Terma-terma Perkhidmatan

Syarat-syarat Perkhidmatan

Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Disember 2021

View in English

Untuk melihat versi sebelumnya Syarat-syarat Perkhidmatan ini, sila klik disini.

Selamat datang ke Syarat-syarat Perkhidmatan UNiDAYS (“Syarat”). Syarat-syarat ini penting kerana ia:

 • Menjelaskan syarat-syarat yang anda dan pengguna lain mesti ikuti semasa menggunakan perkhidmatan kami;
 • Menerangkan kewajipan anda kepada UNiDAYS semasa menggunakan perkhidmatan kami;
 • Mengandungi penepian tindakan kelas bagi apa-apa pertikaian yang mungkin timbul; dan
 • Menjelaskan apa yang perlu dilakukan jika ada masalah.

SILA SEMAK DENGAN TELITI KERANA SYARAT-SYARAT INI MEMBENTUK PERJANJIAN UNDANG-UNDANG ANTARA UNIDAYS DAN ANDA. PENGGUNAAN DAN AKSES ANDA TERHADAP PERKHIDMATAN BERGANTUNG PADA PEMATUHAN DAN PENERIMAAN SYARAT-SYARAT INI. SYARAT-SYARAT INI TERMASUK PENEPIAN TINDAKAN SEPIHAK.

Sila semak Dasar Privasi UNiDAYS dan Dasar Kuki untuk mengetahui cara UNiDAYS mengendalikan data peribadi. Jika anda menetap di luar Kawasan Ekonomi Eropah, penerimaan anda terhadap Syarat-syarat ini merupakan persetujuan anda untuk aktiviti pemprosesan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami di bawah undang-undang tempatan anda.

Syarat-syarat ini mengemukakan terma dan syarat yang berkaitan dengan akses dan penggunaan laman web, aplikasi, dan perkhidmatan dalam talian lain di dalam, atau di mana Syarat-syarat ini dipautkan ("Perkhidmatan"). Perkhidmatan ini disediakan oleh Myunidays Limited, Unidays Inc., dan sekutu mereka (keseluruhannya, "UNiDAYS", “kami”, atau “kita”). Syarat-syarat ini terpakai sama ada anda seorang Ahli (sebagaimana yang ditakrifkan dalam Seksyen 2) atau hanya melayari. Myunidays Limited (MYUNIDAYS LTD) diperbadankan dan didaftarkan di England dan Wales dengan nombor syarikat 07552253, nombor VAT 130053865, dan pejabat berdaftar di 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB.

Anda mesti berumur 18 tahun atau lebih tua untuk menggunakan mana-mana bahagian Perkhidmatan ini. Jika anda berumur kurang dari 18 tahun dan ingin menggunakan mana-mana bahagian Perkhidmatan kami, sila minta ibu bapa atau penjaga sah anda untuk mengkaji dan menyetujui Syarat-syarat ini sebelum anda menggunakan mana-mana bahagian Perkhidmatan ini. Jika anda masih di bawah umur keizinan undang-undang yang terpakai di negara tempat anda bermastautin, maka ibu bapa atau penjaga yang sah anda mesti membaca dan menerima terma dan syarat dalam Syarat-syarat ini atas nama anda dan bagi pihak anda.

DENGAN MENGKLIK BUTANG �SERTAI SEKARANG’ ATAU MENCIPTA AKAUN, ANDA MENGATAKAN KEPADA UNIDAYS BAHAWA ANDA LAYAK UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN SYARAT-SYARAT INI. SYARAT-SYARAT INI JUGA MENTADBIR SEMUA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, SAMA ADA MENGAKSES LAMAN WEB KAMI, MEMUAT TURUN APLIKASI MUDAH ALIH UNIDAYS, ATAU DENGAN MENGGUNAKAN MANA-MANA PERKHIDMATAN KAMI YANG BERKAITAN DENGAN SYARAT-SYARAT INI. Jika anda tidak layak atau tidak bersetuju dengan Syarat-syarat ini, anda tidak dibenarkan menggunakan Perkhidmatan.

UNiDAYS menyediakan pengesahan dalam talian untuk kumpulan yang ditetapkan (seperti pelajar yang mengikuti pendidikan tinggi atau latihan yang setaraf di universiti atau institusi) untuk melayakkan individu sebagai sebahagian daripada komuniti berpagar (“Pengesahan”). Individu yang Disahkan (“Ahli”) kemudian dapat mengakses promosi dengan lancar, termasuk tanpa had, baucar, diskaun, hadiah, pekerjaan dan peluang-peluang pendidikan (“Tawaran”), dan menyelesaikan transaksi dengan jenama dan penyedia perkhidmatan yang mengambil bahagian (“Rakan Niaga”) yang mengiklankan produk dan perkhidmatan mereka kepada Ahli-ahli kami.

Sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan, UNiDAYS mengenal pasti pilihan anda dan mengesyorkan Tawaran dan kandungan lain bahawa kami yakin akan menarik minat anda dan sebaliknya memperibadikan pengalaman anda terhadap Perkhidmatan (termasuk pengiklanan pihak ketiga). Untuk memanfaatkan Tawaran yang disediakan oleh Rakan Niaga, anda mungkin perlu melayari laman web Rakan Niaga, sama ada dengan mengklik terus ke Tawaran dan/atau memasukkan kod diskaun yang anda terima untuk pembelian dari Rakan Niaga.

Syarat-syarat ini dikaitkan kepada Perkhidmatan, yang termasuk, tanpa had:

 • www.myunidays.com (“Laman web”);
 • Aplikasi mudah alih UNiDAYS boleh didapati dalam The App Store dan Google Play (“Aplikasi”);
 • penggunaan iframe terbenam kami yang terdapat di laman web Rakan Niaga kami; dan
 • mana-mana perkhidmatan dalam talian yang dikendalikan oleh UNiDAYS atau yang berhubungan dengan Syarat-syarat ini.

Terma dan syarat yang berbeza dikenakan untuk perkhidmatan dalam talian untuk pemohon pekerjaan, Pekongsi dan pembekal semasa dan prospektif, GenZ Insights, dan laman web Korporat UNiDAYS.

Syarat tambahan mungkin berkaitan dengan ciri tertentu Perkhidmatan, seperti Penasihat atau The Edit (“Syarat tambahan”). Syarat Tambahan adalah sebahagian daripada (dan digabungkan dengan rujukan ini ke dalam) Syarat-syarat ini. Apabila disampaikan kepada anda, anda mesti bersetuju dengan Syarat Tambahan sebelum menggunakan ciri-ciri Perkhidmatan yang berkaitan dengannya. Syarat-syarat dan Syarat Tambahan ini akan sama-sama berkaitan melainkan jika mana-mana bahagian dalam Syarat Tambahan ini tidak selaras dengan Syarat-syarat ini, dalam hal ini Syarat Tambahan akan mengawal sepenuhnya setakat ketidakselarasan itu.

UNiDAYS terus berusaha untuk meningkatkan Perkhidmatan. Oleh sebab itu, UNiDAYS boleh ​dari semasa ke semasa memperkenalkan kemas kini, pembetulan ralat, dan perubahan lain pada Perkhidmatan (“Kemas Kini”). UNiDAYS berhak melakukan atau tidak melakukan Kemas Kini. Jika UNiDAYS membuat Kemas Kini, anda bersetuju dan memberi kebenaran kepada UNiDAYS untuk melaksanakan Kemas kini dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda.

UNiDAYS juga boleh memperkenalkan ciri dan fungsi baharu yang mempertingkatkan Perkhidmatan yang sebelum ini bukan merupakan sebahagian daripada Perkhidmatan itu (“Ciri Baharu”). UNiDAYS berhak pada bila-bila masa untuk menambah Ciri Baharu dan untuk mengenakan bayaran untuk Ciri Baharu atau akses ke sebahagian Perkhidmatan atau Perkhidmatan secara keseluruhan. Tidak dalam apa juga keadaan, bagaimanapun, anda akan dikenakan bayaran untuk akses kepada Perkhidmatan kecuali kami mendapat persetujuan terlebih dahulu anda untuk membayar caj sedemikian. Oleh itu, jika pada bila-bila masa kami memerlukan bayaran untuk sebahagian Perkhidmatan yang kini percuma, kami akan memberikan notis awal kepada anda mengenai bayaran tersebut. Anda boleh membatalkan akaun anda pada bila-bila masa. Semua bayaran baharu, jika ada, akan dipaparkan dengan jelas di Laman Web, Aplikasi, dan di lokasi lain yang sesuai dalam Perkhidmatan. Anda akan membayar semua yuran yang dikenakan melalui akaun anda pada kadar yang berkuat kuasa untuk tempoh bil semasa bayaran tersebut dikenakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada caj untuk mana-mana produk atau perkhidmatan digital yang ditawarkan untuk dijual melalui Perkhidmatan oleh kami atau oleh vendor atau pembekal perkhidmatan lain. Semua yuran akan dicaj kepada dan dibayar oleh anda. Anda akan membayar semua cukai berkenaan yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan melalui akaun anda.

UNiDAYS boleh menjadikan Ciri Baharu tersedia semata-mata untuk anda cuba dan nilaikan sebelum ia tersedia secara umum untuk Ahli-ahli. Apabila Ciri Baharu tersedia untuk anda cuba sebelum orang lain dapat mengaksesnya, kami merujuk kepada Ciri Baharu ini sebagai “Perkhidmatan Percubaan“. Sesetengah Perkhidmatan Percubaan memerlukan anda membayar yuran untuk menggunakannya. Sebagai balasan bagi hak anda untuk mengakses Perkhidmatan Percubaan, anda bersetuju untuk memberi maklum balas mengenai Perkhidmatan Percubaan itu seperti yang semunasabahnya diminta oleh UNiDAYS. UNiDAYS berhak mengubah Perkhidmatan Percubaan tanpa notis sehingga Perkhidmatan Percubaan dianggap sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan dan/atau kami memutuskan untuk tidak menjadikan Perkhidmatan Percubaan sebahagian daripada Perkhidmatan.

TANPA MENGAMBIL KIRA BAHAGIAN LAIN DARI TERMA INI MENGENAI LIABILITI KAMI KEPADA ANDA, PERKHIDMATAN PERCUBAAN DISEDIAKAN “SEPERTI ADANYA” TANPA APA-APA JAMINAN DAN PIHAK UNiDAYS (SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM BAHAGIAN 13) TIDAK MEMPUNYAI APA-APA LIABILITI DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA PILIHAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN PERCUBAAN. JIKA MANA-AMAN PENGECUALIAN LIABILITI BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN PERCUBAAN ITU TIDAK BOLEH DIKUATKUASAKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, LIABILITI TUNGGAL PIHAK UNiDAYS BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN PERCUBAAN ADALAH GANTI RUGI LANGSUNG ANDA SEHINGGA JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH ANDA UNTUK PERKHIDMATAN PERCUBAAN ITU.

Tidak ada dalam Bahagian 4 ini mengehadkan hak UNiDAYS untuk menyekat akses ke bahagian tertentu dalam Perkhidmatan atau menghentikan Perkhidmatan atau kandungan yang kami sediakan melalui Perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis atau liabiliti kepada anda. Kami melakukan yang terbaik untuk memastikan bahawa Perkhidmatan beroperasi sepenuhnya setiap masa tetapi UNiDAYS tidak bertanggungjawab kepada anda sekiranya atas sebab apa pun Perkhidmatan tidak tersedia dari semasa ke semasa.

Tarikh Berkuatkuasa Syarat-syarat ini dinyatakan di bahagian atas laman web ini. Kami dapat mengubah, menambah, atau menghapus bahagian daripada Syarat ini pada bila-bila masa untuk mencerminkan Kemas Kini atau Ciri Baharu atau perubahan pada undang-undang yang terpakai. Jika UNiDAYS melakukan pengubahsuaian material terhadap Syarat-syarat ini yang mengurangkan hak undang-undang anda, kami akan menghantar pemberitahuan dalam Perkhidmatan dan/atau memaklumkan Ahli-ahli menggunakan alamat e-mel dalam akaun mereka sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari bekerja lebih awal.

Syarat-syarat yang diubah menggantikan semua versi sebelumnya perjanjian, pemberitahuan, atau pernyataan kami mengenai atau tentang Syarat-syarat ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji Syarat-syarat ini sebelum setiap penggunaan Perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat-syarat seperti yang diubah, maka anda mesti membatalkan akaun anda dan berhenti menggunakan Perkhidmatan sebelum tempoh notis berakhir. Penggunaan Perkhidmatan anda secara berterusan setelah berakhirnya tempoh notis yang dinyatakan dalam pemberitahuan atau penerimaan pemberitahuan akan menunjukkan penerimaan oleh anda terhadap Syarat-syarat, perubahan, atau pengubahsuaian tersebut.

Kami tidak akan membuat perubahan tanpa pemberitahuan yang mengurangkan hak undang-undang anda secara material dan retroaktif melainkan jika kami diminta secara sah untuk melakukannya atau untuk melindungi hak pengguna Perkhidmatan yang lain.

Anda mesti mendaftar dan mengesahkan sebagai Ahli untuk mengakses Tawaran dan bahagian-bahagian Perkhidmatan berpagar yang lain. Untuk memberikan akses berterusan kepada Perkhidmatan, UNiDAYS akan meminta anda melengkapkan Pengesahan dari semasa ke semasa. Di mana boleh didapati, setelah tamat status pelajar anda, dan untuk 12 bulan selepas itu, anda mempunyai pilihan untuk kekal menjadi Ahli melalui program GRADLiFE kami.

Anda mesti berumur 16 tahun atau lebih tua untuk menggunakan mana-mana bahagian Perkhidmatan ini. Jika anda berumur kurang dari 18 tahun dan ingin menggunakan mana-mana bahagian Perkhidmatan ini, sila minta ibu bapa atau penjaga sah anda untuk mengkaji dan menyetujui Syarat ini sebelum anda menggunakan mana-mana bahagian Perkhidmatan ini.

Jika anda masih di bawah umur keizinan di bawah undang-undang yang terpakai di negara tempat anda bermastautin, maka ibu bapa atau penjaga yang sah anda mesti membaca dan menerima terma dan syarat dalam Syarat-syarat ini atas nama anda dan bagi pihak anda.

UNiDAYS TIDAK SECARA SENGAJA MEMBENARKAN KANAK-KANAK DI BAWAH UMUR 16 TAHUN UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN TERSEBUT TANPA PERSETUJUAN IBU BAPA. Jika anda mengetahui atau mengesyaki bahawa seseorang di bawah umur 16 tahun telah mencipta (atau cuba mencipta) akaun, sila maklumkan info@myunidays.com.

Anda tidak boleh mencipta akaun sekiranya anda sebelum ini digantung atau diberhentikan daripada menggunakan Perkhidmatan.

Kami juga mungkin meminta anda memberikan maklumat, seperti nama, alamat, nombor telefon, tarikh lahir, pilihan, pendapat, dan butiran lain mengenai diri anda yang anda pilih untuk dikongsi sebagai sebahagian daripada proses penciptaan akaun. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara kami memproses data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, sila lihat Dasar Privasi UNiDAYS.

Anda berjanji bahawa segala maklumat yang anda kemukakan kepada UNiDAYS adalah benar, tepat dan lengkap dan anda bersetuju untuk mengekalnya seperti itu setiap masa. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mencipta akaun untuk orang lain selain anda sendiri, mencipta akaun dengan niat untuk menyamar sebagai orang lain atau memalsukan sebarang unsur Pengesahan. UNiDAYS berhak untuk menolak pendaftaran atau Pengesahan atau membatalkan atau menggantung akaun pada bila-bila masa sekiranya kami mengesan atau mengesyaki pelanggaran Syarat-syarat ini.

Semasa mencipta akaun, anda akan membuat kelayakan masuk dengan memilih kata laluan dan memberikan alamat e-mel. Setiap pendaftaran adalah untuk satu pengguna sahaja. Anda tidak dibenarkan berkongsi kelayakan log masuk pendaftaran anda atau memberikan tauliah log masuk anda kepada orang lain. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan kata laluan anda, dan untuk semua aktiviti yang berlaku menggunakan akaun anda. Kegagalan untuk mematuhi perkara di atas akan dianggap melanggar Syarat-syarat ini, yang boleh mengakibatkan penangguhan atau penghentian akaun anda dengan segera.

Anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera di info@myunidays.com jika anda mengesan atau mengesyaki penggunaan (-penggunaan) yang tidak dibenarkan kata laluan, akaun anda, atau pelanggaran-pelanggaran keselamatan lain. Sila berhati-hati khususnya semasa mengakses akaun anda dari komputer awam atau dikongsi atau berkongsi peranti anda agar orang lain tidak dapat melihat atau merakam kata laluan anda atau data peribadi lain.

Apa-apa aktiviti penipuan, penyalahgunaan, atau menyalahi undang-undang mungkin menjadi alasan untuk penggantungan atau penamatan akaun anda, mengikut budi bicara kami, dan kami boleh merujuk anda ke agensi penguatkuasaan undang-undang yang sesuai.

Perkhidmatan ini disediakan kepada anda sebagai perkhidmatan percuma tetapi UNiDAYS boleh menerima bayaran atau komisen apabila anda membuat pembelian atau sebaliknya, terlibat dengan Tawaran di laman web atau di kedai-kedai Pekongsi. Terdedah kepada pengiklanan adalah satu syarat mengakses Perkhidmatan. Sesetengah elemen Perkhidmatan mungkin memerlukan pembayaran, seperti langganan berbayar, tetapi UNiDAYS akan menyediakan anda dengan pilihan sama ada untuk menggunakan ciri berbayar.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas mana-mana dan semua caj, yuran, dan kos lain berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan ini, termasuk peralatan dan sambungan Internet yang diperlukan untuk mengakses Perkhidmatan. Jika anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan pada peranti mudah alih anda, anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua caj yang anda tanggung dari penyedia perkhidmatan Internet atau mudah alih anda.

Walaupun UNiDAYS berusaha memastikan bahawa Tawaran yang tersedia melalui Perkhidmatan adalah antara yang terbaik, kami tidak bertanggungjawab jika anda mendapat diskaun yang lebih besar atau harga yang lebih rendah di tempat lain. Pekongsi kami, bukan UNiDAYS, yang menentukan syarat-syarat Tawaran.

<UNiDAYS memiliki Perkhidmatan dan memiliki atau mempunyai lesen untuk kandungan dalam Perkhidmatan. Kandungan Perkhidmatan adalah bertujuan untuk kegunaan peribadi, bukan komersil anda. Seperti antara UNiDAYS dan anda, UNiDAYS dan pemberi lesen pihak ketiga adalah dan akan kekal sebagai pemilik tunggal dan eksklusif semua hak, hakmilik, dan kepentingan dalam dan kepada Perkhidmatan, termasuk semua kandungan yang tersedia melalui Perkhidmatan dan reka bentuk, pemilihan dan pengaturannya, dan semua hak harta intelek di dalamnya (“Kandungan Perkhidmatan”). Anda memiliki semua Kandungan Pengguna, seperti yang dijelaskan di bawah.

Kandungan Perkhidmatan merangkumi nama UNiDAYS dan semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk, dan slogan yang berkaitan (“Tanda Dagang UNiDAYS”). Kami juga memiliki hak cipta dalam pemilihan, koordinasi, penyusunan, dan peningkatan Kandungan Perkhidmatan. Anda harus mematuhi semua tambahan pemberitahuan hak cipta, maklumat, atau sekatan yang terdapat dalam kandungan yang diakses melalui Perkhidmatan. Anda tidak boleh menggunakan Tanda Dagangan UNiDAYS tanpa kebenaran awal secara bertulis dari UNiDAYS. Semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk, dan slogan Pekongsi dan pihak ketiga yang lain yang muncul pada atau dalam Perkhidmatan adalah tanda dagangan pemiliknya masing-masing.

Anda tidak mempunyai hak, lesen, atau kebenaran berkenaan dengan kandungan Perkhidmatan kecuali dinyatakan dengan jelas dalam Syarat ini. Perkhidmatan adalah dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan, dan harta intelek lain atau undang-undang hak proprietari antarabangsa. Untuk kejelasan, anda bersetuju untuk tidak (dan tidak membenarkan mana-mana pihak ketiga):

 • mengalihkan apa-apa notis hak cipta, tanda dagangan, dan hak proprietari yang terkandung dalam Perkhidmatan;
 • mencipta dan/atau menerbitkan pangkalan data anda sendiri yang memaparkan bahagian-bahagian Perkhidmatan, seperti Tawaran dan Pekongsi, tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari UNiDAYS;
 • menghasilkan semula, menyebarkan, mengubah, membuat karya terbitan, dipaparkan secara terbuka, secara terbuka melakukan, menerbitkan semula, memuat turun, menyimpan, atau menghantar mana-mana Kandungan Perkhidmatan kecuali yang dibenarkan secara jelas dalam Syarat-syarat ini;
 • penggunaan mana-mana robot, lelabah, aplikasi carian/dapatan semula atau peranti, proses atau cara automatik lain untuk mengakses, mengambil, mengikis atau mengindeks mana-mana bahagian Perkhidmatan; dan
 • sebaliknya menyalahi atau melanggar hak-hak proprietari UNiDAYS atau pemberi lesen pihak ketiganya dalam dan ke kandungan Perkhidmatan pada bila-bila masa.

Anda memiliki Kandungan Pengguna tetapi memberi UNIDAYS hak untuk menggunakannya

Perkhidmatan mungkin mengandungi forum-forum dan ciri-ciri interaktif lain yang membolehkan anda dan pengguna lain menyiarkan, menyerahkan, menerbitkan, memaparkan, atau menghantar kandungan atau bahan-bahan (secara kolektif, “Kandungan Pengguna”). Anda memiliki Kandungan Pengguna yang anda cipta melainkan jika terma dan syarat yang berkaitan untuk penyerahan Kandungan Pengguna menyatakan sebaliknya.

Anda memahami dan mengakui bahawa anda bertanggungjawab untuk Kandungan Pengguna anda, termasuk kesahan, keandalan, ketepatan dan kesesuaiannya.

Sama ada anda menghantar Kandungan Pengguna melalui Perkhidmatan atau halaman media sosial UNiDAYS, anda memberikan kepada UNiDAYS (termasuk vendor kami yang membantu kami mengendalikan Perkhidmatan dan setiap pengganti dan penerima serah hak masing-masing) hak dan lesen yang tidak terhad, berkekalan, di seluruh dunia, tidak eksklusif, bebas royalti, yang dibayar sepenuhnya (dan hak untuk sublesen melalui pelbagai peringkat) untuk digunakan, mengehos, menyimpan, mengeluarkan semula, mengubahsuai, memaparkan secara awam, menyiarkan, menerbitkan, mengalih keluar, melaksanakan, menterjemah, mengedar, dan sebaliknya mendedahkan kepada pihak ketiga Kandungan Pengguna anda, secara keseluruhan atau sebahagian, untuk apa-apa tujuan dan di mana-mana media yang sekarang dikenali atau dibangunkan selepas ini, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Anda mengetepikan hak yang mungkin anda miliki kerana bahan tersebut diubah atau ditukar dengan cara yang tidak disetujui oleh anda. Tidak ada hak moral yang dipindahkan oleh hak dan lesen ke Kandungan Pengguna yang anda berikan kepada UNiDAYS dalam Syarat-syarat ini.

Apabila anda memberikan Kandungan Pengguna, anda mewakili dan memberi jaminan kepada UNiDAYS bahawa:

 • Anda memiliki atau mengawal semua hak dalam dan kepada Kandungan Pengguna anda dan mempunyai hak untuk memberikan hak-hak dan lesen yang diberikan kepada UNiDAYS di atas dalam Syarat-syarat ini;
 • Kandungan Pengguna anda tidak melanggar hak-hak mana-mana-mana orang atau entiti lain, seperti hak privasi dan publisiti dan hak harta intelek;
 • Kandungan Pengguna anda benar dan tepat; dan
 • Semua Kandungan Pengguna Anda mematuhi Syarat-syarat ini dan semua undang-undang, peraturan, dan peraturan yang berkaitan.

Kandungan Pengguna anda mesti mematuhi semua peraturan berikut:

 • Kandungan Pengguna tidak boleh mengandungi mana-mana bahan yang mengandungi fitnah bertulis, pernyataan fitnah, cabul, tidak senonoh, kasar, menyinggung perasaan, melecehkan, ganas, membenci, mengapi-apikan, atau tidak menyenangkan atau menyalahi undang-undang.
 • Kandungan Pengguna tidak boleh mempromosikan bahan yang sangat jelas secara seksual ataupornografi atau kekerasan, atau diskriminasi berdasarkan bangsa, agama, kewarganegaraan, kecacatan, jantina, orientasi seksual, identiti jantina, atau usia.
 • Kandungan Pengguna tidak boleh menipu atau berniat menipu orang lain.
 • Kandungan Pengguna hendaklah tidak mempromosikan aktiviti haram atau menyokong, menggalakkan, atau membantu tindakan yang menyalahi undang-undang.
 • Kandungan Pengguna tidak boleh memberi gambaran yang salah identiti atau afiliasi anda dengan mana-mana orang atau organisasi atau memberi tanggapan bahawa Kandungan Pengguna anda disahkan oleh UNiDAYS atau oleh mana-mana orang atau entiti lain jika ini tidak berlaku.

Jika anda yakin bahawa Kandungan Pengguna melanggar Syarat-syarat ini, sila beritahu kami di info@myunidays.com, termasuk penerangan mengenai Kandungan Pengguna tertentu dan lokasinya. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju untuk menanggung rugi UNiDAYS untuk semua tuntutan dibawa oleh pihak ketiga terhadap UNiDAYS yang timbul daripada atau berkaitan dengan Kandungan Pengguna anda.

Jika anda berumur bawah 18 tahun dan penduduk California, anda mungkin berhak meminta penghapusan Kandungan Pengguna anda yang anda pilih untuk jadikan umum di Perkhidmatan. Untuk meminta penghapusan Kandungan Pengguna anda, sila hubungi UNiDAYS di info@myunidays.com dengan baris subjek “California Minor User Content Removal”. Sila ambil perhatian bahawa hak penyingkiran adalah tidak mutlak �" hak ini terpakai untuk pengeposan asal Kandungan Pengguna anda tetapi bukan perkongsian atau penerbitan berikutnya oleh orang lain dan bukan untuk kandungan tentang anda yang dikongsi oleh orang lain. Hak penghapusan juga tidak terpakai jika anda menerima pampasan atau pertimbangan lain untuk menyiarkan Kandungan Pengguna. UNiDAYS tidak dapat memastikan penghapusan Kandungan Pengguna secara menyeluruh dari Internet.

Sekiranya anda seorang penduduk California dan ingin meminta UNiDAYS memadam maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda, sila lihat Notis Privasi Penduduk California kami.

Selain Kandungan Pengguna, anda boleh dari semasa ke semasa memilih untuk memberikan UNiDAYS dengan idea-idea, cadangan-cadangan, atau maklum balas lain mengenai Perkhidmatan. Anda memiliki maklum balas anda tetapi, dengan memberikan maklum balas kepada UNiDAYS, anda bersetuju dan dengan ini memberikan kepada UNiDAYS hak yang dibayar penuh, bebas royalti, berkekalan, tidak dapat ditarik balik, di seluruh dunia, tidak eksklusif dan sub-lesen sepenuhnya dan lesen untuk menggunakan, mengeluarkan semula, melaksanakan, memaparkan, mengedar, menyesuaikan, mengubah suai, memformat semula, dan membuat kerja-kerja terbitan daripada dan sebaliknya mengeksploitasi dalam apa-apa cara semua maklum balas anda. Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa UNiDAYS boleh menggunakan maklum balas dalam Perkhidmatan selagi anda tidak dikenalpasti secara langsung tanpa kebenaran bertulis anda terlebih dahulu. Semua maklum balas anda dianggap tidak sulit dan bukan proprietari.

Tertakluk pada kepatuhan anda terhadap Syarat-syarat ini, UNiDAYS memberikan anda, semata-mata untuk kegunaan bukan komersial anda, hak peribadi, terhad, bukan eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh dibatalkan, dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dan memuat turun satu (1) salinan Aplikasi.

Anda mesti menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan yang sah, peribadi, dan bukan komersial sahaja dan bukan untuk apa-apa tujuan penipuan atau berkaitan dengan aktiviti yang menyalahi undang-undang. Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan, atau cuba mengakses atau menggunakan, Perkhidmatan untuk mengambil apa-apa tindakan yang boleh membahayakan kami atau pihak ketiga. Tanpa mengehadkan perkara di atas, anda tidak boleh, dan anda bersetuju untuk tidak, berusaha untuk diri sendiri atau mendorong atau membenarkan pihak ketiga untuk melakukannya:

 • mendapatkan (atau cuba mendapatkan) akses tanpa izin ke Perkhidmatan atau sistem komputer atau rangkaian UNiDAYS melalui penggodaman, perlombongan kata laluan atau cara lain, atau untuk melanggar keselamatan mana-mana komputer atau rangkaian keselamatan;
 • gunakan Perkhidmatan dengan cara yang anda tahu atau sepatutnya tahu boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan atau menjejaskan pelayan atau rangkaian UNiDAYS;
 • mendiskriminasi, mengganggu, mengancam, menipu, memalukan, membahayakan atau menyebabkan kejengkelan, menyusahkan atau kebimbangan kepada orang lain, atau sebaliknya campur tangan atau percubaan campur tangan) dengan penggunaan dan kesenangan Perkhidmatan pihak lain;
 • menggunakan Perkhidmatan bagi pihak orang lain selain anda;
 • menyalin, mengubah suai, menyesuaikan, menterjemahkan, membuat jurutera terbalik, menyahkod, atau sebaliknya cuba untuk mengesan asal atau mendapatkan akses ke mana-mana bahagian Perkhidmatan;
 • mengalihkan apa-apa notis hak cipta, tanda dagangan, dan hak proprietari yang terkandung dalam Perkhidmatan atau sebaliknya melanggar atau mencabuli hak harta intelek mana-mana pihak ketiga;
 • pengguna mana-manaan robot, lelabah, aplikasi carian/dapatan semula atau peranti, proses atau cara automatik lain untuk mengakses, mengambil, mengikis, atau mengindeks mana-mana bahagian Perkhidmatan;
 • menyewa, memajak, meminjamkan, menjual, memberi sublesen, menyerah hak, mengedar, menerbitkan, memindahkan, atau menjadikan Perkhidmatan atau mana-mana ciri atau fungsi Perkhidmatan tersedia kepada pihak ketiga atas mana-mana sebab;
 • memformat atau membingkai mana-mana bahagian laman web yang merupakan sebahagian daripada Perkhidmatan, termasuk menjual semula atau mengedar produk; atau
 • menggunakan Perkhidmatan untuk menghantar kandungan komersial atau promosi yang tidak dibenarkan atau tidak diminta.

UNiDAYS berhak untuk memantau dan merekod aktiviti dalam Perkhidmatan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dan selaras dengan Dasar Privasi kami. Melibatkan penggunaan Perkhidmatan yang dilarang boleh mengakibatkan penangguhan atau penamatan akaun anda (mengikut budi bicara kami), serta hukuman, denda, atau sekatan sivil, jenayah, dan/atau pentadbiran terhadap pengguna dan mereka yang membantu pengguna itu.

Kecuali sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Bahagian 10 ini, Syarat-syarat ini berkaitan untuk muat turun, akses, dan penggunaan Aplikasi kami.

Tidak seperti laman web, aplikasi mudah alih adalah perisian yang dimuat turun dan dipasang pada peranti mudah alih anda. Walaupun ia dimuat turun ke peranti mudah alih anda, Aplikasi kami dilesenkan �" ia tidak dijual kepada anda. Anda tidak memperoleh apa-apa kepentingan pemilikan dalam Aplikasi kami atau mana-mana hak lain selain menggunakan Aplikasi selaras dengan dan tertakluk kepada Syarat-syarat ini.

Anda boleh memuat turun satu salinan Aplikasi ke peranti mudah alih yang dimiliki atau sebaliknya dikawalkan oleh anda semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sendiri. Untuk menyediakan fungsi tertentu kepada anda, Aplikasi mesti mengakses pelbagai fungsi dan data pada peranti mudah alih anda. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai cara data peribadi dikendalikan oleh Aplikasi, sila semak Dasar Privasi UNiDAYS.

Aplikasi dan seluruh Perkhidmatan mungkin tidak mempunyai kandungan yang sama.

Kami mungkin dari semasa ke semasa mengembangkan dan memberikan Kemas Kini mengenai Aplikasi. Berdasarkan tetapan peranti mudah alih anda, apabila peranti mudah alih anda disambungkan ke Internet, sama ada Aplikasi akan memuat turun dan memasang semua Kemas Kini yang tersedia secara automatik, atau anda mungkin menerima pemberitahuan atau diminta untuk memuat turun dan memasang Kemas Kini yang tersedia. Anda bersetuju untuk memuat turun dan memasang semua Kemas Kini dan mengakui dan bersetuju bahawa Aplikasi mungkin tidak beroperasi dengan betul jika anda tidak melakukannya. Semua Kemas kini Aplikasi dianggap sebagai sebahagian daripada Aplikasi dan Perkhidmatan dan tertakluk kepada semua terma dan syarat Syarat ini.

UNiDAYS menyimpan dan mengekalkan seluruh hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada Aplikasi, termasuk semua hak cipta, tanda dagang, dan hak harta intelek lain di dalamnya atau yang berkaitan dengannya, kecuali yang diberikan secara jelas kepada anda dalam Syarat-syarat ini.

Apabila anda memuat turun Aplikasi dari App Store Apple atau Google Play (setiap satu, "Platform Aplikasi"), anda mengakui dan bersetuju bahawa:

 • Apabila antara UNiDAYS dan Platform Aplikasi, UNiDAYS bertanggungjawab sepenuhnya untuk Aplikasi.
 • Platform Aplikasi tidak berkewajiban untuk menyediakan apa-apa perkhidmatan penyelenggaraan dan berkenaan dengan Aplikasi.
 • Jika Aplikasi kami gagal mematuhi apa-apa jaminan yang berkaitan: (i) anda boleh memaklumkan Platform Aplikasi dan Platform Aplikasi boleh membayar balik harga belian bagi Aplikasi (jika berkenaan), (ii) setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, Platform Aplikasi sama sekali tidak akan mempunyai kewajipan jaminan berkenaan dengan aplikasi, dan (iii) mana-mana lain tuntutan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kos, atau perbelanjaan yang boleh dikaitkan kepada mana-mana kegagalan untuk mematuhi mana-mana jaminan adalah, seperti antara UNiDAYS dan Platform Aplikasi, tanggungjawab UNiDAYS.
 • Platform Aplikasi tidak bertanggungjawab untuk menangani tuntutan mana-mana yang anda ada berkaitan dengan Aplikasi atau pemilikan dan penggunaan Aplikasi oleh anda.
 • Jika pihak ketiga mendakwa bahawa Aplikasi tersebut melanggar hak harta intelek pihak lain, seperti antara Platform Aplikasi dan UNiDAYS, UNiDAYS bertanggungjawab untuk penyiasatan, pembelaan, penyelesaian, dan pembebasan sebarang tuntutan pelanggaran harta intelek tersebut.
 • Platform Aplikasi dan anak syarikatnya adalah benefisiari pihak ketiga bagi syarat-syarat penggunaan yang terpakai kerana ia berkaitan dengan lesen anda untuk menggunakan Aplikasi. Setelah anda menerima syarat-syarat bagi terma penggunaan kami, Platform Aplikasi mempunyai hak (dan dianggap telah menerima hak tersebut) untuk menguatkuasakan syarat penggunaan yang berkaitan dengan lesen Aplikasi anda terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga.
 • Anda juga mesti mematuhi semua syarat pihak ketiga yang terpakai melalui Platform Aplikasi semasa menggunakan Aplikasi.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai data tertentu yang dikumpulkan oleh Aplikasi, sila periksa tetapan peranti mudah alih anda atau semak semula pendedahan pada Platform Aplikasi dari tempat anda memuat turun Aplikasi. Untuk menghentikan pengumpulan semua data melalui Aplikasi, sila nyahpasang Aplikasi ini.

Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahawa: (i) anda tidak berada dalam negara yang tertakluk kepada embargo Kerajaan A.S. or that has been designated by the Kerajaan A.S. sebagai negara yang “menyokong pengganas”; dan (ii) anda tidak tersenarai di mana-mana senarai pihak yang dilarang atau disekat Kerajaan A.S..

Syarat-syarat ini berkuat kuasa apabila anda mengakuinya sebagai sebahagian daripada Pengesahan atau proses lain, memuat turun Aplikasi, atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan yang mana dipautkan dengan Terma ini. Syarat-syarat ini berkuatkuasa sehingga ditamatkan oleh anda atau UNiDAYS.

Anda boleh menamatkan akaun anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di info@myunidays.com dan/atau memadamkan akaun anda.

UNiDAYS berhak untuk menamatkan atau menggantung akaun dan akses kepada Perkhidmatan dengan atau tanpa notis jika UNiDAYS mempunyai asas yang munasabah untuk mempercayai bahawa Ahli atau pengguna Perkhidmatan yang lain mengakses atau menggunakan Perkhidmatan dengan melanggar Syarat-syarat ini, atau melanggar undang-undang yang terpakai untuk penggunaan Perkhidmatan oleh Anda.

UNiDAYS boleh mengubah, menangguhkan atau menghentikan mana-mana aspek Perkhidmatan pada bila-bila masa, termasuk ketersediaan mana-mana Perkhidmatan. Kami juga boleh mengenakan had pada ciri dan perkhidmatan tertentu atau hadkan akses anda ke bahagian-bahagian atau semua Perkhidmatan tanpa notis atau liabiliti.

Apabila Syarat-syarat ini berakhir, hak yang diberikan oleh UNiDAYS akan berakhir, dan anda mesti menghentikan semua penggunaan Perkhidmatan dan menghapus semua salinan Aplikasi dari peranti mudah alih anda.

Penamatan tidak dan tidak akan mengehadkan mana-mana hak UNiDAYS atau hak anda dan remedi anda berdasarkan undang-undang atau ekuiti.

Perkhidmatan mengandungi pautan ke laman web dan sumber lain yang disediakan oleh pihak ketiga, termasuk Pekongsi, platform media sosial, dan dalam iklan (secara kolektif, “Perkhidmatan Dipautkan”). UNiDAYS tidak boleh dan tidak mengawal Perkhidmatan Dipautkan walaupun beberapa Perkhidmatan Berkaitan membolehkan anda mengeksport maklumat anda kepada mereka, seperti ciri-ciri “suka” atau “kongsi” pada media sosial. UNiDAYS tidak bertanggungjawab dan tidak menyokong atau menerima apa-apa tanggungjawab untuk kandungan atau penggunaan Perkhidmatan Dipautkan dan laman web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar privasi dan lain-lain syarat penggunaan untuk semua Perkhidmatan Dipautkan. Jika anda memutuskan untuk mengakses salah satu Perkhidmatan Dipautkan, anda berbuat demikian sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat yang berkaitan dengan Perkhidmatan Dipautkan dan bukan Syarat-syarat ini.

Untuk kejelasan, semua produk atau perkhidmatan yang anda beli dari Pekongsi adalah diberikan harga, dipenuhi, dan dihantar oleh Pekongsi yang berkenaan dan bukan oleh UNiDAYS. UNiDAYS bukan ejen, penjual semula, atau pengedar atau untuk Pekongsi atau produk atau perkhidmatan Pekongsi. UNiDAYS tidak menanggung apa-apa tanggungjawab dan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa isu yang timbul daripada atau berkaitan dengan pembelian atau interaksi anda dengan Pekongsi, termasuk apa-apa tuntutan, tuntutan liabiliti produk, kecederaan, kerosakan harta benda, bayaran yang tidak wajar, penghantaran, kegagalan, kod promosi, kesilapan harga, atau penerangan produk yang tidak tepat, sama ada ia secara dalam talian atau di kedai, walaupun anda tidak mempunyai akaun berasingan dengan Pekongsi. Jika anda tidak berpuas hati dengan pembelian anda daripada Pekongsi atau jika anda mempunyai masalah khidmat pelanggan lain mengenai produk Pekongsi, anda mesti menghubungi Pekongsi.

Perkhidmatan ini mungkin merangkumi perisian pihak ketiga yang ditawarkan secara umum dan tersedia secara percuma di bawah sumber terbuka atau lesen serupa (“Perisian Pihak Ketiga”). Walaupun Perkhidmatan ini diberikan kepada anda tertakluk kepada Syarat-syarat ini, Perisian Pihak Ketiga yang termasuk dalam Perkhidmatan mungkin tertakluk kepada lesen-lesen atau syarat-syarat penggunaan lain, yang akan disampaikan kepada anda apabila dan bila berkenaan.

Penafian Waranti

UNIDAYS TIDAK MEWAKILI ATAU MENYOKONG KETEPATAN ATAU KEANDALAN MANA-MANA TAWARAN, PROMOSI, ATAU MAKLUMAT LAIN YANG DIPAPARKAN ATAU DIEDARKAN MELALUI PERKHIDMATAN.

DI MANA DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, PERKHIDMATAN DISEDIAKAN “SEADANYA” DAN DENGAN SEMUA KESILAPAN DAN KECACATAN TANPA APA JUA BENTUK JAMINAN. SETAKAT YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, UNiDAYS, BAGI PIHAKNYA SENDIRI DAN BAGI PIHAK AFILIASI DAN PEMBERI LESEN MASING-MASING DAN PENYEDIA KANDUNGAN DAN PERKHIDMATAN (SECARA KOLEKTIF, “PIHAK-PIHAK UNiDAYS”), SECARA JELAS MENAFIKAN SEMUA WARANTI, SAMA ADA YANG NYATA, TERSIRAT, BERKANUN, ATAU SEBALIKNYA, BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN, TERMASUK SEMUA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, HAKMILIK DAN BUKAN PELANGGARAN, DAN JAMINAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARIPADA URUSAN URUSAN, PRESTASI, PENGGUNAAN ATAU AMALAN PERDAGANGAN. TIDAK TERHAD KEPADA PERKARA DI ATAS, TIADA MANA-MANA PIHAK UNiDAYS MEMBERIKAN APA-APA JAMINAN ATAU AKU JANJI ATAU MEMBUAT APA-APA PERWAKILAN DALAM APA JUA BENTUK BAHAWA PERKHIDMATAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, MENCAPAI HASIL YANG DIHARAPKAN, SERASI, ATAU BERFUNGSI DENGAN PERISIAN LAIN, SISTEM ATAU PERKHIDMATAN, BEROPERASI TANPA GANGGUAN, MEMENUHI MANA-MANA STANDARD PRESTASI ATAU KEANDALAN, ATAU TEPAT PADA MASANYA, SELAMAT, TIDAK TERGANGGU, BEBAS KESILAPAN, ATAU BAHAWA APA-APA KESILAPAN ATAU KECACATAN BOLEH ATAU AKAN DIBETULKAN.

SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU BATASAN PADA WARANTI TERSIRAT ATAU BATASAN PADA HAK BERKANUN YANG TERPAKAI KEPADA PENGGUNA, JADI SESETENGAH ATAU SEMUA PENGECUALIAN DAN BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA.

Liabiliti UNiDAYS

UNiDAYS bertanggungjawab atas kerosakan langsung dan boleh dijangka yang munasabah disebabkan oleh pelanggaran material Syarat-syarat ini oleh UNiDAYS, tertakluk kepada peruntukan Syarat-syarat ini.

Batasan Liabiliti UNiDAYS

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, UNiDAYS adalah tidak dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan untuk:

 • ganti rugi yang tidak dapat diramalkan, termasuk tanpa had ganti rugi berbangkit;
 • ganti rugi teladan atau punitif;
 • sebarang kehilangan keuntungan, kehilangan perniagaan, kehilangan kontrak, gangguan perniagaan, jangkaan penjimatan, muhibah, atau kehilangan peluang perniagaan sehubungan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda;
 • virus atau perisian hasad lain yang diperoleh dengan mengakses Perkhidmatan atau ralat, glic, kelewatan, atau gangguan dalam Perkhidmatan; atau
 • kerugian yang berkaitan dengan tindakan mana-mana pihak ketiga, termasuk penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web Pekongsi.

Tiada apa-apa dalam Syarat-syarat ini bertujuan untuk mengecualikan atau mengehadkan liabiliti dalam apa jua cara yang menyalahi undang-undang, termasuk liabiliti untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami atau disebabkan penyalahgunaan maklumat palsu atau tindakan lain yang disengajakan. Syarat-syarat ini ada antara anda dan kami dan tidak ada pihak lain yang mempunyai sebarang hak di bawah Syarat-syarat ini, termasuk hak untuk menguatkuasakan mana-mana bahagian dalam Syarat-syarat ini.

Sebagai pengguna, anda mendapat manfaat daripada peruntukan mandatori undang-undang bidang kuasa tempat anda tinggal. Tiada apa-apa dalam Syarat-syarat ini yang menjejaskan hak anda sebagai pengguna untuk bergantung kepada peruntukan mandatori undang-undang tempatan.

UNiDAYS menghargai peluang untuk menyelesaikan sebarang masalah mengenai Perkhidmatan dengan anda secara langsung. Jika anda ingin membawa suatu perkara ke perhatian kami, sila hubungi kami di info@myunidays.com. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, apa-apa tuntutan atau penyebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau Syarat-syarat ini mesti diajukan dalam satu tahun setelah tuntutan atau sebab tindakan tersebut timbul atau dilarang selamanya.

Untuk semua individu di luar Amerika Syarikat dan Kanada: Anda dan Myunidays Limited bersetuju bahawa Syarat-syarat ini ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang England dan Wales dan penerapan Konvensyen Kontrak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Penjualan Barang Antarabangsa dengan jelas dikecualikan.

Jika anda adalah penduduk EU, anda boleh mengemukakan tuntutan untuk menegakkan hak perlindungan pengguna anda sehubungan dengan Syarat ini di England dan Wales atau di negara EU tempat anda tinggal. Serta, Suruhanjaya Eropah menyediakan platform penyelesaian pertikaian dalam talian, yang boleh anda akses di sini. Maklumat lebih lanjut mengenai hak-hak anda sebagai pengguna boleh didapati di sini.

Untuk semua individu di Amerika Syarikat dan Kanada: Anda dan Unidays Inc. bersetuju bahawa Syarat-syarat ini ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang State of New York, tidak termasuk konflik peraturan undang-undang, dan Amerika Syarikat.

Anda dan Unidays Inc. bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif dan tempat di Mahkamah Persekutuan Amerika Syarikat atau mahkamah negeri yang terletak di Daerah Selatan New York, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai.

PENEPIAN TINDAKAN SEPIHAK. JIKA DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG DAN AMERIKA SYARIKAT, UNiDAYS DAN ANDA SETIAP BERSETUJU BAHAWA APA-APA PROSIDING PENYELESAIAN PERTIKAIAN AKAN DIJALANKAN HANYA SECARA INDIVIDU DAN BUKAN SECARA SEPIHAK, DISATUKAN ATAU TINDAKAN WAKIL. KITA MASING-MASING MENGETEPIKAN SEBARANG HAK UNTUK PERBICARAAN JURI.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan atau menghantar e-mel kepada kami, anda berkomunikasi dengan kami secara elektronik. Bergantung pada tetapan akaun dan pilihan anda, kami akan berkomunikasi dengan anda secara elektronik dengan pelbagai cara, seperti melalui e-mel, pesanan teks, Pemberitahuan segera aplikasi, atau dengan mengirim pesan pada Laman Web, dalam Aplikasi, atau sebaliknya melalui Perkhidmatan, seperti dalam akaun anda. Sesetengah komunikasi ini automatik dan ada yang dihantar secara lalai sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan. Kami mungkin menambah atau membuang jenis komunikasi tertentu dari semasa ke semasa. Anda boleh menyesuaikan sama ada anda menerima komunikasi elektronik tertentu dalam tetapan akaun anda. Walaupun anda dapat mematikan komunikasi tertentu, kami mungkin masih menghantar pemberitahuan kepada anda sekiranya diperlukan untuk membolehkan kami menyediakan Perkhidmatan kepada anda.

Anda bersetuju bahawa semua perjanjian, pemberitahuan, pendedahan, dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik memenuhi apa-apa syarat undang-undang bahawa komunikasi tersebut adalah secara bertulis melainkan undang-undang mandatori yang berkenaan secara khusus memerlukan bentuk komunikasi yang berbeza. Komunikasi elektronik tertentu mungkin tertakluk kepada yuran atau caj daripada pembawa atau pembekal perkhidmatan anda.

Komunikasi elektronik dihantar ke alamat e-mel yang telah anda berikan di akaun anda. Jika alamat e-mel anda berubah, anda bertanggungjawab untuk memberitahu UNiDAYS. Perubahan pada alamat e-mel anda akan dikenakan kepada semua komunikasi anda daripada kami.

Komunikasi tertentu boleh merangkumi maklumat mengenai akaun anda, seperti permintaan penetapan semula kata laluan. Sesiapa sahaja yang mempunyai akses ke akaun e-mel atau peranti mudah alih anda dapat melihat kandungan komunikasi ini. Apabila kami menghantar komunikasi pemasaran atau promosi, kami melakukannya berdasarkan persetujuan anda dan apabila diperlukan. Anda juga boleh mengawal komunikasi pemasaran kami melalui akaun anda.


 • Syarat-syarat ini (termasuk Dasar Privasi kami) mengandungi persefahaman tunggal dan keseluruhan oleh dan antara UNiDAYS dan anda berkenaan dengan Perkhidmatan dan perkara-perkara yang terkandung di sini dan menggantikan semua pemahaman sebelumnya dan semasa, perjanjian, perwakilan, dan jaminan, baik secara bertulis dan lisan, mengenai Perkhidmatan.
 • Syarat-syarat ini berlaku untuk manfaat dan mengikat UNiDAYS’ dan pengganti dan pemegang tugas anda, masing-masing.
 • UNiDAYS boleh menyerahkankan Syarat-syarat ini kepada pengganti yang berkepentingan (secara keseluruhan atau sebahagian) tetapi anda tidak boleh menyerahkan Syarat-syarat tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada UNiDAYS.
 • Kegagalan kami untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Syarat ini atau untuk bertindak balas terhadap pelanggaran oleh anda atau pihak-pihak lain tidak boleh dalam apa-apa cara membentuk penepian hak kami untuk kemudiannya menguatkuasakan mana-mana terma atau syarat dalam Syarat-syarat ini atau bertindak berkenaan dengan pelanggaran serupa.
 • Jika peruntukan Syarat-syarat ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atas sebab apa pun, peruntukan itu hendaklah ditafsirkan dengan cara yang selaras dengan undang-undang yang terpakai untuk mencerminkan, seberapa hampir yang mungkin, niat pihak-pihak, dan baki peruntukan tidak akan terjejas dan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.
 • Tiada apa-apa yang terkandung dalam Syarat-syarat ini mewujudkan hubungan perkongsian, usaha sama, atau agensi antara UNiDAYS dan anda.
 • Sekiranya UNiDAYS atau anda dihalang daripada melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan mana-mana kewajipan di bawah Syarat-syarat ini disebabkan oleh sebab yang di luar kawalan munasabah pihak yang meminta peruntukan ini, prestasi pihak yang terlibat akan diperpanjang untuk tempoh kelewatan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kerana sebab tersebut.
 • Peruntukan Terma ini dimaksudkan dengan sifatnya agar dapat bertahan daripada penamatan atau tamat tempoh akan bertahan daripada penamatan akaun anda atau akses ke semua atau sebahagian Perkhidmatan.
 • Tajuk dan kapsyen adalah untuk kemudahan sahaja. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan atau dipastikan dengan jelas oleh konteks, penggunaan perkataan atau frasa termasuk, termasuk, khususnya, contohnya, seperti, atau apa-apa ungkapan yang serupa, hendaklah ditafsirkan sebagai ilustrasi dan tidak akan membataskan pengertian kata, keterangan, definisi, frasa, atau istilah yang mendahului atau mengikuti kata-kata itu.
 • Jika terdapat percanggahan antara versi bukan Bahasa Inggeris Syarat-syarat Perkhidmatan ini dan versi Bahasa Inggeris dari Syarat-syarat Perkhidmatan ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai dalam semua aspek.

Untuk menghubungi UNiDAYS mengenai Syarat-syarat ini, sila hubungi kami:

 • Melalui E-mel: info@myunidays.com
 • Melalui Pos:
  • Myunidays Limited, General Counsel, 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB
  • Unidays Inc., 434 West 33rd St. Suite 830, New York, NY 10001

Untuk pertanyaan mengenai Dasar Privasi UNiDAYS atau pemprosesan data peribadi UNiDAYS, sila semak Dasar Privasi dan/atau hubungi kami:

Jerman

Jika anda, sebagai pengguna Perkhidmatan, mempunyai kediaman biasa anda di Jerman dan menggunakan Perkhidmatan sebagai pengguna, yang berikut akan terpakai kepada anda sebagai tambahan kepada peruntukan di atas dan hendaklah, menggantikannya, jika ia bercanggah dengan peruntukan yang terdahulu dalam Syarat-syarat Perkhidmatan:

 • Rakan Kontrak:
  Rakan kontrak anda adalah Myunidays Limited, didaftarkan di bawah nombor syarikat 07552253, nombor VAT 130053865 dengan pejabat berdaftar di 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, United Kingdom, nombor telefon 0115 9853070.
 • Tiada Jaminan:
  Myunidays Limited tidak memberi apa-apa jaminan kepada pengguna (cth. jaminan kualiti, jaminan harta benda tertentu).
 • Had Liabiliti:
  (1) Tuntutan pengguna bagi ganti rugi adalah dikecualikan. Ini tidak terpakai kepada tuntutan ganti rugi akibat kecederaan nyawa, badan, kesihatan atau akibat pelanggaran tanggungjawab kontrak penting (tanggungjawab kardinal), serta liabiliti untuk ganti rugi lain yang berdasarkan pelanggaran sengaja atau pengabaian tugas yang teruk oleh UNiDAYS, wakil sah atau ejen vikariusi. Kewajiban berkontrak yang penting adalah yang memenuhi keperluannya untuk mencapai matlamat kontrak.
  (2) Apabila melanggar kewajiban kontrak penting kerana kecuaian, UNiDAYS bertanggungjawab hanya setakat kerosakan yang boleh diramalkan tipikal untuk kontrak seperti ini. Ini tidak terpakai kepada kerosakan yang disebabkan oleh kecederaan nyawa, badan atau kesihatan.
  (3) Batasan perenggan yang disebutkan di atas (1) dan (2) juga terpakai memihak kepada wakil undang-undang dan ejen-ejen vikarius UNiDAYS, sekiranya tuntutan dikemukakan secara langsung terhadap mereka.
  (4) Batasan tanggungjawab yang timbul dari perenggan seperti yang dinyatakan sebelum ini (1) dan (2) jangan terpakai setakat UNiDAYS secara tidak jujur menyembunyikan kecacatan atau jika UNiDAYS telah memberi jaminan kualiti barang tersebut. Perkara yang sama terpakai jika UNiDAYS dan pengguna telah membuat perjanjian mengenai kualiti barang tersebut. Peraturan-Peraturan Akta Liabiliti Produk Jerman (Produkthaftungsgesetz) tetap tidak terjejas.
 • Pilihan Undang-Undang:
  Kontrak antara Myunidays Limited dan pengguna akan ditadbir oleh undang-undang England dan Wales dengan mengecualikan Konvensyen PBB mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Antarabangsa. Peruntukan berkanun mengenai sekatan pilihan undang-undang dan kebolehgunaan peruntukan mandatori, khususnya di negeri tempat pengguna lazimnya bermastautin sebagai pengguna, hendaklah kekal tidak terjejas.
 • Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian:
  Pengguna boleh menggunakan Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian (ODR) melalui platform ODR di http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Alamat e-mel Myunidays Limited ialah: info@myunidays.com
 • Notis menurut Seks. 36 Akta Penyelesaian Pertikaian Pengguna Jerman (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz):
  Myunidays Limited tidak mengambil bahagian dalam prosiding penyelesaian pertikaian di hadapan lembaga timbang tara pengguna dan tidak diwajibkan untuk melakukannya.

Itali

Tanpa mengambil kira Seksyen 14 di atas, jika anda pengguna yang berpusat di Itali, maka apa-apa pertikaian antara anda dan kami yang berkaitan dengan Syarat-syarat ini hanya akan diuruskan oleh mahkamah tempat anda menetap atau pemastautin.

Anda juga boleh memohon mekanisme di luar mahkamah untuk menyelesaikan setiap pertikaian yang berkaitan dengan Syarat-syarat ini (mengikut Seksyen 141" 141 keputusan Kod Pengguna Itali, 6 September 2005 no. 206). Sebagai contoh, anda boleh menggunakan atau merujuk platform Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian Eropah yang disebut di atas.

Terms of Service

Effective Date: 13 December 2021

To see the previous version of these Terms of Service, please click here.

Welcome to the UNiDAYS Terms of Service (“Terms”). These Terms are important because they:

 • Describe the terms that you and other users must follow when using our services;
 • Explain your obligations to UNiDAYS when using our services;
 • Contain a class action waiver for any dispute that may arise; and
 • Explain what to do if there is a problem.

PLEASE REVIEW CAREFULLY BECAUSE THESE TERMS FORM A LEGAL AGREEMENT BETWEEN UNIDAYS AND YOU. YOUR USE OF AND ACCESS TO THE SERVICES ARE CONDITIONED ON YOUR COMPLIANCE WITH AND ACCEPTANCE OF THESE TERMS. THESE TERMS INCLUDE A CLASS ACTION WAIVER.

Please also review the UNiDAYS Privacy Policy and Cookie Policy to learn how UNiDAYS handles personal data. If you reside outside of the European Economic Area, your acceptance of these Terms constitutes your consent to the processing activities described in our Privacy Policy under the laws of your jurisdiction.

These Terms set forth the terms and conditions that apply to access and use of the websites, applications, and other online services in or to which these Terms are linked (“Services”). The Services are made available by Myunidays Limited, Unidays Inc., and their affiliates (altogether, "UNiDAYS", “we”, or “us”). These Terms apply whether you are a Member (as defined in Section 2) or just browsing. Myunidays Limited (MYUNIDAYS LTD) is incorporated and registered in England and Wales with company number 07552253, VAT number 130053865, and registered office at 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB.

You must be 18 years or older to use any part of the Services. If you are less than 18 years of age and would like to use any part of our Services, please ask your parent or legal guardian to review and agree to these Terms before you use any part of the Services. If you are below the age of consent under applicable law in the country in which you reside, then your parent or legal guardian must read and accept the terms and conditions of these Terms in your name and on your behalf.

BY CLICKING THE ‘JOIN NOW’ BUTTON OR CREATING AN ACCOUNT, YOU REPRESENT TO UNIDAYS THAT YOU ARE ELIGIBLE TO USE THE SERVICES AND AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS. THESE TERMS ALSO GOVERN ALL USE OF THE SERVICES, WHETHER ACCESSING OUR WEBSITES, DOWNLOADING THE UNIDAYS MOBILE APP, OR BY USING ANY OF OUR OTHER SERVICES THAT LINK TO THESE TERMS. If you are not eligible or do not agree to these Terms, you are not authorised to use the Services.

UNiDAYS provides online verification for designated groups (such as students enrolled in tertiary education or equivalent training at a university or institution) to qualify individuals as part of a gated community (“Verification”). A Verified individual (“Member”) can then seamlessly access promotions, including without limitation, vouchers, discounts, giveaways, employment and educational opportunities (“Offers”), and complete transactions with participating brands and service providers (“Partners”) that advertise their products and services to our Members.

As part of the Services, UNiDAYS identifies your preferences and recommends Offers and other content that we believe will interest you and otherwise personalises your experience of the Services (including third-party advertising). To take advantage of an Offer made available by a Partner, you may need to navigate to the Partner’s website, whether by clicking directly through to the Offer and/or entering the discount code you received for a purchase from a Partner.

These Terms apply to the Services, which include, without limitation:

 • www.myunidays.com (“Website”);
 • the UNiDAYS mobile application available in The App Store and Google Play (“App”);
 • use of our embedded iframe found on websites of our Partners; and
 • any other UNiDAYS-operated online service in or to which these Terms are linked.

Different terms and conditions apply for the online services for job applicants, current and prospective Partners and suppliers, GenZ Insights, and UNiDAYS’ Corporate webpages.

Additional terms may apply to certain features of the Services, such as The Counsel or The Edit (“Additional Terms”). All Additional Terms are part of (and are incorporated by this reference into) these Terms. When presented to you, you must agree to the Additional Terms before using the features of the Services to which they apply. These Terms and the Additional Terms will apply equally unless any part of the Additional Terms is irrevocably inconsistent with these Terms, in which case the Additional Terms will control solely to the extent of the inconsistency.

UNiDAYS continually works to improve the Services. As a result, UNiDAYS may from time to time introduce updates, error corrections, and other changes to the Services (“Updates”). UNiDAYS reserves the right to make or not make Updates. If UNiDAYS makes Updates, you agree and authorise UNiDAYS to implement Updates with or without notice to you.

UNiDAYS also may introduce new features and functionality that enhance the Services that were not previously part of the Services (“New Features”). UNiDAYS reserves the right at any time to add New Features and to charge fees for New Features or access to portions of the Services or the Services as a whole. In no event, however, will you be charged for access to the Services unless we obtain your prior agreement to pay such charges. Thus, if at any time we require a fee for portions of the Services that are now free, we will give you advance notice of such fees. You may cancel your account at any time. All new fees, if any, will be posted prominently on the Website, App, and in other appropriate locations on the Services. You shall pay all fees incurred through your account at the rates in effect for the billing period in which such fees are incurred, including but not limited to charges for any digital products or services offered for sale through the Services by us or by any other vendor or service provider. All fees shall be billed to and paid for by you. You shall pay all applicable taxes relating to the use of the Services through your account.

UNiDAYS may make New Features available solely for you to try and evaluate before they are generally available to Members. When New Features are available for you to try before others have access to them, we refer to the New Features as “Trial Services“. Some Trial Services require you to pay fees to use them. In consideration of your right to access Trial Services, you agree to provide feedback about the Trial Services as reasonably requested by UNiDAYS. UNiDAYS reserves the right to modify Trial Services without notice until Trial Services are deemed part of the Services and/or we decide not to make the Trial Services part of the Services.

NOTWITHSTANDING THE OTHER SECTIONS OF THESE TERMS ABOUT OUR LIABILITY TO YOU, TRIAL SERVICES ARE PROVIDED “AS-IS” WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND AND THE UNiDAYS PARTIES (AS DEFINED IN SECTION 13) SHALL HAVE NO LIABILITY OF ANY KIND ARISING FROM YOUR CHOICE TO USE TRIAL SERVICES. IF ANY EXCLUSION OF LIABILITY WITH RESPECT TO THE TRIAL SERVICES IS NOT ENFORCEABLE UNDER APPLICABLE LAW, THE SOLE LIABILITY OF THE UNiDAYS PARTIES WITH RESPECT TO THE TRIAL SERVICES IS YOUR DIRECT DAMAGES UP TO THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE TRIAL SERVICES.

Nothing in this Section 4 limits UNiDAYS’ right to restrict access to certain parts of the Services or discontinue the Services or any content that we provide through the Services at any time, without notice or liability to you. We do our best to make sure that the Services are fully operational at all times but UNiDAYS is not liable to you if for any reason the Services are unavailable from time to time.

The Effective Date of these Terms is set forth at the top of this webpage. We may change, add, or remove portions of these Terms at any time to reflect Updates or New Features or changes to applicable law. If UNiDAYS makes material modifications to these Terms that reduce your legal rights, we will post notifications in the Services and/or notify Members using the email addresses in their accounts at least ten (10) business days in advance.

The amended Terms supersede all previous versions of our agreements, notices, or statements of or about these Terms. It is your responsibility to review these Terms prior to each use of the Services. If you do not agree to the Terms as amended, then you must cancel your account and stop using the Services before the end of the notice period. Your continued use of the Services after the end of the notice period specified in the notification or receipt of the notification will indicate acceptance by you of such Terms, changes, or modifications.

We will not make changes that materially and retroactively reduce your legal rights without notice unless we are legally required to do so or to protect the rights of other users of the Services.

You must register and verify as a Member to access Offers and other gated parts of the Services. In order to provide continuing access to the Services, UNiDAYS will require you to complete Verification from time to time. Where available, upon expiry of your student status, and for 12 months thereafter, you have the option to remain a Member through our GRADLiFE program.

You must be 18 years of age or older to use any part of the Services. If you are less than 18 years of age and would like to use any part of the Services, please ask your parent or legal guardian to review and agree to these Terms before you use any part of the Services.

If you are below the age of consent under applicable law in the country in which you reside, then your parent or legal guardian must read and accept the terms and conditions of the Terms in your name and on your behalf.

UNiDAYS DOES NOT KNOWINGLY PERMIT CHILDREN UNDER AGE 18 TO USE THE SERVICES WITHOUT PARENTAL APPROVAL. If you learn or suspect that anyone under age 18 has created (or attempted to create) an account, please notify info@myunidays.com.

You may not create an account if you were previously suspended or terminated from using the Services.

We also may ask you to provide information, such as your name, address, phone number, date of birth, preferences, opinions, and other details about yourself that you choose to share as part of the account creation process. To learn more about how we process personal data we collect from you, please see the UNiDAYS Privacy Policy.

You promise that any information that you submit to UNiDAYS is true, accurate, and complete and you agree to keep it that way at all times. You agree that you will not create an account for anyone other than yourself, create an account with the intent to impersonate another person or falsify any element of Verification. UNiDAYS reserves the right to deny registration or Verification or to cancel or suspend an account at any time if we detect or suspect a violation of these Terms.

When creating an account, you will create login credentials by selecting a password and providing an email address. Each registration is for a single user only. You are not allowed to share your registration login credentials or give your login credentials to anyone else. You are responsible for maintaining the confidentiality of your password, and for all activities that occur using your account. Failure to comply with the foregoing shall constitute a breach of these Terms, which may result in immediate suspension or termination of your account.

You agree to notify us immediately at info@myunidays.com if you detect or suspect unauthorised use(s) of your password, account, or other breaches of security. Please use particular caution when accessing your account from a public or shared computer or sharing your device so that others are not able to view or record your password or other personal data.

Any fraudulent, abusive, or otherwise illegal activity may be grounds for suspension or termination of your account, at our sole discretion, and we may refer you to appropriate law-enforcement agencies.

The Services are provided to you as a free service but UNiDAYS may receive fees or commissions when you make a purchase or otherwise engage with Offers on Partners’ websites or in stores. Being exposed to advertising is a condition of accessing the Services. Certain elements of the Services may require payment, such as a paid subscription, but UNiDAYS will provide you with a choice about whether to use the paid features.

You are solely responsible for any and all charges, fees, and other costs related to the use of the Services, including the equipment and internet connection necessary to access the Services. If you access and use the Services on your mobile device, you agree that you are solely responsible for all charges that you incur from your internet or mobile service provider.

Although UNiDAYS tries to ensure that the Offers available via the Services are among the best available, we are not responsible if you find a greater discount or lower price elsewhere. Our Partners, not UNiDAYS, decide on the terms of the Offers.

<UNiDAYS owns the Services and owns or has a licence for the content in the Services. The content of the Services are intended for your personal, non-commercial use. As between UNiDAYS and you, UNiDAYS and its third-party licensors are and will remain the sole and exclusive owners of all right, title, and interest in and to the Services, including all content available through the Services and the design, selection and arrangement thereof, and all intellectual property rights therein (“Services Content”). You own all of your User Content, as described below.

The Services Content includes the UNiDAYS name and all related names, logos, product and service names, designs, and slogans (“UNiDAYS Trademarks”). We also own copyright in the selection, coordination, compilation, and enhancement of the Services Content. You shall abide by all additional copyright notices, information, or restrictions contained in any content accessed through the Services. You may not use the UNiDAYS Trademarks without UNiDAYS’ prior written permission. All names, logos, product and service names, designs, and slogans of Partners and other third parties that appear on or in the Services are the trademarks of their respective owners.

You have no right, licence, or authorization with respect to Services Content except as expressly set forth in these Terms. The Services are protected by international copyright, trademark, patent, trade secret, and other intellectual property or proprietary rights laws. For clarity, you agree not to (and not to permit any third party to):

 • remove any copyright, trademark, or other proprietary rights notice contained in the Services;
 • create and/or publish your own database that features parts of the Services, such as Offers and Partners, without UNiDAYS’ express prior written consent;
 • reproduce, distribute, modify, create derivative works of, publicly display, publicly perform, republish, download, store, or transmit any of the Services Content except as expressly authorised in these Terms;
 • use any robot, spider, search/retrieval application or other automated device, process or means to access, retrieve, scrape or index any portion of the Services; and
 • otherwise violate or infringe the proprietary rights of UNiDAYS or its third-party licensors in and to the Services Content at any time.

You own your User Content but give UNiDAYS the right to use it

The Services may contain forums and other interactive features that allow you and other users to post, submit, publish, display, or transmit content or materials (collectively, “User Content”). You own the User Content you create unless the terms and conditions applicable to your submission of User Content state otherwise.

You understand and acknowledge that you are responsible for your User Content, including its legality, reliability, accuracy, and appropriateness.

Whether you submit User Content through the Services or UNiDAYS’ social media pages, you grant UNiDAYS (including our vendors that help us operate the Services and each of our respective successors and assigns) the unrestricted, perpetual, worldwide, non-exclusive, royalty-free, fully-paid right and licence (and right to sublicense through multiple tiers) to use, host, store, reproduce, modify, publicly display, publish, remove, perform, translate, distribute, and otherwise disclose to third parties your User Content, in whole or in part, for any purpose and in any media now known or hereafter developed, to the extent permitted by law. You waive any rights you may have in having the material altered or changed in a manner not agreeable to you. No moral rights are transferred by the right and licence to User Content that you grant to UNiDAYS in these Terms.

When you provide User Content, you represent and warrant to UNiDAYS that:

 • You own or control all rights in and to your User Content and have the right to grant the rights and licence granted to UNiDAYS above in these Terms;
 • Your User Content does not violate the rights of any other person or entity, such as rights of privacy and publicity and intellectual property rights;
 • Your User Content is true and accurate; and
 • All of your User Content complies with these Terms and all applicable laws, rules, and regulations.

Your User Content must comply with all of the following rules:

 • User Content must not contain any material that is libellous, defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory, or otherwise objectionable or illegal.
 • User Content must not promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, religion, nationality, disability, gender, sexual orientation, gender identity, or age.
 • User Content must not deceive or intend to deceive any person.
 • User Content must not promote any illegal activity or advocate, promote, or assist any unlawful act.
 • User Content must not misrepresent your identity or affiliation with any person or organization or give the impression that your User Content is endorsed by UNiDAYS or by any other person or entity if this is not the case.

If you believe that User Content violates these Terms, please notify us at info@myunidays.com, including a description of the specific User Content and its location. To the extent permitted by law, you agree to indemnify UNiDAYS for all claims brought by a third party against UNiDAYS arising out of or in connection with your User Content.

If you are under 18 years of age and a resident of California, you may have the right to request removal of your User Content that you chose to make public on the Services. To request removal of your User Content, please contact UNiDAYS at info@myunidays.com with the subject line “California Minor User Content Removal”. Please note that the removal right is not absolute – the right applies to the original posting of your User Content but not subsequent sharing or publication by others and not to content about you shared by other people. The removal right also does not apply if you received compensation or other consideration for posting the User Content. UNiDAYS cannot ensure comprehensive removal of the User Content from the Internet.

If you are a Californian and want to request that UNiDAYS delete personal information that we hold about you, please see our California Privacy Notice.

In addition to User Content, you may from time to time choose to provide UNiDAYS with ideas, suggestions, or other feedback about the Services. You own your feedback but, by providing feedback to UNiDAYS, you agree and hereby grant to UNiDAYS a fully-paid, royalty-free, perpetual, irrevocable, worldwide, non-exclusive and fully sub-licensable right and licence to use, reproduce, perform, display, distribute, adapt, modify, reformat, and create derivative works of and otherwise exploit in any manner all of your feedback. You also acknowledge and agree that UNiDAYS may use feedback in the Services as long as you are not directly identified without your prior written permission. All of your feedback is considered non-confidential and non-proprietary.

Subject to your compliance with these Terms, UNiDAYS grants you, solely for your non-commercial use, a personal, limited, non-exclusive, non-transferable, revocable, and limited right to access and use the Services and to download one (1) copy of the App.

You must use the Services for lawful, personal, and non-commercial purposes only and not for any fraudulent purposes or in connection with any unlawful activity. You may not access or use, or attempt to access or use, the Services to take any action that could harm us or a third party. Without limiting the foregoing, you must not, and you agree not to, attempt to yourself or encourage or allow any third party to:

 • gain (or attempt to gain) unauthorised access to the Services or UNiDAYS’ computer systems or networks through hacking, password mining or other means, or to violate the security of any computer or security network;
 • use the Services in any manner that you know or should know could damage, disable, overburden, or impair UNiDAYS’ servers or networks;
 • discriminate, harass, threaten, deceive, embarrass, harm or cause annoyance, inconvenience or anxiety to others, or otherwise interfere (or attempt to interfere) with any other party's use and enjoyment of the Services;
 • use the Services on behalf of anyone other than yourself;
 • copy, modify, adapt, translate, reverse engineer, decode, or otherwise attempt to derive or gain access to any portion of the Services;
 • remove any copyright, trademark, or other proprietary rights notice contained in the Services or otherwise infringe or violate the intellectual property rights of any third party;
 • use any robot, spider, search/retrieval application or other automated device, process or means to access, retrieve, scrape, or index any portion of the Services;
 • rent, lease, lend, sell, sublicense, assign, distribute, publish, transfer, or otherwise make available the Services or any feature or functionality of the Services to any third party for any reason;
 • reformat or frame any portion of the web pages that are part of the Services, including to resell or distribute products; or
 • use the Services to send any unauthorised or unsolicited commercial or promotional content.

UNiDAYS reserves the right to monitor and record activity in the Services to the fullest extent permitted by applicable law and in accordance with our Privacy Policy. Engaging in a prohibited use of the Services may result in suspension or termination of your account (at our sole discretion), as well as civil, criminal, and/or administrative penalties, fines, or sanctions against the user and those assisting the user.

Except as expressly stated in this Section 10, these Terms apply to your download, access, and use of our App.

Unlike a website, a mobile application is a software that is downloaded to and installed on your mobile device. Even though it is downloaded to your mobile device, our App is licensed – it is not sold to you. You do not acquire any ownership interest in our App or any other right other than to use the App in accordance with and subject to these Terms.

You may download a single copy of the App to a mobile device owned or otherwise controlled by you solely for your own personal, non-commercial use. To provide you with certain functionalities, the App must access various functions and data on your mobile device. For more information about how personal data is handled by the App, please review the UNiDAYS Privacy Policy.

The App and the rest of the Services may not have the same content.

We may from time to time develop and provide Updates to the App. Based on your mobile device settings, when your mobile device is connected to the Internet, either the App will automatically download and install all available Updates, or you may receive notice of or be prompted to download and install available Updates. You agree to download and install all Updates and acknowledge and agree that the App may not properly operate if you do not. All Updates to the App are deemed part of the App and the Services and subject to all terms and conditions of these Terms.

UNiDAYS reserves and retains the entire right, title, and interest in and to the App, including all copyrights, trademarks, and other intellectual property rights therein or relating thereto, except as expressly granted to you in these Terms.

When you download the App from Apple's App Store or Google Play (each, an "App Platform"), you acknowledge and agree that:

 • As between UNiDAYS and the App Platform, UNiDAYS is solely responsible for the App.
 • The App Platform has no obligation to provide any maintenance and support services with respect to the App.
 • If our App fails to conform to any applicable warranty: (i) you may notify the App Platform and the App Platform may refund the purchase price for the App (if applicable), (ii) to the maximum extent permitted by applicable law, the App Platform will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the applications, and (iii) any other claims, losses, liabilities, damages, costs, or expenses attributable to any failure to conform to any warranty is, as between UNiDAYS and the App Platform, UNiDAYS’ responsibility.
 • The App Platform is not responsible for addressing any claim you have relating to the App or your possession and use of the App.
 • If a third party claims that the App infringes another party's intellectual property rights, as between the App Platform and UNiDAYS, UNiDAYS is responsible for the investigation, defence, settlement, and discharge of any such intellectual property infringement claim.
 • The App Platform and its subsidiaries are third-party beneficiaries of the applicable terms of use as they relate to your licence to use the App. Upon your acceptance of the terms and conditions of our terms of use, the App Platform will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce the terms of use as related to your licence of the App against you as a third-party beneficiary thereof.
 • You must also comply with all third-party terms applicable through the App Platform when using the App.

To learn more about the specific data collected by the App, please check your mobile device settings or review the disclosures on the App Platform from which you downloaded the App. To stop the collection of all data through the App, please uninstall it.

You hereby represent and warrant that: (i) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist supporting” country; and (ii) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

These Terms are effective when you acknowledge them as part of Verification or another process, download the App, or use any of the Services in which these Terms are linked. These Terms are in effect until terminated by you or UNiDAYS.

You may terminate your account at any time by contacting us at info@myunidays.com and/or deleting your account.

UNiDAYS reserves the right to terminate or suspend an account and access to the Services with or without notice if UNiDAYS has a reasonable basis to believe that a Member or other user of the Services is accessing or using the Services in violation of these Terms, or in violation of any law applicable to your use of the Services.

UNiDAYS may change, suspend or discontinue any aspect of the Services at any time, including the availability of any Services. We may also impose limits on certain features and services or restrict your access to parts or all of the Services without notice or liability.

When these Terms terminate, the rights granted by UNiDAYS terminate, and you must cease all use of the Services and delete all copies of the App from your mobile device.

Termination does not and will not limit any of UNiDAYS’ or your rights and remedies at law or in equity.

The Services contain links to other websites and resources provided by third parties, including Partners, social media platforms, and in advertisements (collectively, “Linked Services”). UNiDAYS cannot and does not control Linked Services even though some Linked Services allow you to export your information to them, such as “like” or “share” features on social media. UNiDAYS is not responsible for and does not endorse or accept any responsibility for the contents or use of Linked Services and third-party websites. Please carefully review the privacy policies and other terms of use for all Linked Services. If you decide to access any of the Linked Services, you do so entirely at your own risk and subject to the terms and conditions applicable to the Linked Services and not these Terms.

For clarity, all products or services you purchase from a Partner are priced, fulfilled, and shipped by the applicable Partner and not by UNiDAYS. UNiDAYS is not an agent, reseller, or distributor of or for Partners or Partners’ products or services. UNiDAYS does not assume any responsibility and is not responsible for any issue arising from or related to your purchases or interactions with Partners, including for any claim, product liability claim, injury, property damage, improper charges, delivery, failures, promotional codes, pricing errors, or inaccurate product descriptions, whether they are online or in-store, even if you do not have a separate account with a Partner. If you are unhappy with your purchase from a Partner or if you have another customer service issue regarding a Partner’s product, you must contact the Partner.

The Services may include third-party software that is offered generally available free of charge under open source or similar licences (“Third Party Software”). Although the Services provided to you are subject to these Terms, Third Party Software included in the Services may be subject to other licences or usage terms, which will be presented to you as and when applicable.

Disclaimer of Warranties

UNIDAYS DOES NOT REPRESENT OR ENDORSE THE ACCURACY OR RELIABILITY OF ANY OFFERS, PROMOTIONS, OR OTHER INFORMATION DISPLAYED OR DISTRIBUTED THROUGH THE SERVICES.

WHERE PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” AND WITH ALL FAULTS AND DEFECTS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, UNiDAYS, ON ITS OWN BEHALF AND ON BEHALF OF ITS AFFILIATES AND ITS AND THEIR RESPECTIVE LICENSORS AND CONTENT AND SERVICE PROVIDERS (COLLECTIVELY, THE “UNiDAYS PARTIES”), EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO THE SERVICES, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT, AND WARRANTIES THAT MAY ARISE OUT OF COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OR TRADE PRACTICE. WITHOUT LIMITATION TO THE FOREGOING, NONE OF THE UNiDAYS PARTIES PROVIDES ANY WARRANTY OR UNDERTAKING OR MAKES ANY REPRESENTATION OF ANY KIND THAT THE SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, ACHIEVE ANY INTENDED RESULTS, BE COMPATIBLE, OR WORK WITH ANY OTHER SOFTWARE, SYSTEMS OR SERVICES, OPERATE WITHOUT INTERRUPTION, MEET ANY PERFORMANCE OR RELIABILITY STANDARDS, OR BE TIMELY, SECURE, UNINTERRUPTED, ERROR-FREE, OR THAT ANY ERROR OR DEFECT CAN OR WILL BE CORRECTED.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF OR LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE LIMITATIONS ON THE APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER, SO SOME OR ALL OF THE ABOVE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

UNiDAYS’ Liability

UNiDAYS is liable for reasonable direct and foreseeable damages caused by UNiDAYS’ material breach of these Terms, subject to the provisions of these Terms.

Limitations of UNiDAYS’ Liability

To the fullest extent permitted by applicable law, UNiDAYS is not and will not be responsible or liable for:

 • damages that are not foreseeable, including without limitation consequential damages;
 • exemplary or punitive damages;
 • any loss of profit, loss of business, loss of contract, business interruption, anticipated savings, goodwill, or loss of business opportunity in connection with your use of the Services;
 • viruses or other malicious software obtained by accessing the Services or errors, glitches, delays, or disruptions in the Services; or
 • losses related to actions of any third party, including use of or inability to use Partners’ websites.

Nothing in these Terms is intended to exclude or limit liability in any way that is unlawful, including liability for death or personal injury caused by our negligence or for fraudulent misrepresentation or other intentional conduct. These Terms are between you and us and no other party has any rights under these Terms, including the right to enforce any part of these Terms.

As a consumer, you benefit from any mandatory provision of the law of the jurisdiction in which you reside. Nothing in these Terms affects your rights as a consumer to rely on such mandatory provisions of local law.

UNiDAYS would appreciate the opportunity to solve any issue about the Services with you directly. If you would like to bring a matter to our attention, please contact us at info@myunidays.com. To the extent permitted by applicable law, any claim or cause of action arising out of or related to use of the Services or these Terms must be filed within one year after such claim or cause of action arose or be forever barred.

For all individuals outside of the United States and Canada: You and Myunidays Limited agree that these Terms are governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and the application of the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

If you are an EU resident, you may bring a claim to enforce your consumer protection rights in connection with these Terms in England and Wales or in the EU country in which you live. Also, the European Commission provides an online dispute resolution platform, which you can access here. More information about your rights as a consumer is available here.

For all individuals within the United States and Canada: You and Unidays Inc. agree that these Terms are governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflicts of law rules, and the United States of America.

You and Unidays Inc. consent to the exclusive jurisdiction and venue in the United States Federal Courts or state courts located in the Southern District of New York, to the extent permitted by applicable law.

WAIVER OF CLASS ACTIONS. WHERE PERMITTED BY APPLICABLE LAW AND IN THE UNITED STATES, UNiDAYS AND YOU EACH AGREE THAT ANY DISPUTE RESOLUTION PROCEEDINGS WILL BE CONDUCTED ONLY ON AN INDIVIDUAL BASIS AND NOT IN A CLASS, CONSOLIDATED OR REPRESENTATIVE ACTION. WE EACH WAIVE ANY RIGHT TO A JURY TRIAL.

When you use the Services or send emails to us, you are communicating with us electronically. Depending on your account settings and your choices, we will communicate with you electronically in a variety of ways, such as by email, text message, App push notification, or by posting a message on the Website, in the App, or otherwise through the Services, such as in your account. Some of these communications are automatic and some are sent by default as part of the Services. We may add or remove certain types of communications from time to time. You can adjust whether you receive certain electronic communications in your account settings. Although you can disable certain communications, we may still send you notices as needed to allow us to provide you with the Services.

You agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we electronically provide to you satisfy any legal requirement that such communications be in writing unless mandatory applicable laws specifically require a different form of communication. Certain electronic communications may be subject to fees or charges from your carrier or service provider.

Electronic communications are sent to the email address you have provided in your account. If your email address changes, you are responsible for informing UNiDAYS. Changes to your email address will apply to all of your communications from us.

Certain communications could include information about your account, such as a password reset request. Anyone with access to your email account or mobile device could view the content of these communications. When we send marketing or promotional communications, we do so based on your consent as and when required. You also can control our marketing communications through your account.


 • These Terms (including our Privacy Policy) contain the sole and entire understanding by and between UNiDAYS and you with respect to the Services and matters contained herein and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations, and warranties, both written and oral, regarding the Services.
 • These Terms inure to the benefit of and are binding on UNiDAYS’ and your successors and assigns, respectively.
 • UNiDAYS may assign these Terms to a successor in interest (in whole or in part) but you may not assign the Terms without the prior express written consent of UNiDAYS.
 • Our failure to enforce any provision of these Terms or to respond to a breach by you or other parties shall not in any way constitute a waiver of our right to enforce subsequently any terms or conditions of these Terms or to act with respect to similar breaches.
 • If a provision of these Terms is held invalid or unenforceable for any reason, that provision shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the intention of the parties, and the remaining provisions will not be affected and remain in full force and effect.
 • Nothing contained in these Terms creates a relationship of partnership, joint venture, or agency between UNiDAYS and you.
 • If UNiDAYS is or you are prevented from performing or unable to perform any obligation under these Terms due to any cause beyond the reasonable control of the party invoking this provision, the affected party's performance will be extended for the period of delay or inability to perform due to such cause.
 • The provisions of these Terms intended by their nature to survive termination or expiration shall so survive the termination of your account or access to all or part of the Services.
 • Headings and captions are for convenience only. Except as otherwise provided or made clear by the context, use of the words or phrases including, include, in particular, for example, such as, or any similar expression, are to be construed as illustrative and will not limit the sense of the words, descriptions, definitions, phrases, or terms preceding or following those words.
 • In the event of any discrepancy between a non-English version of these Terms of Service and the English version of these Terms of Service, the English version shall prevail in all respects.

To contact UNiDAYS about these Terms, please contact us:

 • By Email: info@myunidays.com
 • By Post:
  • Myunidays Limited, General Counsel, 2 Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FB
  • Unidays Inc., 434 West 33rd St. Suite 830, New York, NY 10001

For questions about the UNiDAYS Privacy Policy or UNiDAYS’ personal data processing, please review the Privacy Policy and/or contact us:

Germany

If you, as a user of the Services, have your habitual residence in Germany and use the Services as a consumer, the following shall apply to you in addition to the provisions above and shall, if it contradicts the preceding provisions of these Terms of Service, supersede them:

 • Contractual Partner:
  Your contractual partner is Myunidays Limited, registered under company number 07552253, VAT number 130053865 with registered offices at 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, United Kingdom, telephone number 0115 9853070.
 • No Guarantee:
  Myunidays Limited does not give any guarantees to the user (e.g. guarantee of quality, assurance of certain properties).
 • Limitation of Liability:
  (1) Claims of the user for damages are excluded. This does not apply to claims for damages from the injury of life, body, health or from the breach of essential contractual obligations (cardinal obligations), as well as the liability for other damages which are based on UNiDAYS’, its legal representatives’ or vicarious agents’ intentional or grossly negligent breach of duty. Essential contractual obligations are those whose fulfilment is necessary to achieve the goal of the contract.
  (2) When violating an essential contract obligation through negligence, UNiDAYS is liable only to the extent of a foreseeable damage typical for this kind of contract. This does not apply to damages resulting from an injury of life, body or health.
  (3) The restrictions of the aforementioned paragraphs (1) and (2) also apply in favour of the legal representatives and vicarious agents of UNiDAYS, if claims are asserted directly against them.
  (4) The limitations of liability resulting from the aforementioned paragraphs (1) and (2) do not apply as far as UNiDAYS has fraudulently concealed a defect or if UNiDAYS has given a guarantee for the quality of the thing. The same applies if UNiDAYS and the user have made an agreement on the quality of the thing. The regulations of the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz) remain unaffected.
 • Choice of Law:
  Contracts between Myunidays Limited and the user shall be governed by the law of England and Wales to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The statutory provisions on the restriction of the choice of law and on the applicability of mandatory provisions, in particular of the state in which the user has his habitual residence as a consumer, shall remain unaffected.
 • Online Dispute Resolution:
  Consumers may make use of Online Dispute Resolution (ODR) through the ODR platform at http://ec.europa.eu/consumers/odr/. The email address of Myunidays Limited is: info@myunidays.com
 • Notice pursuant to Sec. 36 of the German Consumer Dispute Settlement Act (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz):
  Myunidays Limited does not participate in dispute resolution proceedings before a consumer arbitration board and is not obliged to do so.

Italy

Notwithstanding Section 14 above, if you’re a user based in Italy, then any dispute between you and us relating to these Terms will only be dealt with by the courts of the place in which you are domiciled or resident.

You may also apply for an out-of-court mechanism to solve any dispute relating to these Terms (in accordance with Sections 141 – 141 decies of the Italian Consumers’ Code, 6 September 2005 no. 206). For example, you may utilise or consult the European Online Dispute Resolution platform referred to above.