การเข้าถึง

UNiDAYS มุ่งมั่นที่จะอัปเดตและปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการของเราเพื่อมอบประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ มีความหลากหลาย และครอบคลุมสำหรับสมาชิก UNiDAYS ทุกคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจึงทำการปรับปรุงประสบการณ์เพื่อผู้ใช้ทุกคนอย่างต่อเนื่องโดยใช้เกณฑ์สำหรับการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง

สถานะความสอดคล้อง

แนวทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ (Web Content Accessibility Guidelines หรือ WCAG) ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับนักออกแบบและนักพัฒนาเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงสำหรับผู้ทุพพลภาพ UNiDAYS ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน WCAG 2.1 ระดับ A และ AA อย่างสมบูรณ์

หากคุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือประสบปัญหาในการท่องเว็บ โปรดติดต่อเราที่ support@myunidays.com แล้วเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ