Personvernvilkår

Før vi går gjennom detaljene, ønsker vi å sikre at du vet hvor viktig ditt personvern er for oss. Vi er sikker på at du har hørt det før, men vi mener det oppriktig. Ved å bruke UNiDAYS-tjenester har du valgt å stole på oss, og det setter vi pris på. Vi er fast besluttet på å sikre og beskytte alle personopplysninger du oppgir til oss.

Her kommer detaljene. I disse retningslinjene for personvern forklarer vi hvem vi er, hvordan og hvorfor vi samler inn, deler og bruker dine personopplysninger, og hvordan du kan utøve personvernet ditt. Hvis du har spørsmål om vår bruk av personopplysningene dine, finner du kontaktinformasjonen vår i avsnittet «Slik kontakter du oss» nedenfor.

HVEM ER VI

Hvis du har brukt oss før, vil du vite at UNiDAYS tilbyr studentrabatter og andre livsforbedrende tjenester for studenter (som konkurranser, muligheter for frivillige og tilstelninger) gjennom både nettsted («Nettstedet»), mobilapp, blogg og andre online-plattformer som iframe (som noen tror er nettstedet til en samarbeidspartner) (samlet benevnt «Plattformen»). Hvorfor nevner vi alt dette? Vel, saken er den at informasjonen i disse retningslinjene for personvern gjelder for alle de nevnte plattformene. Mange plattformer – ett sett med retningslinjer for personvern.

Disse retningslinjene for personvern gjelder for alle typer personopplysninger som innhentes via plattformen eller i forbindelse med annen kontakt du har med oss i tilknytning til plattformen (f.eks. e-postkommunikasjon med vår kundeservice). UNiDAYS forplikter seg til å overholde personvernet til alle medlemmer og besøkende på nettstedet. Vi ber deg lese gjennom de følgende retningslinjene for personvern for å forstå hvordan vi benytter og beskytter personopplysninger som du oppgir til oss.

SLIK KONTAKTER DU OSS

I henhold til personvernforordningen 2016 («Lov») er den dataansvarlige MyUnidays Ltd, 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, England.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern eller om vår bruk av dine personopplysninger, kan du sende oss en e-post på help@myunidays.com. Hvis du har generelle spørsmål om kontoen din eller lurer på hvordan du kan kontakte kundeservice for å få hjelp, kan du besøke vårt online hjelpesenter på help@myunidays.com.

Merk at hvis du kontakter oss, må vi i noen tilfeller verifisere din identitet før vi kan hjelpe deg. Vi hjelper deg gjennom denne prosessen, og den krever ikke mye tid eller krefter. Det er viktig for oss at dine opplysninger er sikre hos oss, og derfor tar vi disse forholdsreglene.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG HVORFOR

Personopplysninger som vi samler inn om deg, faller stort sett inn under kategoriene som fremgår av kulepunktene nedenfor.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine? Det korte svaret er at vi bruker dem til å levere førsteklasses produkter og tjenester, som vi hele tiden jobber med å gjøre enda bedre.

Opplysninger du selv gir oss

På noen deler av plattformen kan du bli bedt om frivillig å oppgi personopplysninger. Vi kan for eksempel be deg om å oppgi kontaktinformasjonen din når du oppretter en konto hos oss, når du begynner å abonnere på markedsføringsmeldinger fra oss (f.eks. for å dele informasjon om produkter, tjenester og kampanjetilbud som vi tror vil interessere deg), og/eller når du sender inn forespørsler til oss (f.eks. når du er i kontakt med vår kundeserviceavdeling). Når vi ber deg om å oppgi personopplysninger, vil vi samtidig forklare deg både hvilke opplysninger vi trenger, og hvorfor vi ber om dem.

Opplysninger som samles inn automatisk

Når du bruker plattformen, henter vi inn noe informasjon fra enheten du bruker (uansett om det er en telefon eller en datamaskin). I noen land, bl.a. land i EØS-området, vil denne informasjonen i noen tilfeller bli betraktet som personlig informasjon og falle inn under gjeldende personvernlovgivning.

Opplysningene som samles inn, vil bl.a. omfatte IP-adresse, enhetstype og programvarekarakteristikk, unike identifikasjonsnumre for enheten, nettlesertype, omtrentlig geografisk plassering (f.eks. på by- eller landsnivå) og annen teknisk informasjon. Vi kan også samle inn informasjon om samhandlingen mellom din enhet og plattformen, bl.a. hvilke sider du har vært inne på og hvilke lenker du har klikket på. Via appen kan vi også få informasjon om din plassering, men dette er en funksjon du kan slå av i innstillingene.

Når vi samler inn disse opplysningene, blir det mulig for oss å bekrefte din identitet og plassering, noe som setter oss bedre i stand til å forhindre svindel, og gir oss en bedre forståelse for brukerne av plattformen, som hvor de kommer fra og hvilken type innhold de er interessert i. Vi bruker denne informasjonen til interne analyseformål, til å forbedre kvaliteten på tjenestene våre og til å skreddersy din opplevelse ved å vise deg innhold og tjenester som vi tror passer for deg.

Noe av denne informasjonen samler vi inn ved hjelp av informasjonskapsler, sporingspiksler og lignende sporingsteknologi. Se vår Policy for informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan og hvorfor vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi.

Informasjon som innhentes fra tredjeparts kilder

Fra tid til annen kan vi motta personopplysninger om deg fra tredjepartskilder (bl.a. tjenesteleverandører av sosiale medier), men kun etter at vi har kontrollert at disse tredjepartene enten har innhentet ditt samtykke eller at det på annen måte er lovmessig tillatt eller påkrevd for dem å gi dine personopplysninger videre til oss.

Typene av informasjon som vi samler inn fra tredjeparter, omfatter informasjon om din online samhandling med slike parter. Vi bruker denne informasjonen til å overvåke og analysere trender og bruk, forbedre kvaliteten på våre tjenester, skreddersy din brukeropplevelse og anbefale mer relevante produkter og tjenester.

HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi kan dele personopplysningene dine med følgende typer mottakere:

 • med våre tilknyttede selskaper, tredjeparts tjenesteleverandører og samarbeidspartnere som leverer databehandlingstjenester til oss (for eksempel for å støtte levering av, tilveiebringe funksjonalitet på, eller bidra til å øke sikkerheten på vårt nettsted; eller til å utføre analyser for å forbedre kvaliteten på våre tjenester og dermed din opplevelse), eller andre som på annen måte behandler personopplysninger til formål som beskrives i disse retningslinjene for personvern eller som opplyses til deg når vi samler inn informasjon om deg. De fleste tjenesteleverandørene våre har sin virksomhet i Europa, men noen ganger kan de sende personopplysningene dine til USA. Nedenfor finner du noen eksempler på hvilke tjenesteleverandører vi bruker og hvorfor vi bruker dem. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Google hjelper oss med analyser og levering av annonser som er tilpasset dine interesser;
  Bronto hjelper oss med sending av e-postmeldinger; og
  Facebook hjelper oss med å evaluere effektiviteten av våre reklamer og med å levere annonser som er tilpasset dine interesser;
 • med enhver kompetent rettshåndhevende instans, reguleringsmyndighet, etat, domstol eller annen tredjepart der vi mener fremlegging er nødvendig (i) i henhold til gjeldende lover eller forskrifter, (ii) for å utøve, sikre eller forsvare våre lovbestemte rettigheter, eller (iii) for å beskytte dine eller enhver annen persons grunnleggende interesser;
 • for å hjelpe tredjeparter med å vise interessebaserte reklamer ved hjelp av informasjon som du gjør tilgjengelig for oss via samhandlinger med våre nettsteder, innhold eller tjenester. Interessebasert reklame, noen ganger betegnet personlig tilpassede eller målrettede annonser, vises for deg basert på informasjon fra aktiviteter, som når du foretar et kjøp via våre nettsteder, bruker enheter, apper eller programvare, besøker nettsider som inneholder innhold eller reklamer fra oss, eller via samhandlinger med deg og verktøyene våre. Du har en rekke muligheter til selv å bestemme hvor mange interessebaserte annonser du skal motta fra oss. Du kan velge å ikke motta interessebaserte annonser fra oss ved å velge det bort her. Du vil fremdeles se annonser, men de vil dessverre ikke være persontilpasset og derfor muligens ikke relevant for deg;
 • med en faktisk eller potensiell kjøper (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med et planlagt kjøp, en planlagt sammenslåing eller en planlagt ervervelse av enhver del av vår forretning, under den forutsetning at vi informerer kjøperen om at bruk av dine personopplysninger kun skjer for formålene som fremgår av disse retningslinjene for personvern; og
 • med ditt samtykke, med enhver annen person.

RETTSGRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (KUN BESØKENDE FRA LAND I EØS)

Hvis du er en besøkende fra EØS-området, vil vårt rettsgrunnlag for innsamling og bruk av de ovenfor beskrevne opplysningene avhenge av hvilke personopplysninger det dreier seg om og den konkrete sammenhengen for innsamlingen.

Vanligvis innhenter vi kun personopplysninger fra deg når vi har samtykke til å gjøre dette, når vi trenger personopplysninger for å gjennomføre en kontrakt med deg, eller når vi har legitime interesser for behandlingen, med mindre dine personverninteresser, grunnleggende rettigheter eller frihetsrettigheter går foran dette. I noen tilfeller har vi også en lovmessig forpliktelse til å innhente dine personopplysninger eller det kan oppstå et behov for å innhente disse opplysningene for å beskytte dine eller andres vitale interesser.

Hvis vi ber deg om å gi oss personopplysninger for å overholde et lovmessig krav eller for å gjennomføre en kontrakt med deg, vil vi gjøre deg oppmerksom på dette på relevant tidspunkt. Videre vil vi informere deg om hvorvidt det er påkrevd at du oppgir de aktuelle personopplysningene (samt mulige konsekvenser dersom du velger ikke å oppgi dem). Et eksempel på dette er når vi ber deg oppgi en e-postadresse fra et universitet – uten dette kan vi nemlig ikke få bekreftet at du er student.

Hvis vi samler inn og bruker dine personopplysninger i samsvar med våre legitime interesser (eller en tredjeparts legitime interesser), vil vi på det pågjeldende tidspunkt gjøre deg oppmerksom på hvilke legitime interesser det dreier seg om. Se vår Policy for informasjonskapsler hvis du vil vite mer om hva som skjer med informasjon som samles inn ved bruk av informasjonskapsler.

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt rettsgrunnlag for innsamling og bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss. Du finner kontaktinformasjonen under overskriften «Slik kontakter du oss» lengre opp på siden.

DINE PERSONOPPLYSNINGER OG SIKKERHET

Vi har tatt i bruk alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysninger som samles inn og behandles, mot utilbørlig tilgang og bruk. Disse sikkerhetsforanstaltningene er utviklet for å oppnå et sikkerhetsnivå som er hensiktsmessig når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger.

Når du har valgt et passord som gir deg tilgang til bestemte deler av nettstedet, er du ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig. Vi anbefaler at du ikke deler påloggingsinformasjon til kontoen med noen. Dette gjelder også passordet. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle uautoriserte transaksjoner som utføres med ditt navn og passord.

Det er ikke helt sikkert å overføre informasjon via internett. Selv om vi treffer foranstaltninger for å beskytte dine opplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheten av data som overføres til plattformen.

DATAOPPBEVARING

Vi oppbevarer personopplysninger som samles inn fra deg, så lenge vi har et pågående, legitimt forretningsbehov for dette (for eksempel for å levere en tjeneste du har bedt om eller for å overholde relevante lovmessige, skattemessige eller regnskapsmessige krav). Når vi ikke har et pågående, legitimt forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem. Hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi personopplysningene er lagret i et reservearkiv), vil vi lagre dine personopplysninger på en sikker måte og isolere dem fra enhver videre behandling inntil det er mulig å slette dem. Personopplysninger lagres i maksimalt 2 år etter at medlemskapet har utløpt, og vi vil alltid tilstrebe å anonymisere informasjon 6 måneder etter at vi har mottatt den.

INTERNASJONAL DATAOVERFØRING

Personopplysningene dine kan bli overført til og behandlet i andre land enn der du er bosatt. Disse landene kan ha personvernlovgivning som ikke er i samsvar med lovgivningen i ditt land.

Serverne til vårt nettsted, tilknyttede selskaper og tredjeparts serviceleverandører og samarbeidspartnere har sin virksomhet over hele verden. Det betyr at når vi samler inn dine personopplysninger, vil behandlingen av dem kunne skje i et av disse landene. Vi har imidlertid truffet alle sikkerhetsforanstaltninger som er nødvendig for å sikre at personopplysningene dine forblir beskyttet i samsvar med disse retningslinjene for personvern. Disse sikkerhetsforanstaltningene består enten i at (a) standardbestemmelsene er vedlagt vår kontrakt med tredjeparten; eller (b) tredjeparten er i et land som har lovgivning som gir passende personvern.

AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING

I noen tilfeller kan vår bruk av personopplysninger føre til at det treffes automatiserte beslutninger (herunder profilering) som kan få rettslige konsekvenser for deg eller på annen måte få betydelige konsekvenser for deg.

Automatiserte beslutninger betyr at beslutninger som angår deg, treffes automatisk på bakgrunn av en datamaskinbestemmelse (ved hjelp av programvarealgoritmer), uten menneskelig gjennomgang. Vi bruker for eksempel automatiserte beslutninger for å velge bl.a. hvordan vi skal plassere de tilpassede flisene på nettstedet når du bruker det. Vi har iverksatt tiltak for å sikre den enkeltes rettigheter og interesser når det gjelder personlig informasjon som er gjenstand for automatisert beslutningstaking, blant annet for å fjerne slik automatisert beslutningstaking på skriftlig forespørsel fra et medlem.

Når vi tar en automatisert beslutning som angår deg, har du rett til å bestride avgjørelsen, å gi uttrykk for ditt synspunkt og å be om en menneskelig gjennomgang av avgjørelsen. Du kan utøve denne retten ved å kontakte oss. Du finner vår kontaktinformasjon under overskriften «Slik kontakter du oss» lengre opp på siden.

DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Du har følgende personvernrettigheter:

Hvis du ønsker tilgang til eller utbedring, oppdatering eller sletting av dine personopplysninger, kan du kontakte oss. Du finner vår kontaktinformasjon under overskriften «Slik kontakter du oss» lengre opp på siden, eller du kan gå inn på våre skjemaer for «Rett til å bli glemt» og «Innsynsanmodning» her. Hvis du ber oss om å slette dine data, må du avinstallere appen (hvis du har brukt appen på telefonen) for å fjerne alle resterende data på enheten din».

Hvis du er bosatt i EU, kan du utøve din rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger, til å begrense behandlingen samt til å be om portabilitet av dine personopplysninger. For å utøve denne retten må du kontakte oss. Som tidligere nevnt, finner du vår kontaktinformasjon under overskriften «Slik kontakter du oss» lengre opp på siden.

Etter vår mening er det viktig at vi får sendt ut informasjon om produkter, tjenester og kampanjetilbud som vi tror vil interessere deg – tenk hvis du gikk glipp av en rabatt på et av favorittmerkene dine! Du har imidlertid rett til å reservere deg mot å motta markedsføring fra oss. Du kan utøve denne retten ved å klikke på «unsubscribe»- eller «opt-out»- lenkene i markedsførings-e-postene vi sender deg eller via kontoinnstillingene dine. Legg merke til at du ikke kan stoppe abonnement på visse typer e-postmeldinger fra oss som ikke er direkte markedsføring. Det gjelder informasjon om dine kontotransaksjoner eller når vi må sende deg informasjon om systemoppdateringer eller andre problemer.

For å reservere deg mot andre former for markedsføring (slik som markedsføring via post eller telemarketing), kan du kontakte oss. Du finner vår kontaktinformasjon under overskriften «Slik kontakter du oss» lengre opp på siden. Hvis du ikke ønsker å motta push-varslinger fra UNiDAYS, kan du slå dem av i innstillingene på din mobile enhet.

Hvis vi har innsamlet og behandlet personopplysninger med ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket, vil det ikke påvirke lovmessigheten av behandling som vi har utført før denne tilbaketrekkingen, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av personopplysninger som utføres i overensstemmelse med lovmessige behandlingsårsaker og som ikke er samtykkebasert.

Du har rett til å klage til et tilsynsorgan om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. Kontakt ditt lokale tilsynsorgan for mer informasjon. (Du finner kontaktinformasjon for databeskyttelsesmyndigheter i EØS, Sveits og noen ikke-europeiske land (bl.a. USA og Canada) her).

Vi svarer på alle henvendelser fra personer som ønsker å utøve sin rett til databeskyttelse i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

BARN

UNiDAYS er ikke beregnet for bruk av barn under 16 år. Hvis du oppdager at et barn har oppgitt personopplysninger til oss uten ditt samtykke, ber vi deg kontakte oss på help@myunidays.com.

OPPDATERINGER AV RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN

Vi kan oppdatere disse retningslinjene for personvern fra tid til annen, etter hvert som gjeldende lovgivning, teknologi eller forretningsmessige hensyn krever det. Dersom vi foretar endringer i disse retningslinjene for personvern, vil vi treffe de tiltak som er nødvendige for å informere deg, ut fra betydningen av endringene som foretas. Hvis vi gjør vesentlige endringer, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende personlovgivning, ber vi om ditt samtykke.

INFORMASJONSKAPSLER OG LIGNENDE SPORINGSTEKNOLOGI

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier, såkalte cookies. For nærmere informasjon om hvilke typer informasjonskapsler vi bruker, og om hvorfor og hvordan vi bruker dem, se vår Policy for informasjonskapsler.

Vi beklager å måtte si det, men hvis du ikke er enig i våre retningslinjer for personvern, må du dessverre slette kontoen og avslutte bruken av våre tjenester. Vi er lei for at du forlater oss, men på den annen side vil vi ta imot deg med åpne armer hvis du skulle vurdere å komme tilbake.

GÉANT retningslinjer for databeskyttelse (CoCo)

Tjenestenavn

UNiDAYS

Beskrivelse av tjenesten

UNiDAYS er verdens ledende nettverk for studenter og kobler studenter globalt sammen med relevante merker og tjenester.

Datakontrollør og en kontaktperson

MyUnidays Limited i 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB er datakontrollør, og kan kontaktes direkte via post til adressen ovenfor eller e-post på dpo@myunidays.com

Jurisdiksjon

GB, England

Personalige data prosessert

Følgende data er hentet inn fra organisasjonen du hører til:

 • din unike brukeridentifikasjon (SAML persistent identifier, ePPN eller ePTID)
 • din rolle i organisasjonen du tilhører (eduPersonAffiliation, eduPersonPrimaryAffiliation eller eduPersonScopedAffiliation)

Retningslinjer for databeskyttelse

Dine data blir beskyttet i henhold til Lov om databeskyttelse av 2018, UK GDPR og, De generelle retningslinjene for databeskyttelse.

Dine personlige data blir beskyttet i henhold til Retningslinjene for tjenestetilbydere, en felles standard for forskningssektoren og sector for høyere utdanning for ditt persinvern.