เงื่อนไขการให้บริการ

หากมีข้อขัดแย้งในการตีความข้อตกลงการใช้บริการฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยนี้เกิดขึ้น ให้ใช้ข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้บริการฉบับภาษาอังกฤษในการใช้บังคับ


หน้าเว็บนี้ (พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับการอ้างอิงถึงในหน้าเว็บ) บอกให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์นี้ (myunidays.com) ("เว็บไซต์") ในฐานะแขกหรือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้ กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้บริการนี้ ("ข้อตกลง") อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งานเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์เรา ท่านได้บ่งบอกว่า ท่านยอมรับข้อตกลงนี้ และท่านตกลงยอมปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ กรุณาหยุดใช้งานเว็บไซต์นี`


ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


myunidays.com เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการดำเนินการโดย MYUNIDAYS LTD ซึ่งดำเนินธุรกิจในนาม UNiDAYS (“เรา” และ “ของเรา”) เราจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ภายใต้ด้วยหมายเลขบริษัท 7552253 และมีสำนักงานจดทะเบียนของเราอยู่ที่บ้านเลขที่ 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB


การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา


การอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นการอนุญาตให้ใช้ได้ชั่วคราว และเราสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการที่เราให้ในเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ (ดูด้านล่าง) เราจะไม่มีความรับผิด หากเว็บไซต์ของเราไม่พร้อมให้ใช้งานด้วยเหตุผลใดก็ตามและในเวลาใดก็ตามหรือในช่วงเวลาใดก็ตาม ในบางครั้ง เราอาจจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราบางส่วนหรือเว็บไซต์ของเราทั้งหมด และจำกัดการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนกับเราไว้แล้ว หากท่านเลือกหรือท่านได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ท่านต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกคนใดทราบ เรามีสิทธิที่จะปิดการทำงาน (disable) ของรหัสประจำตัวผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านใดๆ ที่ท่านเป็นคนเลือกเองหรือที่เราจัดสรรให้เมื่อไรก็ได้ หากเราคิดว่า ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ท่านมีความรับผิดชอบการจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ ท่านมีความรับผิดชอบต่อการทำให้แน่ใจว่า บุคคลทั้งหมดที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านได้ตระหนักถึงข้อตกลงนี้ และบุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ เมื่อท่านได้รับรหัสส่งเสริมการขายหรือได้รับข้อเสนอหรือส่วนลดผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านรับทราบว่า ข้อเสนอหรือส่วนลดดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลภายนอก และเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทำการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำธุรกรรมใดกับบุคคลภายนอกนั้น ๆ บริการของ UNIDAYS ไม่มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หากท่านมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ UNIDAYS เมื่อท่านใช้บริการของ UNIDAYS ท่านยืนยันว่า ท่านมีอายุอย่างต่ำ 16 ปี หากท่านมีอายุระหว่าง 16 ปี และ 19 ปี ท่านอาจลงชื่อสมัครใช้บริการของ UNIDAYS ได้โดยได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อท่านใช้บริการ ท่านยืนยันว่า ท่านได้รับความยินยอมดังกล่าว และท่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากท่านมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ท่านยืนยันว่า ท่านมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำข้อตกลง เงื่อนไข ข้อผูกพัน การยืนยัน การรับรอง และการรับประกันตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได


สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา


เราเป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นข้อมูลที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์อื่นและมาจากโฆษณาผลิตภัณฑ์และโฆษณาบริษัท เราเป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในเอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์เราด้วยเช่นกัน งานเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก เราขอสงวนลิขสิทธิ์ดังกล่าว ท่านอาจสั่งพิมพ์เอกสารออกมาหนึ่งสำเนา และอาจดาวน์โหลดข้อความที่คัดเลือกมาจากหน้าเว็บใดก็ตามจากเว็บไซต์เรา เพื่อเป็นการอ้างอิงส่วนบุคคล และท่านอาจดึงความสนใจของบุคคลอื่นไปที่เอกสารที่ประกาศในเว็บไซต์เรา เว้นแต่มีคำแนะนำเป็นอื่น ท่านต้องไม่ดัดแปลงกระดาษหรือสำเนาดิจิทัลของเอกสารใดที่ท่านสั่งพิมพ์ออกมาหรือได้ดาวน์โหลดด้วยวิธีใดก็ตาม และท่านต้องไม่นำภาพประกอบ ภาพถ่าย วิดีโอ ซีเควนส์เสียง หรือภาพกราฟิกใดแยกออกมาจากข้อความประกอบเพื่อใช้ต่างหาก สถานภาพของเรา (และสถานภาพของผู้มีส่วนร่วมที่ได้รับการระบุคนใดก็ตาม) ในฐานะผู้เขียนเอกสารในเว็บไซต์ เว็บไซต์ของเราต้องได้รับการบอกให้เป็นที่รับทราบเสมอ ท่านต้องไม่ใช้เอกสารส่วนใดในเว็บไซต์เราเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการกระทำดังกล่าวจากเราเสียก่อน หากท่านสั่งพิมพ์ออกมา ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดส่วนใดของเว็บไซต์เราที่เป็นการทำผิดข้อตกลงนี้ สิทธิในการใช้งานเว็บไซต์เราของท่านจะสิ้นสุดลงทันที และท่านต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาเอกสารใดที่ท่านทำขึ้นมาโดยเราเป็นผู้เลือก


การเชื่อถือข้อมูลที่ประกาศ


คำวิจารณ์ โฆษณา และเอกสารอื่นที่ประกาศในเว็บไซต์ของเราไม่มีจุดมุ่งหมายให้เป็นคำแนะนำที่ควรจะเชื่อถือ ดังนั้น เราจึงปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เราหรือบุคคลใดที่อาจได้รับแจ้งให้ทราบถึงเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์เรามีความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว


เว็บไซต์ของเราเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ


เรามุ่งที่จะปรับเว็บไซต์ของเราให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อไรก็ได้ หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เราอาจระงับการเข้าใช้งานเว็บไซต์เราไว้ชั่วคราว หรืออาจปิดเว็บไซต์อย่างไม่มีกำหนด เอกสารใดในเว็บไซต์เราอาจไม่ได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบันในเวลาใดก็ตามที่กำหนดไว้ และเราไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการปรับเอกสารดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน


ความรับผิดของเรา


เอกสารที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเราได้รับการจัดหามาโดยปราศจากการรับประกัน เงื่อนไข หรือการรับรองว่ามีความถูกต้อง ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราและบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เกี่ยวโยงกับเราขอยกเว้นไว้โดยชัดแจ้ง เงื่อนไข การรับรอง และข้อตกลงอื่นทั้งหมดที่อาจแสดงถึงบทกฎหมาย กฎหมายจารีตประเพณี หรือหลักความเป็นธรรมของกฎหมาย ความรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ที่ส่งผลในภายหลังใด ๆ อันเกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน ซึ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือผลของการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ใด ๆ ที่มีลิงก์โยงมายังเว็บไซต์ของเรา และเอกสารใด ๆ ที่ลงประกาศในเว็บไซต์ของเรา
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดต่อ
ความสูญเสียของเงินได้หรือรายได้
ความสูญเสียของธุรกิจ
ความสูญเสียของผลกำไรหรือสัญญา
ความสูญเสียของเงินออมที่คาดไว
ความสูญเสียของผลกำไรหรือสัญญา
ความสูญเสียของความนิยม
ความสูญเสียของเวลาในการจัดการและเวลาสำนักงาน และ
ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญา หรือการสามารถคาดการณ์ได้ และไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญา หรือการสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากความประมาทของเรา หรือความรับผิดของเราต่อการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยการฉ้อฉลของเราหรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันเป็นเรื่องพื้นฐาน หรือความรับผิดใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้


ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เราของท่าน


เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามน เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าว และท่านรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านให้มาทั้งหมดถูกต้อง เราใช้คุกก โยบายความเป็นส่วนตัวของเราี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้เหล่านี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดอยู่ คุกกี้ทำหน้าที่เพียงทำให้ประสบการณ์ของ UNIDAYS ง่ายขึ้นเท่านั้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าอยู่ภายใต้ข้อบังคับ 6 ของกฎหมายด้านการสื่อสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์และความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 2003 ของประเทศสหราชอาณาจักร ท่านรับทราบข้อความดังต่อไปนี้:
1.ท่านสามารถปฎิเสธที่จะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์นี้ได้โดยปรับแต่งเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้จากโดเมน myunidays.com เมื่อท่านปรับแต่งเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ และเราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลที่ถูกต้องให้ท่านดูได้
2. เมื่อท่านลงทะเบียนหรือเข้าสู่เว็บไซต์ ท่านกำลังแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งให้เราเห็นว่า เราสามารถตั้งค่าคุกกี้ตามจุดประสงค์นี้ได้ การที่ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์โดยไม่ให้เราตั้งค่าคุกกี้นั้นเป็นไปไม่ได้ เงื่อนไขครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อบังคับ 4 (a) และ 4 (b) ของกฎหมายนี้
3. ท่านสามารถลบคุกกี้ใด ๆ ที่เราตั้งค่าไว้ทิ้งได้ในเวลาใดก็ตามผ่านทางเบราว์เซอร์ของท่าน
4. การใช้คุกกี้ของเราอยู่ภายใต้คำจำกัดความของคำว่า "จำเป็นอย่างยิ่ง" ในกฎหมายด้านการสื่อสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์และความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 2003 ดังนั้น เราไม่จำเป็นต้องทำข้อความผุดขึ้น (pop up) ให้เห็นอย่างชัดแจ้งสำหรับคุกกี้แต่ละตัวที่ได้รับการตั้งค่าหรือดัดแปลง


ไวรัส การแฮ็ก และความผิดอื่น


ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์เราด้วยประสงค์ร้ายโดยจงใจเผยแพร่ไวรัส โทรจัน (trojan) หนอน (worm) ระเบิดตรรกะ (logic bomb) หรือวัสดุอื่นที่สร้างความเสียหายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ท่านต้องไม่พยายามเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เครื่องแม่ข่ายที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเราอยู่ หรือเครื่องแม่ข่ายใด เครื่องคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านการโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดการให้บริการ (denial-of-service attack) หรือการโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดการให้บริการแบบกระจาย (distributed denial-of-service attack) เมื่อท่านทำผิดข้อกำหนดนี้ ท่านจะกระทำความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1990 ของประเทศสหราชอาณาจักร เราจะรายงานการกระทำผิดดังกล่าวให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบ และเราจะร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจเหล่านั้นโดยเปิดเผยอัตลักษณ์ของท่านให้หน่วยงานดังกล่าวทราบ หากมีการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้น สิทธิในการใช้งานเว็บไซต์เราของท่านจะสิ้นสุดลงทันที เราจะไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดการให้บริการแบบกระจาย ไวรัส หรือวัสดุที่ก่อให้เกิดอันตรายทางเทคโนโลยี ที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือวัสดุที่มีกรรมสิทธิ์อื่นของท่านเกิดการติดเชื้อ เนื่องจากท่านใช้งานเว็บไซต์เราหรือท่านดาวน์โหลดเอกสารใดๆ ที่ประกาศในเว็บไซต์เราหรือในเว็บไซต์ใดๆ ที่มีลิงก์โยงมาที่เว็บไซต์เรา


การโยงลิงก์มาที่เว็บไซต์ของเรา


ท่านอาจโยงลิงก์ไปที่หน้าแรกของเราได้ หากท่านโยงด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายและไม่ทำให้ชื่อเสียงของเราเสียหาย หรือไม่หาประโยชน์จากชื่อเสียงของเรา แต่ท่านต้องไม่สร้างลิงก์ในลักษณะที่เสนอแนะรูปแบบของความสัมพันธ์ การอนุญาต หรือการสนับสนุนใดที่ระบุว่าอยู่ในความรับผิดชอบของเราหากไม่มีอยู่จริง ท่านต้องไม่สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ใดที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ เว็บไซต์ของเราต้องไม่ถูกนำไปแสดงในหน้าต่างของเว็บไซต์อื่นใด และท่านต้องไม่สร้างลิงก์มาที่ส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือจากหน้าแรก เราสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตการโยงลิงก์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากท่านประสงค์ที่จะใช้เอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากเอกสารที่ได้ระบุไว้ด้านบน กรุณาแจ้งคำร้องขอของท่านมาที่ info@myunidays.com


ลิงก์จากเว็บไซต์เรา


หากเว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และทรัพยากรอื่นที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดหามา ลิงก์เหล่านี้ได้รับการจัดหามาให้เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเท่านั้น เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น และไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้น หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้เนื้อหาเหล่านั้น


อำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้


ศาลของประเทศอังกฤษมีอำนาจในการตัดสินเหนือการเรียกร้องใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ว่าเรารักษาไว้ซึ่งสิทธิในการนำคดีขี้นสู่ศาลเพื่อทำการฟ้องร้องท่านในข้อหาทำผิดเงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่หรือประเทศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ


เครื่องหมายการค้า


"UNiDAYS" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน


การแก้ไขเปลี่ยนแปลง


เราอาจปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงนี้ในเวลาใดก็ตามโดยการแก้ไขหน้าเว็บนี้ ท่านควรตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดที่เราทำ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลผูกพันกับท่าน อาจมีการใช้ข้อกำหนดหรือประกาศที่ตีพิมพ์อยู่ที่อื่นในเว็บไซต์ของเราแทนที่ข้อกำหนดบางส่วนที่อยู่ในข้อตกลงนี้

ข้อกังวลของท่าน


หากท่านมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อ info@myunidays.com ส่งมาที่ info@myunidays.com