Verdergaan naar hoofdinhoud Verdergaan naar voettekst

Legacy Privacy Policy NL

Voordat we op de bijzonderheden ingaan, willen wij dat u weet dat uw privacy belangrijk is voor ons. Wij weten dat u dit allemaal vast wel al eens hebt gehoord, maar toch menen we het. U hebt uw vertrouwen in ons gesteld door gebruik te maken van de diensten van UNiDAYS en wij waarderen dat vertrouwen. Dat betekent dat wij vastbesloten zijn om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen en te beveiligen.

Nou, hoe dan ook, hier komen de bijzonderheden. Dit privacybeleid legt uit wie wij zijn, hoe en waarom wij persoonsgegevens over u verzamelen, delen en gebruiken, en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Als u vragen heeft, of twijfels over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens op “Hoe komt u met ons in contact” hieronder.

WIE WIJ ZIJN

Als u ons ooit al een keer hebt gebruikt, dan weet u dat UNiDAYS studenten kortingen aanbiedt en andere diensten die het leven van studenten prettiger maken (zoals wedstrijden, vrijwilligerswerk en evenementen) via onze eigen website (“website”), mobiele app en blog en via andere online-platforms zoals de iframe (waarvan u misschien denkt dat het de website van een partner is) (gezamenlijk te noemen het “platform”). Waarom wijs je daarop, zult u zich misschien afvragen? Nou, daarom: alle informatie in dit privacybeleid is van toepassing op al deze platforms. Verschillende platforms, één privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen via het platform of ander contact dat u met ons hebt dat is verbonden met het platform (zoals contact met ons klantenserviceteam via e-mail). UNiDAYS is vastbesloten om de privacy van al haar leden en bezoekers aan onze website te beschermen. Lees het volgende privacybeleid zodat u begrijpt hoe wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt gebruiken en beschermen.

HOE KOMT U MET ONS IN CONTACT

Voor het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming [General Data Protection Regulation] 2016 ("AVG"), is de verwerkingsverantwoordelijke MyUnidays Ltd aan 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, Groot-Brittannië.

CONTACT

Bij vragen of zorgen over dit privacybeleid of het gebruiken door ons van uw persoonsgegevens neemt u contact met ons op via e-mail op help@myunidays.com (EU: unidays_eu_representative@planit.legal). Als u algemene vragen heeft over uw account of hoe u contact opneemt met de klantenservice voor assistentie, bezoek dan ons online helpcentrum op help@myunidays.com.

Denkt u eraan dat wij, als u contact met ons opneemt, uw identiteit moeten bevestigen voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Wij begeleiden u door het proces heen en dit kost echt niet veel tijd of moeite. Maar omdat de veiligheid van uw gegevens belangrijk voor ons is, moeten we extra voorzichtig zijn.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAAROM

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen vallen over het algemeen in de hieronder genoemde categorieën bij de bullets.

Wat doen wij met de informatie die wij verzamelen? Het korte antwoord is dat we u een fantastische collectie producten en diensten leveren die wij voortdurend willen verbeteren.

Gegevens die u vrijwillig verstrekt

Bepaalde delen van het platform kunnen u vragen om persoonsgegevens vrijwillig te verstrekken. Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw contactgegevens te verstrekken om een account bij ons aan te maken, om u aan te melden voor marketingberichten van ons (bijv. om informatie te delen over onze producten, diensten en advertenties waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn), en/of om vragen aan ons te stellen (bijv. door contact met ons klantenserviceteam). De persoonsgegevens die wij u vragen te verstrekken, en de redenen waarom wij u vragen om die te verstrekken zullen worden uitgelegd op het moment waarop wij u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Als u het platform bezoekt, kunnen wij automatisch informatie verzamelen van uw apparaat (een telefoon of een computer). In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte (EER), kan deze informatie worden beschouwd als persoonsgegevens onder toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie die wij automatisch verzamelen, is met name informatie over uw IP-adres, soort apparaat en soort software, unieke codes voor de identificatie van apparaten, browsertype, brede geografische locatie (bijv. land of stad) en andere technische informatie. Wij kunnen ook informatie verzamelen over het contact van uw apparaat met het platform, inclusief de pagina’s die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt. Via onze app kunnen we ook uw locatie ontdekken, maar u kunt deze functie uitschakelen via de instellingen van uw apparaat.

Met het verzamelen van deze informatie kunnen wij uw identiteit en locatie verifiëren om fraude beter te kunnen voorkomen, en om de gebruikers van het platform te leren kennen, zoals waar ze vandaan komen en welke content zij interessant vinden. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden, om de kwaliteit van onze dienst te verbeteren en om uw ervaring voor u op maat te maken door het tonen van content en diensten waarvan wij denken dat ze met name voor u interessant zijn.

Een deel van deze informatie kan worden verzameld via het gebruik van cookies, webbakens en vergelijkbare tracking-technologieën. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe en waarom wij cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken.

Informatie die we van derde partijen krijgen

Van tijd tot tijd ontvangen wij persoonsgegevens over u van derde partijen (inclusief providers van sociale-mediadiensten), maar alleen nadat wij hebben gecontroleerd dat deze derde partijen uw toestemming hebben of anderszins het recht hebben om uw persoonsgegevens aan ons bekend te maken.

De informatie die wij van derde partijen verzamelen omvat informatie over uw online-interactie met zulke partijen en wij gebruiken deze informatie om trends en gebruik bij te houden en te analyseren, de kwaliteit van onze dienst te verbeteren en uw ervaring op maat te maken en producten en diensten aan te bieden waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn.

AAN WIE WIJ UW GEGEVENS OPENBAAR MOGEN MAKEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken aan de volgende categorieën van ontvangers:

1. aan onze concernondernemingen, derde partijen die diensten verlenen en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld, om de dienst te verlenen, functionaliteit te leveren, of de veiligheid van onze website helpen te verbeteren; of om analyses uit te voeren om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en uw ervaring te verbeteren), of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die zijn beschreven in dit privacybeleid of aan u worden doorgegeven als wij uw persoonsgegevens verzamelen. De meeste dienstverleners werken binnen Europa, maar soms sturen zij uw persoonsgegevens naar de VS. Een paar voorbeelden van de dienstverleners die wij gebruiken en waarom worden hieronder genoemd. Als u meer informatie wenst, vraag er dan alstublieft om.

Google helpt ons bij onze analyses en bij het plaatsen van advertenties op basis van uw interesses;
Bronto helpt ons bij het sturen van onze e-mailberichten; en
Facebook helpt ons bij het beoordelen hoe effectief onze reclame is en helpt ons ook om advertenties te plaatsen op basis van uw interesses;

2. aan een bevoegde wetshandhavingsautoriteit, regelgevend overheidsorgaan, rechtbank of andere derde partij wanneer wij denken dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet of verordening, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, te vestigen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;

3. om derde partijen te helpen bij het tonen van reclame op basis van interesses met gebruikmaking van informatie die u aan ons ter beschikking stelt als u op onze sites komt en gebruikmaakt van content of diensten. Advertenties op basis van uw interesses, ook soms gepersonaliseerde of gerichte advertenties genoemd, worden aan u getoond op basis van informatie van activiteiten zoals aankopen op onze sites, het gebruik van diensten, apps of software, het bezoeken van sites die onze content of advertenties bevatten, of door de interactie met onze tools. Wij bieden u keuzes aan met betrekking tot het ontvangen van advertenties op basis van interesses. U kunt ervoor kiezen om geen advertenties op basis van interesses van ons te ontvangen door u hier af te melden. U zult nog steeds advertenties zien maar helaas zijn die niet gepersonaliseerd en daarom zijn ze waarschijnlijk niet relevant voor u;

4. aan een huidige of potentiële koper (en zijn tussenpersonen of adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of verwerving van een deel van ons bedrijf, mits wij de koper informeren dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in dit privacybeleid geopenbaard zijn; en

5. aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS (ALLEEN VOOR BEZOEKERS UIT DE EER)

Als u een bezoeker bent uit de Europese Economische Ruimte is onze hierboven beschreven juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin wij die verzamelen.

Normaal gesproken verzamelen wij persoonsgegevens van u alleen wanneer we uw toestemming daarvoor hebben, wanneer wij de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u na te komen, of wanneer de verwerking in ons rechtmatige belang is en niet terzijde wordt geschoven door uw belangen van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij ook een juridische verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen of hebben we anderszins de persoonsgegevens nodig om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijk voorschrift of om een contract met u na te komen, zullen we dit op het relevante tijdstip duidelijk maken en u adviseren of de levering van uw persoonsgegevens verplicht is of niet (en de mogelijke consequenties als u uw persoonsgegevens niet verstrekt). Een voorbeeld hiervan is wanneer wij u vragen om uw e-mailadres van uw universiteit aan ons door te geven omdat we zonder dit e-mailadres niet kunnen verifiëren of u student bent.

Evenzo zullen wij, als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken met betrekking tot onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij), u op het relevante tijdstip duidelijk maken wat deze rechtmatige belangen zijn. Kijkt u eens naar ons Cookiebeleid als u zich zorgen maakt over het hoe en waarom van de gegevens die door middel van ons gebruik van cookies worden verzameld.

Als u vragen hebt over of verdere informatie wilt krijgen met betrekking tot de juridische grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onder het kopje “Hoe komt u met ons in contact” hierboven.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG HOUDEN

Wij gebruiken geschikte technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die wij gebruiken zijn zodanig ontworpen dat ze een veiligheidsniveau verschaffen dat geschikt is voor het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens.

Als u een wachtwoord hebt gekozen waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van de website, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord te beschermen. Wij adviseren u de login-details van uw account, inclusief uw wachtwoord, met niemand te delen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onrechtmatige transacties die worden aangegaan met uw naam en wachtwoord.

De informatieoverdracht via internet is niet helemaal veilig. Hoewel wij er alles aan doen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw naar het platform verzonden gegevens niet garanderen.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren persoonsgegevens die wij van u verzamelen wanneer wij daarvoor een lopend wettig bedrijfsbelang hebben (bijvoorbeeld, om u een dienst te leveren die u hebt gevraagd of om te voldoen aan toepasbare juridische, belastingtechnische of boekhoudkundige eisen).Als wij geen lopend wettig bedrijfsbelang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken zullen wij die wissen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld, omdat uw persoonsgegevens werden opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en ze isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is. Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan 2 jaar nadat uw lidmaatschap is verstreken en wij zullen altijd ernaar streven om gegevens 6 maanden nadat wij ze hebben ontvangen te anonimiseren.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan, en verwerkt in, andere landen dan het land waarin u woont. Deze landen kunnen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die anders is dan de wetgeving in uw land.

Onze websiteservers, concernondernemingen en dienstverleners en partners van derde partijen werken in de hele wereld. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen wij deze in een van deze landen kunnen verwerken. Wij hebben echter geschikte beveiligingsmaatregelen genomen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze beveiligingsmaatregelen zijn (a) modelclausules die wij hebben toegevoegd aan het contract dat we met de derde partij hebben; of (b) de derde partij is in een land dat geschikte wetgeving inzake gegevensbescherming heeft.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

In sommige gevallen kan ons gebruik van uw persoonsgegevens resulteren in geautomatiseerde besluiten (inclusief profilering) die worden genomen en die juridisch of op een vergelijkbaar significante wijze van invloed op u zijn.

Geautomatiseerde besluiten betekenen dat een besluit over u automatisch wordt genomen op basis van een computervaststelling (met gebruikmaking van software-algoritmen), zonder onze eigen review. Wij gebruiken geautomatiseerde besluitvorming bijvoorbeeld om te beslissen hoe we uw klantentegeltjes op onze website voor u rangschikken. Wij hebben maatregelen geïmplementeerd om de rechten en belangen te beveiligen van personen van wie de persoonsgegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief het verwijderen van zulke geautomatiseerde besluitvorming na een schriftelijk verzoek van een lid.

Als wij een geautomatiseerd besluit over u nemen, hebt u het recht om het besluit aan te vechten, om uw zienswijze door te geven en een review van het besluit te eisen. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje “Hoe komt u met ons in contact” hierboven.

UW RECHTEN OP GEGEVENSBESCHERMING

U hebt de volgende rechten op gegevensbescherming:

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of om het wissen daarvan wilt vragen kunt u dat te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje “Hoe komt u met ons in contact” hierboven of anders kunt u onze formulieren recht om vergeten te worden en toegangsverzoek hier inzien. Denkt u er alstublieft aan dat, als u ons vraagt om uw gegevens te wissen, u onze app moet verwijderen (als u deze op uw telefoon gebruikt) om achterblijvende gegevens op uw apparaat te verwijderen”.

Als u inwoner bent van de Europese Unie kunt u bovendien bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te vragen om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook hier kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje “Hoe komt u met ons in contact” hierboven.

Als een aanbevelingsdienst denken wij dat het echt belangrijk is dat wij u berichten sturen over onze producten, diensten en speciale aanbiedingen waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd bent, omdat wij het jammer vinden als u een korting mist bij een van uw favoriete merken! Maar u hebt te allen tijde het recht om u af te melden van marketingberichten die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “afmelden” in de marketing-e-mails die wij u sturen of in uw accountinstellingen. Denk eraan dat u zich niet kunt afmelden van bepaalde e-mailcorrespondentie van ons die niet voor marketingdoeleinden bedoeld is, zoals berichten met betrekking tot transacties via uw account of wanneer wij u een e-mail moeten sturen over systeemupdates of problemen.

Om u af te melden van andere vormen van marketing (zoals marketing per post of telemarketing), neemt u alstublieft contact met ons op via de contactgegevens onder het kopje “Hoe komt u met ons in contact” hierboven. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van pushnotificaties van UNiDAYS, dan kunt u die uitschakelen via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming toch te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming zal niet van invloed zijn op de wettigheid van de verwerking die voorafgaande aan uw intrekking heeft plaatsgevonden, noch zal het van invloed zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd in overeenstemming met wettige verwerkingsredenen anders dan toestemming.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie neemt u contact op met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. (Contactgegevens van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn hier beschikbaar).

Wij reageren op alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun rechten op gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

KINDEREN

UNiDAYS is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 16 jaar. Als u erachter komt dat uw minderjarige kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neemt u dan contact met ons op via help@myunidays.com.

UPDATES BIJ DIT PRIVACYBELEID

Wij zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken aan de hand van nieuwe juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Als wij ons privacybeleid bijwerken, zullen wij geschikte maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij doorvoeren. We zullen uw toestemming vragen voor alle materiële wijzingen in het privacybeleid als en wanneer dit vereist is door toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TRACKING-TECHNOLOGIE

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare tracking-technologieën (gezamenlijk te noemen: “cookies”). Voor meer informatie over de soorten cookies die wij gebruiken, waarom wij die gebruiken en hoe u cookies kunt controleren, zie ons Cookiebeleid.

GÉANT Gedragscode gegevensbescherming

Naam van de dienst

UNiDAYS

Beschrijving van de dienst

UNiDAYS is de grootste studentenbelangenvereniging ter wereld en brengt wereldwijd studenten in contact met relevante merken en diensten.

Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon

MyUnidays Limited te 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB in Groot-Brittannië is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens, en kan rechtstreeks schriftelijk benaderd worden op het bovenstaande adres, of per e-mail via help@myunidays.com

Jurisdictie

Groot-Brittannië, Engeland

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De volgende gegevens worden opgevraagd bij de organisatie in uw land van herkomst:

  • uw unieke gebruikers-id (SAML permanente identificatie-code, ePPN of ePTID)
  • uw functie in de organisatie in uw land van herkomst:(eduPersonAffiliation, eduPersonPrimaryAffiliation of eduPersonScopedAffiliation)

De volgende gegevens worden van uzelf verzameld:
Als u myunidays.com bezoekt, u inschrijft of informatie bekijkt over producten of diensten, kunnen we u vragen bepaalde gegevens over uzelf te verstrekken, waaronder uw naam, opleidingsstatus, de naam van uw instelling en uw huidige e-mailadres.

Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van onze website, evenals informatie over u op basis van berichten die u plaatst op de website en e-mails of brieven die u ons stuurt.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Met uw gegevens kunnen wij u toegang geven tot specifieke gedeelten van onze website en u de myunidays.com-dienst aanbieden. We gebruiken en analyseren de gegevens die wij verzamelen ook ten behoeve van onze bedrijfsvoering en de ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten.

In het bijzonder kunnen wij uw gegevens gebruiken om naar uw mening over onze diensten te vragen en u af en toe te informeren over belangrijke veranderingen en ontwikkelingen in verband met onze website of onze diensten.

Verder kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u marketinginformatie te sturen of u te informeren over andere producten en diensten die we aanbieden en interessant voor u kunnen zijn. Als u in de toekomst niet langer door ons benaderd wenst te worden, dan kunt u zich voor deze dienst afmelden door rechtstreeks contact met ons op te nemen of uw voorkeuren via uw accountinstellingen te wijzigen.

Als u contact met ons opneemt, is het mogelijk dat we deze correspondentie bewaren.

Daarnaast bewaren we bepaalde informatie met het oog op het voorkomen van fraude.

Derden aan wie persoonsgegevens worden verstrekt

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan onze partners en worden uitsluitend in een geanonimiseerde en geaggregeerde vorm gedeeld. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze externe dienstverleners om u onze diensten te kunnen aanbieden, in het bijzonder om contact met u op te nemen over onze diensten en producten. Ten slotte kunnen we uw gegevens verstrekken aan een bedrijf dat ons wil overnemen, met ons wil fuseren of een joint venture met ons aan wil gaan. Een bevestiging dat u een account bij ons hebt aan de hand van het e-mailadres waarmee u zich inschrijft of inlogt, zal publiekelijk beschikbaar worden gesteld.

Hoe u persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren of wissen

Voor een verzoek om uw gegevens in te zien, te corrigeren en, voor zover dit wettelijk is toegestaan, te wissen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Houd u er rekening mee dat in het geval gegevens worden bewaard met een legitiem doel, bijvoorbeeld fraudepreventie, we niet verplicht zijn deze gegevens te wissen.

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. U kunt uw recht om deze verwerking te voorkomen uitoefenen door uw accountinstellingen te wijzigen.

Het bewaren van gegevens

We passen beveiligingsmaatregelen toe om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en schade. Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode waarin uw account actief is. Als u zich uitschrijft, worden alle gegevens die we niet nodig hebben met het oog op fraudepreventie, gewist.

Gedragscode gegevensbescherming

Uw gegevens worden beschermd overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijnde Data Protection Act 1998 (wet bescherming persoonsgegevens 1998) en, wanneer deze ten uitvoer is gelegd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden beschermd overeenkomstig de Code of Conduct for Service Providers (Gedragscode voor dienstverleners), een gemeenschappelijke standaard voor de onderzoekssector en hoger onderwijs-sector om uw privacy te beschermen.

Wij zeggen dit niet graag, maar als u het niet eens bent met ons privacybeleid moet u uw account wissen en stoppen met het gebruiken van onze diensten. Wij zien u niet graag vertrekken, en wij zullen u met open armen terug verwelkomen als u van gedachten verandert.

Close