Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska versionen av denna sekretesspolicy som uppstår vid tolkningen av den engelska versionen har den engelska versionen företräde.


MyUnidays Ltd förpliktigar sig att skydda integriteten för alla som använder och besöker myunidays.com. Läs följande sekretesspolicy för att förstå hur vi använder och skyddar den information som du ger oss. MyUnidays Ltd med adressen 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, Storbritannien agerar datakontrollant i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen 1998 (“PUL”). När du registrerar dig för någon tjänst som myunidays.com erbjuder samtycker du även till insamling, användning och överföring av data i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.


Cookies


Vi lagrar information om dig med hjälp av cookies (filer som skickas till din dator eller annan enhet som du använder för att få åtkomst till tjänsten) som vi kan få åtkomst till vid dina framtida besök på vår webbplats. Vi skickar dessa cookies för att kunna skilja dig från andra användare som använder webbplatsen; de är en förutsättning för att du ska kunna använda vår webbplats fullt ut.


Genom att fortsätta surfa på vår webbplats samtycker du till användningen av cookies.


Vi använder följande typer av cookies:
Absolut nödvändiga cookies: dessa cookies är absolut nödvändiga för att vi ska kunna driva webbplatsen och inkluderar t.ex. cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra områden på vår webbplats, använda en kundvagn eller använda tjänster för efakturering. De används även för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. På så sätt kan vi anpassa innehållet för dig, hälsa dig välkommen med ditt namn och komma ihåg information som t.ex. ditt val av språk eller region. Analytiska/prestandacookies: dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare samt se vilka sidor du har besökt och vilka länkar du har följt. Vi använder denna information för att göra webbplatsen och reklamen i den mer relevant för dina intressen. Vi kan även komma att dela informationen med tredje part i samma syfte. Observera att även tredje part (inklusive reklamnätverk och tillhandahållare av externa tjänster som t.ex. tjänster för analys av webbtrafik) kan använda cookies; dessa cookies har vi inte någon kontroll över. Du blockerar cookies genom att aktivera den inställning i din webbläsare som gör det möjligt att vägra motta alla eller vissa cookies. Oom du gör inställningar i webbläsaren för att blockera alla cookies (inklusive de absolut nödvändiga) kan det hända att du inte kan få åtkomst till vår webbplats, eller vissa delar av den.


Information som vi hämtar från dig

När du besöker webbplatsen myunidays.com, registrerar dig för att använda den eller visar information om produkter eller tjänster på den kan det hända att du ombeds tillhandahålla vissa personuppgifter, som t.ex. ditt namn, utbildningsnivå, namnet på den läroanstalt du har studerat vid och din aktuella e-postadress. Vi kan även komma att samla in information om hur du använder vår webbplats och information om dig från meddelanden du publicerar på webbplatsen och e-postmeddelanden eller brev du skickar till oss. När du registrerar dig hos myunidays.com inhämtas och krypteras din e-postadress och det lösenord du får från myunidays.com. De lagras därefter i vår säkra databas. Ingen kommer någonsin att få veta vad ditt lösenord är. När du samtycker till användarvillkoren för myunidays.com och denna sekretesspolicy samtycker du även till att dessa data lagras i en säker miljö för detta syfte.


Så här använder vi den information du ger oss


Dina personuppgifter gör det möjligt för oss att ge dig åtkomst till särskilda delar av vår webbplats och driva tjänsten myunidays.com åt dig. Vi kommer även att använda och analysera den information vi inhämtar i syfte att administrera, förbättra och utveckla vår verksamhet samt ge support. Vi kan till exempel använda din information för att kontakta dig och få dina åsikter om våra tjänster och informera dig från tid till annan om viktiga förändringar eller förbättringar av webbplatsen eller våra tjänster. Vi kan även använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsinformation om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du senare skulle ändra åsikt om att bli kontaktad för sådan marknadsföring kan du kontakta oss direkt eller ändra preferens i ditt kontos kontoinställningar. Om du kontaktar oss kan vi komma att spara en kopia av korrespondensen. För innehåll som täcks av immateriella rättigheter, som t.ex. foton och videosekvenser (“media”) beviljar du oss, och garanterar att du innehar alla nödvändiga rättigheter att bevilja oss, en icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, världsomspännande och mot licensavgift utlåningsbar licens (“licens”) att reproducera, redigera, publicera, distribuera och göra tillgänglig online all media som du tillhandahåller som har samband med ditt konto för användning i all vår kommersiella eller icke-kommersiella verksamhet, inklusive men ej begränsat till tryckta publikationer, presentationer, marknadsförings- och reklammaterial, och vår webbplats. Denna licens upphör när du raderar din media eller ditt konto, såvida innehållet inte har delats med andra och de inte har raderat det. När du raderar media raderas det på samma sätt som när du tömmer papperskorgen i en dator. Du ska emellertid vara införstådd med att raderat innehåll fortfarande kan finnas kvar i backupkopior under en rimlig tidsperiod (utan att vara tillgänglig för andra).


Avslöjande av dina personuppgifter


Den information du ger oss kommer att lagras på våra säkra datorer i Storbritannien och på Irland. De av våra anställda som arbetar utanför Storbritannien, av vilka en del kan vara lokaliserade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och som agerar å våra vägnar för syften som beskrivs i denna policy eller för andra syften som godkänts av dig, kan få denna information eller ges åtkomst till den. Dessa parter bearbetar data och tillhandahåller supporttjänster åt oss. Vi kan även komma att tillhandahålla data i ackumulerad form om användningen av vår webbplats till tredje part, men dessa data kommer inte att innehålla information som kan användas för att identifiera dig. Länder som inte är en del av EES har inte alltid starka dataskyddslagar, men vi kommer fortlöpande att vidta åtgärder för att säkerställa att tredje part använder dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Information om huruvida du har registrerat ett konto hos oss - med den e-postadress som du använder vid registreringen eller vid bekräftandet - kommer att vara offentligt tillgänglig. Såvida det inte strider mot lokal lagstiftning kommer vi inte, utan ditt samtycke, att dela, sälja eller distribuera någon information som du ger oss. Slutligen, om vårt företag bildar ett samriskföretag (joint venture) eller säljs till eller slås ihop med ett annat företag får dina personuppgifter avslöjas för våra nya affärspartners eller ägare.


Dina rättigheter


Du har rätt att inte få dina personuppgifter bearbetade i marknadsföringssyfte. Detta kan du själv förhindra genom att ändra i dina kontoinställningar. Det kan hända att vår webbplats innehåller länkar till och från webbplatser som tillhör företag i våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ska du vara medveten om att dessa webbplatser har egna sekretesspolicyn och att vi inte tar något ansvar för dessa policyer. Kontrollera innehållet i dessa policyer innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.


Säkerhet och datalagring


Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot åtkomst av obehöriga och mot olaglig bearbetning, oavsiktlig förlust, förstörelse och skada. Vi lagrar dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod eller så länge som föreskrivs i tillämplig lagstiftning.


Åtkomst till och uppdatering av dina personuppgifter


Du har rätt att se vilka personuppgifter vi lagrar om dig samt rätt att be oss korrigera eventuellt felaktiga/inaktuella uppgifter. Kontakta oss om du vill utöva denna rättighet. Vi har enligt lag rätt att ta ut en avgift på 100 kronor för att täcka kostnaderna för att ge dig information om vilka personuppgifter vi lagrar om dig.


Ändringar av vår sekretesspolicy


Eventuella framtida ändringar av vår sekretesspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen och, när så är tillämpligt, via e-postmeddelande.


Kontakt


Alla kommentarer, frågor och framställningar som rör användningen av dina personuppgifter välkomnas och ska först och främst skickas via e-post till help@myunidays.com. Sekretesspolicy daterad den 10 oktober 2016.

GÉANT Dataskydd – uppförandekod

Tjänstens namn

UNiDAYS

Beskrivning av tjänsten

UNiDAYS är världens ledande studentnätverk, som förenar studenter i hela världen med relevanta varumärken och tjänster.

Personuppgiftsansvarig och en kontaktperson

MyUnidays Limited på 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas direkt via post på ovanstående adress eller via mejl på help@myunidays.com

Rättskipningsområde

GB, England

Behandlade personuppgifter

Följande uppgifter är inhämtade från din egna organisation:

  • din unika användaridentifierare (SAML persistent identifier, ePPN eller ePTID)
  • din roll i din egna organisation (eduPersonAffiliation, eduPersonPrimaryAffiliation eller eduPersonScopedAffiliation)

Följande uppgifter samlas från dig:
När du besöker, registrerar eller tittar på information om produkter eller tjänster på myunidays.com kan du bli tillfrågad om viss information om dig inklusive ditt namn, utbildning, institutionens namn och din nuvarande mejladress.

Dessutom kan vi också samla information om hur du använder vår webbplats såväl som information om dig från meddelanden som du lägger upp på webbplatsen och mejl eller brev du skickar till oss.

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Din information kommer att göra det möjligt för oss att ge dig tillgång till vissa delar av vår webbplats och att driva tjänsten myunidays.com för dig. Vi kommer även att använda och analysera informationen vi samlar in, så att vi kan administrera, stödja, förbättra och utveckla vårt företag.

I synnerhet kan vi använda din information för att kontakta dig för att fråga om dina åsikter om våra tjänster och för att ibland informera dig om viktiga ändringar eller utvecklingar på webbplatsen eller av våra tjänster.

Vi kan även använda din information för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara intressanta för dig. Om du ändrar dig angående att bli kontaktad i framtiden, så kan du välja bort detta genom att kontakta oss direkt eller genom att ändra dina inställningar på ditt konto.

Om du kontaktar oss, för vi ett register över den korrespondensen.

Vi lagrar också viss information i syfte att undvika bedrägerier.

Tredje parter för vilka personuppgifter avslöjas

Personuppgifter avslöjas inte för någon av våra partner och delas endast på ett sådant sätt så att uppgifterna är en del av en stor samling material och anonyma. Vi kan dela dina personuppgifter med våra tredjepart-leverantörer i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig, och i synnerhet för att kontakta dig angående våra tjänster och produkter. Slutligen kan vi avslöja din informaion för alla företag som strävar efter att förvärva, slå ihop sig med eller ge sig in på ett samriskföretag med oss. Bekräftelse på om du har ett konto hos oss via mejladressen du registrerade eller verifierade dig med, kommer att vara tillgänglig för allmänheten.

Hur man får tillgång till, korrigerar och raderar personuppgifter

För att begära tillgång till eller korrigering av uppgifter, eller radering – där sådana uppgifter får raderas enligt lag – kontakta oss enligt kontaktuppgifter angivna ovan. Observera att där information lagras i ett välgrundat syfte, t.ex. att förebygga bedrägerier, är vi inte förpliktigade att radera dessa uppgifter.

Du har rätt att be oss om att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyften. Du kan använda dina rättigheter för att förhindra sådan behandling genom att ändra dina kontoinställningar.

Datalagring

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information så att obehöriga personer inte får tillgång till den, samt mot olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse och skada. Dina uppgifter lagras så länge ditt konto är aktivt. När du avregistrerar dig, kommer alla uppgifter som vi inte behöver i syfte att förebygga bedrägerier att raderas.

Dataskydd – uppförandekod

Dina uppgifter skyddas i enlighet med dataskyddslagen från 1998 och dataskyddsförordningen, när den träder i kraft.

Dina personuppgifter skyddas i enlighet med uppförandekoden för leverantörer av tjänster, en gemensam standard för forsknings- och högskolesektorn för att skydda din integritet.

Close