MyUnidays Ltd. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność wszystkim odwiedzającym i użytkownikom witryny myunidays.com. Proszę zapoznać się z poniższą Polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy oraz chronimy informacje przekazywane nam przez użytkowników naszej witryny.

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. (zwanej dalej „Ustawą”), administratorem danych osobowych jest firma MyUnidays Ltd, z siedzibą w Nottingham, 2 Castle Boulevard, NG7 1FB.

Pliki cookie

Do przechowywania informacji o użytkownikach wykorzystujemy pliki cookie (pliki, które są wysyłane przez nas do komputera lub innego urządzenia dostępowego użytkownika), do których mamy dostęp podczas kolejnej wizyty użytkownika na naszej witrynie. Używamy plików cookie w celu odróżnienia od siebie użytkowników naszej witryny i są one elementem niezbędnym do pełnego wykorzystania funkcjonalności naszej witryny.

Pozostając na naszej witrynie, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie:

są to pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania naszej witryny. Należą do nich np. pliki cookie umożliwiające zalogowanie się do bezpiecznych części naszej witryny, korzystanie z koszyka zakupowego oraz płatności elektronicznych. Tego rodzaju piliki cookie są również wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika, kiedy ponownie odwiedza naszą witrynę. Umożliwia nam to odpowiednią personalizację wyświetlanych na witrynie informacji, przywitanie użytkownika po imieniu, a także zapamiętanie jego preferencji (np. wybór języka lub regionu).

Pliki cookie używane w analityce internetowej:

pliki te umożliwiają nam rozpoznawanie i zliczanie użytkowników, a także sprawdzenie, które strony i linki odwiedzili. Wykorzystujemy te informacje, aby lepiej dostosować naszą witrynę i reklamy na niej wyświetlane do zainteresowań użytkowników. W tym celu możemy także dzielić się tymi informacjami z podmiotami zewnętrznymi.

Proszę wziąć pod uwagę to, że podmioty zewnętrzne (np. sieci reklamowe, zewnętrzni dostawcy rozwiązań analitycznych itp.) mogą także wykorzystywać pliki cookie, nad którymi nie mamy kontroli.

Użytkownik może określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookie poprzez dostosowanie konfiguracji naszego serwisu. Użytkownik może zablokować pliki cookie przez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki, co umożliwi odrzucenie wybranych lub wszystkich plików cookie. Należy jednak pamiętać, że włączenie blokady wszystkich plików cookie (włącznie z niezbędnymi) może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do wszystkich części witryny.

Informacje, które zbieramy o użytkownikach naszej witryny

Użytkownik, który odwiedza, rejestruje się lub przegląda informacje o produktach lub usługach na witrynie myunidays.com, może zostać poproszony o podanie określonych informacji o sobie, takich jak imię i nazwisko, wykształcenie, nazwa jego jednostki edukacyjnej lub aktualny adres e-mail. Możemy także zbierać informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny, a także pobierać informacje o użytkowniku z wiadomości, które publikuje na witrynie oraz e-maili i listów, które do nas wysyła. Dane osobowe w zakresie wymienionym powyżej przetwarzane są w celach opisanych w części „Wykorzystanie informacji użytkowników witryny".

Po zarejestrowaniu się użytkownika na myunidays.com, jego adres e-mail oraz hasło do witryny zostaną pobrane, zaszyfrowane, a następnie zapisane w naszej bezpiecznej bazie danych. Hasło użytkownika nigdy nie zostanie ujawnione osobom trzecim.

Wykorzystywanie informacji użytkowników witryny

Za wcześniejszą zgodą użytkownika jego dane pozwolą na udzielenie mu dostępu do pewnych części naszej witryny, a także na prawidłowe świadczenie usług myunidays.com. Ponadto wykorzystujemy i analizujemy zebrane informacje w celu zarządzania, wspierania, udoskonalania oraz rozwoju naszej działalności.

W szczególności możemy wykorzystać dane do skontaktowania się z użytkownikiem w celu uzyskania opinii o naszej usłudze oraz do okresowego powiadamiania użytkownika o ważnych zmianach lub usprawnieniach naszej witryny lub naszych usług.

Dodatkowo, za wcześniejszą zgodą użytkownika, możemy także wykorzystywać jego dane do przekazania mu informacji o innych produktach oraz usługach, które mogą go zainteresować. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy się z nim kontaktowali w przyszłości, może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości, kontaktując się z nami bezpośrednio lub zmieniając odpowiednie preferencje w ustawieniach swojego konta.

Możemy przechowywać zapisy takiej komunikacji.

W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i materiały wideo (zwane dalej „Mediami”), zgodnie z ustawieniami swojego konta, użytkownik przyznaje nam niewyłączną, przekazywalną, podlegającą sublicencjonowaniu, nieodpłatną, ogólnoświatową licencję (zwanej dalej „Licencją”) na wykorzystanie wszelkich Mediów publikowanych przez użytkownika w ramach jego konta, w naszych dowolnych celach handlowych lub niehandlowych, w tym bez ograniczenia w naszych drukowanych publikacjach, prezentacjach, materiałach promocyjnych, reklamach lub treściach publikowanych na naszej witrynie. Licencja wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika Mediów lub konta, o ile treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.

Po usunięciu Mediów zostaną one skasowane w sposób podobny do usunięcia zawartości kosza na komputerze. Należy jednak pamiętać, że usunięte treści mogą przez pewien czas znajdować się na kopiach zapasowych (ale nie będą dostępne dla innych).

Ujawnianie informacji użytkowników witryny

Do przekazanych nam przez użytkownika informacji, które przechowujemy na naszych bezpiecznych komputerach, znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii, mogą mieć dostęp pracownicy pracujący poza terytorium Wielkiej Brytanii i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – wykonują oni prace w celach określonych w niniejszej polityce lub w innych celach zatwierdzonych przez użytkownika. Podmioty te przetwarzają informacje i świadczą usługi wsparcia w naszym imieniu. Możemy również przekazywać podmiotom zewnętrznym informacje w formie zbiorczej dotyczące korzystania z naszej witryny, które nie obejmują informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zawsze stosują wystarczająco restrykcyjne przepisy o ochronie danych osobowych. Pomimo tego podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania wykorzystywania danych użytkownika przez podmioty zewnętrzne zgodnie z niniejszą Polityką.

Informacja o tym, czy użytkownik posiada konto w naszej witrynie powiązane z jego adresem e-mail będzie dostępna publicznie.

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie dystrybuujemy żadnych informacji przekazanych przez użytkownika bez jego zgody, chyba że wymaga od nas tego prawo.

Jeśli nasza firma nawiąże współpracę typu joint venture lub zostanie sprzedana albo połączona z inną firmą, dane użytkownika mogą zostać ujawnione naszym nowym partnerom handlowym lub właścicielom.

Prawa użytkownika

Użytkownik w dowolnym momencie może poprosić nas o nieprzetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Użytkownik może skorzystać z prawa do wstrzymania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, zmieniając odpowiednie ustawienia swojego konta.

Na naszej witrynie mogą znajdować się linki do i z witryn należących do naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik, który skorzysta z linku prowadzącego do dowolnej z takich witryn, musi pamiętać, że te witryny wykorzystują własne polityki prywatności i że nie odpowiadamy i nie ponosimy odpowiedzialności z ich tytułu. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych tym witrynom, prosimy dokładnie zapoznać się z przepisami zawartymi w ich politykach prywatności.

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Stosujemy środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem. Dane użytkownika przechowujemy przez właściwy okres lub tak długo, jak będzie tego wymagało od nas prawo.

Dostęp do danych oraz ich aktualizacja

Użytkownik ma prawo do wglądu w przechowywane przez nas o nim informacje, a także może poprosić o wprowadzenie niezbędnych zmian do jego informacji, w celu zagwarantowania ich dokładności i aktualności. W celu wprowadzenia zmian, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych lub z powodu adaptacji sposobu świadczenia naszych usług, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do naszej Polityki prywatności. Wszelkie przyszłe zmiany naszej Polityki Prywatności opublikujemy na naszej witrynie, a także, w stosownych przypadkach, wyślemy zarejestrowanym użytkownikom na adres e-mail podany przez nich przy rejestracji. Niektóre zmiany, w zależności od ich charakteru np. zmiana celu przetwarzania danych personalnych, mogą wymagać dodatkowych działań i zgody użytkownika w tym zakresie.

Kontakt

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie wiadomości, zapytania i prośby dotyczące wykorzystywania danych osobowych użytkowników, które w pierwszej kolejności należy kierować na adres help@myunidays.com.

GÉANT Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych (CoCo)

Nazwa usługi

UNiDAYS

Opis usługi

UNiDAYS jest wiodącą, globalną organizacją zrzeszającą studentów z całego świata i łączącą ich ze stosownymi markami oraz usługami.

Administrator danych i osoba do kontaktu

Firma MyUnidays Limited z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB jest administratorem danych. Z firmą można skontaktować się bezpośrednio drogą pocztową, korzystając z powyżej podanego adresu lub drogą mailową, wysyłając e-mail na adres help@myunidays.com.

Jurysdykcja

Wielka Brytania, Anglia.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Od organizacji macierzystej użytkownika wymagane są następujące dane:

 • unikalny identyfikator użytkownika (identyfikator SAML, trwały identyfikator, ePPN lub ePTID);
  funkcja użytkownika w organizacji macierzystej (eduPersonAffiliation,
  eduPersonPrimaryAffiliation lub eduPersonScopedAffiliation)
 • Zbieramy o użytkowniku następujące dane: Użytkownik, który odwiedza, rejestruje się lub przegląda informacje o produktach lub usługach na witrynie myunidays.com, może zostać poproszony o podanie określonych informacji o sobie, takich jak imię i nazwisko, wykształcenie, nazwa jego jednostki edukacyjnej lub aktualny adres e-mail.
 • Ponadto, możemy także zbierać informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny, a także pobierać informacje o użytkowniku z wiadomości, które publikuje na witrynie oraz e-maili i listów, które do nas wysyła.

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Dane użytkownika pozwolą na udzielenie mu dostępu do pewnych części naszej witryny, a także na prawidłowe świadczenie usług myunidays.com. Ponadto wykorzystujemy i analizujemy zebrane informacje w celu zarządzania, wspierania, udoskonalania i rozwoju naszej działalności.

  W szczególności możemy wykorzystać dane do skontaktowania się z użytkownikiem w celu uzyskania opinii o naszej usłudze i do okresowego powiadamiania użytkownika o ważnych zmianach lub usprawnieniach naszej witryny bądź naszych usług.

  Dodatkowo, możemy także wykorzystywać jego dane do przekazania mu informacji o innych produktach oraz usługach, które mogą go zainteresować. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy się z nim kontaktowali w przyszłości, może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości, kontaktując się z nami bezpośrednio lub zmieniając odpowiednie preferencje w ustawieniach swojego konta.

  Możemy przechowywać zapisy takiej komunikacji.

  Przechowujemy także pewne informacje w celu zapobiegania nadużyciom.

  Przekazywanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

  Nie ujawniamy danych osobowych użytkowników żadnemu z naszych partnerów i udostępniamy je wyłącznie w zanonimizowanej i zbiorczej postaci. Możemy udostępnić dane osobowe użytkowników naszym zewnętrznym dostawcom w celu realizacji naszych usług, a w szczególności w celu kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie naszych usług i produktów. Możemy także udostępnić dane użytkowników firmie, która wyraża wolę zakupu lub przejęcia naszej firmy lub zawarcia spółki typu joint venture.

  Informacja o tym, czy użytkownik posiada konto w naszej witrynie powiązane z jego adresem e-mail będzie dostępna publicznie.

  Możemy przechowywać zapisy takiej komunikacji.Dostęp, wprowadzanie zmian i usuwanie danych osobowych

  W celu uzyskania dostępu, wprowadzenia zmian lub (jeśli zgodnie z prawem jest to możliwe) usunięcia swoich danych osobowych z naszego rejestru, prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej.

  Prosimy mieć na uwadze fakt, że w przypadku, gdy informacje są przechowywane z powodu uzasadnionego celu, np. zapobiegania nadużyciom, nie mamy obowiązku usunięcia tych danych.

  Użytkownik ma prawo złożyc prośbę o nieprzetwarzanie jego dnaych osobowych przez nas w celach marketingowych. Użytkownik może skorzystać z prawa do wstrzymania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, zmieniając odpowiednie ustawienia swojego konta.

  Możemy przechowywać zapisy takiej komunikacji.Przechowywanie danych

  Stosujemy środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem. Dane użytkownika będą przechowywane w okresie, w którym jego konto pozostanie aktywne. Po usunięciu konta przez użytkownika wszystkie jego dane, których nie potrzebujemy do celów zapobiegania nadużyciom, zostaną również usunięte.

  Możemy przechowywać zapisy takiej komunikacji.Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych

  Dane użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r., a po jej wdrożeniu – zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

  Dane osobowe użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Kodeksem Postępowania dla Dostawców Usług, który jest powszechnym standardem sektora badań i szkolnictwa wyższego, opracowanym w celu ochrony prywatności użytkowników.

  Data aktualizacji Polityki prywatności: 14 czerwca 2017 r.

Close