Όροι παροχής υπηρεσιών

Η παρούσα σελίδα (μαζί με τα έγγραφα στα οποία γίνεται αναφορά μέσα σε αυτή), σας πληροφορεί για τους όρους σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα ιστότοπο (myunidays.com) («Ιστότοπος»), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους χρήσης («Όροι») προσεκτικά πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Με τη χρήση του Ιστοτόπου μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς, παρακαλούμε να αποφεύγετε τη χρήση του Ιστοτόπου μας.

Πληροφορίες σχετικά με εμάς

Το myunidays.com είναι ένας ιστότοπος που τον διαχειρίζεται η MYUNIDAYS LTD, που δραστηριοποιείται με την εμπορική ονομασία UNiDAYS («εμείς», «μας» και «εμάς»). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Αγγλία και στην Ουαλία με αριθμό εταιρείας 7552253 και η καταστατική μας έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Πρόσβαση στον Ιστότοπό μας

Η πρόσβαση στον Ιστότοπό μας επιτρέπεται προσωρινά και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιούμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον Ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (βλ. παρακάτω). Δεν θα φέρουμε ευθύνη αν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Πότε-πότε, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε κάποια τμήματα του Ιστοτόπου μας ή σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας, στους εγγεγραμμένους χρήστες μας.

Αν επιλέξετε ή, αν σας παρασχεθεί ένα αναγνωριστικό χρήστη, ένας κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας μετά την εγγραφή σας μαζί μας, πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτού του είδους την πληροφορία ως εμπιστευτική και δεν πρέπει να την αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε έχει επιλεχθεί από εσάς είτε έχει παρασχεθεί από εμάς, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω της δικής σας σύνδεσης στο διαδίκτυο, γνωρίζουν αυτούς τους όρους και συμμορφώνονται με αυτούς.

Με την απόκτηση ενός κωδικού προσφοράς ή την πρόσβαση σε μια προσφορά ή έκπτωση μέσω του Ιστοτόπου μας, αναγνωρίζετε ότι αυτή η προσφορά ή έκπτωση υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις τρίτων, ένας σύνδεσμος στους οποίους παρέχεται στον Ιστότοπό μας και, είναι δική σας ευθύνη να εξετάσετε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή με τους εν λόγω τρίτους.

Η υπηρεσία UNiDAYS δεν προορίζεται για άτομα κάτω της ηλικίας των 16 ετών. Εάν είστε κάτω της ηλικίας των 16 ετών, δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία UNiDAYS. Με τη χρήση της υπηρεσίας, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 16 ετών. Αν είστε 18 ετών και άνω επιβεβαιώνετε ότι έχει την πλήρη δυνατότητα και ικανότητα να αποδεχθείτε αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις, επιβεβαιώσεις, εκπροσωπήσεις και εγγυήσεις που περιγράφονται σε αυτούς τους Όρους και να τηρείτε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους.

Πνευματικά δικαιώματα

Είμαστε ιδιοκτήτης όλων των πνευματικών δικαιωμάτων στον Ιστότοπό μας. Με εξαίρεση τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από άλλους ιστοτόπους και διαφημίσεις προϊόντων και εταιρειών, έχουμε επίσης την ιδιοκτησία των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού που δημοσιοποιείται στον Ιστότοπο. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους και συνθήκες για την πνευματική ιδιοκτησία ανά τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας ή σελίδων του Ιστοτόπου μας για προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων σε υλικό δημοσιοποιημένο στον Ιστότοπό μας, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι οδηγίες.

Δεν πρέπει να τροποποιείτε τα έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τυχόν εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά ξεχωριστά από τυχόν συνοδευτικό κείμενο. Η ιδιότητά μας (και αυτή οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συνεργατών) ως συγγραφέων υλικού στον Ιστότοπό μας πρέπει να αναγνωρίζεται πάντα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τμήματα υλικού του Ιστοτόπου μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη λήψη άδειας από εμάς να το κάνετε.

Αν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοτόπου μας παραβιάζοντας αυτούς τους Όρους, το δικαίωμά σας για χρήση του Ιστοτόπου μας θα αφαιρεθεί αμέσως και θα πρέπει, κατά τη δική μας κρίση, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα των υλικών έχετε δημιουργήσει.

Εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που δημοσιεύονται

Περιγραφές, διαφημίσεις και άλλο υλικό που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό μας δεν προορίζεται ως συμβουλή στης οποίας την αξιοπιστία θα πρέπει να στηρίζεστε. Αποποιούμαστε, επομένως, οποιαδήποτε ευθύνη ή αρμοδιότητα απορρέει από τυχόν εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία αυτού του υλικού από οποιονδήποτε επισκέπτη του Ιστοτόπου μας ή, από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για κάποιο από τα περιεχόμενά του.

Ο Ιστότοπός μας αλλάζει τακτικά

Επιδιώκουμε τη συχνή αναβάθμιση του Ιστοτόπου μας και μπορούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενο οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αν προκύψει η ανάγκη, μπορούμε να διακόψουμε προσωρινά την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας ή να τον κλείσουμε επ' αόριστον. Οποιοδήποτε υλικό στον Ιστότοπό μας μπορεί να είναι άκυρο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε αυτό το υλικό.

Η ευθύνη μας

Το υλικό που αναρτάται στον Ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς διαβεβαιώσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και οι τρίτοι που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά:

Όλες τις προϋποθέσεις, εγγυήσεις και λοιπούς όρους που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονοούνται από το νόμο, το κοινό δίκαιο ή το δίκαιο της επιείκειας.

Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με τον Ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Ιστοτόπου μας, οποιουσδήποτε ιστοτόπους που συνδέονται με αυτόν και οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύεται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε ευθύνης για:

απώλεια εισοδήματος ή εσόδων,
απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας,
απώλεια κερδών ή συμβάσεων,
απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης δαπανών,
απώλεια δεδομένων,
απώλεια υπεραξίας,
σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου και,

για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία παντός είδους, όπως και αν προέκυψε και είτε λόγω αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αθέτησης συμβολαίου ή διαφορετικά, ακόμα και αν ήταν προβλέψιμη. Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικές βλάβες που οφείλονται στην αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για ψευδή παραπλανητική παρουσίαση ή ψευδή αναφορά σε ένα θεμελιώδες ζήτημα ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπό μας

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Με τη χρήση του Ιστοτόπου μας, συναινείτε σε αυτού του είδους την επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή. Χρησιμοποιούμε cookies και άλλους ιστοφάρους σύμφωνα με τηνΠολιτική Cookies μας.

Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 των Κανονισμών του 2003 περί Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (PECR), αναγνωρίζετε τα ακόλουθα:

  1. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή cookies από αυτόν τον ιστότοπο ρυθμίζοντας το λογισμικό πλοήγησής σας ώστε να απορρίπτει τα cookies από τον τομέα myunidays.com. Με την πράξη αυτή, ορισμένες από τις λειτουργίες του Ιστοτόπου μας θα είναι περιορισμένες και εμείς ίσως δεν θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ακριβείς πληροφορίες σε εσάς.
  2. Με την εγγραφή ή τη σύνδεσή σας στον ιστότοπο, μας δίνετε ρητά τη συγκατάθεσή σας μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα cookie για αυτόν τον σκοπό. Είναι αδύνατο να συνδεθείτε στον ιστότοπο χωρίς εμείς να τοποθετήσουμε ένα cookie. Αυτό καλύπτεται στα 4 (α) και 4 (β) των κανονισμών.
  3. Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε cookies έχουμε τοποθετήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσω του λογισμικού πλοήγησής σας.

Ιοί, ηλεκτρονική πειρατεία και άλλα αδικήματα

Δεν πρέπει να κάνετε λανθασμένη χρήση του Ιστοτόπου μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, Δούρειους Ίππους, λογισμικά σκουλήκια, λογισμικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στον εξυπηρετητή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε άλλο εξυπηρετητή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένη με τον Ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτίθεστε στον Ιστότοπό μας με επίθεση άρνησης υπηρεσιών ή με κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσιών. Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, διαπράττετε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον Νόμο του 1990 περί Κακής Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις σχετικές αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Στην περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας για χρήση του Ιστοτόπου μας θα αφαιρεθεί αμέσως.

Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσιών, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστικό εξοπλισμό, τα υπολογιστικά προγράμματα, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό σας λόγω χρήσης του Ιστοτόπου μας από επειδή εσείς ανεβάσατε οποιοδήποτε υλικό είναι δημοσιευμένο σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο είναι συνδεδεμένος με αυτόν.

Σύνδεση στον Ιστότοπό μας

Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το κάνετε με τρόπο ο οποίος είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει τη φήμη μας ούτε την εκμεταλλεύεται, αλλά επίσης, δεν πρέπει να καθιερώνετε σύνδεση με τρόπο που υποδεικνύει οποιαδήποτε μορφή συσχετισμού, έγκρισης ή υποστήριξης εκ μέρους μας, όπου αυτή δεν υφίσταται.

Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε σύνδεση από οποιονδήποτε ιστότοπο δεν ανήκει σε εσάς. Ο Ιστότοπός μας δεν πρέπει να ενσωματωθεί σε κανέναν άλλον ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου μας πέραν της αρχικής σελίδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Αν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση υλικού του Ιστοτόπου μας πέραν αυτών που περιγράφονται ανωτέρω, παρακαλούμε να απευθύνετε το αίτημά σας στο help@myunidays.com.

Σύνδεσμοι από τον Ιστότοπό μας

Όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους και μέσα που προσφέρονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο προς ενημέρωσή σας. Δεν ελέγχουμε καθόλου το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων ή των μέσων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από εσάς.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από ή συσχετιστεί με επίσκεψη στον Ιστότοπό μας, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να κινήσουμε δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας για παραβίαση αυτών των προϋποθέσεων στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα. Αυτοί οι Όροι διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Εμπορικά σήματα

Το "UNiDAYS" είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα.

Μεταβολές

Μπορεί να αναθεωρήσουμε τους Όρους αυτούς οποιαδήποτε χρονική στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρού εις καιρόν για να λάβετε υπόψη σας τυχόν αλλαγές στις οποίες ίσως έχουμε προβεί, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Κάποιες από τις διατάξεις που εμπεριέχονται σε αυτούς τους Όρους μπορεί επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις δημοσιευμένες αλλού στον Ιστότοπό μας.

Οι ανησυχίες σας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας, επικοινωνήστε με το help@myunidays.com.

Close