentligt utföra, återpublicera, ladda ner, lagra eller överföra något av tjänsteinnehållet utöver vad som uttryckligen godkänts i dessa villkor,
 • använda någon robot, spindel, sök-/hämtningsapplikation eller annan automatiserad enhet, process eller medel för att komma åt, hämta, skrapa eller indexera någon del av tjänsterna eller
 • på annat sätt bryta mot eller kränka de immateriella rättigheterna för UNiDAYS eller dess tredjepartslicensgivare i och för tjänsteinnehållet när som helst.

Du äger ditt användarinnehåll men ger UNiDAYS rätt att använda det

Tjänsterna kan innehålla forum och andra interaktiva funktioner som gör att du och andra användare kan posta, skicka, publicera, visa eller överföra innehåll eller material (gemensamt kallat ”användarinnehåll”). Du äger det användarinnehåll du skapar såvida inte de villkor som gäller för din inlämning av användarinnehåll anger något annat.

Du förstår och erkänner att du är ansvarig för ditt användarinnehåll, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, noggrannhet och lämplighet.

Oavsett om du skickar användarinnehåll via tjänsterna eller UNiDAYS sociala mediasidor ger du UNiDAYS (inklusive våra leverantörer som hjälper oss att driva tjänsterna och var och en av våra respektive efterträdare och partners) den obegränsade, eviga, globala, icke-exklusiva, royaltyfria, fullt betalda rättigheten och licensen (och rätt att underlicensiera genom flera nivåer) för att använda, vara värd för, lagra, reproducera, modifiera, offentligt visa, publicera, ta bort, utföra, översätta, distribuera och på annat sätt överföra ditt användarinnehåll till tredje part, helt eller delvis, för vilket ändamål som helst och i alla media som nu är kända eller hädanefter utvecklade, i den utsträckning som lagen tillåter. Du avstår från alla rättigheter du kan ha till att materialet ändras eller ändras på ett sätt som du inte godtar. Inga moraliska rättigheter överförs av rättigheten och licensen till användarinnehåll som du ger UNiDAYS enligt dessa villkor.

När du tillhandahåller användarinnehåll representerar du och garanterar UNiDAYS att:

 • Du äger eller kontrollerar alla rättigheter i och för ditt användarinnehåll och har rätt att bevilja de rättigheter och licens som beviljats UNiDAYS ovan i dessa villkor,
 • Ditt användarinnehåll inte kränker rättigheterna för någon annan person eller enhet, såsom integritets- och publicitetsrättigheter och immateriella rättigheter,
 • Ditt användarinnehåll är sant och korrekt och
 • Allt ditt användarinnehåll följer dessa villkor och alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

Ditt användarinnehåll måste följa alla följande regler:

 • Användarinnehåll får inte innehålla något som är nedvärderande, ärekränkande, obscent, anständigt, kränkande, stötande, trakasserande, våldsamt, hatigt, hetsande eller på annat sätt anstötligt eller olagligt.
 • Användarinnehåll får inte marknadsföra sexuellt eller pornografiskt material, våld eller diskriminering på grund av ras, religion, nationalitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller ålder.
 • Användarinnehåll får inte lura eller vara tänkt att lura någon person.
 • Användarinnehåll får inte främja någon olaglig aktivitet eller förespråka, marknadsföra eller underlätta någon olaglig handling.
 • Användarinnehåll får inte ge en felaktig framställning av din identitet eller anknytning till någon person eller organisation eller ge intryck av att ditt användarinnehåll godkänns av UNiDAYS eller av någon annan person eller enhet om detta inte är fallet.

Om du tror att användarinnehåll bryter mot dessa villkor ber vi dig meddela oss på info@myunidays.com och bifoga en beskrivning av det specifika användarinnehållet och dess plats. I den utsträckning som lagen tillåter godkänner du att ersätta UNiDAYS för alla anspråk från tredje part mot UNiDAYS som härrör från eller i samband med ditt användarinnehåll.

Om du är under 18 år och bosatt i Kalifornien kan du ha rätt att begära borttagning av ditt användarinnehåll som du valde att offentliggöra för tjänsterna. För att begära borttagning av ditt användarinnehåll ber vi dig kontakta UNiDAYS på info@myunidays.com med ämnesraden ”California Minor User Content Removal”. Observera att borttagningsrätten inte är absolut" rätten gäller för den ursprungliga publiceringen av ditt användarinnehåll men inte efterföljande delning eller publicering av andra och inte för innehåll om dig som delas av andra. Avlägsningsrätten gäller inte om du fått ersättning eller annan bingetaln för att publicera användarinnehållet. UNiDAYS kan inte garantera ett heltäckande borttagande av användarinnehållet från internet.

Om du bor i Kalifornien och vill begära att UNiDAYS tar bort personlig information som vi har om dig ska du läsa vårt sekretessmeddelande för Kalifornien.

Förutom användarinnehåll kan du då och då välja att ge UNiDAYS idéer, förslag eller annan feedback om tjänsterna. Du äger din feedback men genom att ge feedback till UNiDAYS godkänner du och härmed beviljar du UNiDAYS en fullt betald, royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomspännande, icke-exklusiv och helt underlicensierad rättighet och licens att använda, reproducera, utföra, visa, distribuera, anpassa, modifiera, formatera och skapa härledda verk av och på annat sätt utnyttja all din feedback. Du bekräftar och godkänner också att UNiDAYS kan använda feedback i tjänsterna så länge du inte identifieras direkt utan ditt föregående skriftliga tillstånd. All din feedback betraktas som icke-konfidentiell och ej proprietär.

Förutsatt att du följer dessa villkor ger UNiDAYS dig, enbart för din icke-kommersiella användning, en personlig, begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallningsbar och begränsad rätt till tillgång till och användning av tjänsterna och att ladda ner en (1) kopia av appen.

Du får bara använda tjänsterna för lagliga, personliga och icke-kommersiella ändamål och inte för bedrägliga ändamål eller i samband med olaglig verksamhet. Du får inte komma åt eller använda eller försöka komma åt eller använda tjänsterna för att vidta några åtgärder som kan skada oss eller en tredje part. Utan att begränsa ovanstående får du inte, och accepterar att inte, själv försöka eller uppmuntra eller tillåta någon tredje part att:

 • få (eller försöka få) obehörig tillgång till tjänsterna eller UNiDAYS datorsystem eller nätverk genom hackning, lösenordshantering eller på annat sätt, eller för att kränka säkerheten för någon dator eller säkerhetsnätverk,
 • använda tjänsterna på något sätt som du vet eller borde veta kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra UNiDAYS servrar eller nätverk,
 • diskriminera, trakassera, hota, lura, genera, skada eller orsaka irritation, besvär eller ångest för andra, eller på annat sätt störa (eller försöka störa) någon annan parts användning av tjänsterna,
 • använda tjänsterna på uppdrag av någon annan än dig själv,
 • kopiera, modifiera, anpassa, översätta, omvandla, avkoda eller på annat sätt försöka härleda eller få tillgång till någon del av tjänsterna,
 • ta bort meddelanden om upphovsrätt, varumärke eller andra äganderätt som finns i tjänsterna eller på annat sätt bryta mot eller kränka tredje parts immateriella rättigheter,
 • använda någon robot, spindel, sök/hämtningsapplikation eller annan automatiserad enhet, process eller medel för att komma åt, hämta, skrapa eller indexera någon del av tjänsterna,
 • hyra ut, leasa, låna ut, sälja, underlicensiera, tilldela, distribuera, publicera, överföra eller på annat sätt göra tjänsterna tillgängliga eller någon funktion eller funktionalitet i tjänsterna till någon tredje part av någon anledning,
 • omformatera eller inrama någon del av webbsidorna som ingår i tjänsterna, inklusive att sälja eller distribuera produkter eller
 • använda tjänsterna för att skicka obehörigt eller oönskat kommersiellt eller reklaminnehåll.

UNiDAYS förbehåller sig rätten att övervaka och registrera aktivitet i tjänsterna i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och i enlighet med vår sekretesspolicy. Att delta i en förbjuden användning av tjänsterna kan leda till att ditt konto stängs av eller avslutas (efter eget gottfinnande), liksom civilrättsliga, straffrättsliga och/eller administrativa påföljder, böter eller sanktioner mot användaren och de som hjälper användaren.

Förutom som uttryckligen anges i detta avsnitt 10 gäller dessa villkor för din nedladdning, åtkomst och användning av vår app.

Till skillnad från en webbplats är en mobilapplikation en programvara som laddas ner till och installeras på din mobila enhet. Även om den laddas ner till din mobila enhet är vår app licensierad", den säljs inte till dig. Du förvärvar inte någon ägarandel i vår app eller någon annan rätt än att använda appen i enlighet med och underkastat dessa villkor.

Du får ladda ner en enda kopia av appen till en mobil enhet som ägs eller på annat sätt kontrolleras av dig enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. För att förse dig med vissa funktioner måste appen få åtkomst till olika funktioner och data på din mobila enhet. Läs mer om hur personuppgifter hanteras av appen UNiDAYS sekretesspolicy.

Appen och resten av tjänsterna kanske inte har samma innehåll.

Vi kan då och då utveckla och tillhandahålla uppdateringar av appen. När din mobilenhet är ansluten till internet och baserat på dina mobila enhetsinställninga kommer appen antingen automatiskt att ladda ner och installera alla tillgängliga uppdateringar, eller så kan du få ett meddelande om eller uppmanas att ladda ner och installera tillgängliga uppdateringar. Du samtycker till att ladda ner och installera alla uppdateringar och bekräftar och godkänner att appen kanske inte fungerar korrekt om du inte gör det. Alla uppdateringar av appen anses vara en del av appen och tjänsterna och underkastas alla villkor i dessa villkor.

UNiDAYS förbehåller sig och behåller hela rätten, titeln och intresset i och för appen, inklusive alla upphovsrättar, varumärken och andra immateriella rättigheter däri eller relaterade till dem, utom som uttryckligen beviljats dig i dessa villkor.

När du laddar ner appen från Apples App Store eller Google Play (båda är en "app-plattform" godkänner du och instämmer i:

 • Mellan UNiDAYS och app-plattformen är UNiDAYS ensam ansvarig för appen.
 • App-plattformen har ingen skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster för appen.
 • Om vår app inte uppfyller tillämplig garanti: (i) kan du meddela app-plattformen så kan de återbetala inköpspriset för appen (om tillämpligt), (ii) i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag har app-plattformen ingen annan garantiförpliktelse för applikationerna, och (iii) några andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som kan hänföras till att någon garanti inte följs mellan UNiDAYS och app-plattformen är UNiDAYS ansvar.
 • App-plattformen är inte ansvarig för att hantera något anspråk du har angående appen eller ditt innehav av och användning av appen.
 • Om en tredje part hävdar att appen kränker en annan parts immateriella rättigheter mellan app-plattformen och UNiDAYS är UNiDAYS ansvarig för utredningen, försvaret, avvecklingen och ansvarsfriheten för sådana intrångsintrångsintrång.
 • App-plattformen och dess dotterbolag är tredjepartsmottagare av tillämpliga användarvillkor eftersom de avser din licens att använda appen. När du godkänner villkoren i våra användarvillkor har app-plattformen rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva användarvillkoren i samband med din licens till appen mot dig som tredjepartsmottagare därav.
 • Du måste också följa alla villkor från tredje part som är tillämpliga via app-plattformen när du använder appen.

För att ta reda på mer om den specifika informationen som samlats in av appen ska du kontrollera inställningarna i din mobila enhet eller granska informationen på den app-plattform som du laddade ner appen från. För att stoppa insamlingen av all data via appen ska du avinstallera den.

Du intygar och garanterar härmed att: (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett amerikanskt regeringsembargo eller som av den amerikanska regeringen har utsetts till ett ”terroriststödjande land”; och (ii) du är inte listad på någon amerikansk regerings lista över förbjudna eller begränsade parter.

Dessa villkor börjar gälla när du bekräftar dem som en del av verifieringen eller en annan process, laddar ner appen eller använder någon av de tjänster som dessa villkor är länkade till. Dessa villkor gäller tills de sägs upp av dig eller UNiDAYS.

Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att kontakta oss på info@myunidays.com och/eller ta bort ditt konto.

UNiDAYS förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av ett konto och tillgång till tjänsterna med eller utan föregående meddelande om UNiDAYS har en rimlig grund för att tro att en medlem eller annan användare av tjänsterna har tillgång till eller använder tjänsterna i strid med dessa villkor, eller i brott mot lagar som är tillämpliga på din användning av tjänsterna.

UNiDAYS kan när som helst ändra, avbryta eller avbryta någon aspekt av tjänsterna, inklusive tillgängligheten av tjänsterna. Vi kan också införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din tillgång till delar eller alla tjänster utan föregående meddelande eller ansvar.

När dessa villkor upphör att gälla upphör de rättigheter som beviljas av UNiDAYS och du måste upphöra med all användning av tjänsterna och ta bort alla kopior av appen från din mobila enhet.

Uppsägning begränsar inte och kommer inte att begränsa några av UNiDAYS eller dina rättigheter och rättsmedel enligt lag eller i eget kapital.

Tjänsterna innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, inklusive partners, sociala medieplattformar och i annonser (gemensamt kallade“länkade tjänster”). UNiDAYS kan inte kontrollera och kontrollerar inte länkade tjänster även om vissa länkade tjänster tillåter dig att exportera din information till dem, till exempel "gilla"- eller "dela"-funktioner på sociala medier. UNiDAYS ansvarar inte för och accepterar inte något ansvar för innehållet eller användningen av länkade tjänster och webbplatser från tredje part. Läs igenom sekretesspolicyn och andra användarvillkor för alla länkade tjänster. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de länkade tjänsterna gör du det helt på egen risk och underkastat de villkor som gäller för de länkade tjänsterna och inte dessa villkor.

För tydlighetens skull prissätts, uppfylls och levereras alla produkter eller tjänster som du köper från en partner av tillämplig partner och inte av UNiDAYS. UNiDAYS är inte en agent, återförsäljare eller distributör av eller för partners eller partners produkter eller tjänster. UNiDAYS tar inget ansvar och ansvarar inte för några problem som uppstår eller är relaterade till dina inköp eller interaktioner med partners, inklusive för något anspråk, produktansvar, skada, egendomsskada, felaktiga avgifter, leverans, misslyckanden, kampanjkoder, prissättningsfel eller felaktiga produktbeskrivningar, oavsett om de är online eller i butik, även om du inte har ett separat konto hos en partner. Om du är missnöjd med ditt köp från en partner eller om du har ett annat problem med kundtjänsten angående en partners produkt måste du kontakta partnern.

Tjänsterna kan innehålla programvara från tredje part som erbjuds allmänt tillgänglig utan kostnad under öppen källkod eller liknande licenser (“programvara från tredje part). Även om tjänsterna som tillhandahålls dig är föremål för dessa villkor kan programvara från tredje part som ingår i tjänsterna omfattas av andra licenser eller användningsvillkor som kommer att presenteras för dig när och när det är tillämpligt.p>

Ansvarsfriskrivning

UNIDAYS REPRESENTERAR ELLER STÖDJER INTE RIKTIGHETEN ELLER PÅLITLIGHETEN AV NÅGRA ERBJUDANDEN, KAMPANJER ELLER ÖVRIG INFORMATION SOM VISAS ELLER DISTRIBUERAS VIA TJÄNSTERNA.

DÄR SÅ TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA “SOM DE ÄR” OCH MED ALLA FEL OCH DEFFEKTER UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER SIG UNiDAYS FÖR SIN RÄKNING OCH FÖR SINA DOTTERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LICENSGIVARE OCH INNEHÅLLS- OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER (GEMENSAMT KALLADE ”UNiDAYS-PARTNERS”) UTTRYCKLINGEN ALLA GARNATIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖR TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG OCH GARANTIER SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV HANDEL, PRESTANDA, E-ANVÄNDNING OCH HANDELSPRAXIS. UTAN ATT BEGRÄNSA DET OVANSTÅENDE LÄMNAR INGEN AV UNiDAYS PARTER NÅGRA GARANTIER ELLER ÅTAGANDEN ELLER LÖFTE AV NÅGOT SLAG ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, UPPNÅ AVSEDDA RESULTAT, VARA KOMPATIBLA MED ELLER FUNGERA MED ANNAN PROGRAMVARA, ANDRA SYSTEM ELLER ANDRA TJÄNSTER, FUNGERA UTAN AVBROTT, LEVA UPP TILL VARJE PRESTANDA- ELLER PÅLITLIGHETSSTANDARD ELLER ALLTID FUNGERA I RÄT TID, SÄKERT, UTAN AVBROTT, FELTRITT ELLER ATT NÅGOT FEL ELLER DEFEKT KAN ELLER KOMMER ATT KORRIGERAS.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV ELLER BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV GÄLLANDE FÖRESKRIVNAA RÄTTIGHETER FÖR EN KONSUMENT, SÅ VISSA ELLER ALLA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR OVAN KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

UNiDAYS ansvar

UNiDAYS är ansvariga för rimliga direkta och förutsebara skador orsakade av UNiDAYS väsentliga brott mot dessa villkor, med förbehåll för bestämmelserna i dessa villkor.

Begränsningar av UNiDAYS ansvarsskyldighet

den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är och kommer inte UNiDAYS att vara ansvarig eller ansvarig för:

 • skador som inte är förutsebara, inklusive utan begränsning följdskador,
 • exemplariska eller bestraffande skador,
 • eventuell förlust av vinst, förlust av affärer, förlust av kontrakt, affärsavbrott, förväntade besparingar, goodwill eller förlust av affärsmöjligheter i samband med din användning av tjänsterna,
 • virus eller annan skadlig programvara som erhålls genom åtkomst till tjänsterna eller fel, avbrott, förseningar eller störningar i tjänsterna eller
 • förluster relaterade till handlingar från tredje part, inklusive användning av eller oförmåga att använda partners webbplatser.

Ingenting i dessa villkor är avsett att utesluta eller begränsa ansvar på något sätt som är olagligt, inklusive ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller för bedräglig felaktig framställning eller annat avsiktligt uppförande. Dessa villkor är mellan dig och oss och ingen annan part har några rättigheter enligt dessa villkor, inklusive rätten att genomdriva någon del av dessa villkor.

Som konsument omfattas du av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i den jurisdiktion där du bor. Ingenting i dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag.

UNiDAYS skulle uppskatta möjligheten att lösa alla frågor om tjänsterna direkt med dig. Om du vill ta upp ett ärende kan du kontakta oss på info@myunidays.com. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, måste varje anspråk eller orsak till handling som uppstår till följd av eller relaterad till användningen av tjänsterna eller dessa villkor lämnas in inom ett år efter det att ett sådant anspråk eller en orsak till åtgärden uppstod eller för alltid förbjudas.

För alla individer utanför USA och Kanada: Du och Myunidays Limited samtycker till att dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och tillämpningen av FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten.

Om du är bosatt i EU kan du göra anspråk på att genomdriva dina konsumentskyddsrättigheter i samband med dessa villkor i England och Wales eller i det EU-land där du bor. Europeiska kommissionen tillhandahåller också en tvistlösningsplattform på nätet som du når här. Mer information om dina rättigheter som konsument finns här.

För alla individer i USA och Kanada: Du och Unidays Inc. samtycker till att dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York, exklusive dess lagkonflikter och Förenta staterna. Amerikas stater.

Du och Unidays Inc. samtycker till den exklusiva jurisdiktionen och platsen i USA:s federala domstolar eller statliga domstolar i södra distriktet i New York, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. DÄR SÅ TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG OCH I USA GODKÄNNER UNIDAYS OCH DU ATT ALLA TVISTELÖSNINGSPROCEDURER ENDAST SKA GENOMFÖRAS PÅ EN INDIVIDUELL BASIS OCH INTE I GRUPP. VI AVSTÅR BÅDA FRÅN RÄTTEN TILL EN JURYRÄTTEGÅNG.

När du använder tjänsterna eller skickar e-postmeddelanden till oss kommunicerar du med oss elektroniskt. Beroende på dina kontoinställningar och dina val kommer vi att kommunicera med dig elektroniskt på olika sätt, till exempel via e-post, textmeddelande, push-meddelanden I appen eller genom att publicera ett meddelande på webbplatsen, i appen eller på annat sätt via tjänsterna, till exempel i ditt konto. En del av dessa kommunikationer är automatiska och en del skickas som standard som en del av tjänsterna. Vi kan lägga till eller ta bort vissa typer av kommunikation då och då. Du kan justera om du får viss elektronisk kommunikation i dina kontoinställningar. Även om du kan inaktivera viss kommunikation kan vi fortfarande skicka meddelanden till dig om det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna.

Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi elektroniskt tillhandahåller till dig uppfyller alla lagkrav att sådan kommunikation ska vara skriftlig såvida inte obligatoriska tillämpliga lagar specifikt kräver en annan form av kommunikation. Vissa elektroniska kommunikationer kan bli föremål för avgifter eller kostnader från din operatör eller tjänsteleverantör.

Elektronisk kommunikation skickas till den e-postadress du har angett i ditt konto. Om din e-postadress ändras är du ansvarig för att informera UNiDAYS. Ändringar av din e-postadress kommer att gälla för all din kommunikation från oss.

Viss kommunikation kan innehålla information om ditt konto, till exempel en begäran om återställning av lösenord. Alla som har åtkomst till ditt e-postkonto eller mobila enhet kan se innehållet i dessa meddelanden. När vi skickar marknadsförings- eller reklamkommunikation gör vi det baserat på ditt samtycke efter behov. Du kan också styra vår marknadsföringskommunikation via ditt konto.


 • Dessa villkor (inklusive vår sekretesspolicy) innehålla den enda och fullständiga förståelsen av och mellan UNiDAYS och dig gällande tjänsterna och ärenden som finns häri och ersätter alla tidigare och samtida överenskommelser, avtal, garantier, både skriftliga och muntliga, avseende tjänsterna.
 • Dessa villkor gäller till förmån för och är bindande för UNiDAYS respektive dina efterträdare och uppdrag.
 • U UNiDAYS kan överföra dessa villkor till en intresseefterträdare (helt eller delvis) men du får inte överföra villkoren utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från UNiDAYS li>
 • Vår underlåtenhet att genomdriva någon bestämmelse i dessa villkor eller att reagera på ett avbrott från dig eller andra parter ska inte på något sätt utgöra ett avstående från vår rätt att därefter genomdriva några villkor eller villkor i dessa villkor eller att agera med avseende på liknande överträdelser.
 • Om en bestämmelse i dessa villkor hålls ogiltig eller inte kan verkställas av någon anledning, ska den bestämmelsen tolkas på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag för att så nära som möjligt återspegla parternas avsikt och de återstående bestämmelserna kommer inte att påverkas utan förbli i full kraft och verkan.
 • Ingenting i dessa villkor skapar en relation i form av ett partnerskap, joint venture eller verksamhet mellan UNiDAYS och dig.
 • Om UNiDAYS hindras från att utföra eller inte kan fullgöra någon skyldighet enligt dessa villkor på grund av någon orsak som ligger utanför den rimliga kontrollen av den part som åberopar denna bestämmelse, kommer den berörda partens användning att förlängas under förseningsperioden eller oförmågan att leverera på grund av en sådan orsak.
 • Bestämmelserna i dessa villkor som är avsedda att överleva uppsägning eller upphörande ska på så sätt överleva uppsägningen av ditt konto eller åtkomst till hela eller delar av tjänsterna.
 • Rubriker och bildtexter är endast till för bekvämlighet Om inte annat anges eller tydligt framgår av sammanhanget ska användning av orden eller fraserna inklusive, i synnerhet, till exempel, såsom eller något liknande uttryck, tolkas som illustrativa och begränsar inte känslan av orden, dess beskrivningar, definitioner, fraser eller termer som föregår eller följer dessa ord.
 • Vid avvikelse mellan en icke-engelsk version av dessa användarvillkor och den engelska versionen av dessa användarvillkor ska den engelska versionen ha företräde i alla avseenden.

För att kontakta UNIDAYS om dessa villkor kan du kontakta oss på följande sätt:

 • E-post: info@myunidays.com
 • Post:
  • Myunidays Limited, General Counsel, 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB
  • Unidays Inc., 434 West 33rd St. Suite 830, New York, NY 10001

För frågor om UNiDAYS sekretesspolicy eller UNiDAYS behandling av personuppgifter kan du läsa vår sekretesspolicy eller kontakta oss på följande sätt:

 • E-post: dpo@myunidays.com or unidays_eu_representative@planit.legal.
 • Post:
  • Myunidays Limited, DPO, 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB
  • Unidays Inc., 434 West 33rd St. Suite 830, New York, NY 10001
 • Vår europeiska representant enligt art. 27 i GDPR är PLANIT//LEGAL:
 • Tyskland

  Om du, som användare av tjänsterna, har din vanliga vistelseort i Tyskland och använder tjänsterna som konsument, ska följande gälla för dig utöver bestämmelserna ovan och ska, om det strider mot tidigare bestämmelser i dessa användarvillkor, ersätta dem:

  • Kontraktspartner:
   Din kontraktspartner är Myunidays Limited, registrereat under företagsnummer 07552253, momsnummer 130053865 och med ett registrerat kontor på 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, United Kingdom med telefonnummer 0115 9853070.
  • Ingen garanti:
   Myunidays Limited ger inga garantier till användaren (t.ex. garanti för kvalitet, säkerhet för vissa egenskaper).li>
  • Ansvarsbegränsning:
   (1) Användarens anspråk på skador utesluts. Detta gäller inte skadeståndsanspråk på grund av personskada, kroppsskada, hälsa eller brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (huvudförpliktelser), liksom ansvaret för andra skador som baseras på UNiDAYS, dess juridiska ombud eller ställföreträdande agents avsiktliga eller grovt oaktsamma brott mot skyldigheterna. Väsentliga avtalsförpliktelser är de vars uppfyllande är nödvändigt för att uppnå avtalets mål.
   (2) Vid brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse genom vårdslöshet är UNiDAYS endast ansvarig i den utsträckning som gäller för en förutsebar skada som är typisk för denna typ av kontrakt. Detta gäller inte för skador som orsakats av skada på liv, kropp eller hälsa.
   (3) Begränsningarna i de ovan nämnda styckena (1) och (2) gäller även till förmån för UNiDAYS juridiska företrädare och ställföreträdande ombud, om anspråk görs direkt mot dem.
   (4) Ansvarsbegränsningarna till följd av de ovan nämnda styckena (1) och (2) gäller inte så länge UNiDAYS på ett bedrägligt sätt har dolt en defekt eller om UNiDAYS har gett en garanti för sakens kvalitet. Detsamma gäller om UNiDAYS och användaren har avtalat om sakens kvalitet. Reglerna i den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) förblir opåverkade.
  • Val av lag:
   Avtal mellan Myunidays Limited och användaren ska regleras av lagen i England och Wales, med undantag för FN-konventionen om avtal om internationell försäljning av varor. Lagstadgade bestämmelser om begränsning av lagval och om tillämplighet av obligatoriska bestämmelser, särskilt i det land där användaren har sin vanliga vistelseort som konsument, ska förbli opåverkad.
  • Tvistelösning online:
   Konsumenter kan använda ODR (Online Dispute Resolution) via ODR-plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-postadressen till Myunidays Limited är: info@myunidays.com
  • Meddelande enligt Sec.36 i den tyska lagen om konsumenttvistlösning (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz):
   Myunidays Limited deltar inte i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskillnadskommitté och är inte skyldig att göra det.

  Italy

  Utöver avsnitt 14 ovan, kommer eventuella tvister mellan dig och oss om dessa villkor endast att behandlas av domstolarna på den plats där du har hemvist om du är en användare baserad i Italien.

  Du kan också ansöka om ett förfarande utanför domstol för att lösa alla tvister som rör dessa villkor (i enlighet med avsnitt 141 i den italienska konsumentkoden per den 6 september 2005 nr. 206). Du kan till exempel använda eller konsultera den europeiska plattformen för tvistelösning online som nämns ovan.