RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Skulle det forekomme at oversatte versjoner av disse retningslinjene for personvern ikke stemmer overens med den engelske versjonen, skal den engelske være gjeldende.


MyUnidays Ltd forplikter seg til å beskytte personvernet til alle besøkende og brukere på myunidays.com. Vi ber deg lese gjennom de følgende retningslinjene for personvern for å forstå hvordan vi benytter og beskytter den informasjonen du gir oss.
I henhold til «Data Protection Act 1998» er datakontrolløren MyUnidays Ltd på 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, England.
Ved å registrere deg på en hvilken som helst tjeneste som tilbys av myunidays.com, samtykker du i praksisen som beskrives i denne erklæringen for bruk og overføring av din informasjon.


Informasjonskapsler


Vi lagrer informasjon om deg i informasjonskapsler (filer som vi sender til din datamaskin eller annen tilgangsenhet) som vi kan få tilgang til neste gang du besøker nettstedet. Vi gjør dette for å kunne skille deg fra andre brukere av dette nettstedet, og for å kunne gi deg fullt utbytte av nettstedet vårt.
Ved å bla gjennom nettstedet vårt, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler, og i samsvar med «Regulation 6» i «Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (PECR)» samtykker du i og anerkjenner følgende:
1. Du kan nekte å akseptere informasjonskapsler ved å aktivere en innstilling på nettleseren slik at den ikke vil akseptere informasjonskapsler fra domenet myunidays.com. Hvis du gjør dette, vil du ikke kunne logge deg på nettstedet, og vi vil ikke kunne presentere nøyaktig informasjon for deg.
2. Ved å registrere deg eller logge inn på nettstedet, samtykker du uttrykkelig i at vi kan utstede en informasjonskapsel til dette formål. Du kan ikke logge deg inn på nettstedet vårt uten at vi først utsteder en informasjonskapsel. Dette er dekket i del 4 (a) og 4 (b) i bestemmelsene.
3. Du kan når som helst slette alle lagrede informasjonskapsler som er utstedt av oss, fra innstillingene i din nettleser.
4. Vår bruk av informasjonskapsler hører under «Strengt nødvendig-definisjonen» i bestemmelsene, og derfor trenger vi ikke å bruke popup-vinduer for hver informasjonskapsel som utstedes eller endres.
Vi bruker følgende typer informasjonskapsler:
Strengt nødvendige informasjonskapsler: dette er informasjonskapsler som er nødvendige for driften av nettstedet. De omfatter f.eks. informasjonskapsler som gjør det mulig for deg å logge inn på sikrede områder på nettstedet vårt. De brukes også til å gjenkjenne deg neste gang du bruker nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for oss å huske hvilke valg du treffer. Informasjonskapslene kan f.eks. brukes til å huske navnet ditt og dine foretrukne innstillinger (slik som språkvalg og valg av land).
Informasjonskapsler for ytelse/analyse: Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne og telle antall brukere, samt få oversikt over hvilke sider du har vært inne på og hvilke koblinger du har brukt. Disse opplysningene bruker vi til å gjøre nettstedet og annonsene som vises, mer relevante for deg. Av samme årsak kan det også forekomme at vi deler informasjonen med tredjeparter.
Legg merke til at tredjeparter (f.eks. annonsenettverk og leverandører av eksterne tjenester slik som tjenester for måling av webområdetrafikk) også kan bruke informasjonskapsler, noe vi ikke har noen kontroll over.
Du kan blokkere informasjonskapsler ved å aktivere en innstilling i nettleseren som gjør det mulig å nekte plassering av alle eller noen informasjonskapsler. Hvis du bruker innstillingene i nettleseren til å blokkere alle informasjonskapsler (også helt nødvendige informasjonskapsler), kan det imidlertid hende at hele eller deler av nettstedet blir utilgjengelig for deg.


Informasjon som vi samler inn fra deg


Når du besøker nettstedet eller registrerer deg, og når du går inn på informasjon om produkter eller tjenester på myunidays.com, vil du noen ganger bli bedt om å oppgi personlig informasjon om deg selv, slik som navn, utdannelsesnivå, institusjonsnavn og gjeldende e-postadresse. Vi kan også samle inn informasjon om din bruk av nettstedet vårt så vel som informasjon om deg fra meldinger som du legger ut på nettstedet samt fra e-poster eller brev som du sender til oss.
Når du begynner å abonnere på myunidays.com, vil e-postadressen og passordet ditt til myunidays.com bli hentet og kryptert, og deretter lagret i vår sikre database. Vi vil aldri oppgi passordet ditt til noen. Ved å samtykke i myunidays.com sine vilkår for tjenesten og disse Retningslinjene for personvern, gir du tillatelse til at de nevnte opplysningene kan lagres i et sikkert miljø til dette formål.


Bruk av din informasjon


Din informasjon vil sette oss i stand til å gi deg tilgang til bestemte deler av nettstedet vårt og til å drive tjenesten på myunidays.com for deg. Vi vil også bruke og analysere informasjon som samles inn, slik at vi kan administrere, støtte, forbedre og videreutvikle vår forretning.
Nærmere bestemt, og hvis du har gitt samtykke til dette, kan vi bruke din informasjon til å ta kontakt med deg for å få ditt syn på våre tjenester samt til å varsle deg om endringer eller forbedringer på nettstedet eller i våre tjenester.
Videre kan vi også bruke din informasjon til å sende deg markedsføringsmeldinger og informere deg om andre av våre produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis du på et tidspunkt skulle skifte mening og ikke ønsker å bli kontaktet av oss, kan du endre dette enten ved å kontakte oss direkte eller ved å foreta nødvendige endringer i dine kontoinnstillinger.
Hvis du kontakter oss, kan vi lagre korrespondansen.
For innhold som er omfattet av immaterielle rettigheter, slik som fotografier og videoer («Medier»), avhengig av kontoinnstillingene dine, gir du oss og garanterer du at du eier, alle nødvendige rettigheter til å gi oss en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensbar, verdensomspennende, royaltyfri rett og lisens («Lisens») til å reprodusere, redigere, offentliggjøre, distribuere, gjøre tilgjengelig online alt medieinnhold som du legger ut i forbindelse med din konto til hvilke som helst av våre kommersielle eller ikke-kommersielle formål, herunder, uten begrensning, i våre trykte publikasjoner, presentasjoner, kampanjemateriell, annonser eller på vårt nettsted. Lisensen opphører når du sletter dine Medier eller kontoen din, med mindre innholdet har blitt delt med andre og de ikke har slettet det.
Når du sletter Medier, slettes de omtrent på samme måte som når papirkurven på en datamaskin tømmes. Du er imidlertid kjent med at innhold som fjernes, kan leve videre på sikkerhetskopier i en rimelig tidsperiode (men det vil ikke være tilgjengelig for andre).


Fremlegging av din informasjon


Informasjon som du gir oss, lagres på våre sikre datamaskiner i Storbritannia og Irland. Slik informasjon kan være tilgjengelig for våre medarbeidere utenfor Storbritannia, og noen av disse igjen kan befinne seg utenfor EØS-området. Disse medarbeiderne retter seg etter retningslinjene som beskrives her eller etter eventuelle andre forhold som er godkjent av deg. Disse partene behandler informasjon og tilbyr brukerstøttetjenester på vegne av oss. Det kan også forekomme at vi formidler sammenfattet informasjon om bruken av vårt nettsted til tredjeparter, men dette vil ikke inneholde informasjon som kan benyttes til å identifisere deg.
Land utenfor EØS-området har ikke alltid streng personvernlovgivning. Vi vil imidlertid alltid treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at når din informasjon brukes av tredjeparter, skjer dette i overensstemmelse med foreliggende retningslinjer.
Bekreftelse av hvorvidt du har registrert konto hos oss og e-postadressen som du benytter i forbindelse med registrering eller bekreftelse, kan bli gjort tilgjengelig.
Med mindre vi er lovmessig forpliktet til det, vil vi ikke på annen måte dele, selge eller distribuere noe av informasjonen du gir oss, uten ditt samtykke.
Hvis ditt foretak skal inngå i et fellesforetak eller selges eller slås sammen med andre forretningsenheter, kan din informasjon bli gjort tilgjengelig for de nye forretningspartnerne eller eierne.


Dine rettigheter


Du har rett til å be oss om ikke å bruke dine personlige data til markedsføringsformål. Du kan utøve denne retten til å forhindre slik bruk ved å endre kontoinnstillingene dine.
Nettstedet vårt kan inneholde koblinger til og fra nettstedene til våre samarbeidende nettverk, annonsører og samarbeidspartnere. Hvis du følger en kobling til et av disse nettstedene, ber vi deg legge merke til at disse nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for disse retningslinjene. Undersøk disse retningslinjene før du sender inn personlige data til slike nettsteder.


Sikkerhet og dataoppbevaring


Vi treffer sikkerhetstiltak for å beskytte din informasjon mot uautorisert tilgang og urettmessig behandling, utilsiktet tap, ødeleggelse og skade. Vi vil beholde din informasjon i en rimelig tidsperiode eller så lenge loven krever det.


Tilgang og oppdatering


Du har rett til å se informasjon om deg selv og be oss om å foreta eventuelle nødvendige endringer for å sikre at den er nøyaktig og oppdatert. Hvis du ønsker dette, ber vi deg kontakte oss. Vi har lovmessig rett til etter forgodtbefinnende å ta et gebyr på £10 til dekning av utgifter forbundet med fremskaffelse av detaljer vedrørende informasjon om deg som vi er i besittelse av.


Endringer i våre Retningslinjer for personvern


Alle fremtidige endringer i disse retningslinjene for personvern vil bli lagt ut på nettstedet og eventuelt sendt som e-postmelding.


Kontakt


Vi tar gjerne imot alle kommentarer, spørsmål og forespørsler som vedrører bruk av din informasjon, og ber om at slike henvendelser sendes som e-post til help@myunidays.com.

Gjeldende lovgivning


Foreliggende Retningslinjer for personvern reguleres av engelsk lov.
Personvernerklæring datert 10. oktober 2016.

GÉANT Retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger(CoCo)

Navn på tjenesten

UNiDAYS

Beskrivelse av tjenesten

UNiDAYS er verdens ledende affinitetsnettverk for studenter. UNiDAYS knytter studenter over hele verden sammen med relevante merkevarer og tjenester.

Databehandler og kontaktperson

MyUnidays Limited i 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, United Kingdom, er databehandler og kan kontaktes direkte via post til adressen ovenfor eller via e-post til help@myunidays.com

Jurisdiksjon

GB, England

Behandlede personopplysninger

Følgende data er hentet fra systemet ditt:

Følgende data er hentet fra deg:
Når du besøker nettsiden, registrerer eller leser du informasjon om produktene eller tjenestene på myunidays.com. Du kan bli spurt om å oppgi informasjon om deg selv, inkludert navnet ditt, utdannelsesstatus, navn på lærestedet og nåværende e-postadresse.

I tillegg kan vi samle informasjon om din bruk av nettsiden vår, informasjon om deg fra meldinger du sender på nettsiden og e-post eller brev du sender til oss.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Informasjon om deg vil gjøre det mulig for oss å gi deg tilgang til spesifikke deler av siden vår og til å drifte tjenesten myunidays.com for deg. Vi vil også bruke og analysere informasjonen vi samler slik at vi kan adminstrere, støtte, forbedre og utvikle virksomheten vår.

Spesielt vil vi bruke informasjonen om deg til å kontakte deg for å få dine tilbakemeldinger om tjenesten vår, og noen ganger for å informere deg om viktige endringer eller prosesser på nettsiden eller tjenestene våre.

Videre kan vi bruke informasjonen om deg til å informere deg om andre produkter og tjenester vi tilbyr som kan være av interesse for deg. Hvis du ombestemmer deg og ikke ønsker å bli kontaktet, kan du reservere deg ved å kontakte oss direkte eller endre kontoinnstillingene dine.

Hvis du kontakter oss, kan vi føre en protokoll over denne korrespondansen.

Vi vil også beholde visse opplysninger med det formål å unngå svindel.

Tredjeparter som får tilgang til personopplysninger

Personopplysninger blir ikke gjort tilgjengelig for noen av partnerne våre og deles kun når de er anonymisert og aggregert. Vi kan dele dine personlige opplysninger med våre tredjepartsleverandører i den hensikt å tilby deg våre tjenester og spesielt for å kontakte deg angånde våre tjenester og produkter. Avslutningsvis kan vi gi opplysninger om deg til enhver virksomhet som søker å erverve, fusjonere med eller engasjere seg i et felles foretak med oss. Bekreftelse på at du har en konto hos oss registrert med den e-postadressen du registrerte eller verifiserte deg med, vil bli offentliggjort.

Slik kan du få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger

For å be om tilgang, korrigering eller, der slike data kan slettes i henhold til lovverket, be om sletting, må du kontakte oss via kontaktinformasjonen ovenfor. Vær oppmerksom på at der opplysningene beholdes i henhold til legitimt mål, som f.eks. forebygging av svindel, er vi ikke forpliktet til å slette data.

Du har rett til å reservere deg mot bruk av personopplysninger til markedsføringsformål. Du kan utøve din rett til slik reservasjon ved å endre kontoinnstillingene dine.

Dataoppbevaring

Vi iverksetter sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen om deg mot uautorisertes tilgang og ulovlig behandling, utilsiktet tap, ødeleggelse og skade. Personopplysningene dine beholdes i perioden kontoen din er aktiv. Når du melder deg ut, vil alle opplysninger vi ikke trenger for å forhindre svindel, bli slettet.

Retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger

Personopplysningene dine vil bli beskyttet i henhold til Personverndirektivet av 1998 og, når det er iverksatt, Personvernforordningen.

Personopplysningene dine vil bli beskyttet i henhold til retningslinjene for tjenesteleverandører, som er en felles standard for sektoren for forskning og høyere utdanning for å beskytte privatlivet ditt.

Close