นโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้

ดูเวอร์ชันปัจจุบัน

หากมีข้อขัดแย้งในการตีความนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยนี้เกิดขึ้น ให้ใช้ข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษในการใช้บังคับ


MyUnidays Ltd มีความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้งานของ myunidays.com กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่า เราใช้และปกป้องข้อมูลที่ท่านให้เรามาอย่างไรบ้าง ตามจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติปกป้องข้อมูล ค.ศ. 1998 ("พ.ร.บ.") นั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือ MyUnidays Ltd มีที่อยู่ที่บ้านเลขที่ 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB เมื่อท่านลงทะเบียนใช้บริการใดที่ทาง myunidays.com เสนอให้ ท่านยินยอมให้เก็บ ใช้ และโอนข้อมูลของท่านภายใต้ข้อตกลงของนโยบายฉบับนี้


คุกกี้


เราจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยใช้คุกกี้ (ไฟล์ที่เราส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน) ซึ่งเราสามารถเข้าถึงได้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอนาคต เราทำเช่นนี้เพื่อแยกท่านออกจากผู้ใช้งานคนอื่นของเว็บไซต์เรา และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านต้องใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างเต็มที่


เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ต่อ ท่านกำลังยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้:
คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (strictly necessary cookies): คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการของเว็บไซต์เรา คุกกี้เหล่านี้รวมถึง เช่น คุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ใช้ระบบตะกร้าสินค้า (shopping cart) หรือใช้บริการใบแจ้งหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-billing) คุกกี้เหล่านี้ยังถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์เราอีกด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับท่าน ทักทายท่านด้วยชื่อของท่าน และจำค่าพึงใจ (preference) ของท่าน (ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกภาษา และภูมิภาคของท่าน)
คุกกี้วิเคราะห์/คุกกี้ปฏิบัติการ (analytical/performance cookies):คุกกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถจดจำผู้เข้าเยี่ยมชมและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมได้ และเห็นหน้าเว็บที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมและลิงก์ที่ท่านตามไปดู เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราและโฆษณาที่แสดงในเว็บไซต์ของเราเหมาะสมกับความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้บุคคลภายนอกทราบตามจุดประสงค์นี้ด้วยเช่นกัน กรุณาสังเกตว่า บุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการจากภายนอก เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์) อาจใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ ท่านสามารถปิดกั้น (block) คุกกี้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งทำให้ท่านสามารถปฏิเสธการตั้งค่าของคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม หากท่านใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่สำคัญ) ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วน


ข้อมูลที่เราเก็บจากท่าน


เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม ลงทะเบียน หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ใน myunidays.com เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านเอง ซึ่งรวมถึงชื่อของท่าน สถานภาพทางการศึกษา ชื่อของสถาบัน และที่อยู่อีเมลปัจจุบันของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เราของท่าน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากข้อความต่าง ๆ ที่ท่านโพสต์ในเว็บไซต์เรา และอีเมลหรือจดหมายต่าง ๆ ที่ท่านส่งถึงเราด้วยเช่นกัน เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก myunidays.com เป็นครั้งแรก ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของ myunidays.com ของท่านจะได้รับการค้นคืน เข้ารหัสลับ แล้วจึงจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัย รหัสผ่านนี้จะไม่ได้รับการเปิดเผยให้บุคคลใดทราบ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของ myunidays.com และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านอนุญาตให้มีการจัดเก็บข้อมูลนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรักษาความปลอดภัยตามจุดประสงค์นี้

การใช้ข้อมูลของท่าน


ข้อมูลของท่านจะทำให้เราสามารถจัดเตรียมการเข้าถึงข้อมูลในส่วนเฉพาะต่าง ๆ ของเว็บไซต์เราไว้ให้ท่านได้ และทำการให้บริการของ myunidays.com แก่ท่านได้ เราจะใช้และวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บมาเพื่อให้เราสามารถบริหาร สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจของเราด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเราจากท่านและเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาสำคัญ ๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งการสื่อสารการตลาดให้แก่ท่านและเพื่อบอกให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เราเสนอให้ ซึ่งอาจเป็นที่สนใจสำหรับท่าน หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการได้รับการติดต่อในอนาคต ท่านสามารถเลือกถอนตัวออกได้ โดยติดต่อเราโดยตรงหรือเปลี่ยนค่าพึงใจของท่านผ่านทางการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน (account setting) ได้ หากท่านติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อนั้นไว้ สำหรับเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องโดยสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เช่น รูปภาพและวิดีโอ ("สื่อ") ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ท่านอนุญาตให้เราใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาด ที่สามารถโอนได้ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิต่อได้ ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และครอบคลุมทั่วโลก ("การอนุญาตให้ใช้สิทธิ") ในการใช้สื่อใดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานของท่านที่ท่านให้ไว้ เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ใดของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในสิ่งพิมพ์ การนำเสนอ เอกสารส่งเสริมการขาย และโฆษณาของเรา หรือในเว็บไซต์ของเรา การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านลบสื่อของท่านหรือบัญชีผู้ใช้งานของท่านทิ้ง นอกเสียจากว่าเนื้อหาของท่านได้รับการเปิดเผยให้คนอื่นทราบและคนเหล่านั้นไม่ได้ลบเนื้อหาทิ้ง เมื่อท่านลบสื่อทิ้ง สื่อจะได้รับการลบทิ้งในลักษณะที่คล้ายกับการลบไฟล์ในถังขยะรีไซเคิล (recycle bin) ในคอมพิวเตอร์ทิ้ง อย่างไรก็ตาม ท่านยอมรับว่า เนื้อหาที่ถูกลบทิ้งไปอาจยังคงอยู่ในไฟล์สำเนาสำรอง (backup copy) เป็นระยะเวลาพอสมควร (แต่คนอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงได้)


การเปิดเผยข้อมูลของท่าน


ข้อมูลที่ท่านให้เราจะได้รับการเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยในประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศไอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ของเราที่ทำงานอยู่นอกประเทศสหราชอาณาจักรอาจเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลที่ท่านให้ไว้ได้ เจ้าหน้าที่บางคนอาจอยู่นอกพื้นที่ของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและคอยทำหน้าที่แทนเราตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากท่าน บุคคลเหล่านั้นประมวลผลข้อมูลและให้บริการด้านการสนับสนุนในนามของเรา เราอาจส่งต่อข้อมูลรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราให้แก่บุคคลภายนอก แต่ข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้เอาไว้ด้วย ประเทศที่อยู่นอกพื้นที่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แข็งแกร่งเสมอไป อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของท่านตามนโยบายนี้ เมื่อท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านตกลงให้มีการใช้ข้อมูลของท่านดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การยืนยันว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วกับเราหรือไม่ด้วยที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนหรือใช้ในการยืนยันตัวตน จะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน หากกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ทำเช่นนั้นไว้ เราจะไม่เปิดเผย ขาย หรือจำหน่ายข้อมูลใดที่ท่านให้เรามาโดยปราศจากความยินยอมของท่าน ท้ายที่สุด หากธุรกิจของเราเข้าร่วมการร่วมทุนกับธุรกิจอื่น หรือถูกขายให้แก่กับธุรกิจอื่น หรือถูกควบรวมกิจการกับธุรกิจอื่น ข้อมูลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยให้หุ้นส่วนหรือเจ้าของธุรกิจใหม่ของเราทราบ


สิทธิของท่าน


ท่านมีสิทธิที่จะขอไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านเพื่อป้องกันการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์โยงไปยังเว็บไซต์ของเครือข่ายหุ้นส่วน บริษัทโฆษณา และบริษัทในเครือ และโยงมาจากเว็บไซต์เหล่านี้ หากท่านตามลิงก์ไปที่เว็บไซต์ใดเหล่านี้ กรุณาสังเกตว่า เว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง และเราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ นโยบายเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ ก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดไปยังเว็บไซต์เหล่านี้


การรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูล


เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงได้ และมิให้มีการประมวลผลข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ถูกทำลาย และเกิดความเสียหาย เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาพอสมควร หรือนานเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้


การเข้าถึงข้อมูลและการปรับให้เป็นปัจจุบัน


ท่านมีสิทธิดูข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ และท่านอาจขอให้เราเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่จำเป็นเพื่อทำให้แน่ใจว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด หากท่านประสงค์จะดูข้อมูลเกี่ยวกับท่าน กรุณาติดต่อเรา เราอาจคิดค่าบริหารจัดการการดูข้อมูลดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรักษาไว้


การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงใดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในอนาคตให้ทราบในเว็บไซต์ และผ่านทางการแจ้งเตือนทางอีเมลหากเหมาะสม


การติดต่อ


เรายินดีรับฟังข้อคิดเห็น คำถาม และคำร้องขอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลท่านของเรา โดยควรแจ้งทางอีเมลมาที่ help@myunidays.com เป็นอันดับแรก นโยบายความเป็นส่วนตัว ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554

หลักปฏิบัติด้านการปกป้องข้อมูล (Code of Conduct หรือ CoCo)ของ GÉANT

ชื่อของบริการ

UNiDAYS

คำอธิบายบริการ

UNiDAYS คือเครือข่ายสำหรับนักศึกษาชั้นนำที่เชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาทั่วโลกไว้ด้วยแบรนด์และบริการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ติดต่อ

MyUnidays Limited ตั้งอยู่เลขที่ 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB เป็นผู้ควบคุมข้อมูล และสามารถติดต่อโดยตรงทางไปรษณีย์ถึงที่อยู่ข้างต้น หรือทางอีเมลที่ help@myunidays.com

ขอบเขตอำนาจศาล

บริเตนใหญ่, อังกฤษ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำไปใช้ประมวลผล

ข้อมูลดังต่อไปนี้ได้รับมาจากองค์กรที่คุณอยู่:

  • รหัสประจำตัวบุคคลของคุณ (SAML persistent identifier, ePPN or ePTID)
  • บทบาทหน้าที่ของคุณในองค์กรที่คุณอยู่ (eduPersonAffiliation, eduPersonPrimaryAffiliation or eduPersonScopedAffiliation)

ข้อมูลดังต่อไปนี้ได้รับมาจากตัวคุณเอง:
เมื่อคุณเยี่ยมชม ลงทะเบียน หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการบน myunidays.com คุณอาจถูกขอให้แจ้งข้อมูลบางประการเกี่ยวกับตัวคุณ ได้แก่ ชื่อของคุณ สถานะทางการศึกษา ชื่อสถาบัน และที่อยู่อีเมลในบัจจุบัน

นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากข้อความที่คุณโพสต์ลงในเว็บไซต์ รวมถึงอีเมลและจดหมายที่คุณส่งหาเรา

วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ข้อมูลของคุณจะช่วยให้เราสามารถให้คุณเข้าถึงส่วนต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงในไซต์ของเรา และเพื่อดำเนินงานบริการ myunidays.com ให้กับคุณ เรายังจะใช้และวิเคราะห์ข้อมูลที่เรารวบรวมได้ เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการ สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจของเรา

และยิ่งไปกว่านั้น เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณเพื่อขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเราจากคุณ และเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาไซต์หรือบริการของเราเป็นครั้งคราว

นอกจากนั้น เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคุณอาจจะสนใจ หากคุณเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้เราติดต่อคุณในอนาคต คุณสามารถยกเลิกได้โดยการติดต่อเราโดยตรงหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าผ่านหน้าตั้งค่าบัญชีของคุณ

หากคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกข้อมูลของการติดต่อนั้นๆ เอาไว้

เรายังจะเก็บข้อมูลบางประการเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง

บุคคลที่สามที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะไม่ถูกเปิดเผยให้พันธมิตรรายใดๆ ของเราทราบ และจะแบ่งปันในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อและเป็นข้อมูลโดยรวมเท่านั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาบริการให้กับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการและสินค้าของเรา ท้ายที่สุด เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณกับธุรกิจอื่นที่ต้องการเข้าซื้อ รวมกิจการ หรือลงทุนร่วมกันกับเรา การยืนยันว่าคุณมีบัญชีกับเราด้วยที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนเอาไว้หรือใช้ยืนยันตัวตนด้วยนั้นจะมีการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

วิธีการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคล

ในการขอเข้าถึง หรือแก้ไข หรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวสามารถถูกลบได้ตามกฎหมาย หากต้องการขอให้ลบ กรุณาติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านบน ทั้งนี้โปรดทราบว่า ในกรณีที่ข้อมูลนั้นได้รับการเก็บไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การป้องกันการฉ้อโกง เราไม่จำเป็นต้องลบข้อมูลนี้

คุณมีสิทธิ์ขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อไม่ให้ดำเนินการดังกล่าวด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูล

เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ และการใช้งานที้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ การทำลาย หรือเสียหาย ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาที่บัญชีของคุณนั้นใช้งานได้ตามปกติ เมื่อคุณยกเลิกสมาชิก ข้อมูลทั้งหมดซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงจะถูกลบ

หลักปฏิบัติด้านการปกป้องข้อมูล

ข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูล ปี ค.ศ. 1998 และกฎข้อบังคับการปกป้องข้อมูลทั่วไป เมื่อมีผลบังคับใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องตามหลักปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปสำหรับสายงานด้านการวิจัยและการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ