Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 07 juli 2021

Voor de eerdere versie van deze Algemene voorwaarden, klik hier.

Welkom bij de Algemene voorwaarden van UNiDAYS (“Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn belangrijk omdat ze:

 • De voorwaarden beschrijven die u en andere gebruikers in acht moeten nemen wanneer u gebruik maakt van onze diensten;
 • Uw verplichtingen uitleggen tegenover UNiDAYS wanneer u gebruik maakt van onze diensten;
 • Een afstandsverklaring bevatten van het recht op groepsvordering bij eventuele geschillen; en
 • Uitleggen wat u moet doen indien zich een probleem voordoet.

LEES DIT AANDACHTIG DOOR OMDAT DEZE VOORWAARDEN EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN UNIDAYS EN U VORMEN. UW GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE DIENSTEN ZIJN AFHANKELIJK GESTELD VAN UW NALEVING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN AFSTANDSVERKLARING VAN HET RECHT OP GROEPSVORDERING.

Lees ook de Privacyverklaring van UNiDAYS en Cookiebeleid voor informatie over hoe UNiDAYS persoonlijke gegevens verwerkt. Indien u woonachtig bent buiten de Europese Economische Ruimte, vormt uw aanvaarding van deze Voorwaarden uw toestemming voor de verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in onze Privacyverklaring onder het recht van uw rechtsgebied.

In deze Voorwaarden worden de algemene voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de websites, applicaties en andere online-diensten ("Diensten") die naar of waarnaar deze Voorwaarden verwijzen. De Diensten worden beschikbaar gesteld door Myunidays Limited, Unidays Inc., En hun dochterbedrijven (samen, "UNiDAYS", “we”, of “wij”). Deze Voorwaarden zijn zowel van toepassing als u een Lid bent (zoals gedefinieerd in Artikel 2) als wanneer u slechts browst. Myunidays Limited (MYUNIDAYS LTD) is opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 07552253, BTW-nummer 130053865, met als statutaire zetel 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB.

U moet 16 jaar of ouder zijn om enig onderdeel van de Diensten te gebruiken. Indien u jonger bent dan 18 jaar en enig onderdeel van onze Diensten wilt gebruiken, vraag dan uw ouder of voogd om deze Voorwaarden te lezen en ermee in te stemmen, voordat u enig onderdeel van de Diensten gebruikt. Indien u volgens de toepasselijke wetgeving in het land waar u woont minderjarig bent, dan moet uw ouder of voogd de algemene voorwaarden van deze Voorwaarden voor u en namens u lezen en aanvaarden.

DOOR OP DE NU LID WORDEN’ BUTTON TE KLIKKEN OF DOOR EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN, VERKLAART U AAN UNIDAYS DAT U IN AANMERKING KOMT OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING OP AL HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, ZOALS HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITES, HET DOWNLOADEN VAN DE UNIDAYS MOBIELE APP OF DOOR HET GEBRUIK VAN ANDERE DIENSTEN VAN ONS DIE NAAR DEZE VOORWAARDEN LINKEN. Indien u niet in aanmerking komt of niet met deze Voorwaarden instemt, is het niet toegestaan om de Diensten te gebruiken.

UNiDAYS biedt online-verificatie voor specifieke groepen (zoals studenten die zijn ingeschreven in het voortgezet onderwijs of een soortgelijke opleiding aan een universiteit of instelling) om personen als lid van een besloten groep aan te duiden (“Verificatie”). Een Geverifieerd persoon (“Lid”) heeft vervolgens naadloos toegang tot promotieacties als onder meer vouchers, kortingen, weggeefacties, vacatures en opleidingen (“Aanbiedingen”), en kan transacties voltooien met deelnemende merken en dienstverleners (“Partners”) die hun producten en diensten aan onze Leden adverteren.

Als onderdeel van de Diensten identificeert UNiDAYS uw voorkeuren en beveelt Aanbiedingen en andere content aan waarvan we denken dat u hier belangstelling voor hebt of die anderszins uw ervaring van de Diensten personaliseren (met inbegrip van reclame van derden). Om te profiteren van een Aanbieding die door een Partner beschikbaar is gesteld, moet u mogelijk naar de website van de Partner gaan, hetzij door rechtstreeks op de Aanbieding te klikken en/of de kortingscode in te voeren die u hebt ontvangen voor een aankoop bij een Partner.

deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten, zoals onder meer, maar niet uitsluitend:

 • www.myunidays.com (“Website”);
 • de mobiele applicatie van UNiDAYS verkrijgbaar in de App Store en bij Google Play (“App”);
 • het gebruik van ons embedded iframe op de websites van onze Partners; en
 • andere door UNiDAYS geëxploiteerde online-diensten die naar of waarnaar deze Voorwaarden verwijzen.

Op de online-diensten voor sollicitanten, huidige en potentiële Partners en leveranciers, GenZ Insights en de bedrijfswebpagina's van UNiDAYS zijn andere algemene voorwaarden van toepassing.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde functies van de Diensten, zoals The Counsel of The Edit (“Aanvullende Voorwaarden”). Alle Aanvullende Voorwaarden zijn onderdeel van (en zijn door deze verwijzing opgenomen in) deze Voorwaarden. Wanneer ze u worden voorgelegd, moet u instemmen met de Aanvullende Voorwaarden voordat u de functies van de Diensten waarop ze van toepassing zijn, kunt gebruiken. Deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden zijn in gelijke mate van toepassing, tenzij een onderdeel van de Aanvullende Voorwaarden onverenigbaar is met deze Voorwaarden, in welk geval uitsluitend de Aanvullende Voorwaarden gelden voor zover er sprake is van onverenigbaarheid.

UNiDAYS werkt voortdurend aan de verbetering van de Diensten. Dit betekent dat UNiDAYS van tijd tot tijd updates, correcties en andere wijzigingen in de Diensten kan doorvoeren (“Updates”). UNiDAYS behoudt zich het recht voor al dan niet Updates door te voeren. Indien UNiDAYS Updates Doorvoert, stemt u hiermee in en geeft u UNiDAYS toestemming om de Updates door te voeren en u al dan niet hierover te informeren.

UNiDAYS kan om de Diensten te verbeteren ook nieuwe functies en functionaliteiten doorvoeren die voorheen geen deel uitmaakten van de Diensten (“Nieuwe Functies”). UNiDAYS behoudt zich het recht voor om te allen tijde Nieuwe Functies toe te voegen en om kosten in rekening te brengen voor Nieuwe Functies, voor toegang tot onderdelen van de Diensten of voor de Diensten als geheel. Daarentegen zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht voor toegang tot Diensten, tenzij we voorafgaand uw toestemming hebben gekregen voor het betalen van deze kosten. Dit betekent dat indien we op enig moment een vergoeding verlangen voor delen van de Diensten die nu gratis zijn, we u van tevoren van deze vergoedingen op de hoogte zullen stellen. U kunt uw account op elk gewenst moment opzeggen. Alle nieuwe kosten, indien van toepassing, zullen duidelijk worden bekendgemaakt op de Website, App en op andere passende plaatsen in de Diensten. U dient alle via uw account gemaakte kosten te betalen tegen de tarieven die gelden in de facturatieperiode waarin deze kosten zijn gemaakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vergoedingen voor digitale producten of diensten die via de Diensten door ons of een andere leverancier of dienstverlener voor verkoop worden aangeboden. Alle kosten worden in rekening gebracht aan u en door u betaald. U dient alle toepasselijke belastingen in verband met het gebruik van de Diensten via uw account te betalen.

UNiDAYS kan Nieuwe Functies maken die uitsluitend beschikbaar zijn voor u om uit te proberen en te evalueren, voordat ze algemeen beschikbaar worden gesteld aan de Leden. Wanneer Nieuwe Functies beschikbaar zijn voor u om te proberen voordat anderen er toegang toe hebben, verwijzen we naar de Nieuwe Functies als “Testdiensten“. Voor sommige Testdiensten moet u een vergoeding betalen om ze te gebruiken. In verband met uw recht op toegang tot de Testdiensten, stemt u in om feedback over de Testdiensten te verschaffen, zoals UNiDAYS redelijkerwijs kan verzoeken. UNiDAYS behoudt zich het recht voor om Testdiensten zonder kennisgeving aan te passen tot de Testdiensten als onderdeel van de Diensten worden beschouwd en/of we besluiten de Testdiensten geen onderdeel van de Diensten te maken.

NIETTEGENSTAANDE DE OVERIGE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN BETREFFENDE ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U, WORDEN TESTDIENSTEN AANGEBODEN “AS-IS”, ZONDER ENIGE GARANTIE, EN DE UNIDAYS-PARTIJEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 13) ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR DE GEVOLGEN VAN UW KEUZE OM DE TESTDIENSTEN TE GEBRUIKEN. INDIEN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET UITSLUITBAAR IS, IS DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UNIDAYS-PARTIJEN MET BETREKKING TOT DE TESTDIENSTEN UW RECHTSTREEKSE SCHADE TOT MAXIMAAL HET BEDRAG DAT U VOOR DE TESTDIENSTEN HEBT BETAALD.

Niets in dit Artikel 4 beperkt het recht van UNiDAYS om toegang tot bepaalde onderdelen van de Diensten te beperken of om de Diensten of content die we via de Diensten aanbieden op enig moment stop te zetten, zonder kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens u. We doen ons best om te zorgen dat de Diensten te allen tijde volledig operationeel zijn, maar UNiDAYS is niet aansprakelijk jegens u indien om welke reden ook de Diensten van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn.

de Ingangsdatum van deze Voorwaarden wordt bovenaan deze webpagina vermeld. We kunnen gedeelten van deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen, toevoegen of verwijderen om Updates, Nieuwe Functies of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving op te nemen. Indien UNiDAYS substantiële wijzigingen in deze Voorwaarden aanbrengt waardoor uw wettelijke rechten worden beperkt, zullen we in de Diensten kennisgevingen publiceren en/of Leden via de e-mailadressen in hun accounts informeren, minimaal (10) werkdagen van tevoren.

De aangepaste Voorwaarden komen in de plaats van alle eerdere versies van onze overeenkomsten, kennisgevingen of bekendmakingen van of over deze Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om voorafgaand aan elk gebruik van de Diensten deze Voorwaarden door te nemen. Indien u niet instemt met de gewijzigde Voorwaarden, moet u uw account opheffen en stoppen de Diensten te gebruiken voor het einde van de kennisgevingstermijn. Uw ononderbroken gebruik van de Diensten na afloop van de kennisgevingstermijn die is vermeld in de kennisgeving of de ontvangst van de kennisgeving, geeft aan dat u deze Voorwaarden, wijzigingen of aanpassingen aanvaardt.

We zullen geen wijzigingen aanbrengen waardoor uw wettelijke rechten substantieel en met terugwerkende kracht zonder kennisgeving worden beperkt, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of om de rechten van andere gebruikers van de Diensten te beschermen.

U moet zich registreren en in aanmerking komen als een Lid, voor toegang tot Aanbiedingen en andere besloten onderdelen van de Diensten. Om ononderbroken toegang tot de Diensten te bieden, zal UNiDAYS u van tijd tot tijd verzoeken Verificatie te voltooien. Na afloop van uw studentenstatus en indien beschikbaar, hebt u gedurende 12 maanden erna de mogelijkheid om via ons GRADLiFE-programma Lid te blijven.

U moet 16 jaar of ouder zijn om enig onderdeel van de Diensten te gebruiken. Indien u jonger bent dan 18 jaar en enig onderdeel van onze Diensten wilt gebruiken, vraag dan uw ouder of voogd om deze Voorwaarden te lezen en ermee in te stemmen, voordat u enig onderdeel van de Diensten gebruikt.

Indien u volgens de toepasselijke wetgeving in het land waar u woont minderjarig bent, dan moet uw ouder of voogd de algemene voorwaarden in de Voorwaarden voor u en namens u lezen en aanvaarden.

UNiDAYS GEEFT KINDEREN JONGER DAN 16 NIET BEWUST TOESTEMMING OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN ZONDER GOEDKEURING VAN DE OUDERS OF VOOGD. Als u ontdekt of vermoedt dat iemand jonger dan 16 een account heeft aangemaakt (of dit heeft geprobeerd), meld dit dan aan info@myunidays.com.

U mag geen account aanmaken indien uw gebruik van de Diensten eerder was opgeschort of beëindigd.

We kunnen u ook vragen om gegevens en informatie te verstrekken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, voorkeuren, meningen en andere details over uzelf die u wenst te delen als onderdeel van het aanmaakproces van het account. Voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen, zie de UNiDAYS Privacyverklaring.

U belooft dat alle gegevens die u aan UNiDAYS verstrekt, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is en u stemt ermee in dit te allen tijde zo te houden. U stemt ermee in dat u geen accounts voor iemand anders dan uzelf zult aanmaken, en geen accounts zal aanmaken met de bedoeling zich als iemand anders voor te doen of enig Verificatie-element te vervalsen. UNiDAYS behoudt zich het recht voor om te allen tijde registratie of Verificatie te weigeren of om een account op te heffen of op te schorten, indien we een schending van deze Voorwaarden opsporen of vermoeden.

Bij het aanmaken van een account dient u logingegevens aan te maken door een wachtwoord te selecteren en een e-mailadres te verstrekken. Elke registratie is uitsluitend voor één enkele gebruiker. Het is u niet toegestaan uw registratie-logingegevens te delen of om uw logingegevens aan iemand anders te geven. U bent verantwoordelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden bij het gebruik van uw account. Niet-naleving van het bovenstaande is een schending van deze Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke opschorting of beëindiging van uw account.

U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen info@myunidays.com indien u ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of andere inbreuken op de beveiliging vermoedt of merkt. Wees extra voorzichtig wanneer u inlogt op uw account op een openbare of gedeelde computer of wanneer u uw apparaat deelt om te zorgen dat anderen niet in staat zijn uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens te zien of op te slaan.

Frauduleuze, ongeoorloofde of anderszins illegale activiteiten kunnen reden zijn voor opschorting of beëindiging van uw account, naar eigen goeddunken, en we kunnen aangifte tegen u doen bij de toepasselijke rechtshandhavingsinstanties.

De Diensten worden u als een gratis dienst aangeboden, maar UNiDAYS kan vergoedingen of provisie ontvangen wanneer u een aankoop doet op websites van Partners of in winkels of anderszins op Aanbiedingen van Partners ingaat. Het ontvangen van reclame is een voorwaarde voor toegang tot de Diensten. Bepaalde elementen van de Diensten zijn mogelijk tegen betaling, zoals een betaald abonnement, maar UNiDAYS biedt u de mogelijkheid te kiezen of u de betaalde functies gebruikt.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle eventuele betalingen, vergoedingen en andere kosten in verband met het gebruik van de Diensten, met inbegrip van de apparatuur en de internetverbinding die nodig zijn voor toegang tot de Diensten. Indien u op uw apparaat verbinding maakt met de Diensten en deze gebruikt, stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten die uw internet- en mobiele-telefonieaanbieder in rekening brengen.

Hoewel UNiDAYS probeert te zorgen dat de Aanbiedingen die via de Diensten beschikbaar zijn tot de beste behoren, zijn we niet aansprakelijk wanneer u elders een grotere korting of lagere prijs krijgt. Onze Partners, niet UNiDAYS, besluiten over de voorwaarden van de Aanbiedingen.

<UNiDAYS is eigenaar van de Diensten en bezit of heeft een licentie voor de content in de Diensten. De content van de Diensten is bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Zoals tussen UNiDAYS en u, zijn en blijven UNiDAYS en zijn externe licentieverleners de enige en exclusieve eigenaars van alle rechten, aanspraken en belangen in verband met de Diensten, met inbegrip van alle content die beschikbaar is via de Diensten en het ontwerp, selectie en rangschikking ervan en van alle intellectuele-eigendomsrechten hierop (“Content van de Diensten”). U bent eigenaar van al uw Gebruikerscontent, zoals hieronder beschreven.

De Content van de Diensten omvat de naam van UNiDAYS en alle gerelateerde namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slogans (“Handelsmerken van UNiDAYS”). We zijn ook eigenaars van het auteursrecht bij de selectie, coördinatie, compilatie en verbetering van de Content van de Diensten. U dient zich te houden aan alle aanvullende auteursrechtkennisgevingen, informatie en beperkingen van content waartoe u via de Diensten toegang hebt. U mag de UNiDAYS Trademarks niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNiDAYS. Alle namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slogans van Partners en andere derden die op of in de Diensten verschijnen zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

U hebt geen rechten, licentie of autorisatie met betrekking tot de Content van de Diensten, behalve zoals nadrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden. De Diensten worden beschermd door internationaal auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten en eigendomsrechten. Voor alle duidelijkheid stemt u ermee in om niet (en om derden niet toe te staan om):

 • kennisgevingen inzake auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten in de Diensten te verwijderen;
 • uw eigen database samen te stellen en/of te publiceren met onderdelen van de Diensten, zoals Aanbiedingen en Partners, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UNiDAYS;
 • de Content van de Diensten te reproduceren, te distribueren, aan te passen, ervan afgeleide werken te creëren, openbaar te maken, openbaar uit te voeren, te heruitgeven, te downloaden, op te slaan of door te geven, behalve zoals nadrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden;
 • voor delen van de Diensten robots, spiders, zoek/ophaaltoepassingen of andere geautomatiseerde apparaten te gebruiken, of delen van de Diensten te verwerken of er toegang toe te verkrijgen, op te vragen, te scrapen of te indexeren; en
 • op enig moment anderszins de eigendomsrechten van UNiDAYS en zijn licentiegevers in verband met de content van de Diensten te schenden of er inbreuk op te maken.

U bent eigenaar van uw Gebruikerscontent, maar geeft UNiDAYS toestemming voor het gebruik

De Diensten kunnen forums en andere interactieve functies bevatten waarmee u en andere gebruikers content of materiaal (gezamenlijk "Gebruikerscontent") kunnen posten, indienen, publiceren, weergeven of doorgeven. U bent de eigenaar van de Gebruikerscontent die u creëert, tenzij in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw ingediende Gebruikerscontent anders is bepaald.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor uw Gebruikerscontent, met inbegrip van de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid.

Ongeacht of u de Gebruikerscontent via de Diensten of de sociale-mediapagina's van UNiDAYS indient, u verleent UNiDAYS (met inbegrip van onze leveranciers die ons helpen de Diensten te exploiteren en van elk van onze respectievelijk opvolgers en rechtverkrijgenden) het onbeperkte, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, volledig betaalde recht en licentie (en het recht om via meerdere derden onderlicenties te verlenen) om uw Gebruikerscontent geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, openbaar te maken, te publiceren, te verwijderen, openbaar uit te voeren, te vertalen, te distribueren en anderszins aan derden bekend te maken, voor alle doeleinden en in ongeacht welk bekend of nog te ontwikkelen medium, voor zover de wet- en regelgeving dit toestaat. U doet afstand van eventuele rechten die u hebt door het materiaal te laten aanpassen of wijzigen op een manier die voor u niet aangenaam is. Onder deze Voorwaarden worden met het recht op en de licentie voor de Gebruikerscontent die u aan UNiDAYS verleent geen morele rechten overgedragen.

Wanneer u Gebruikerscontent levert, verklaart en garandeert u aan UNiDAYS dat:

 • U alle rechten op uw Gebruikerscontent bezit of hier zeggenschap over hebt en u het recht hebt om deze rechten en licentie volgens deze bovenstaande Voorwaarden aan UNiDAYS te verlenen.;
 • Uw Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen, zoals het recht op privacy, publiciteitsrechten en intellectuele-eigendomsrechten;
 • Uw Gebruikerscontent waarheidsgetrouw en nauwkeurig is; en
 • Al uw Gebruikerscontent aan deze Voorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voldoet.

Uw Gebruikerscontent moet aan alle volgende voorschriften voldoen:

 • Gebruikerscontent mag geen materiaal bevatten dat lasterlijk, smadelijk, obsceen, aanstootgevend, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend, of anderszins ongepast of onwettig is.
 • Gebruikerscontent mag geen seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld, of discriminatie op basis van ras, religie, nationaliteit, handicap, geslacht, seksuele voorkeur, genderidentiteit of leeftijd promoten.
 • Gebruikerscontent mag niet misleiden of de bedoeling hebben te misleiden.
 • Gebruikerscontent mag niet aanzetten tot illegale activiteiten of onwettige handelingen uitdragen, bevorderen of ondersteunen.
 • Gebruikerscontent mag geen verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of uw verwantschap met personen of organisaties of de indruk te wekken dat uw Gebruikerscontent door UNiDAYS of door andere personen of entiteiten wordt onderschreven, indien dit niet het geval is.

Indien u denkt dat Gebruikerscontent deze Voorwaarden schendt, stel ons dan op de hoogte via info@myunidays.com en geef een beschrijving van de specifieke Gebruikerscontent en de locatie ervan. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, stemt u ermee in UNiDAYS schadeloos te stellen voor vorderingen door derden tegen UNiDAYS die voortvloeien uit of in verband met uw Gebruikerscontent.

Indien u jonger dan 18 jaar en ingezetene van Californië bent, hebt u mogelijk het recht te verzoeken om verwijdering van uw Gebruikerscontent die u op de Diensten openbaar wenste te maken. Om te verzoeken om verwijdering van uw Gebruikerscontent, neem contact op met UNiDAYS op info@myunidays.com met in de onderwerp-regel “California Minor User Content Removal”. We wijzen erop dat het recht op verwijdering niet absoluut is "het recht is van toepassing op de oorspronkelijke posting van uw Gebruikerscontent, maar niet op het delen of de publicatie ervan door anderen na de posting en niet op content over u die door anderen is gedeeld. Het recht op verwijdering is evenmin van toepassing indien u een vergoeding of tegenprestatie hebt ontvangen voor het posten van de Gebruikerscontent. UNiDAYS kan niet garanderen dat de Gebruikerscontent volledig van internet wordt verwijderd.

Indien u ingezetene bent van Californië en u UNiDAYS wilt verzoeken persoonlijke gegevens te verwijderen die we over u aanhouden, zie onze California Privacy Notice.

U kunt er van tijd tot eind voor kiezen om naast Gebruikerscontent UNiDAYS ideeën, suggesties of andere feedback over de Diensten te verstrekken. U bent eigenaar van uw feedback, maar door UNiDAYS feedback te verstrekken, erkent u dat u aan UNiDAYS een volledig betaald, royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepbaar, wereldwijd, niet-exclusief en volledig in sublicentie te geven recht en vergunning op uw feedback verleent om afgeleide werken te reproduceren, openbaar uit te voeren, weer te geven, te distribueren, aan te passen, te wijzigen, opnieuw te formatteren, en daarvan afgeleide werken te maken en om al uw feedback anderszins en op enigerlei andere wijze te exploiteren. Ook erkent u en stemt u ermee in dat UNiDAYS zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming feedback in de Diensten kan gebruiken, zolang u niet rechtstreeks wordt geïdentificeerd. All uw feedback wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden.

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden kent UNiDAYS u, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar en beperkt recht op toegang tot en gebruik van de Diensten en om één (1) kopie van de App te downloaden toe.

U dient de Diensten uitsluitend voor wettige, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken en niet voor frauduleuze doeleinden of in verband met onwettige activiteiten. U mag geen toegang tot de Diensten krijgen of deze gebruiken, of proberen ertoe toegang te krijgen of ze te gebruiken, voor activiteiten die ons of een derde schade zouden kunnen berokkenen. Zonder beperking van het voorgaande, stemt u ermee in dat u niet zelf mag proberen of derden de mogelijkheid bieden om:

 • ongeoorloofde toegang te krijgen (of dit te proberen) tot de Diensten of tot de computersystemen van UNiDAYS door middel van hacking, wachtwoord-mining of op enige andere wijze of om de beveiliging van computers -of beveiligingsnetwerken te schenden;
 • de Diensten zodanig te gebruiken dat u weet of zou kunnen weten dat de servers of netwerken van UNiDAYS hierdoor beschadigd, onklaar gemaakt, overbelast of belemmerd zouden kunnen worden;
 • te discrimineren, lastig te vallen, te bedreigen, te bedriegen, in verlegenheid te brengen, schade toe te brengen of anderen overlast, ergernis of angst te bezorgen of op enige andere wijze het gebruik en genot van de Diensten van derden aan te tasten of proberen aan te tasten;
 • de Diensten namens iemand anders dan uzelf te gebruiken;
 • enig onderdeel van de Diensten te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te reverse-engineren, te decoderen of op enige andere wijze over te nemen of er toegang toe te krijgen;
 • kennisgevingen inzake auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten in de Diensten te verwijderen of op enige andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten van derden of te schenden;
 • Voor delen van de Diensten robots, spiders, zoek/ophaaltoepassingen of andere geautomatiseerde apparaten te gebruiken, of delen van de Diensten te verwerken of er toegang toe te verkrijgen, op te vragen, te scrapen of te indexeren;;
 • om ongeacht welke reden de Diensten te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, in sublicentie te geven, toe te wijzen, te distribueren, te publiceren, over te dragen of de Diensten, of functies of functionaliteiten van de Diensten, op enige andere wijze aan derden beschikbaar te stellen.;
 • delen van de webpagina's die onderdeel zijn van de Diensten te herformatteren of te framen, onder meer met als doeleinde het doorverkopen of distribueren van producten; of
 • de Diensten te gebruiken voor het versturen van ongeoorloofde of ongevraagde commerciële of promotionele content.

UNiDAYS behoudt zich het recht voor om in de grootste door het geldende recht toegestane mate en in overeenstemming met onze Privacyverklaring activiteiten in de Diensten te monitoren en te registreren. Verboden gebruik van de Diensten kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw account (naar eigen goeddunken) en tot civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijke boetes of sancties tegen de gebruiker en tegen degenen die de gebruiker ondersteunen.

Met uitzondering van hetgeen in dit Artikel 10 nadrukkelijk is vermeld, zijn deze Voorwaarden van toepassing op uw download, toegang en gebruik van onze App.

In tegenstelling tot een website, is een mobiele applicatie software die wordt gedownload en geïnstalleerd op uw mobiele apparaat. Ondanks het feit dat deze op uw mobiele apparaat is gedownload, is de App aan u in licentie gegeven " hij is niet aan u verkocht. U verkrijgt geen enkel eigendomsbelang in onze App of enig ander recht anders dan het gebruiksrecht van de App, in overeenstemming met en volgens deze Voorwaarden.

U mag één enkel kopie van de App downloaden op een mobiel apparaat dat uw eigendom is of waarover u anderszins de controle hebt, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik. Om u bepaalde functionaliteiten te kunnen bieden, dient de App toegang te hebben tot verschillende functies en gegevens op uw mobiele apparaat. Voor meer informatie over hoe persoonlijke gegevens door de App worden verwerkt, zie de UNiDAYS Privacyverklaring.

De App en de rest van de Diensten hebben mogelijk niet dezelfde content.

We kunnen van tijd tot tijd Updates voor de App ontwikkelen en aanbieden. Op basis van de instellingen van uw mobiele apparaat en wanneer uw mobiele apparaat met internet is verbonden, zal de App automatisch alle beschikbare Updates downloaden en installeren, of u ontvangt een bericht of een melding om beschikbare Updates te downloaden en te installeren. U stemt ermee in om alle Updates te downloaden en te installeren en erkent en stemt ermee in dat de App mogelijk niet naar behoren functioneert indien u dit niet doet. Alle Updates van de App worden geacht onderdeel uit te maken van de App en van de Diensten en zijn onderworpen aan alle algemene voorwaarden van deze Voorwaarden.

UNiDAYS heeft alle rechten, aanspraken en belangen in verband met de App en behoudt deze, met inbegrip van alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten hierop en in verband hiermee, behalve voor zover zij u in deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden verleend.

Wanneer u de App downloadt in de Apple Store of Google Play (beide: een "App-platform"), erkent u en stemt u ermee in dat:

 • Tussen UNiDAYS en het App-platform, uitsluitend UNiDAYS verantwoordelijk is voor de App.
 • Het App-platform in verband met de App niet verplicht is onderhouds- en ondersteunende diensten te leveren.
 • Indien uw App onder geen enkele toepasselijke garantie valt: (i) u het App-platform kunt informeren en het App-platform u het aankoopbedrag van de App (indien van toepassing) kan terugbetalen, (ii) voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, het App-platform geen enkele andere garantieverplichting in verband met de applicaties heeft, en (iii) alle andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheid, schadevergoedingen, kosten of uitgaven die toerekenbaar zijn aan niet-naleving van garanties, zoals tussen UNiDAYS en het App-platform, de verantwoordelijkheid van UNiDAYS is.
 • Het App-Platform niet verantwoordelijk is voor het behandelen van eventuele aanspraken van u in verband met de App of met uw bezit en gebruik van de App.
 • Indien een derde partij beweert dat de App inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van een andere partij, zoals tussen het App-platform en UNiDAYS, UNiDAYS verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, de afwikkeling en de kwijting van een dergelijke vordering inzake inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.
 • Het App-platform en zijn dochterondernemingen derden-begunstigden van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden zijn in verband met uw licentie voor het gebruik van de App. Na uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van onze gebruiksvoorwaarden, heeft het App-platform het recht (en wordt het geacht het recht te hebben aanvaard) om u, als derde-begunstigde, de gebruiksvoorwaarden in verband met uw licentie van de App te laten naleven.
 • U ook alle voorwaarden van derden moet naleven die via het App-platform van toepassing zijn wanneer u de App gebruikt.

Voor meer informatie over de specifieke gegevens die door de App worden verzameld, controleer de instellingen van uw mobiele apparaat of lees de toelichtingen op het App-platform waar u de App hebt gedownload. Om het verzamelen van alle gegevens via de App te stoppen, moet u de App van uw apparaat verwijderen.

U verklaart en garandeert hierbij dat: (i) u zich niet in een land bevindt dat onderwerp is van een embargo van de V.S. of dat door de V.S. is aangemerkt als een land dat terroristische groeperingen steunt; en (ii) dat u niet voorkomt op een lijst van de V.S. met verboden of aan beperkingen onderhevige partijen.

Deze Voorwaarden treden in werking wanneer u ermee instemt als onderdeel van de Verificatie- of een andere procedure, de App downloadt of de Diensten gebruikt waaraan deze Voorwaarden zijn verbonden. Deze Voorwaarden zijn van kracht zolang ze niet door u of door UNiDAYS zijn beëindigd.

U kunt uw account te allen tijde beëindigen door contact met ons op te nemen op info@myunidays.com en/of door uw account te verwijderen.

UNiDAYS behoudt zich het recht voor om met of zonder kennisgeving een account en de toegang tot de Diensten te beëindigen of op te schorten, indien UNiDAYS redelijkerwijs kan aannemen dat een Lid of een andere gebruiker van de Diensten toegang heeft tot de Diensten of deze gebruikt in strijd met deze Voorwaarden of met wet- en regelgeving die op uw gebruik van de Diensten van toepassing is.

UNiDAYS kan te allen tijde aspecten van de Diensten veranderen, opschorten of stopzetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van Diensten. Ook kunnen we beperkingen instellen voor bepaalde functies en diensten of zonder kennisgeving of aansprakelijkheid uw toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk beperken.

Wanneer deze Voorwaarden eindigen, eindigen de door UNiDAYS toegekende rechten, en moet u stoppen met al het gebruik van de Diensten en alle kopieën van de App van uw mobiele apparaat verwijderen.

Beëindiging beperkt op geen enkele wijze de rechten en rechtsmiddelen van UNiDAYS of die van u.

De Diensten bevatten links naar andere websites en bronnen die door derden worden geleverd, met inbegrip van Partners, sociale-mediaplatforms en in advertenties (gezamenlijk: “Gelinkte Diensten”). UNiDAYS controleert de Gelinkte Diensten niet en kan deze niet controleren, hoewel sommige Gelinkte Diensten de mogelijkheid bieden om uw informatie naar hen te exporteren, zoals “like”- of “delen”-functies op sociale media. UNiDAYS is niet verantwoordelijk voor en staat niet achter de content of het gebruik van Gelinkte Diensten en van websites van derden en aanvaardt hier geen verantwoordelijkheid voor. Lees de privacyverklaringen en de overige gebruiksvoorwaarden voor alle Gelinkte Diensten zorgvuldig door. Indien u besluit toegang te krijgen tot de Gelinkte Diensten, doet u dit volledig voor uw eigen risico en volgens de algemene voorwaarden die op de Gelinkte Diensten van toepassing zijn, en niet volgens deze Voorwaarden.

Voor de duidelijkheid, alle producten of diensten die u koopt van een Partner worden door de betreffende Partner geprijsd, afgehandeld en verzonden en niet door UNiDAYS. UNiDAYS is geen tussenpersoon, wederverkoper of distributeur van of voor Partners of hun producten en diensten. UNiDAYS aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met uw aankopen of interacties met Partners, waaronder voor vorderingen, vorderingen inzake productaansprakelijkheid, letsel, schade, onjuiste kosten, levering, storingen, kortingscodes, fouten in de prijs of onjuiste productbeschrijvingen, online of in de winkel, zelfs indien u geen afzonderlijk account hebt bij een Partner. Indien u ontevreden bent over uw aankoop bij een Partner of indien u een andere klantenservice-kwestie over het product van een Partner hebt, moet u contact opnemen met de Partner.

De Diensten kunnen software van derden omvatten die over het algemeen kosteloos verkrijgbaar is onder opensource- of soortgelijke licenties (“Software van derden”). Hoewel de aan u geleverde Diensten onderwerp zijn van deze Voorwaarden, kan in de Diensten opgenomen Software van derden onderworpen zijn aan andere licenties of gebruiksvoorwaarden, die u, indien van toepassing, worden voorgelegd.

Afwijzing van garantieaanspraken

UNIDAYS DOET GEEN TOEZEGGING OVER OF ONDERSCHRIJVING VAN DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN AANBIEDINGEN, PROMOTIEACTIES OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE DIENSTEN WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID.

WAAR DIT IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDEN DE DIENSTEN “AS IS” VERSTREKT EN MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST UNIDAYS VOOR ZICHZELF EN NAMENS AL ZIJN DOCHTERBEDRIJVEN EN ZIJN EN HUN RESPECTIEVELIJKE LICENTIEGEVERS EN CONTENTLEVERANCIERS EN DIENSTVERLENERS (GEZAMENLIJK, DE "UNIDAYS-PARTIJEN") MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN NADRUKKELIJK ALLE GARANTIEAANSPRAKEN VAN DE HAND, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEKE TOEPASSING, AANSPRAKEN EN NIET-INBREUK, EN VAN GARANTIES DIE IN DE LOOP VAN ONDERHANDELINGEN, GEDURENDE DE UITVOERING, HET GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN KUNNEN ONTSTAAN. ZONDER DAT DIT HET VOORGAANDE BEPERKT, BIEDEN DE UNIDAYS-PARTIJEN GEEN GARANTIES EN BELOVEN OF VERKLAREN ZE OP GEEN ENKELE WIJZE DAT DE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, DE BEOOGDE RESULTATEN LEVEREN OF DAT ZE MET ANDERE SOFTWARE, SYSTEMEN OF DIENSTEN GEÏNTEGREERD KUNNEN WORDEN OF FUNCTIONEREN, ZONDER ONDERBREKING FUNCTIONEREN, AAN PRESTATIE- OF BETROUWBAARHEIDSNORMEN VOLDOEN, OF TIJDIG, VEILIG, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN OF DAT FOUTEN OF GEBREKEN KUNNEN OF ZULLEN WORDEN VERHOLPEN.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM IMPLICIETE GARANTIES OF DE WETTELIJKE RECHTEN VAN CONSUMENTEN UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN, DERHALVE ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Aansprakelijkheid van UNiDAYS

UNiDAYS is aansprakelijk voor redelijke rechtstreekse en voorzienbare schade die door een wezenlijke schending van deze Voorwaarden wordt veroorzaakt, behoudens en krachtens de bepalingen van deze Voorwaarden.

Aansprakelijkheidsbeperkingen van UNiDAYS

In de grootste door het geldende recht toegestane mate kan UNiDAYS niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Niet-voorzienbare schade, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, gevolgschade;
 • niet-compensatoire of punitieve schadevergoeding;
 • winstderving, omzetverlies, contractverlies, onderbreking van de bedrijfsvoering, verwachte besparingen, goodwill, of verlies van bedrijfskansen in verband met uw gebruik van de Diensten;
 • virussen of andere schadelijke software ten gevolge van toegang tot de Diensten of fouten, onderbrekingen, vertragingen of verstoringen van de Diensten; of
 • verliezen in verband met activiteiten van derden, met inbegrip van het gebruik of het niet-mogelijke gebruik van websites van Partners.

Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid op een onwettige manier, waaronder aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of door onjuiste voorstelling van zaken of andere opzettelijke handelingen uit te sluiten of te beperken. Deze Voorwaarden gelden tussen u en ons, en geen enkele andere partij kan aan deze Voorwaarden rechten ontlenen, met inbegrip van het recht om naleving van enige onderdeel van deze Voorwaarden af te dwingen.

Als consument profiteert u van dwingende bepalingen van het recht in het rechtsgebied waar u woonachtig bent. Niets in deze Voorwaarden tast uw recht als consument aan om deze dwingende bepalingen volgens plaatselijke recht in te roepen.

UNiDAYS zou het op prijs stellen om eventuele problemen betreffende de Diensten rechtstreeks met u op te lossen. Indien u een probleem onder onze aandacht wil brengen, kunt u contact met ons opnemen op info@myunidays.com. Voor zover de toepasselijke wetgeving de toestaat, dienen vorderingen of de vorderingsgrondslag ten gevolge van of in verband met het gebruik van de Diensten of deze Voorwaarden binnen één jaar na het ontstaan van deze vordering of vorderingsgrondslag worden ingediend, of voorgoed worden uitgesloten.

Voor alle personen buiten de Verenigde Staten en Canada: U en Myunidays Limited stemmen ermee in dat deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales; de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Indien u ingezetene bent van de EU, kunt u in Engeland en Wales of in de EU een vordering indienen om uw consumentenrechten te doen gelden in verband met deze Voorwaarden. Ook biedt de Europese Commissie een online-platform voor de oplossing van geschillen, dat u hier kunt vinden. Aanvullende informatie over uw rechten als consument is hier beschikbaar.

Voor alle personen buiten de Verenigde Staten en Canada: U en Unidays Inc. stemmen ermee in dat deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, met uitzondering van zijn collisieregels, en van de Verenigde Staten van Amerika.

U en Unidays Inc. stemmen in met de exclusieve bevoegdheid en het rechtsgebied van de Amerikaanse federale of staatsrechtbanken van het Southern District van New York, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

AFSTANDSVERKLARING VAN HET RECHT OP GROEPSVORDERING. VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT EN IN DE VERENIGDE STATEN, STEMMEN UNiDAYS EN U ERMEE IN DAT DE PROCEDURE VOOR GESCHILLENBESLECHTING UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS PLAATSVINDT, EN NIET IN EEN COLLECTIEF OF GECONSOLIDEERD PROCES OF DOOR BELANGENBEHARTIGERS. WE DOEN BEIDEN AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK.

Wanneer u de Diensten gebruikt of ons e-mails stuurt, communiceert u elektronische wijze met ons. Afhankelijk van uw accountinstellingen en van uw keuzes, zullen we op verschillende manieren op elektronische wijze met u communiceren, zoals via e-mail, tekstbericht, App-pushbericht of door op de Website, in de App of op andere wijze via de Diensten berichten te posten, bijvoorbeeld in uw account. Sommige van deze communicaties zijn automatisch en sommige worden standaard verstuurd als onderdeel van de Diensten. We kunnen van tijd tot tijd bepaalde soorten communicaties toevoegen of verwijderen. U kunt in uw accountinstellingen aanpassen of u bepaalde elektronische communicaties ontvangt. Hoewel u bepaalde communicaties kunt uitschakelen, kunnen we u waar nodig nog steeds kennisgevingen sturen om u de Diensten te kunnen leveren.

U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicaties die we u op elektronische wijze verstrekken aan wettelijke vereisten voldoen dat deze schriftelijk plaatsvinden, tenzij dwingende toepasselijke wetgeving specifiek een andere communicatievorm vereist. Voor bepaalde elektronische communicaties kan uw carrier of dienstverlener kosten of vergoedingen in rekening brengen.

Elektronische communicaties worden verzonden naar het e-mailadres dat u in uw account hebt verstrekt. Indien uw e-mailadres verandert, bent u verantwoordelijk voor het informeren van UNiDAYS. Wijzigingen in uw e-mailadres zijn van toepassing op al onze communicaties van ons.

Bepaalde communicaties kunnen informatie over uw account bevatten, zoals het verzoek om een wachtwoord te resetten. Iedereen met toegang tot uw e-mail account of mobiele apparaat zou de inhoud van deze communicaties kunnen zien. Wanneer we marketing- of promotionele communicaties versturen, doen we dit op basis van uw toestemming, waar en wanneer dit vereist is. U kunt onze marketingcommunicaties ook via uw account controleren.


 • Deze Voorwaarden (met inbegrip van onze Privacyverklaring) bevatten de enige en volledige afspraak en overeenkomst tussen UNiDAYS en u met betrekking tot de Diensten en zaken die deze omvatten en komen in de plaats van alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Diensten.
 • Deze Voorwaarden komen ten goede aan en zijn bindend voor respectievelijk UNiDAYS en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden, respectievelijk uw opvolgers en rechtverkrijgenden.
 • UNiDAYS kan deze Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) aan de rechtsopvolger overdragen, maar u mag deze Voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNiDAYS.
 • Het niet afdwingen door ons van de naleving van een bepaling in deze Voorwaarden of het niet reageren op een schending door u of andere partijen vormt op geen enkele wijze een verklaring van afstand van ons recht om vervolgens naleving van enige bepaling of voorwaarde in deze Voorwaarden af te dwingen of om naar aanleiding van soortgelijke schendingen op te treden.
 • Indien een bepaling in deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving geïnterpreteerd op een manier die zoveel mogelijk overeenkomt met de intentie van de partijen en heeft geen invloed op de overige bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.
 • Niets in deze Voorwaarden geeft aanleiding tot een samenwerkingsverband, joint venture of agentuurovereenkomst tussen UNiDAYS en u.
 • Indien UNiDAYS of u verhinderd of niet in staat is/bent om een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden uit te voeren ten gevolge van oorzaken die buiten de redelijke controle liggen van de partij die deze bepaling inroept, wordt de nakoming door de getroffen partij verlengd met de duur van de vertraging of van de niet-nakoming ten gevolge van deze oorzaak.
 • De Bepalingen in deze Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om beëindiging of afloop te overleven, zullen dienovereenkomstig na de beëindiging van uw account of van uw gehele of gedeeltelijke toegang tot de Diensten van kracht blijven.
 • Rubrieken en bijschriften zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking. Tenzij dit elders anderszins is gedefinieerd of duidelijk uit de context blijkt, dient het gebruik van woorden of zinnen als onder meer, omvatten, met name, bijvoorbeeld, zoals, of soortgelijke uitdrukkingen als een illustratie beschouwd te worden en ze vormen geen beperking van de betekenis van de woorden, beschrijvingen, definities, zinnen of begrippen voor of na deze woorden.
 • Bij eventuele verschillen tussen de niet-Engelse versie van deze Algemene voorwaarden en de Engelse versie van deze Algemene voorwaarden, zal de Engelse versie in alle opzichten voorrang hebben.

U kunt contact opnemen met UNiDAYS over deze Voorwaarden:

 • Via e-mail: info@myunidays.com
 • Per brief:
  • Myunidays Limited, General Counsel, 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB
  • Unidays Inc., 434 West 33rd St. Suite 830, New York, NY 10001

Voor vragen over de UNiDAYS Privacyverklaring of over de manier waarop UNiDAYS persoonlijke gegevens verwerkt, kunt u de Privacyverklaring inzien en/of contact met ons opnemen:

Duitsland

Indien u als gebruiker van de Diensten als gebruikelijke verblijfplaats Duitsland hebt en de Diensten als consument gebruikt, is naast bovenstaande bepalingen het volgende op u van toepassing, en dit heeft voorrang indien dit in strijd is met bovenstaande bepalingen van deze Algemene voorwaarden:

 • Wederpartij:
  Wederpartij is Myunidays Limited, geregistreerd onder bedrijfsnummer 07552253, btw-nummer 130053865 met als statutaire zetel 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, Verenigd Koninkrijk, telefoonnummer 0115 9853070.
 • Geen Garantie:
  Myunidays Limited biedt de gebruiker geen garanties (b.v. kwaliteitsgarantie, gegarandeerde eigenschappen).
 • Aansprakelijkheidsbeperking:
  (1) Vorderingen van de gebruiker voor schadevergoedingen zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding ten gevolge van overlijden, lichamelijk letsel, gezondheidsschade of een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) en op de aansprakelijkheid voor andere schadevergoedingen naar aanleiding van opzettelijke of grove nalatigheid van UNiDAYS, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de naleving noodzakelijk is om het doel van het contract te realiseren.
  (2) Bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting door nalatigheid, is UNiDAYS uitsluitend aansprakelijk voor de omvang van de voorzienbare schade die kenmerkend is voor dit type contract. Dit is niet van toepassing op schade ten gevolge van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.
  (3) De beperkingen in bovengenoemde alinea's (1) en (2) zijn ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers en de plaatsvervangers van UNiDAYS bij vorderingen die rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.
  (4) De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit bovengenoemde alinea's (1) en (2) zijn niet van toepassing indien UNiDAYS een gebrek opzettelijk heeft verzwegen of indien UNiDAYS de kwaliteit van het ding heeft gegarandeerd. Hetzelfde geldt indien UNiDAYS en de gebruiker een overeenkomst hebben gesloten over de kwaliteit van het ding. De bepalingen van de Duitse Productaansprakelijkheidwet (Produkthaftungsgesetz) blijven onverlet.
 • Rechtskeuze:
  Op overeenkomsten tussen Myunidays Limited en de gebruiker is het recht van Engeland en Wales van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Aan de wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en aan de toepasbaarheid van dwingende bepalingen, in het bijzonder van het land waar de gebruiker zijn gebruikelijke verblijfplaats als consument heeft, wordt geen afbreuk gedaan.
 • Onlinegeschillenbeslechting:
  Consumenten kunnen gebruik maken van onlinegeschillenbeslechting (Online Dispute Resolution, ODR) via het ODR-platform op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het e-mailadres van Myunidays Limited is: info@myunidays.com
 • Kennisgeving overeenkomstig art. 36 van de Duitse Wet inzake schikking van consumentengeschillen (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz):
  Myunidays Limited neemt geen deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies inzake consumentengeschillen en is hiertoe niet verplicht.

Italië

Niettegenstaande Artikel 14 hierboven, indien u een gebruiker bent die in Italië is gevestigd, worden geschillen tussen u en ons met betrekking tot deze Voorwaarden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van uw woon- of verblijfplaats.

U kunt ook verzoeken om buitengerechtelijke geschillenbeslechting met betrekking tot deze Voorwaarden (overeenkomstig Artikel 141 " 141 decies van de Italiaanse consumentenwet, 6 september 2005 no. 206). U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van het hierboven genoemde Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting of dit raadplegen.