Zásady ochrany osobných údajov

Predtým ako sa pustíme do podrobností sa chceme uistiť, že viete, aké je pre nás dôležité vaše súkromie. Vieme, že niečo podobné ste už počuli, ale my to naozaj myslíme vážne. Vložili ste do nás dôveru tým, že používate služby spoločnosti UNiDAYS a my si túto dôveru vážime. To znamená, že sme odhodlaní ochraňovať všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

A teraz poďme k podrobnostiam. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako a prečo zbierame, zdieľame a používame vaše osobné údaje, a ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa nášho používania osobných údajov nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti „Ako nás kontaktovať“.

KTO SME

Ak ste nás už niekedy používali tak viete, že spoločnosť UNiDAYS ponúka študentské zľavy a ďalšie služby na zlepšenie životných podmienok študentov (napríklad súťaže, príležitosti dobrovoľníckej činnosti a podujatia) prostredníctvom svojej webovej stránky (ďalej len ako „Webová lokalita“), mobilnej aplikácie a blogu, ako aj prostredníctvom iných on-line platforiem, ako je napríklad iframe (čo možno považujete za partnerskú webovú stránku) (spoločne ďalej len ako „Platforma“). Pýtate sa prečo na to upozorňujeme? Je to preto, lebo všetky informácie obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tieto platformy. Čiže ‘Viacero platforiem a iba jedny Zásady ochrany osobných údajov’.

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky druhy osobných údajov, ktoré zbierame prostredníctvom platformy alebo iného kontaktu, ktorý s nami môžete mať, a ktorý sa spája s platformou (napríklad kontaktovaním nášho tímu služieb zákazníkom prostredníctvom e-mailu). Spoločnosť UNiDAYS sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých svojich členov a návštevníkov svojej webovej lokality. Prečítajte si nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili naše postupy týkajúce sa toho, ako používame a chránime osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Na účely Všeobecného nariadenia o ochrane údajov z roku 2016 (ďalej len ako „Zákon“) je správcom údajov spoločnosť MyUnidays s.r.o. so sídlom na 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte otázky alebo pochybnosti o týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo o našom používaní vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese help@myunidays.com. Ak máte všeobecné otázky týkajúce sa vášho účtu alebo ako kontaktovať Oddelenie služieb zákazníkom, obráťte sa na naše on-line centrum pomoci na e-mailovej adrese help@myunidays.com.

Upozorňujeme, keď nás budete kontaktovať, budeme si musieť, pred tým ako sa začneme venovať vašej žiadosti, overiť vašu totožnosť. Celý proces vám vysvetlíme, a sľubujeme, že si nevyžaduje veľa času ani úsilia. Keďže bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, musíme byť veľmi opatrní.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME A PREČO

Osobné údaje, ktoré o vás zbierame, spadajú do nižšie uvedených kategórií.

Čo robíme s informáciami, ktoré zbierame? Stručná odpoveď je – poskytujeme vám úžasný sortiment produktov a služieb, ktorý sa neustále snažíme vylepšovať.

Údaje, ktoré poskytujete dobrovoľne

Niektoré časti platformy vás môžu požiadať o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Napríklad, aby ste poskytli vaše kontaktné údaje potrebné na vytvorenie si účtu, aby ste od nás mohli odoberať marketingové oznámenia (napr. zdieľanie informácií o našich produktoch, službách a propagačných ponukách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať), a/alebo, aby ste nám mohli zaslať otázky (napr. prostredníctvom komunikácie s naším tímom služieb zákazníkom). Osobné údaje, o ktoré vás požiadame, a dôvody, prečo vás o ne žiadame, vám objasníme vo chvíli, keď vás požiadame, aby ste nám tieto údaje poskytli.

Údaje, ktoré zbierame automaticky

Pri návšteve platformy môžeme automaticky zbierať údaje z vášho zariadenia (či už ide o telefón alebo počítač). V niektorých krajinách, vrátane krajín v Európskom hospodárskom priestore (EHP), sa tieto údaje môžu považovať za osobné údaje podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov.

Údaje, ktoré automaticky zbierame, môžu obsahovať informácie, ako sú napríklad vaša IP adresa, typ zariadenia a vlastnosti softvéru, jedinečné identifikačné čísla zariadenia, typ prehliadača, širšia geografická poloha (napr. poloha na úrovni krajiny alebo mesta) a ďalšie technické informácie. Môžeme tiež zbierať informácie o tom, ako vaše zariadenie komunikovalo s platformou, vrátane navštívených stránok a kliknutí na odkazy. Prostredníctvom našej aplikácie môžeme tiež zistiť vašu polohu. Túto funkciu môžete vypnúť prostredníctvom nastavení vášho zariadenia.

Zbieraním týchto údajov sme si schopní overiť vašu identitu, brániť podvodom a pochopiť používateľov platformy, napríklad odkiaľ prichádzajú, a aký obsah ich zaujíma. Tieto údaje používame na účely našich interných analýz, na zlepšenie kvality našich služieb, a aby sme vám prispôsobili obsah a služby, o ktorých si myslíme, že sú pre vás obzvlášť vhodné.

Niektoré z týchto informácií sa zbierajú prostredníctvom súborov cookie, webových majákov a podobných sledovacích technológií. Viac informácií o tom, ako a prečo používame cookies a podobné technológie, nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookie.

Údaje, ktoré získavame zo zdrojov tretích strán

Z času na čas sa môže stať, že vaše osobné údaje získame zo zdrojov tretích strán (vrátane poskytovateľov služieb sociálnych médií), ale len potom ako si overíme, či majú na to tieto tretie strany váš súhlas, či sú na to právne oprávnené, prípadne či majú povinnosť nám ich poskytnúť.

Druhy informácií, ktoré zbierame od tretích strán, zahŕňajú informácie o vašej on-line komunikácii s týmito stranami. Tieto informácie používame na monitorovanie a analýzu trendov a používania, na zlepšenie kvality našich služieb a na to, aby sme vám prispôsobili produkty a služby, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať.

KOMU MÔŽEME POSKYTNÚŤ VAŠE ÚDAJE

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

1. našim pridruženým spoločnostiam, poskytovateľom služieb tretích strán a partnerom, ktorí nám poskytujú služby spracovania údajov (napríklad na podporu činnosti, poskytovania funkcií alebo pomoci pri zvyšovaní bezpečnosti našej webovej lokality alebo na vykonávanie analýz s cieľom zlepšiť kvalitu našich služieb a vašich skúseností), alebo, ktorí inak spracovávajú osobné informácie na účely, ktoré sú opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, alebo ktoré vám budú oznámené, keď budeme zbierať vaše osobné údaje. Väčšina našich poskytovateľov služieb pôsobí v rámci Európy, ale niekedy sa môže stať, že pošlú vaše osobné údaje do USA. Nižšie uvádzame názvy niektorých poskytovateľov služieb, ktorých používame, a dôvod prečo ich používame. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Spoločnosť Google nám pomáha s analýzami, a pomáha nám nastavovať reklamy, ktoré odrážajú vaše záujmy;
Spoločnosť Bronto nám pomáha s odosielaním e-mailových správ; a
Spoločnosť Facebook nám pomáha posúdiť aká efektívna je naša reklama, a tiež nám pomáha nastaviť reklamy, ktoré odrážajú vaše záujmy;

2. akýmkoľvek príslušným orgánom činným v trestnom konaní, regulačným a vládnym agentúram, súdom alebo iným tretím stranám, ak sa domnievame, že ich zverejnenie je nevyhnutné (i) v rámci uplatniteľných právnych predpisov alebo nariadení, (ii) na vykonávanie, uplatňovanie alebo ochranu našich práv, (iii) na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov iných osôb;

3. tretím stranám, aby sme im pomohli zobrazovať inzerciu založenú na záujmoch pomocou informácií, ktoré nám sprístupníte, keď komunikujete s našimi webovými lokalitami, obsahom alebo službami. Reklamy založené na záujmoch, ktoré sa niekedy označujú ako personalizované alebo cielené reklamy, sa vám zobrazujú na základe informácií z aktivít, ako sú napríklad nákup prostredníctvom našich stránok, používanie zariadení, aplikácií alebo softvéru, návšteva webových lokalít, ktoré obsahujú náš obsah alebo reklamy, alebo komunikácia s našimi nástrojmi. Ponúkame vám možnosť výberu prijímať od nás reklamy založené na záujmoch. Túto možnosť môžete aj zamietnuť uplatnením výnimky tu. Reklamy sa budú stále zobrazovať, ale bohužiaľ nebudú personalizované, a preto nemusia byť pre vás relevantné;

4. skutočnému alebo potenciálnemu kupujúcemu (a jeho zástupcom a poradcom) v súvislosti s akoukoľvek navrhovanou kúpou, zlúčením alebo akvizíciou akejkoľvek časti nášho podnikania s tým, že kupujúci bude informovaný o tom, že vaše osobné údaje môže používať iba na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov; a

5. akejkoľvek inej osobe s vaším súhlasom so zverejnením.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (IBA POUŽÍVATELIA Z EHP)

Ak ste návštevníkom z Európskeho hospodárskeho priestoru, náš právny základ na zbieranie a používanie vyššie uvedených osobných údajov bude závisieť od príslušných údajov a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zbierame.

Zvyčajne zbierame vaše osobné informácie len vtedy, keď máme na to váš súhlas, keď potrebujeme osobné informácie, aby sme mohli s vami uzavrieť zmluvu, alebo keď je ich spracovanie naším oprávneným záujmom a nie sú ním vážne ovplyvnené vaše práva na ochranu osobných údajov alebo vaše základné práva a sloboda. Niekedy máme zákonnú povinnosť zbierať vaše osobné údaje, alebo ich potrebujeme na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej osoby.

Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov, aby sme dodržali zákonnú požiadavku alebo s vami uzavreli zmluvu, dáme vám o tom vedieť, keď to bude potrebné a oboznámime vás, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné alebo nie (ako aj o možných dôsledkoch, ak neposkytnete svoje osobné údaje). Ako príklad môžeme použiť situáciu, keď vás požiadame, aby ste nám poskytli vašu univerzitnú e-mailovú adresu, bez ktorej nemôžeme overiť, či ste študent/ka.

Podobne, ak zbierame a používame vaše osobné údaje s odvolaním sa na naše oprávnené záujmy (alebo oprávnené záujmy akýchkoľvek tretích strán), náležite vám tieto oprávnené záujmy vysvetlíme. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom ako a prečo sú vaše údaje zbierané prostredníctvom nášho používania súborov cookie, pozrite si naše Pravidlá používania súborov cookie.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa právneho základu, na ktorom zbierame a používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete pod vyššie uvedeným záhlavím „Ako nás kontaktovať“.

AKO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE V BEZPEČÍ

Na ochranu osobných údajov, ktoré o vás zbierame a spracúvame, používame primerané technické a organizačné opatrenia. Opatrenia, ktoré používame, sú navrhnuté tak, aby poskytovali úroveň bezpečnosti zodpovedajúcu riziku spracovania vašich osobných údajov.

V prípade, že ste si vybrali heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam webovej lokality, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Odporúčame, aby ste s nikým nezdieľali prihlasovacie údaje do vášho účtu, vrátane hesla. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne neoprávnené transakcie uskutočnené pomocou vášho mena a hesla.

Prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Aj keď robíme všetko, aby sme chránili vaše údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenesených do Platformy.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré od vás zbierame, uchovávame vtedy, keď je to právne nevyhnutné z pohľadu našej podnikateľskej činnosti (napríklad, aby sme vám poskytli požadovanú službu, alebo aby sme dodržali platné právne, daňové alebo účtovné požiadavky).Ak už z právneho hľadiska nemáme povinnosť spracúvať vaše údaje, vymažeme ich alebo ich anonymizujeme. V prípade, že to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v archívoch zálohovania), tak vaše osobné údaje bezpečne uložíme a oddelíme ich od ďalšieho spracovania do chvíle, keď ich bude možné odstrániť. Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako 2 roky po uplynutí platnosti vášho členstva, a vždy sa budeme snažiť údaje anonymizovať po 6 mesiacoch od ich prijatia.

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť a spracúvať v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej máte bydlisko. Zákony o ochrane osobných údajov v týchto krajinách sú možno odlišné od zákonov vašej krajiny.

Naše webové servery, pridružené spoločnosti, poskytovatelia služieb tretích strán a partneri pôsobia po celom svete. To znamená, že keď zbierame vaše osobné údaje, môžeme ich spracúvať v ktorejkoľvek z týchto krajín. Prijali sme však primerané opatrenia a vyžadujeme, aby vaše osobné údaje zostali chránené v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia (a) majú vzorové dodatky pripojené k zmluve, ktorú máme s treťou stranou; alebo (b) tretia strana sa nachádza v krajine, ktorá má primerané zákony o ochrane osobných údajov.

AUTOMATIZOVANÝ ROZHODOVACÍ PROCES

V niektorých prípadoch môže naše používanie vašich osobných údajov viesť k automatizovaným rozhodnutiam (vrátane profilovania), ktoré sa vás právne dotýkajú, alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Automatizované rozhodnutia znamenajú, že rozhodnutie, ktoré sa vás týka, sa vykoná automaticky na základe počítačového zistenia (pomocou softvérových algoritmov) bez ľudského zásahu. Automatizované rozhodnutia používame napríklad na to, aby sme vedeli ako pre vás objednať personalizované dlaždice na našej webovej lokalite. Zaviedli sme opatrenia na ochranu práv a záujmov jednotlivcov, ktorých osobné údaje podliehajú automatizovanému rozhodovaciemu procesu, vrátane možnosti odstránenia automatizovaného rozhodovania na základe písomnej žiadosti člena.

Keď o vás urobíme automatizované rozhodnutie, máte právo toto rozhodnutie napadnúť, vyjadriť svoj názor a požadovať preverenie rozhodnutia človekom. Toto právo môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete pod vyššie uvedeným záhlavím „Ako nás kontaktovať“.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV

Máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

Ak chcete mať prístup k vašim osobným údajom, prípadne ich opraviť, aktualizovať, alebo ich vymazať, môžete tak spraviť kedykoľvek prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete pod vyššie uvedeným záhlavím „Ako nás kontaktovať“ alebo ísť na naše formuláre „právo byť zabudnutý/á“ a žiadosť o poskytnutie prístupu. Upozorňujeme, že ak nás požiadate o vymazanie vašich údajov, budete musieť odinštalovať našu aplikáciu (ak ju používate vo svojom telefóne), aby ste odstránili všetky zvyškové dáta uložené vo vašom zariadení.

Okrem toho, ak máte bydlisko v Európskej únii, môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov alebo požiadať o prenosnosť vašich osobných údajov. Ak si chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete pod vyššie uvedeným záhlavím „Ako nás kontaktovať“.

Ako odporúčacia služba si myslíme, že je naozaj dôležité, aby sme vám zasielali informácie o našich produktoch, službách a propagačných ponukách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Veľmi by nás mrzelo, ak by ste zmeškali zľavu u niektorej z vašich obľúbených značiek! Avšak máte právo kedykoľvek zrušiť prijímanie marketingových oznámení, ktoré vám posielame. Toto právo si môžete uplatniť kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ alebo „odhlásiť sa“ v marketingových e-mailoch, ktoré vám posielame, alebo prostredníctvom nastavení vášho účtu. Upozorňujeme, že z niektorých našich e-mailových komunikácií, ktoré nie sú určené na marketingové účely, ako sú napríklad správy týkajúce sa transakcií na vašom účte alebo povinné e-maily o aktualizáciách alebo problémoch so systémom, sa nemôžete odhlásiť.

Ak chcete zrušiť iné formy marketingu (ako napríklad poštový marketing alebo telemarketing), kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete pod vyššie uvedeným záhlavím „Ako nás kontaktovať“. Upozorňujeme, že ak chcete zrušiť prijímanie mobilných upozornení od spoločnosti UNiDAYS, môžete na ich vypnutie použiť funkciu ‘Nastavenia’ na vašom mobilnom zariadení.

V prípade, že sme získali a spracovali vaše osobné údaje s vaším súhlasom, môžete kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas. Stiahnutie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré sme vykonali pred vaším stiahnutím súhlasu, ani na spracúvanie vašich osobných údajov vykonávaných na základe zákonných spracovateľských dôvodov iných ako je súhlas.

Máte právo sťažovať sa orgánom na ochranu osobných údajov na naše zbierania a používanie vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od vášho miestneho orgánu na ochranu osobných údajov. (Kontaktné údaje orgánov na ochranu osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a niektorých mimoeurópskych krajinách (vrátane USA a Kanady) sú k dispozícii na stránke here).

Reagujeme na všetky žiadosti jednotlivcov, ktorí chcú uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

DETI

Služby spoločnosti UNiDAYS nie sú určené deťom mladším ako 16 rokov. Ak zistíte, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás na emailovej adrese help@myunidays.com.

AKTUALIZÁCIE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby sme reagovali na zmeny v právnom, technickom alebo obchodnom vývoji. Pri aktualizácii našich Zásad ochrany osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia, aby sme vás informovali v súlade s významom zmien, ktoré urobíme. Požiadame o váš súhlas na všetky dôležité zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov, ak to budú vyžadovať príslušné zákony o ochrane osobných údajov.

SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE

Používame súbory cookie a podobné sledovacie technológie (spoločne ďalej len ako „Cookies“). Ďalšie informácie o typoch cookies, ktoré používame a prečo ich používame, a o tom, ako môžete cookies kontrolovať, nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookie.

Je nám to ľúto, ale ak nesúhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, mali by ste svoj účet zrušiť a prestať používať naše služby. Váš odchod nás bude mrzieť, ale veľmi radi vás privítame späť ak zmeníte svoj názor.Zásady ochrany osobných údajov GÉANT

Názov služby

UNiDAYS

Popis služby

UNiDAYS je popredná celosvetová študentská sieť spájajúca študentov na celom svete s relevantnými značkami a službami.

Správca osobných údajov a kontaktná osoba

MyUnidays Limited, s adresou 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, je správca osobných údajov. Môžete ich kontaktovať priamo listom na adrese uvedenej vyššie alebo prostredníctvom e-mailu na help@myunidays.com

Jurisdikcia

Veľká Británia, Anglicko

Spracúvané osobné údaje

Od vašej domácej organizácie sme načítali tieto údaje:

Od vás sme získali nasledujúce informácie:
Keď sa zaregistrujete alebo zobrazíte informácie o produktoch či službách na webe myunidays.com, alebo ho navštívite, môže sa od vás vyžadovať poskytnutie určitých informácií vrátane vášho mena, študijného statusu, názvu inštitúcie a vašej e-mailovej adresy.

Okrem toho môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašom spôsobe používania nášho webu, ako aj informácie o vás získané zo správ, ktoré odošlete na náš web, a e-mailov či listov, ktoré nám pošlete.

Účel spracovania osobných údajov

Informácie o vás nám umožňujú poskytovať vám prístup k určitým častiam nášho webu a prevádzkovať pre vás služby myunidays.com. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme tiež používať a analyzovať spôsobmi, ktoré nám umožnia spravovať, podporovať, zlepšovať a rozvíjať naše podnikateľské aktivity.

Môžeme ich použiť najmä na to, aby sme vás kontaktovali s cieľom zistiť váš názor na naše služby a príležitostne vás informovať o dôležitých zmenách na našom webe či v našich službách.

Tieto informácie môžeme okrem toho použiť aj na to, aby sme vás informovali o ďalších produktoch a službách, ktoré ponúkame a ktoré by vás mohli zaujímať. Ak sa v budúcnosti rozhodnete, že vás už viac nemáme kontaktovať, môžete sa z odberu takýchto správ odhlásiť tak, že nám priamo napíšete alebo zmeníte svoje predvoľby v nastaveniach účtu.

Ak nám napíšete, môžeme si ponechať kópiu vašej správy.

Niektoré informácie uchovávame aj na účely predchádzania podvodom.

Tretie strany, ktorým sprístupňujeme osobné údaje

Osobné údaje nesprístupňujeme žiadnym našim partnerom a zdieľame ich len anonymným a súhrnným spôsobom. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán na účely poskytovania našich služieb, konkrétne na účely kontaktovania vás v súvislosti s našimi službami a produktmi. Napokon môžeme vaše informácie sprístupniť spoločnostiam, ktoré kúpia našu spoločnosť, zlúčia sa s ňou alebo s ňou vytvoria spoločný podnik (joint venture). Potvrdenie o tom, či u nás máte zaregistrovaný účet na základe adresy, ktorú ste zaregistrovali alebo ktorú používate pri overovaní, bude verejne prístupné.

Prístup k osobným údajom, ich oprava a vymazanie

Ak chcete požiadať o prístup k údajom alebo o ich opravu, prípadne ak chcete požiadať o ich vymazanie (ak to povoľuje zákon), kontaktujte nás na adresách uvedených vyššie. Upozorňujeme, že ak sú určité informácie uchovávané na základe zákonného účelu (napr. s cieľom predísť podvodu), nie sme povinní ich vymazať.

Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje nespracúvali na marketingové účely. Ak si chcete uplatniť toto právo a predísť tak spracovaniu údajov týmto spôsobom, zmeňte nastavenia svojho účtu.

Uchovávanie údajov

Uplatňujeme bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť prístupu neoprávnených osôb k vašim informáciám a predísť ich nezákonnému spracúvaniu, náhodnej strate, poškodeniu alebo zničeniu. Vaše údaje budú uchovávané počas celého obdobia existencie vášho účtu. Keď zrušíte svoju registráciu, všetky údaje, ktoré nepožadujeme na účely predchádzania podvodom, budú vymazané.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše údaje budú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z roku 1998 a v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (po jeho zavedení do praxe).

Vaše osobné údaje budú chránené v súlade so zásadami správania pre poskytovateľov služieb, ktoré predstavujú bežný štandard pre oblasť výskumu a vyššieho vzdelávania v súvislosti s ochranou súkromia.PRIVACY POLICY

Before we get into the detail, we just want to make sure you know that your privacy is important to us. We know you’ve heard this all before, but quite frankly, we mean it. You’ve placed your trust in us by using the UNiDAYS services and we value that trust. That means we’re committed to protecting and safeguarding any personal data you give us.

So anyway, here we go with the detail. This Privacy Policy explains who we are, how and why we collect, share and use personal information about you, and how you can exercise your privacy rights. If you have any questions, or any confusions about our use of your personal information, please contact us using the contact details provided on the “How to contact us” section below.

WHO WE ARE

If you’ve ever used us before, you’ll know that UNiDAYS offers student discounts and other student life enhancing services (such as competitions, volunteering opportunities and events) through our own website (“Website”), mobile app and blog as well as through other online platforms such as the iframe (which you may think is a partner’s website) (collectively, the ''Platform''). Why point that out, you ask? Well, here’s the thing, all the information that follows in this Privacy Policy applies to all of these platforms. Several platforms, one Privacy Policy.

This Privacy Policy applies to any kind of personal information we collect through the Platform or other contact you may have with us that is connected to the Platform (such as contacting our Customer Service team via email). UNiDAYS is committed to preserving the privacy of all its members and visitors to our Website. Please read the following Privacy Policy to understand our practices regarding how we use and protect the personal information that you provide to us.

HOW TO CONTACT US

For the purpose of the General Data Protection Regulation 2016 ("Act"), the data controller is MyUnidays Ltd of 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

CONTACTING US

For questions or concerns about this Privacy Policy, or our use of your personal information, please contact us by email at help@myunidays.com. If you have general questions about your account or how to contact Customer Service for assistance, please visit our online help centre at help@myunidays.com.

Please note that if you contact us, we may need to authenticate your identity before fulfilling your request. We will talk you through the process of doing this, and it really doesn’t take much time or effort. But as security of your information is important to us, we need to be extra careful.

WHAT PERSONAL INFORMATION WE COLLECT AND WHY

The personal information that we may collect about you broadly falls into the categories set out at the bullet points below.

What do we do with the information we collect? The short answer is, we provide you with an amazing set of products and services that we strive to improve relentlessly.

Information that you provide voluntarily

Certain parts of the Platform may ask you to provide personal information voluntarily. For example, we may ask you to provide your contact details in order to register an account with us, to subscribe to marketing communications from us (e.g. to share information about our products, services and promotional offers that we think may interest you), and/or to submit enquiries to us (e.g. by interacting with our Customer Services Team). The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

Information that we collect automatically

When you visit the Platform, we may collect information automatically from your device (be it a phone or a computer). In some countries, including countries in the European Economic Area, this information may be considered personal information under applicable data protection laws.

Specifically, the information we collect automatically may include information like your IP address, device type and software characteristics, unique device identification numbers, browser-type, broad geographic location (e.g. country or city-level location) and other technical information. We may also collect information about how your device has interacted with the Platform, including the pages accessed and links clicked. Through our app we may also find out your location, however you can turn this feature off through your device’s settings.

Collecting this information enables us to verify your identity and position us to better prevent fraud, and to understand the users of the Platform, such as where they come from and what content is of interest to them. We use this information for our internal analytics purposes, to improve the quality our service, and to tailor your experience to you by displaying content and services that we think is specifically suited to you.

Some of this information may be collected via the use of cookies, web beacons and similar tracking technologies. See our Cookie Policy for more information on how and why we use cookies and similar technologies.

Information that we obtain from third party sources

From time to time, we may receive personal information about you from third party sources (including social media service providers), but only where we have checked that these third parties either have your consent or are otherwise legally permitted or required to disclose your personal information to us.

The types of information we collect from third parties include information about your online interaction with such parties and we use this information to monitor and analyse trends and usage, improve the quality our service and tailor your experience and recommend products and services that we think you’ll be interested in.

WHO WE MAY DISCLOSE YOUR INFORMATION TO

We may disclose your personal information to the following categories of recipients:

1. to our group companies, third party services providers and partners who provide data processing services to us (for example, to support the delivery of, provide functionality on, or help to enhance the security of our Website; or to perform analytics in order to improve the quality of our services and enhance your experience), or who otherwise process personal information for purposes that are described in this Privacy Policy or notified to you when we collect your personal information. The majority of our service providers operate within Europe, however sometimes they may send your personal information to the USA. A couple of examples of the service providers we use and why are set out below. If you want any more information, please do ask.

Google assists us with our analytics and helps us to set advertisements that reflect your interests;
Bronto assists us with sending out our email communications; and
Facebook helps us to assess how effective our advertising is and also helps us to set advertisements that reflect your interests;

2. to any competent law enforcement body, regulatory, government agency, court or other third party where we believe disclosure is necessary (i) as a matter of applicable law or regulation, (ii) to exercise, establish or defend our legal rights, or (iii) to protect your vital interests or those of any other person;

3. to help third parties display interest-based advertising using information you make available to us when you interact with our sites, content, or services. Interest-based ads, also sometimes referred to as personalised or targeted ads, are displayed to you based on information from activities such as purchasing through our sites, use of devices, apps or software, visiting sites that contain our content or ads, or interacting with our tools. We offer you choices about receiving interest-based ads from us. You can choose not to receive interest-based ads from us by opting out here. You will still see ads but unfortunately, they will not be personalised and therefore may not be relevant to you;

4. to an actual or potential buyer (and its agents and advisers) in connection with any proposed purchase, merger or acquisition of any part of our business, provided that we inform the buyer it must use your personal information only for the purposes disclosed in this Privacy Policy; and

5. to any other person with your consent to the disclosure.

LEGAL BASIS FOR PROCESSING PERSONAL INFORMATION (EEA VISITORS ONLY)

If you are a visitor from the European Economic Area, our legal basis for collecting and using the personal information described above will depend on the personal information concerned and the specific context in which we collect it.

We will normally collect personal information from you only where we have your consent to do so, where we need the personal information to perform a contract with you, or where the processing is in our legitimate interests and not overridden by your data protection interests or fundamental rights and freedoms. In some cases, we may also have a legal obligation to collect personal information from you or may otherwise need the personal information to protect your vital interests or those of another person.

If we ask you to provide personal information to comply with a legal requirement or to perform a contact with you, we will make this clear at the relevant time and advise you whether the provision of your personal information is mandatory or not (as well as of the possible consequences if you do not provide your personal information). An example of this is when we ask you to provide us with your university email address as we can’t verify that you’re a student without it.

Similarly, if we collect and use your personal information in reliance on our legitimate interests (or those of any third party), we will make clear to you at the relevant time what those legitimate interests are. Please have a look at our Cookie Policy if you are concerned about the how and why of the information collected through our use of cookies.

If you have questions about or need further information concerning the legal basis on which we collect and use your personal information, please contact us using the contact details provided under the “How to contact us” heading above.

HOW WE KEEP YOUR PERSONAL INFORMATION SECURE

We use appropriate technical and organisational measures to protect the personal information that we collect and process about you. The measures we use are designed to provide a level of security appropriate to the risk of processing your personal information.

Where you have chosen a password that allows you to access certain parts of the Website, you are responsible for keeping this password confidential. We advise you not to share your account log-in details, including your password, with anyone. We will not be liable for any unauthorised transactions entered into using your name and password.

The transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will take steps to protect your information, we cannot guarantee the security of your data transmitted to the Platform.

DATA RETENTION

We retain personal information we collect from you where we have an ongoing legitimate business need to do so (for example, to provide you with a service you have requested or to comply with applicable legal, tax or accounting requirements). When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymise it or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible. We will not keep personal information for longer than 2 years after your membership has expired, and we will always endeavour to anonymise information 6 months after we receive it.

INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Your personal information may be transferred to, and processed in, countries other than the country in which you are resident. These countries may have data protection laws that are different to the laws of your country.

Our Website servers, group companies and third party service providers and partners operate around the world. This means that when we collect your personal information we may process it in any of these countries. However, we have taken appropriate safeguards to require that your personal information will remain protected in accordance with this Privacy Policy. These safeguards are either (a) having the model clauses appended to the contract we have with the third party; or (b) the third party is in a country that has adequate data protection laws.

AUTOMATED DECISION MAKING

In some instances, our use of your personal information may result in automated decisions being taken (including profiling) that legally affect you or similarly significantly affect you.

Automated decisions mean that a decision concerning you is made automatically on the basis of a computer determination (using software algorithms), without our human review. For example, we use automated decisions to, for example, choose how to order our custom tiles on our website for you. We have implemented measures to safeguard the rights and interests of individuals whose personal information is subject to automated decision-making, including removing such automated decision making upon a written request from a member.

When we make an automated decision about you, you have the right to contest the decision, to express your point of view, and to require a human review of the decision. You can exercise this right by contact

GÉANT Data Protection Code of Conduct (CoCo)

Name of the service

UNiDAYS

Description of the service

UNiDAYS is the world’s leading Student Affinity Network, connecting a global student audience with relevant brands and services.

Data controller and contact person

MyUnidays Limited of 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB is the data controller. They can be contacted directly by post at the address above, or by e-mail at help@myunidays.com

Jurisdiction

GB, England

Personal data processed

Following data is retrieved from your Home Organisation:

The following data is gathered from you:
When you visit, register or view information about products or services on myunidays.com, you may be asked to provide certain information about yourself, including your name, educational status, institution name and your current email address.

In addition, we may also collect information about your use of our website, as well as information about you from the messages that you post to the website and e-mails or letters that you send to us.

Purpose of the processing of personal data

Your information will enable us to provide you with access to specific parts of our site and to operate the myunidays.com service for you. We will also use and analyse the information we collect so that we can administer, support, improve and develop our business.

In particular, we may use your information to contact you for your views on our services and to notify you occasionally about important changes or developments to the site or our services.

Further, we might also use your information to let you know about other products and services that we offer, which may be of interest to you. If you change your mind about being contacted in the future, you can opt out by contacting us directly or changing your preferences through your account settings.

If you contact us, we may keep a record of that correspondence.

We will also retain certain information for the purposes of avoiding fraud.

Third parties to whom personal data is disclosed

Personal data is not disclosed to any of our partners and is only shared in an anonymised and aggregated format. We may share your personal data with our third party service providers for the purposes of providing our services to you, in particular, contacting you about our services and products. Finally, we may disclose your information to any business which is seeking to acquire, merge with or engage in a joint venture with us. Confirmation of whether you have an account with us by the e-mail address you register or verify with, will be publicly available.

How to access, rectify and delete personal data

In order to request access or rectification or, where such data can be deleted by law, to request deletion, please contact us using the contact details set out above. Please be aware that where information is retained pursuant to a legitimate aim, e.g. fraud prevention, we are not obliged to delete this data.

You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. You can exercise your right to prevent such processing by changing your account settings.

Data retention

We employ security measures to protect your information from access by unauthorised persons and from unlawful processing, accidental loss, destruction and damage. Your data shall be retained during the period for which your account is active. When you unsubscribe, all data which we do not require for fraud prevention purposes shall be deleted.

Data Protection Code of Conduct

Your data will be protected in accordance with the Data Protection Act 1998 and, once implemented, the General Data Protection Regulation.

Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.

We’re sorry to say this, but if you disagree with our Privacy Policy you should cancel your account and stop using our services. We will be sad to see you go, but will welcome you back with open arms if at any point you change your mind.

Close