Spoločnosť MyUnidays Ltd sa zaviazala k ochrane súkromia všetkých návštevníkov a používateľov webu myunidays.com. Prečítajte si nasledujúce zásady ochrany súkromia, ktoré upravujú spôsob, akým používame a chránime informácie, ktoré nám poskytnete. Na účely zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998 (ďalej len „Zákon“) je za uchovávanie údajov zodpovedná spoločnosť MyUnidays Ltd so sídlom na Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB. Registráciou do ktorejkoľvek služby ponúkanej na webe myunidays.com vyjadrujete svoj súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom informácií v súlade s týmito zásadami.

Súbory cookie

Informácie o vás uchovávame pomocou súborov cookie (súbory, ktoré odošleme do vášho počítača alebo iného prístupového zariadenia), ktoré môžeme použiť pri vašej ďalšej návšteve nášho webu. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vás od iných používateľov a vám zase naplno využívať náš web.

Používaním tohto webu súhlasíte s používaním súborov cookie.
Používame nasledujúce typy súborov cookie:
Nevyhnutné súbory cookie: Ide o také súbory cookie, ktoré sú potrebné na fungovanie nášho webu. Patria k nim napríklad súbory cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených oblastí nášho webu, používať nákupný košík alebo služby elektronickej fakturácie. Slúžia tiež na to, aby sme vás rozpoznali, keď sa vrátite na náš web. Vďaka tomu môžeme prispôsobiť obsah, ktorý vám ponúkame, osloviť vás menom a zapamätať si vaše predvoľby (napríklad zvolený jazyk či región).
Analytické/výkonnostné súbory cookie: Umožňujú nám rozpoznať a počítať návštevníkov webu, ako aj zobraziť stránky, ktoré ste navštívili, a odkazy, na ktoré ste klikli. Vďaka nim môžeme zabezpečiť, aby boli obsah a reklamy na našom webe relevantné vzhľadom na vaše záujmy. Tieto údaje môžeme na rovnaký účel zdieľať s tretími stranami. Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane inzertných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú napríklad služby webovej analýzy) môžu tiež používať vlastné súbory cookie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.
Súbory cookie môžete blokovať aktivovaním nastavenia vo svojom prehliadači, ktoré umožňuje odmietnuť používanie niektorých alebo všetkých súborov cookie. Ak však pomocou nastavení prehliadača zablokujete všetky súbory cookie (vrátane nevyhnutných súborov cookie), pravdepodobne nebudete môcť pristupovať k všetkým alebo niektorým častiam nášho webu.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

Keď sa zaregistrujete alebo zobrazíte informácie o produktoch či službách na webe myunidays.com, alebo ho navštívite, môže sa od vás vyžadovať poskytnutie určitých informácií vrátane mena, študijného statusu, názvu inštitúcie a vašej e-mailovej adresy. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašom spôsobe používania nášho webu, ako aj informácie o vás získané zo správ, ktoré odošlete na náš web, a e-mailov či listov, ktoré nám pošlete.
Pri prvom prihlásení sa do služieb na myunidays.com získame vašu e-mailovú adresu a vaše heslo myunidays.com, zašifrujeme ich a uložíme do našej zabezpečenej databázy. Vaše heslo nikdy neprezradíme inej osobe. Vyjadrením súhlasu so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany súkromia webu myunidays.com nám povoľujete uchovávať príslušné údaje v zabezpečenom prostredí na daný účel.

Používanie informácií o vás

Informácie o vás nám umožňujú poskytovať vám prístup k určitým častiam nášho webu a prevádzkovať pre vás služby myunidays.com. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme tiež používať a analyzovať spôsobmi, ktoré nám umožnia spravovať, podporovať, zlepšovať a rozvíjať naše podnikateľské aktivity.
Môžeme ich použiť napríklad na kontaktovanie vás s cieľom zistiť váš názor na naše služby a príležitostne vás informovať o dôležitých zmenách na našom webe či v našich službách.
Tieto informácie môžeme okrem toho použiť aj na to, aby sme vás informovali o ďalších produktoch a službách, ktoré ponúkame a ktoré by vás mohli zaujímať. Ak sa v budúcnosti rozhodnete, že vás už viac nemáme kontaktovať, môžete sa z odberu takýchto správ odhlásiť tak, že nám priamo napíšete alebo zmeníte svoje predvoľby v nastaveniach účtu.
Ak nám napíšete, môžeme si ponechať kópiu vašej správy.
Na obsah, na ktorý sa vzťahuje zákon o duševnom vlastníctve, ako sú napríklad fotografie a videá (ďalej len „Médiá“), nám v závislosti od vašich nastavení účtu poskytujete nevýhradnú prenosnú nespoplatnenú celosvetovú licenciu, ktorú možno sublicencovať (ďalej len „Licencia“). Na základe tejto licencie môžeme Médiá, ktoré nám poskytnete v súvislosti s používaním svojho účtu, použiť na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely vrátane, nie však výlučne, použitia v našich tlačených publikáciách, prezentáciách, propagačných materiáloch, reklamách alebo na našom webe. Platnosť tejto licencie končí vymazaním príslušných Médií alebo odstránením vášho účtu, pokiaľ ste daný obsah nezdieľali s ďalšími používateľmi, ktorí ho neodstránili. Vymazanie Médií je krok podobný vyprázdneniu koša v počítači. Pripomíname však, že odstránený obsah môže zostať uchovaný v záložných kópiách na opodstatnene dlhý čas (nebude však dostupný pre iných).

Zverejnenie informácií o vás

Informácie, ktoré nám poskytnete, budú uložené v našich zabezpečených počítačoch v Spojenom kráľovstve a Írsku a budú k nim mať prístup aj zamestnanci pracujúci mimo Spojeného kráľovstva. Niektorí z týchto zamestnancov sa môžu nachádzať aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a budú vaše informácie používať na účely stanovené v týchto zásadách alebo na iné účely, ktoré schválite. Tieto strany spracúvajú informácie a poskytujú služby podpory v našom mene. Tretím stranám môžeme tiež poskytovať súhrnné informácie o používaní nášho webu, avšak pomocou týchto informácií vás nemožno identifikovať.
Krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nemajú vždy v platnosti účinné zákony na ochranu súkromia. Vždy sa však budeme snažiť podniknúť kroky na zabezpečenie toho, aby tretie strany používali informácie o vás v súlade s týmito zásadami.
Potvrdenie o tom, či u nás máte zaregistrovaný účet – či už s adresou, ktorú ste zaregistrovali alebo overili – bude verejne prístupné.
Pokiaľ to nevyžaduje zákon, nebudeme bez vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne z informácií, ktoré nám poskytnete.
Napokon, ak naša spoločnosť vytvorí spoločný podnik (joint venture) s inou spoločnosťou, alebo bude predaná či zlúčená s inou spoločnosťou, informácie o vás môžu byť sprístupnené našim novým obchodným partnerom či novým vlastníkom.

Vaše práva

Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje nespracúvali na marketingové účely. Ak si chcete uplatniť toto právo a predísť tak spracovaniu údajov týmto spôsobom, zmeňte nastavenia svojho účtu.
Náš web môže obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak kliknete na takýto odkaz, pamätajte, že tieto webové stránky majú vlastné zásady ochrany súkromia, za ktoré nezodpovedáme ani neručíme. Prečítajte si preto príslušné zásady ochrany súkromia skôr, ako daným webovým stránkam poskytnete svoje osobné údaje.

Zabezpečenie a uchovávanie údajov

Uplatňujeme bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť prístupu neoprávnených osôb k vašim informáciám a predísť ich nezákonnému spracúvaniu, náhodnej strate, poškodeniu alebo zničeniu. Informácie o vás budeme uchovávať len na nevyhnutne dlhý čas alebo tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

Prístup k informáciám a aktualizácia informácií

Máte právo vidieť, aké informácie o vás uchovávame a môžete nás požiadať o vykonanie akýchkoľvek potrebných zmien s cieľom zaistiť ich presnosť a aktuálnosť. Ak tak chcete urobiť, obráťte sa na nás. Zákon nás oprávňuje účtovať si za poskytnutie podrobností o informáciách, ktoré o vás uchovávame, poplatok 10 £ na pokrytie našich nákladov.

Zmeny našich zásad ochrany súkromia

Ak v budúcnosti dôjde k zmene našich zásad ochrany súkromia, príslušné zmeny uverejníme na našom webe a v prípade potreby vám zašleme e-mailové upozornenie.

Kontakt

Radi privítame akékoľvek pripomienky, otázky a požiadavky týkajúce sa používania vašich informácií. Môžete nám ich posielať e-mailom na help@myunidays.com.

Zásady ochrany osobných údajov GÉANT

Názov služby

UNiDAYS

Popis služby

UNiDAYS je popredná celosvetová študentská sieť spájajúca študentov na celom svete s relevantnými značkami a službami.

Správca osobných údajov a kontaktná osoba

Informácie uchováva spoločnosť MyUnidays Limited so sídlom na 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, ktorú môžete kontaktovať poštou na uvedenej adrese alebo e-mailom na help@myunidays.com.

Jurisdikcia

Veľká Británia, Anglicko

Spracúvané osobné údaje

Od vašej domácej organizácie vyžadujeme tieto údaje:

  • váš jedinečný používateľský identifikátor (trvalý identifikátor SAML, ePPN alebo ePTID),
  • vaše postavenie v rámci domácej organizácie (eduPersonAffiliation, eduPersonPrimaryAffiliation alebo eduPersonScopedAffiliation).

Od vás získavame nasledujúce informácie:
Keď sa zaregistrujete alebo zobrazíte informácie o produktoch či službách na webe myunidays.com, alebo ho navštívite, môže sa od vás vyžadovať poskytnutie určitých informácií vrátane mena, študijného statusu, názvu inštitúcie a vašej e-mailovej adresy.

Okrem toho môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašom spôsobe používania nášho webu, ako aj informácie o vás získané zo správ, ktoré odošlete na náš web, a e-mailov či listov, ktoré nám pošlete.

Účel spracovania osobných údajov

Informácie o vás nám umožňujú poskytovať vám prístup k určitým častiam nášho webu a prevádzkovať pre vás služby myunidays.com. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme tiež používať a analyzovať spôsobmi, ktoré nám umožnia spravovať, podporovať, zlepšovať a rozvíjať naše podnikateľské aktivity.

Môžeme ich použiť napríklad na kontaktovanie vás s cieľom zistiť váš názor na naše služby a príležitostne vás informovať o dôležitých zmenách na našom webe či v našich službách.

Tieto informácie môžeme okrem toho použiť aj na to, aby sme vás informovali o ďalších produktoch a službách, ktoré ponúkame a ktoré by vás mohli zaujímať. Ak sa v budúcnosti rozhodnete, že vás už viac nemáme kontaktovať, môžete sa z odberu takýchto správ odhlásiť tak, že nám priamo napíšete alebo zmeníte svoje predvoľby v nastaveniach účtu.

Ak nám napíšete, môžeme si ponechať kópiu vašej správy.

Niektoré informácie uchovávame aj na účely predchádzania podvodom.

Tretie strany, ktorým sprístupňujeme osobné údaje

Osobné údaje nesprístupňujeme žiadnym našim partnerom a zdieľame ich len anonymným a súhrnným spôsobom. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán na účely poskytovania našich služieb, konkrétne na účely kontaktovania vás v súvislosti s našimi službami a produktmi. Napokon môžeme vaše informácie sprístupniť spoločnostiam, ktoré kúpia našu spoločnosť, zlúčia sa s ňou alebo s ňou vytvoria spoločný podnik (joint venture). Potvrdenie o tom, či u nás máte zaregistrovaný účet – či už s adresou, ktorú ste zaregistrovali alebo overili – bude verejne prístupné.

Prístup k osobným údajom, ich oprava a vymazanie

Ak chcete požiadať o prístup k údajom alebo o ich opravu, prípadne ak chcete požiadať o ich vymazanie (ak to povoľuje zákon), kontaktujte nás na adresách uvedených vyššie. Upozorňujeme, že ak sú určité informácie uchovávané na základe zákonného účelu (napr. s cieľom predísť podvodu), nie sme povinní ich vymazať.

Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje nespracúvali na marketingové účely. Ak si chcete uplatniť toto právo a predísť tak spracovaniu údajov týmto spôsobom, zmeňte nastavenia svojho účtu.

Uchovávanie údajov

Uplatňujeme bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť prístupu neoprávnených osôb k vašim informáciám a predísť ich nezákonnému spracúvaniu, náhodnej strate, poškodeniu alebo zničeniu. Vaše údaje budú uchovávané počas celého obdobia existencie vášho účtu. Keď zrušíte svoju registráciu, všetky údaje, ktoré nepožadujeme na účely predchádzania podvodom, budú vymazané.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše údaje budú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z roku 1998 a v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (po jeho zavedení do praxe).

Vaše osobné údaje budú chránené v súlade so zásadami správania pre poskytovateľov služieb, ktoré predstavujú bežný štandard pre oblasť výskumu a vyššieho vzdelávania v súvislosti s ochranou súkromia.

Zásady ochrany súkromia zo 14. júna 2017.

Close