Servicevilkår

Skulle det forekomme at oversatte versjoner av disse vilkårene for bruk ikke stemmer overens med den engelske versjonen, skal den engelske være gjeldende.


Denne siden (og dokumenter som det vises til på siden) beskriver vilkårene for bruk av dette nettstedet (myunidays.com) (“nettsted”), uansett om du er gjest eller registrert bruker. Vi ber deg lese nøye gjennom disse bruksvilkårene (“vilkår”) før du bruker nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt indikerer du at du aksepterer disse vilkårene, og at du samtykker i å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, ber vi deg avstå fra å bruke nettstedet.


Om oss


myunidays.com er et nettsted som drives av MYUNIDAYS LTD, med handelsnavnet UNiDAYS («vi», «vår» og «oss»). Vi er registrert i England og Wales med foretaksnummer 7552253 og har forretningskontor på 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, England.


Vår tjeneste


Vi påtar oss ikke å tilby tjenesten på nettstedet vårt på permanent basis. Tjenesten er gratis. Tilgang til nettstedet vårt tillates på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten som tilbys på nettstedet uten forutgående varsel (se nedenfor). Vi skal ikke holdes ansvarlig dersom vårt nettsted, uansett årsak, er utilgjengelig på noe tidspunkt eller i en periode.
Alle rabatter som vi reklamerer for på vårt nettsted, tilbys av detaljistene vi samarbeider med og ikke av oss. Vi er ikke involvert i det kontraktsmessige forhold som brukeren inngår med detaljisten ved utnyttelsen av en rabatt i detaljistens forretning.
Det kan forekomme at vi begrenser registrerte brukeres tilgang til nettstedet vårt enten helt eller delvis.
Hvis du som en del av våre sikkerhetsprosedyrer har valgt eller fått tildelt en brukeridentifikasjonskode, et passord eller annen informasjon, må slik informasjon behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for tredjepart. Vi forbeholder oss retten til på et hvilket som helst tidspunkt å deaktivere både brukeridentifikasjonskoder og passord, uansett om disse er valgt av deg eller tildelt av oss, dersom du etter vår oppfatning ikke har overholdt bestemmelsene i disse vilkårene.
Du er ansvarlig for å treffe alle foranstaltninger som måtte være nødvendige for at du skal få tilgang til nettstedet vårt. Du er også ansvarlig for å sørge for at alle personer som får tilgang til vårt nettsted via din internettforbindelse, er kjent med og overholder disse vilkårene.
Dersom du får en kampanjekode eller benytter deg av et tilbud eller en rabatt via vårt nettsted, bekrefter du at slike tilbud eller rabatter er underlagt vilkår og betingelser fra tredjepart, og at det er ditt ansvar å gjennomse slike vilkår og betingelser før du inngår en transaksjon med tredjeparten.
UNiDAYS-tjenesten er ikke beregnet for personer under 16 år. Det er ikke tillatt for personer under 16 år å bruke UNiDAYS-tjenesten. Ved å bruke tjenesten bekrefter du at du er minst 16 år gammel. Dersom du er 16 eller 17 år gammel, må du ha tillatelse fra en forelder eller verge for å kunne registrere deg til UNiDAYS-tjenesten. Ved å bruke UNiDAYS-tjenesten bekrefter du at du har innhentet en slik tillatelse og at du vil overholde og etterleve disse vilkårene. Hvis du er 18 år eller eldre, bekrefter du at du er fullt ut i stand til og skikket til å følge vilkårene, betingelsene, forholdene, bekreftelsene, representasjonene og garantiene som kunngjøres i disse vilkårene, og å overholde og etterleve disse vilkårene.


Immaterielle rettigheter


Vi eier alle immaterielle rettigheter til innholdet på vårt nettsted. Med unntak av informasjon som er samlet inn fra andre nettsteder samt reklamer for produkter og selskaper, eier vi også de immaterielle rettigheter til materiell som offentliggjøres på nettstedet. Slike arbeider er beskyttet av lover og regler om opphavsrett rundt om i verden. Alle slike rettigheter forbeholdes.
Du kan skrive ut kopier og laste ned utdrag av enhver side fra vårt nettsted for personlig bruk, og du kan gjøre andre oppmerksom på materiale som er lagt ut på nettstedet, med mindre annet fremgår.
Du må ikke på noen måte endre papirkopier eller digitale kopier av noe materiale du har skrevet ut, og du må ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- og lydopptak eller grafikk separat fra den ledsagende teksten.
Vår status (og statusen til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av materialet på vårt nettsted, må alltid anerkjennes. Du må ikke bruke noen del av materialet på nettstedet til næringsformål uten først å ha innhentet tillatelse til det fra oss. 
Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av nettstedet vårt på en måte som ikke er i samsvar med disse vilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet opphøre øyeblikkelig, og du må, etter vårt forgodtbefinnende, returnere eller destruere alle eksemplarer du har laget av materialet.


Tillit til informasjon som er lagt ut


Kommentarer, reklamer og annet materiale som er lagt ut på nettstedet vårt, er ikke ment å være bindende råd eller anbefalinger som det bør knyttes tillit til. Vi avviser derfor ethvert ansvar som skyldes at besøkende på vårt nettsted har stolt på slikt materiale eller på noen som kan ha tatt til seg informasjon fra noe av innholdet i materialet.


Nettstedet vårt endres regelmessig


Vi tilstreber å oppdatere nettstedet regelmessig, og kan når som helst komme til å endre innholdet. Hvis det blir behov for det, kan vi innstille tilgangen til nettstedet eller stenge det på ubestemt tid. Alt materiale på vårt nettsted kan bli foreldet på et hvilket som helst tidspunkt, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale. 


Vårt ansvar


Materialet som er lagt ut på vårt nettsted, ledsages ikke av noen garantier, betingelser eller inneståelser når det gjelder nøyaktigheten.
Ingenting i denne avtalen begrenser vårt ansvar ved død eller personlig skade som skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra vår side Vårt ansvar under bestemmelsene i “Product Liability Act” og vårt ansvar for garantier utstedt av oss, skal likeledes være ubegrenset.
Ved brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse (“cardinal duty”) som skyldes uaktsomhet eller grov uaktsomhet fra vår side, skal vi bare være ansvarlig opptil det skadeomfang som er påregnelig og typisk for den aktuelle virksomhetsformen.
For øvrig er eventuelt ytterligere ansvar fra vår side herved utelukket.
Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder også personlig ansvar for ansatte, representanter, direktører og styremedlemmer hos UNiDAYS så vel som personlig ansvar for delegerte representanter.


Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet vårtVi behandler informasjon om deg i henhold til våre Retningslinjer for personvern.


Bruk av din informasjon


Din informasjon vil sette oss i stand til å gi deg tilgang til bestemte deler av nettstedet vårt og til å drive tjenesten på myunidays.com for deg. Vi vil også bruke og analysere informasjon som samles inn, slik at vi kan administrere, støtte, forbedre og videreutvikle vår forretning.
Nærmere bestemt, og hvis du har gitt samtykke til dette ved å godta de foreliggende vilkår for bruk, kan vi bruke din informasjon til å ta kontakt med deg for å få ditt syn på våre tjenester samt til å varsle deg om endringer eller forbedringer på nettstedet eller i våre tjenester.
Videre kan vi også bruke din informasjon til å sende deg markedsføringsmeldinger eller informere deg om andre av våre produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet av oss, ber vi deg gi oss beskjed om det.
Hvis du kontakter oss, kan vi lagre korrespondansen.
For innhold som er omfattet av immaterielle rettigheter, slik som fotografier og videoer (″medier″), avhengig av kontoinnstillingene dine, gir du oss og garanterer du at du eier, alle nødvendige rettigheter til å gi oss en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensbar, verdensomspennende, royaltyfri rett og lisens («lisens») til å reprodusere, redigere, offentliggjøre, distribuere, gjøre tilgjengelig online alt medieinnhold som du legger ut i forbindelse med din konto til hvilke som helst av våre kommersielle eller ikke-kommersielle formål, herunder, uten begrensning, i våre trykte publikasjoner, presentasjoner, kampanjemateriell, annonser eller på vårt nettsted. Lisensen opphører når du sletter dine medier eller kontoen din, med mindre innholdet har blitt delt med andre og de ikke har slettet det.
Når du sletter medier, slettes de omtrent på samme måte som når papirkurven på en datamaskin tømmes. Du er imidlertid kjent med at innhold som fjernes, kan leve videre på sikkerhetskopier i en rimelig tidsperiode (men det vil ikke være tilgjengelig for andre).


Virus, hacking og andre lovovertredelser


Du må ikke misbruke vårt nettsted ved bevisst å innføre virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknisk skadelig. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til vårt nettsted, serveren hvor nettstedet er lagret eller enhver annen server, datamaskin eller database tilkoblet vårt nettsted. Du må ikke angripe vårt nettsted gjennom et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.
Ved brudd på den ovennevnte bestemmelsen begår du en straffbar handling under loven “Computer Misuse Act 1990”. Vi vil rapportere alle slike brudd til relevante myndigheter, og vi vil samarbeide med disse ved å fremlegge informasjon om din identitet til dem. Ved et slikt brudd vil din rett til å bruke vårt nettsted opphøre umiddelbart.
Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skade forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan påvirke ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale på grunn av din bruk av vårt nettsted eller din nedlastning av materiale som er lagt ut på nettstedet eller på hvilken som helst tilknyttet nettside.


Opprette kobling til nettstedet vårt


Du kan opprette koblinger til hjemmesiden vår, forutsatt at du gjør dette på en ordentlig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt rykte. Du må ikke opprette en kobling på en slik måte at det gis inntrykk av en forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side, hvor en slik ikke finnes.
Du har ikke adgang til å opprette koblinger fra nettsteder som ikke eies av deg.
Vårt nettsted må ikke bygges inn i et annet nettsted, og du må heller ikke opprette en kobling til en annen del av vårt nettsted enn startsiden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake koblingstillatelser uten forvarsel.
Hvis du ønsker å bruke annet materiale på vårt nettsted enn det som er angitt ovenfor, ber vi deg sende en forespørsel til info@myunidays.com.


Koblinger fra vårt Nettsted


I de tilfeller hvor nettstedet inneholder koblinger til andre nettsider og ressurser som leveres av tredjeparter, tjener disse koblingene kun til informasjonsformål. Vi har ingen kontroll over innholdet på slike nettsider eller ressurser, og fraskriver oss ethvert ansvar for slikt innhold. Vi påtar oss intet ansvar for dem eller for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved din bruk av dem. Vi vil naturligvis straks fjerne en kobling dersom vi får kjennskap til ulovlig innhold på det aktuelle nettstedet.


Gjeldende lovgivning


Disse vilkårene reguleres av engelsk lov.
Varemerker
"UNiDAYS" er et registrert varemerke.


Endringer


Vi kan revidere disse vilkårene på ethvert tidspunkt ved å endre denne siden. Det forventes at du fra tid til annen oppdaterer deg på innholdet på denne siden for å notere deg eventuelle endringer vi har foretatt, ettersom slike endringer er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse vilkårene kan også bli erstattet av bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på nettstedet vårt.


Tvilsspørsmål


Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet på nettstedet vårt, ber vi deg sende en e-post til info@myunidays.com.