Terms of Service

Servicebetingelser

Ikrafttrædelsesdatoen: 14 juli 2021

Klik på for at se den tidligere version af disse Servicevilkår here.

Velkommen til UNiDAYS' Servicevilkår ("Vilkår"). Disse Vilkår er vigtige, fordi de:

 • Beskriver de vilkår, som du og andre brugere skal følge under brug af vores tjenester;
 • Forklar de forpligtelser, du har i forhold til UNiDAYS, når du bruger vores tjenester;
 • Indeholder et afkald på gruppesøgsmål for enhver tvist, der måtte opstå; og
 • Forklarer, hvad du skal gøre, hvis der opstår et problem.

GENNEMGÅ VENLIGST OMHYGGELIGT, DA DISSE VILKÅR UDGØR EN JURIDISK AFTALE MELLEM UNIDAYS OG DIG. DIN BRUG AF OG ADGANG TIL TJENESTERNE ER BETINGET AF DIN OVERHOLDELSE OG ACCEPT AF DISSE VILKÅR. DISSE VILKÅR INKLUDERER ET AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL.

Gennemgå også UNiDAYS Politik om beskyttelse af personoplysninger og Politik om brug af cookies for at lære hvordan UNiDAYS håndterer personoplysninger. Hvis du bor uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, udgør din accept af disse Vilkår dit samtykke til de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i vores Politik om beskyttelse af personoplysninger i henhold til lovgivningen i din jurisdiktion.

Disse Betingelser angiver de vilkår og betingelser, der gælder for adgang til og brug af de hjemmesider, applikationer og andre onlinetjenester, som disse Betingelser er linket til ("Tjenester"). Tjenesterne leveres af Myunidays Limited, Unidays Inc., og deres tilknyttede selskaber (samlet, "UNiDAYS", “vi”, or “os”). Disse Betingelser gælder, uanset om du er Medlem (som defineret i afsnit 2) eller bare browsing. Myunidays Limited (MYUNIDAYS LTD) er registreret og registreret i England og Wales med firmanummer 07552253, momsnummer 130053865, og med hovedsæde på adressen 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB.

Du skal være 16 år eller ældre for at bruge enhver del af Tjenesterne. Hvis du er under 18 år og gerne vil bruge nogen af vores Tjenester, så bedes du bede din forælder eller værge om at gennemgå og acceptere disse Betingelser, før du bruger nogen del af Tjenesterne. Hvis du endnu ikke er myndig i henhold til gældende lov i det land, hvor du opholder dig, skal din forælder eller værge læse og acceptere de Vilkår og betingelser, der angives i disse Vilkår, i dit navn på på dine vegne.

VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN �BLIV MEDLEM NU’ ELLER OPRETTE EN KONTO, ANGIVER DU OVER FOR UNIDAYS, AT DU OPFYLDER KRAVENE TIL AT BRUGE TJENESTERNE OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER. DISSE BETINGELSER GÆLDER OGSÅ AL ANVENDELSE AF TJENESTERNE, UANSET OM DET ER ADGANG TIL VORES HJEMMESIDER, DOWNLOAD AF UNIDAYS' MOBILAPP ELLER BRUG AF ENHVER AF VORES ANDRE TJENESTER, SOM LINKER TIL DISSE BETINGELSER. Hvis du ikke er kvalificeret eller ikke er enig i disse Betingelser, er du ikke autoriseret til at bruge Tjenesterne.

UNiDAYS giver online-verifikation for bestemte grupper (såsom studerende, der er indskrevet på en videregående eller tilsvarende uddannelse ved et universitet eller en anden institution), hvilket kvalificere individer som en del af et lukket community ("Verifikation"). En verificeret person ("Medlem") kan efterfølgende problemfrit få adgang til kampagner, herunder uden begrænsning, kuponer, rabatter, gaver, beskæftigelse og uddannelsesmuligheder ("Tilbud"), og gennemføre transaktioner med deltagende mærker og tjenesteudbydere ("Partnere"), der reklamerer for deres produkter og tjenester til vores Medlemmer.

Som en del af Tjenesterne identificerer UNiDAYS dine præferencer og anbefaler Tilbud og andet indhold, som vi mener vil interessere dig og vi personaliserer på anden vis din oplevelse af Tjenesterne (inklusiv tredjepartsreklame). For at drage fordel af et Tilbud, der leveres af en Partner, skal du muligvis navigere til Partnerens hjemmeside, enten ved at klikke direkte igennem til Tilbuddet og/eller indtaste den rabatkode, du modtog til et køb fra en Partner.

Disse Betingelser gælder for Tjenesterne, som inkluderer, uden begrænsning:

 • www.myunidays.com ("Hjemmeside");
 • UNiDAYS' mobilapp, der er tilgængelig i App Store and Google Play ("App");
 • brug af vores integrerede iframe, der findes på vores Partneres hjemmesider; og
 • enhver anden onlinetjeneste leveret af UNiDAYS, der linker til eller er linket til disse Betingelser.

Der gælder forskellige vilkår og betingelser for onlinetjenesterne for jobansøgere, nuværende og potentielle Partnere og leverandører, GenZ Insights, og UNiDAYS’ virksomhedshjemmesider.

Supplerende vilkår kan gælde for bestemte dele af Tjenesterne, såsom The Counsel eller The Edit ("Supplerende vilkår"). Alle Supplerende vilkår er en del af (og indgår med denne henvisning i) disse Vilkår. Når de præsenteres for dig, skal du give din accept til de Supplerende vilkår, før du bruger funktionerne i de Tjenester, de gælder for. Disse Vilkår og de Supplerende vilkår gælder ligeledes, medmindre nogen del af de Supplerende vilkår er uigenkaldeligt uforenelige med disse Vilkår, i hvilket tilfælde de Supplerende vilkår udelukkende gælder i det omfang, der er uoverensstemmende.

UNiDAYS arbejder altid på at forbedre Tjenesterne. Det medfører, at UNiDAYS muligvis fra tid til anden kan introducere opdateringer, fejlrettelser og andre ændringer af Tjenesterne ("Opdateringer"). UNiDAYS forbeholder sig ret til at foretage eller ikke foretage Opdateringer. Hvis UNiDAYS foretager Opdateringer, accepterer du og giver du UNiDAYS ret til at implementere Opdateringer med eller uden varsel til dig.

UNiDAYS kan også introducere nyt indhold og funktioner, der forbedrer de Tjenester, der ikke tidligere var en del af Tjenesterne ("Nye funktioner"). UNiDAYS forbeholder sig retten til enhver tid at tilføje Nye funktioner og opkræve gebyrer for Nye funktioner eller adgang til dele af Tjenesterne eller Tjenesterne som helhed. Under ingen omstændigheder vil du dog blive opkrævet betaling for adgang til Tjenesterne, medmindre vi indhenter din forudgående aftale om at betale sådanne gebyrer. Hvis vi på noget tidspunkt opkræves et gebyr for dele af de Tjenester, der nu er gratis, giver vi dig forudgående varsel om sådanne gebyrer. Du kan til enhver tid annullere din konto. Alle nye gebyrer, om nogen, vil blive vist tydeligt på hjemmesiden, appen og på andre for Tjenesterne relevante steder. Du betaler alle gebyrer, der påløber via din konto, til de satser, der gælder i den faktureringsperiode, hvor sådanne gebyrer afholdes, inklusive men ikke begrænset til gebyrer for digitale produkter eller tjenester, der tilbydes til salg gennem Tjenesterne af os eller af enhver anden sælger eller tjenesteudbyder. Alle gebyrer faktureres til og betales af dig. Du betaler alle gældende skatter i forbindelse med brugen af Tjenesterne via din konto.

UNiDAYS kan stille Nye funktioner til rådighed udelukkende til dig, for at du kan prøve og evaluere dem, før de bliver generelt tilgængelige for Medlemmer. Når der er Nye funktioner tilgængelige for dig, før andre har adgang til dem, henviser vi til de nye funktioner som "Prøvetjenester". Nogle Prøvetjenester kræver, at du betaler gebyrer for at bruge dem. I betragtning af din ret til adgang til Prøvetjenester, accepterer du at give feedback om Prøvetjenester, som der med rimelighed anmodes om af UNiDAYS. UNiDAYS forbeholder sig ret til at ændre Prøvetjenester uden varsel, indtil Prøvetjenesterne betragtes som en del af Tjenesterne, og/eller vi beslutter ikke at gøre Prøvetjenesterne til en del af Tjenesterne.

UANSET ANDRE DELE AF DISSE VILKÅR ANGÅENDE VORES ANSVAR I FORHOLD TIL DIG, SÅ LEVERES VORES PRØVETJENESTER "AS-IS" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI OG UNiDAYS-PARTERNE (SOM DEFINERET I AFSNIT 13) VIL IKKE HAVE NOGEN FORM FOR ANSVAR PÅ BAGGRUND AF, AT DU HAR VALGT AT BRUGE PRØVETJENESTER. HVIS UDELUKKELSE AF ANSVAR MED HENSYN TIL PRØVETJENESTER IKKE KAN HÅNDHÆVES UNDER GÆLDENDE LOV, ER DET ENESTE ANSVAR FOR UNiDAYS-PARTERNE MED HENSYN TIL PRØVETJENESTER DIN DIREKTE SKADE OP TIL DET BETALTE BELØB FOR PRØVETJENESTERNE.

Intet i dette afsnit 4 begrænser UNiDAYS’ ret til at begrænse adgangen til visse dele af Tjenesterne eller afbryde Tjenesterne eller alt indhold, som vi leverer gennem Tjenesterne til enhver tid uden varsel eller ansvar over for dig. Vi gør vores bedste for at sikre, at Tjenesterne er fuldt operationelle til enhver tid, men UNiDAYS er ikke ansvarlig over for dig, hvis Tjenesterne af en eller anden grund ikke er tilgængelige fra tid til anden.

Ikrafttrædelsesdatoen for disse Vilkår er angivet øverst på denne hjemmeside. Vi kan til enhver tid ændre, tilføje eller fjerne dele af disse Vilkår for at afspejle Opdateringer eller Nye Funktioner eller ændringer af gældende lov. Hvis UNiDAYS foretager væsentlige ændringer af disse Vilkår, som reducerer dine juridiske rettigheder, vil vi placere notifikationer herom i Tjenesterne og/eller underrette Medlemmer ved hjælp af e-mailadresserne på deres konti mindst ti (10) arbejdsdage i forvejen.

De ændrede vilkår erstatter alle tidligere versioner af vores aftaler, meddelelser eller erklæringer fra eller om disse Vilkår. Det er dit ansvar at gennemgå disse Vilkår inden hver brug af Tjenesterne. Hvis du ikke accepterer de ændrede Vilkår, skal du annullere din konto og stoppe med at bruge Tjenesterne inden udløbet af opsigelsesperioden. Din fortsatte brug af Tjenesterne efter afslutningen af opsigelsesperioden, der er angivet i notifikationen eller notifikationsbekræftelsen, indikerer, at du accepterer sådanne Vilkår, ændringer eller modifikationer.

Vi foretager ikke ændringer, der væsentligt og med tilbagevirkende kraft reducerer dine juridiske rettigheder uden varsel, medmindre vi er lovligt forpligtet til at gøre det eller for at beskytte andre brugeres rettigheder til Tjenesterne.

Du skal registrere og verificere dig som Medlem for at få adgang til Tilbud og andre afskærmede dele af Tjenesterne. For at give fortsat adgang til Tjenesterne kræver UNiDAYS, at du udfører Verifikation fra tid til anden. Hvor det er tilgængeligt, når din status som studerende er udløbet, og har du 12 måneder derefter mulighed for at forblive Medlem gennem vores GRADLiFE-program.

Du skal være 16 år eller ældre for at bruge enhver del af Tjenesterne. Hvis du er under 18 år og gerne vil bruge nogen af vores Tjenester, så bedes du bede din forælder eller værge om at gennemgå og acceptere disse Betingelser, før du bruger nogen del af Tjenesterne.

Hvis du endnu ikke er myndig i henhold til gældende lov i det land, hvor du opholder dig, skal din forælder eller værge læse og acceptere de Vilkår og betingelser, der angives i disse Vilkår, i dit navn på dine vegne.

UNiDAYS TILLADER IKKE BEVIDST BØRN UNDER 16 AT BRUGE TJENESTERNE UDEN FORÆLDREGODKENDELSE. Hvis du lærer eller har mistanke om, at nogen under 16 har oprettet (eller forsøgt at oprette) en konto, så bedes du informere os herom på info@myunidays.com.

Du må ikke opretter en konto, hvis du tidligere var suspenderet eller opsagt fra at bruge Tjenesterne.

Vi kan også bede dig om at give oplysninger, såsom dit navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, præferencer, meninger og andre detaljer om dig selv, som du vælger at dele som en del af processen til oprettelse af konto. For at lære mere om, hvordan vi behandler personoplysninger, som vi indsamler fra dig, så se venligst UNiDAYS Politik om beskyttelse af personoplysninger.

Du lover, at alle oplysninger, du sender til UNiDAYS er sande, nøjagtige og komplette, og du accepterer at holde det på den måde til enhver tid. Du accepterer, at du ikke opretter en konto for nogen anden end dig selv, opretter en konto med den hensigt at efterligne en anden person eller forfalsker noget element i Verifikationen. UNiDAYS forbeholder sig ret til at nægte registrering eller Verifikation eller til enhver tid annullere eller suspendere en konto, hvis vi opdager eller har mistanke om en overtrædelse af disse Vilkår.

Når du opretter en konto, opretter du loginoplysninger ved at vælge en adgangskode og angive en e-mailadresse. Hver registrering er kun for en enkelt bruger. Du har ikke lov til at dele dine loginoplysninger eller give dine loginoplysninger til nogen anden. Du er ansvarlig for at holde din adgangskode fortrolig og for alle aktiviteter, der sker ved hjælp af din konto. Manglende overholdelse af ovenstående udgør en overtrædelse af disse Vilkår, som kan resultere i øjeblikkelig suspension eller opsigelse af din konto.

Du accepterer at underrette os straks på info@myunidays.com, hvis du opdager eller har mistanke om uautoriseret brug af din adgangskode, konto eller andre sikkerhedsbrud. Vær særlig forsigtig, når du får adgang til din konto fra en offentlig eller delt computer eller deler din enhed, så andre ikke kan se eller registrere din adgangskode eller andre personoplysninger.

Enhver bedragerisk, svigfuld eller på anden måde ulovlig aktivitet kan være grund til suspension eller opsigelse af din konto efter vores eget skøn, og vi kan kontakt de relevante retshåndhævende myndigheder.

Tjenesterne leveres til dig som en gratis tjeneste, men UNiDAYS kan modtage gebyrer eller provisioner, når du foretager et køb eller på anden måde interagerer med Tilbud på Partneres hjemmesider eller i butikker. At være udsat for reklame er en betingelse for adgang til Tjenesterne. Visse elementer i Tjenesterne kan kræve betaling, såsom et betalt abonnement, men UNiDAYS giver dig et valg om, hvorvidt du vil bruge de betalte funktioner.

Du er eneansvarlig for alle gebyrer, vederlag og andre omkostninger i forbindelse med brugen af Tjenesterne, inklusiv det udstyr og den internetforbindelse, der er nødvendig for at få adgang til Tjenesterne. Hvis du får adgang til og bruger Tjenesterne på din mobilenhed, accepterer du, at du er eneansvarlig for alle gebyrer, du pådrager dig fra din internet- eller mobiltjenesteudbyder.

Selv om UNiDAYS forsøger at sikre, at de Tilbud, der er tilgængelige via Tjenesterne, er blandt de bedste tilgængelige, vi er ikke ansvarlige, hvis du finder en større rabat eller lavere pris et andet sted. Vores Partnere, ikke UNiDAYS, vælger selv vilkårene for Tilbuddene.

<UNiDAYS ejer Tjenesterne og ejer eller har en licens til indholdet i Tjenesterne. Indholdet af Tjenesterne er beregnet til din personlige, ikke-kommercielle brug. UNiDAYS og dets tredjepartslicensgivere er og forbliver de eneste og eksklusive ejere af al ret, ejendom og interesse i og til Tjenesterne, herunder alt indhold tilgængeligt gennem Tjenesterne og design, udvælgelse og arrangement deraf og alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri ("Tjenesteindhold"). Du ejer alt dit Brugerindhold som beskrevet nedenfor.

Tjenesteindholdet inkluderer UNiDAYS navn og alle relaterede navne, logoer, produkt- og servicenavne, design og slogans ("UNiDAYS Varemærker"). Vi ejer også ophavsret til udvælgelse, koordinering, kompilering og forbedring af Tjenesteindholdet. Du skal overholde alle yderligere meddelelser om ophavsret, information eller begrænsninger indeholdt i alt indhold, der er tilgængeligt via Tjenesterne. Du må ikke bruge UNiDAYS Varemærker uden UNiDAYS’ forudgående skriftlig tilladelse. Alle navne, logoer, produkt- og servicenavne, design og slogans fra partnere og andre tredjeparter, der vises på eller i Tjenesterne, er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Du har ingen ret, licens eller autorisation med hensyn til serviceindhold undtagen som udtrykkeligt angivet i disse Vilkår. Tjenesterne er beskyttet af international lovgivning om ophavsret, varemærker, patent, forretningshemmeligheder og anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret. Det betyder, at du accepterer ikke at (og ikke tillade nogen tredjepart at):

 • fjerne nogen meddelelse om ophavsret, varemærke eller anden ejendomsret indeholdt i Tjenesterne;
 • oprette og/eller udgive din egen database, der indeholder dele af Tjenesterne, såsom Tilbud og Partnere, uden UNiDAYS’ udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke;
 • reproducere, distribuere, ændre, oprette afledte værker af, offentligt vise, offentligt udføre, genudgive, downloade, gemme eller transmittere noget Tjenesteindhold undtagen som udtrykkeligt autoriseret i disse Vilkår;
 • bruge nogen robot, edderkop, søge-/hentningsapplikation eller anden automatiseret enhed, proces eller måde at få adgang til, hente, skrabe eller indeksere nogen del af Tjenesterne; og
 • ellers på anden måde overtræde eller krænke UNiDAYS eller dets tredjeparts licensgivere i og til Tjenesteindholdet på noget tidspunkt.

Du ejer dit brugerindhold, men giver UNiDAYS retten til at bruge det

Tjenesterne kan indeholde fora og andre interaktive funktioner, der giver dig og andre brugere mulighed for at sende, indsende, offentliggøre, vise eller transmittere indhold eller materiale (samlet, "Brugerindhold"). Du ejer det Brugerindhold, du opretter, medmindre andet fremgår af de vilkår og betingelser, der gælder for din indsendelse af Brugerindhold.

Du forstår og anerkender, at du er ansvarlig for dit Brugerindhold, herunder dets lovlighed, pålidelighed, nøjagtighed og passende.

Uanset om du indsender brugerindhold via tjenesterne eller UNiDAYS’ sociale mediesider, giver du UNiDAYS (inklusiv vores leverandører, der hjælper os med at levere tjenesterne og hver af vores respektive efterfølgere og tildeler) den ubegrænsede, evige, verdensomspændende, ikke-eksklusive, royaltyfri, fuldt betalte ret og licens (og ret til underlicens gennem flere niveauer) til at bruge, hoste, gemme, reproducere, modificere, offentligt vise, offentliggøre, fjerne, udføre, oversætte, distribuere og på anden måde videregive dit Brugerindhold til tredjeparter, helt eller delvist, til ethvert formål og i ethvert medie, der nu er kendt eller herefter udviklet, i det omfang loven tillader det. Du giver afkald på alle rettigheder, du måtte have til at få materialet ændret eller ændret på en måde, der ikke er acceptabel for dig. Ingen moralske rettigheder overføres med den ret og licens til brugerindhold, som du giver UNiDAYS i disse Vilkår.

Når du leverer brugerindhold, angiver og garanterer du UNiDAYS at:

 • Du ejer eller kontrollerer alle rettigheder i og til dit Brugerindhold og har ret til at tildele de rettigheder og licens, der er tildelt UNiDAYS ovenfor i disse Vilkår;
 • Dit Brugerindhold krænker ikke nogen anden persons eller enheds rettigheder såsom rettigheder til privatliv og omtale og intellektuelle ejendomsrettigheder;
 • Dit Brugerindhold er sandt og nøjagtigt; og
 • Alt dit Brugerindhold overholder disse vilkår og alle gældende love, regler og forskrifter.

Dette Brugerindhold skal overholde alle disse regler:

 • Brugerindhold må ikke indeholde materiale, der er ærekrænkende, obskønt, uanstændigt, misbrugende, voldeligt, stødende, chikanerende, voldeligt, hadefuldt, inflammatorisk eller på anden måde anstødeligt eller ulovligt.
 • Brugerindhold må ikke reklamere for seksuelt eksplicit eller pornografisk materiale, vold eller forskelsbehandling på grund af race, religion, nationalitet, handicap, køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller alder.
 • Brugerindhold må ikke bedrage eller sigte mod at bedrage nogen person.
 • Brugerindhold må ikke promovere ulovlig aktivitet eller forfægte, promovere eller hjælpe ulovlig handling.
 • Brugerindhold må ikke give en urigtig gengivelse af din identitet eller tilknytning til nogen person eller organisation eller give det indtryk, at dit Brugerindhold er godkendt af UNiDAYS eller af nogen anden person eller enhed, hvis dette ikke er tilfældet.

Hvis du mener, at brugerindholdet overtræder disse vilkår, bedes du give os besked på info@myunidays.com, herunder en beskrivelse af det specifikke Brugerindhold og dets placering. I det omfang loven tillader det, accepterer du skadesløsholdelse af UNiDAYS for alle krav anlagt af en tredjepart mod UNiDAYS, der stammer fra eller i forbindelse med dit Brugerindhold.

Hvis du er under 18 år og bosiddende i Californien, har du muligvis ret til at anmode om fjernelse af dit brugerindhold, som du valgte at offentliggøre på tjenesterne. Kontakt venligst for at anmode om fjernelse af dit brugerindhold UNiDAYS på info@myunidays.com med emnelinjen “California Minor User Content Removal”. Bemærk, at fjernelsesretten ikke er absolut �" retten gælder for den oprindelige udgivelse af dit Brugerindhold, men ikke efterfølgende deling eller offentliggørelse af andre, og ikke for indhold om dig, der deles af andre mennesker. Fjernelsesretten gælder heller ikke, hvis du modtog kompensation eller anden vederlag for udgivelse af Brugerindholdet. UNiDAYS kan ikke sikre omfattende fjernelse af Brugerindholdet fra Internettet.

Hvis du er fra Californien og ønsker at anmode om at UNiDAYS slet personoplysninger, som vi har om dig, så se vores Politik om beskyttelse af personoplysninger i Californien.

Ud over Brugerindhold kan du fra tid til anden vælge at give UNiDAYS ideer, forslag eller anden feedback om Tjenesterne. Du ejer din feedback, men ved at give feedback til UNiDAYS accepterer du og giver du til UNiDAYS en fuldt betalt, royaltyfri, evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv og fuldt underlicenseret ret og licens til at bruge, reproducere, udføre, vise, distribuere, tilpasse, ændre, omformatere og oprette afledte værker af og på anden måde udnytte på enhver måde al din feedback. Du anerkender og er også enig i, at UNiDAYS kan bruge feedback i Tjenesterne, så længe du ikke identificeres direkte uden din forudgående skriftlige tilladelse. Al din feedback betragtes som ikke-fortrolig og ikke-proprietær.

Med forbehold for din overholdelse af disse Vilkår, giver UNiDAYS dig udelukkende til din ikke-kommercielle brug en personlig, begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset ret til adgang til og brug af tjenesterne og til at downloade en (1) kopi af Appen.

Du skal kun bruge Tjenesterne til lovlige, personlige og ikke-kommercielle formål og ikke til falske formål eller i forbindelse med ulovlig aktivitet . Du må ikke få adgang til eller bruge eller forsøge at få adgang til eller bruge Tjenesterne til at foretage nogen handlinger, der kan skade os eller en tredjepart. Uden at begrænse det foregående må du ikke, og du accepterer ikke selv at forsøge eller at opmuntre eller tillade nogen tredjepart at:

 • få (eller forsøge at få) uautoriseret adgang til Tjenesterne eller UNiDAYS’ computersystemer eller netværk gennem hacking, password mining eller anden vis, eller til at krænke sikkerheden på nogen computer eller sikkerhedsnetværk;
 • Brug Tjenesterne på enhver måde, som du kender eller burde kende, kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe UNiDAYS' servere eller netværk;
 • diskriminere, chikanere, true, bedrage, genere, skade eller forårsage irritation, ulejlighed eller angst for andre eller på anden måde blande sig (eller forsøge at blande sig) med enhver anden parts brug og fornøjelse af Tjenesterne;
 • bruge tjenesterne på vegne af andre end dig selv;
 • kopiere, ændre, tilpasse, oversætte, genskabe, afkode eller på anden måde forsøge at udlede eller få adgang til nogen del af Tjenesterne;
 • fjerne enhver ophavsret, varemærke eller anden meddelelse om ejendomsret indeholdt i Tjenesterne eller på anden måde krænke eller overtræde intellektuel ejendomsret for tredjepart;
 • bruge enhver robot, spider, søge-/hentningsapplikation eller anden automatiseret enhed, proces eller måde at få adgang til, hente, skrabe eller indeksere nogen del af Tjenesterne;
 • leje, lease, låne, sælge, underlicensere, tildele, distribuere, offentliggøre, overføre eller på anden måde stille Tjenesterne eller enhver funktion eller funktionalitet i Tjenesterne til rådighed for en tredjepart af den ene eller den anden grund;
 • omformatere eller indramme en del af hjemmesiderne, der er en del af Tjenesterne, herunder at videresælge eller distribuere produkter; eller
 • bruge Tjenesterne til at sende uautoriseret eller uopfordret kommercielt eller salgsfremmende indhold.

UNiDAYS forbeholder sig ret til at overvåge og registrere aktivitet i Tjenesterne i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov og i overensstemmelse med vores Politik om beskyttelse af personoplysninger. At deltage i en forbudt brug af tjenesterne kan resultere i suspension eller opsigelse af din konto (efter vores eget skøn) samt civile, strafferetlige og/eller administrative sanktioner, bøder eller sanktioner mod brugeren og dem, der hjælper brugeren.

Bortset fra som udtrykkeligt angivet i dette Afsnit 10, gælder disse Vilkår for din download, adgang og brug af vores App.

I modsætning til et websted er en mobilapplikation en software, der downloades til og installeres på din mobile enhed. Selvom den er downloadet til din mobile enhed, er vores App licenseret" det sælges ikke til dig. Du erhverver ikke nogen ejerandel i vores App eller anden ret end til at bruge Appen i overensstemmelse med og underlagt disse Vilkår.

Du kan downloade en enkelt kopi af Appen til en mobilenhed, der ejes eller på anden måde kontrolleres af dig udelukkende til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. For at give dig visse funktioner skal Appen have adgang til forskellige funktioner og data på din mobile enhed. For mere information om, hvordan personoplysninger håndteres af appen, skal du gennemse UNiDAYS Politik om beskyttelse af personoplysninger.

Appen og resten af Tjenesterne har muligvis ikke det samme indhold.

Vi kan fra tid til anden udvikle og levere opdateringer til Appen. Baseret på din mobilenheds indstillinger, når din mobile enhed er forbundet til internettet, vil appen enten automatisk downloade og installere alle tilgængelige opdateringer, eller du modtager muligvis besked om eller bliver bedt om at downloade og installere tilgængelige Opdateringer. Du accepterer at downloade og installere alle Opdateringer og anerkende og accepterer, at Appen muligvis ikke fungerer korrekt, hvis du ikke gør det. Alle Opdateringer til Appen betragtes som en del af Appen og Tjenesterne og er underlagt alle vilkår og betingelser i disse Vilkår.

UNiDAYS forbeholder sig og bevarer hele retten, titlen og interessen i og til Appen, inklusive alle ophavsrettigheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder deri eller i tilknytning dertil, undtagen som udtrykkeligt tildelt dig i disse Vilkår.

Når du downloader Appen fra Apples App Store eller Google Play (hver er en "App-platform"), du så anerkender og accepterer du, at:

 • Mellem UNiDAYS og App-platformen, er UNiDAYS eneansvarlig for Appen.
 • App-platformen er ikke forpligtet til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til Appen.
 • Hvis vores App ikke overholder nogen gældende garanti: (i) kan du meddele App-platformen, og App-platformen kan tilbagebetale købsprisen for Appen (om relevant), (ii) i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, App-platformen har ingen andre garantiforpligtelser overhovedet med hensyn til applikationerne og (iii) andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgifter, der kan tilskrives manglende overholdelse af nogen garanti, er mellem UNiDAYS og App-platformen, UNiDAYS’ ansvar.
 • App-platformen er ikke ansvarlig for at adressere noget krav, du har vedrørende Appen eller din besiddelse og brug af Appen.
 • Hvis en tredjepart hævder, at appen krænker en anden parts intellektuelle ejendomsrettigheder, mellem App-platformen og UNiDAYS, er UNiDAYS ansvarlig for efterforskning, forsvar, afvikling og udledning af et sådant krav om intellektuel ejendomsret.
 • App-platformen og dens datterselskaber er tredjepartsmodtagere af de gældende brugsvilkår, i det omfang de gælder for din licens til at bruge Appen. Når du har accepteret vilkår og betingelser i vores brugsbetingelser, har App-platformen ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve brugsbetingelserne i forbindelse med din licens til Appen mod dig som en tredjepartsmodtager deraf.
 • Du skal også overholde alle tredjepartsbetingelser, der gælder via App-platformen, når du bruger Appen.

For at lære mere om de specifikke oplysninger, der er indsamlet af Appen, skal du kontrollere dine mobile enheds indstillinger eller gennemgå oplysningerne på App-Platformen, hvorfra du downloadede Appen. Afinstaller Appen for at stoppe indsamlingen af alle data via Appen.

Du repræsenterer og garanterer hermed, at: (i) du ikke opholder dig i et land, der er underlagt en embargo af USA's regering, eller er blevet udpeget af USA'sregering som et land der "støtter terrorisme"; og (ii) du ikke er angivet på en liste fra USA's regering over forbudte eller begrænsede parter.

Disse Vilkår træder i kraft, når du anerkender dem som en del af Verifikation eller en anden proces, downloader Appen eller bruger nogen af de Tjenester, som disse vilkår er linket til. Disse Vilkår er gældende, indtil de opsiges af dig eller UNiDAYS.

Du kan til enhver tid opsige din konto ved at kontakte os på info@myunidays.com og/eller slette din konto.

UNiDAYS forbeholder sig ret til at afslutte eller suspendere en konto og adgang til Tjenesterne med eller uden varsel, hvis UNiDAYS har et rimeligt grundlag for at tro, at et medlem eller en anden bruger af tjenesterne har adgang til eller bruger Tjenesterne i strid med disse Vilkår eller i strid med enhver lov, der finder anvendelse på din brug af Tjenesterne.

UNiDAYS kan til enhver tid ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af Tjenesterne, herunder tilgængeligheden af Tjenesterne. Vi kan også begrænse visse funktioner og Tjenester eller begrænse din adgang til dele af eller alle Tjenesterne uden varsel eller ansvar.

Når disse Vilkår ophører, opsiges rettighederne tildelt af UNiDAYS, og du skal ophøre med al brug af Tjenesterne og slette alle kopier af Appen fra din mobile enhed.

Opsigelse begrænser ikke og vil ikke begrænser nogen af UNiDAYS’ eller dine rettigheder og retsmidler i henhold til lov eller i egenkapital.

Tjenesterne indeholder links til andre websteder og ressourcer, der leveres af tredjeparter, herunder Partnere, sociale medieplatforme og i reklamer (samlet, "Tilknyttede tjenester"). UNiDAYS kan ikke og kontrollerer ikke Tilknyttede tjenester, selvom nogle Tilknyttede tjenester giver dig mulighed for at eksportere dine oplysninger til dem, såsom "lignende" eller "del" funktioner på sociale medier. UNiDAYS er ikke ansvarlig for og accepterer ikke eller accepterer intet ansvar for indholdet eller brugen af Tilknyttede tjenester og tredjepartswebsteder. Gennemgå omhyggeligt politikkerne om beskyttelse af personoplysninger og andre brugsbetingelser for alle Tilknyttede tjenester. Hvis du beslutter at få adgang til nogen af de Tilknyttede tjenester, gør du det helt på egen risiko og underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for de Tilknyttede tjenester og ikke disse Vilkår.

For klarhedens skyld er alle produkter eller tjenester, du køber hos en Partner, prissat, opfyldt og afsendt af den relevante Partner og ikke af UNiDAYS. UNiDAYS er ikke agent, forhandler eller distributør af eller for Partners eller Partners produkter eller tjenester. UNiDAYS påtager sig intet ansvar og er ikke ansvarlig for noget problem, der opstår eller er relateret til dine køb eller interaktioner med Partnere, herunder for ethvert krav, produktansvar, personskade, ejendomsskade, ukorrekte gebyrer, levering, fejl, salgsfremmende koder, prisfejl, eller unøjagtige produktbeskrivelser, uanset om de er online eller i butikken, selv hvis du ikke har en separat konto hos en Partner. Hvis du er utilfreds med dit køb fra en Partner, eller hvis du har et andet kundeserviceproblem vedrørende en Partners produkt, skal du kontakte Partneren.

Tjenesterne kan omfatte tredjepartssoftware, der tilbydes generelt tilgængeligt gratis under open source eller lignende licenser("Tredjepartssoftware"). Selvom de Tjenester, der leveres til dig, er underlagt disse Vilkår, kan Tredjepartssoftware, der er inkluderet i tjenesterne, være underlagt andre licenser eller brugsvilkår, som vil blive præsenteret for dig, hvis og når det er relevant.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

UNIDAYS REPRÆSENTERER ELLER GODKENDER IKKE NØJAGTIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN FOR ALLE TILBUD, KAMPAGNER ELLER ANDEN INFORMATION, DER VISES ELLER DISTRIBUERES VIA TJENESTERNE.

HVOR DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOV, TILBYDES TJENESTERNE “SOM DE ER” OG MED ALLE FEJL OG DEFEKTER UDEN GARANTI AF NOGEN SLAGS. I HØJEST MULIG GRAD TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV FRASKRIVER UNiDAYS ALLE GARANTIER PÅ EGNE VEGNE OG PÅ VEGNE AF TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG EGNE OG DERES RESPEKTIVE LICENSORER OG INDHOLDS- OG TJENESTEYDERE (SAMLET "UNiDAYS-PARTERNE"), DEN FRASKRIVELSE GÆLDER UANSET OM DEN ER UDTRYKT, UNDERFORSTÅET, LOVPLIGTIG ELLER ANDET, MED HENSYN TIL TJENESTERNE, INKLUSIV ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL, TITEL OG IKKE-OVERTRÆDELSE, OG GARANTIER, DER KAN UDGÅ FRA FORHANDLING, UDFØRELSE AF YDELSER, BRUG ELLER HANDELSPRAKSIS. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE GIVER INGEN AF UNiDAYS-PARTERNE NOGEN GARANTI ELLER PÅSTÅR ELLER GIVER NOGEN REPRÆSENTATION AF NOGEN ART OM AT TJENESTERNE MØDER DINE KRAV, OPFYLDER ALLE TILSIGTEDE RESULTATER, ER KOMPATIBLE ELLER FUNGERER MED NOGEN ANDEN SOFTWARE, SYSTEMER ELLER TJENESTER, FUNGERER UDEN AFBRYDELSE, MØDER STANDARDER FOR PERFORMANCE ELLER PÅLIDELIGHED, ELLER VIL VÆRE RETTIDIG, SIKKER, UAFBRUDT, FEJLFRI, ELLER AT ALLE FEJL ELLER DEFEKTER KAN RETTES ELLER VIL BLIVE RETTET.

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF ELLER BEGRÆNSNINGER PÅ UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGERNE PÅ DE GÆLDENDE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVEN FOR EN FORBRUGER, SÅ NOGLE ELLER ALLE OVENSTÅENDE UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE FOR DIG.

UNiDAYS’ ansvar

UNiDAYS er ansvarlig for rimelige direkte og forudsigelige skader forårsaget af UNiDAYS’ væsentlige overtrædelse af disse Vilkår med forbehold af bestemmelserne i disse Vilkår.

Begrænsning af UNiDAYS’ ansvar

I det fulde omfang tilladt af gældende lovgivning er UNiDAYS ikke og vil ikke være ansvarlig eller erstatningsansvarlig for:

 • skader, der ikke kan forudses, herunder uden begrænsning følgeskader;
 • eksemplarisk eller strafferetlig erstatning;
 • ethvert overskudstab, tab af forretning, tab af kontrakt, forretningsafbrydelse, forventede besparelser, goodwill eller tab af forretningsmuligheder i forbindelse med din brug af tjenesterne;
 • vira eller anden ondsindet software opnået ved at få adgang til Tjenesterne eller fejl, nedbrud, forsinkelser eller forstyrrelser i Tjenesterne; or
 • tab i forbindelse med handlinger fra en tredjepart, herunder brug af eller manglende evne til at bruge Partneres hjemmesider.

Intet i disse Vilkår er beregnet til at udelukke eller begrænse ansvar på nogen ulovlig måde, herunder ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller for bedragerisk vildledende fremstilling eller anden forsætlig adfærd. Disse Vilkår er mellem dig og os, og ingen anden part har nogen rettigheder i henhold til disse Vilkår, herunder retten til at håndhæve nogen del af disse Vilkår.

Som forbruger drager du fordel af enhver obligatorisk bestemmelse i loven i den jurisdiktion, hvor du bor. Intet i disse Vilkår påvirker dine rettigheder som forbruger til at stole på sådanne obligatoriske bestemmelser i lokal lovgivning.

UNiDAYS vil sætte pris på muligheden for at løse ethvert problem om tjenesterne direkte med dig. Hvis du ønsker spørge os om noget, så kontakt os på info@myunidays.com. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal ethvert krav eller årsag til handling, der opstår som følge af eller er relateret til brugen af Tjenesterne eller disse Vilkår, indgives inden for et år efter, at et sådant krav eller årsag til handling opstod eller for altid være lukket.

For alle personer uden for USA og Canada: Du og Myunidays Limited er enige om, at disse Vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, og anvendelsen af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb af varer er udtrykkeligt udelukket.

Hvis du er bosiddende i EU, kan du fremsætte krav om at håndhæve dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med disse Vilkår i England og Wales eller i det EU-land, hvor du bor. Europa-Kommissionen tilbyder også en online tvistbilæggelsesplatform, som du kan tilgå her. Flere oplysninger om dine rettigheder som forbruger er tilgængelige her.

For alle personer i USA og Canada: Du og Unidays Inc. er enige om, at disse Vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York, bortset fra dens lovvalgsregler, og Amerikas Forenede Stater.

Du og Unidays Inc. enes om eksklusiv jurisdiktion og værneting ved De Forenede Staters føderale domstole eller statsretter beliggende i det sydlige distrikt i New York, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov.

AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL. HVOR DET TILLADES VED GÆLDENDE LOV OG I DE FORENEDE STATER, ENES UNiDAYS OG DIG OM, AT ENHVER TVISTBILÆGGELSESPROCEDURE KUN VIL BLIVE FØRT PÅ EN INDIVIDUEL BASIS OG IKKE SOM GRUPPESØGSMÅL, VIA KONSOLIDERET ELLER REPRÆSENTATIV HANDLING. VI GIVER HVER ISÆR AFKALD PÅ RETTEN TIL EN NÆVNINGESAG.

Når du bruger tjenesterne eller sender e-mails til os, kommunikerer du elektronisk med os. Afhængigt af dine kontoindstillinger og dine valg vil vi kommunikere med dig elektronisk på en række forskellige måder, fx via e-mail, sms, app-push-underretninger eller ved at sende en besked på hjemmesiden, i appen eller på anden måde gennem Tjenester såsom på din konto. Nogle af disse meddelelser er automatiske, og nogle sendes som standard som en del af Tjenesterne. Vi kan tilføje eller fjerne visse typer kommunikation fra tid til anden. Du kan justere, om du modtager visse elektroniske meddelelser i dine kontoindstillinger. Selvom du kan deaktivere visse kommunikationer, kan vi stadig sende dig meddelelser efter behov for at give os mulighed for at levere tjenesterne til dig.

Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, videregivelser og anden kommunikation, som vi elektronisk giver dig, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig, medmindre obligatorisk gældende lovgivning specifikt kræver en anden form for kommunikation. Visse elektroniske kommunikationer kan være underlagt opkrævning eller gebyrer fra din operatør eller tjenesteudbyder.

Elektronisk kommunikation sendes til den e-mailadresse, du har angivet på din konto. Hvis din e-mailadresse ændres, er det dit ansvar at informere UNiDAYS. Ændringer af din e-mailadresse gælder for al din kommunikation fra os.

Visse meddelelser kan omfatte oplysninger om din konto, såsom en anmodning om nulstilling af adgangskode. Enhver med adgang til din e-mailkonto eller mobilenhed kunne se indholdet af denne kommunikation. Når vi sender marketing- eller reklamekommunikation, gør vi det på baggrund af dit samtykke, hvis og når det er nødvendigt. Du kan også se vores marketingkommunikation via din konto.


 • Disse Vilkår (inklusiv vores Politik om beskyttelse af personoplysninger) indeholder den eneste og fuldstændige aftale af og mellem UNiDAYS og dig med hensyn til Tjenesterne og forhold indeholdt heri og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, aftaler, erklæringer og garantier, både skriftlige og mundtlige, vedrørende tjenesterne.
 • Disse Vilkår er til fordel for og er bindende for UNiDAYS’ og henholdsvis dine efterfølgere og tildelte.
 • UNiDAYS kan overdrage disse Vilkår til en efterfølger i interesse (helt eller delvist), men du må ikke tildele Vilkårene uden forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke fra UNiDAYS.
 • Vores manglende håndhævelse af enhver bestemmelse i disse Vilkår eller svar på en overtrædelse af dig eller andre parter udgør på ingen måde et afkald på vores ret til efterfølgende at håndhæve Vilkår eller betingelser i disse vilkår eller at handle med hensyn til lignende overtrædelser.
 • Hvis en bestemmelse i disse Vilkår holdes ugyldig eller ikke kan håndhæves af den ene eller den anden grund, så skal denne bestemmelse fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lov for så vidt muligt at afspejle parternes hensigt, og de resterende bestemmelser vil ikke blive påvirket og forblive i fuld kraft og virkning.
 • Intet indeholdt i disse Vilkår skaber et forhold, der udgør et partnerskab, joint venture eller agentur mellem UNiDAYS og dig.
 • Hvis UNiDAYS er eller du er forhindret i at udføre eller ude af stand til at udføre nogen forpligtelse i henhold til disse vilkår af en årsag, der ligger uden for den rimelige kontrol af den part, der påberåber sig denne bestemmelse, vil den berørte parts ydeevne blive forlænget i perioden med forsinkelse eller manglende evne til at udføre på grund af sådan årsag.
 • Bestemmelserne i disse Vilkår, der efter deres art er beregnet til at overleve opsigelse eller udløb, skal således overleve opsigelsen af din konto eller adgang til hele eller dele af Tjenesterne.
 • Overskrifter og billedtekster er kun for nemheds skyld. Medmindre andet er bestemt eller gjort klart af sammenhængen, skal brugen af ordene eller sætningerne, herunder, især for eksempel, såsom eller et lignende udtryk, opfattes som illustrative og vil ikke begrænse ordenes betydning, beskrivelser, definitioner, sætninger eller udtryk forud for eller efter disse ord.
 • I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en ikke-engelsk version af disse Servicevilkår og den engelske version af disse Servicevilkår, har den engelske version forrang i alle henseender.

For at kontakte UNiDAYS om disse Vilkår, så kontakt os:

 • Via e-mail: info@myunidays.com
 • Via post:
  • Myunidays Limited, General Counsel, 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB
  • Unidays Inc., 434 West 33rd St. Suite 830, New York, NY 10001

For spørgsmål om UNiDAYS Politik om beskyttelse af personoplysninger eller UNiDAYS’ behandling af personoplysninger, bedes du gennemgå Politik om beskyttelse af personoplysninger og/eller kontakte os:

Tyskland

Hvis du som bruger af Tjenesterne har din sædvanlige bopæl i Tyskland og bruger Tjenesterne som forbruger, vil følgende gælde for dig ud over ovenstående bestemmelser og, hvis det strider mod de foregående bestemmelser i disse Servicevilkår, erstatte dem:

 • Kontraktuel partner:
  Din kontraktuelle partner er Myunidays Limited, registreret under virksomhedsnummer 07552253, momsnummer 130053865 med registreret hovedkontoradresse på 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, Storbritannien, telefonnummer 0115 9853070.
 • Ingen garanti:
  Myunidays Limited giver ingen garantier til brugeren (fx garanti for kvalitet, sikkerhed for visse egenskaber).
 • Ansvarsbegrænsning:
  (1) Brugerens erstatningskrav er udelukket. Dette gælder ikke for erstatningskrav som følge af skabe på liv, krop, helbred eller fra tilsidesættelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser (hovedforpligtelser) samt ansvaret for andre skader, der er baseret på UNiDAYS' juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenters forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelse af pligt. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse er nødvendige for at nå kontraktens mål.
  (2) Ved overtrædelse af en væsentlig kontraktforpligtelse gennem uagtsomhed, UNiDAYS er kun ansvarlig for omfanget af en forudsigelig skade, der er typisk for denne form for kontrakt. Dette gælder ikke for skader, der skyldes skade på liv, krop eller helbred.
  (3) Begrænsningerne i de ovennævnte afsnit (1) og (2) gælder også til fordel for de juridiske repræsentanter og stedfortrædere for UNiDAYS, hvis der gøres krav direkte mod dem.
  (4) Begrænsningerne i ansvar som følge af ovennævnte afsnit (1) og (2) gælder ikke, hvis UNiDAYS svigagtigt har skjult en mangel, eller hvis UNiDAYS har givet en garanti for kvaliteten af tingen. Det samme gælder, hvis UNiDAYS og brugeren har indgået en aftale om tingens kvalitet. Reglerne i den tyske produktansvarslov (Produkthaftungsgesetz) forbliver upåvirket.
 • Lovvalg:
  Aftaler mellem Myunidays Limited og brugeren skal være underlagt loven i England og Wales, hvilket udelukker De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb af varer. De lovbestemte bestemmelser om begrænsning af lovvalget og om anvendelsen af obligatoriske bestemmelser, især i den stat, hvor brugeren har sin sædvanlige bopæl som forbruger, forbliver upåvirket.
 • Online tvistbilæggelse:
  Forbrugere kan gøre brug af Online Dispute Resolution (online tvistbilæggelse, ODR) via ODR-platformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Myunidays Limiteds e-mailadresse er: info@myunidays.com
 • Meddelelse i henhold til Sek. 36 i den tyske lov om bilæggelse af tvister (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz):
  Myunidays Limited deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer for et forbrugervoldgiftsudvalg og er ikke forpligtet til at gøre det.

Italy

Uanset afsnit 14 ovenfor, hvis du er en bruger, der opholder dig i Italien, vil enhver tvist mellem dig og os vedrørende disse Vilkår kun blive behandlet af domstolene på det sted, hvor du har bopæl eller er bosiddende.

Du kan også ansøge om en udenretslig mekanisme til at løse enhver tvist, der vedrører disse Vilkår (i overensstemmelse med afsnit 141 " 141 i den italienske forbrugerkodeks, 6 september 2005 no. 206). For eksempel kan du bruge eller konsultere den europæiske online tvistbilæggelsesplatform, der er nævnt ovenfor.