Zásady na ochranu osobních údajů

Než se pustíme do podrobností, rádi bychom zdůraznili, že nám na vašem soukromí skutečně velmi záleží. Víme, že jste už takové věci slyšeli, ale my to opravdu myslíme vážně. Když jste se rozhodli využívat služby společnosti UNiDAYS, projevili jste nám důvěru, a my si této důvěry vážíme. Proto děláme všechno pro to, abychom ochránili a zabezpečili veškeré osobní údaje, které nám svěříte.

Tolik tedy na úvod, a nyní podrobněji. V těchto zásadách na ochranu osobních údajů je vysvětleno, kdo jsme, jak a proč shromažďujeme, sdílíme a využíváme osobní informace o vás a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu soukromí. Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo pokud vám ohledně využití vašich osobních informací z naší strany cokoliv nebude jasné, dejte nám vědět. Můžete k tomu využít kontaktní údaje uvedené v části s názvem „Jak se s námi můžete spojit“ níže.

KDO JSME

Pokud jste již v minulosti na společnost UNiDAYS narazili, víte, že nabízí studentské slevy a další služby, které usnadňují život studentům (např. soutěže, možnosti zapojení do dobrovolnické činnosti a akce), a to přes naše vlastní webové stránky („web“), mobilní aplikaci a blog a také přes další online platformy, jako je třeba iframe (což můžete brát jako webové stránky jednoho z našich partnerů) (společně dále jen „platforma“). Ptáte se, proč na to upozorňujeme? Je to proto, že veškeré další informace uvedené v těchto zásadách se vztahují na všechny tyto platformy. Platforem je víc, ale zásady platí vždy stejné.

Tyto zásady na ochranu osobních údajů se vztahují na jakýkoliv druh osobních informací, které shromažďujeme přes platformu nebo prostřednictvím případného jiného kontaktu s vámi, který souvisí s platformou (např. když pošlete e-mail našim pracovníkům z oddělení pro služby zákazníkům). Společnosti UNiDAYS záleží na tom, aby ochránila soukromí všech svých členů a návštěvníků našeho webu. Přečtěte si pozorně následující zásady na ochranu údajů, abyste porozuměli našim postupům ve vztahu k tomu, jak využíváme a chráníme osobní informace, které nám poskytnete.

JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT

Pro účely obecného nařízení o ochraně údajů z roku 2016 („nařízení“) je správcem údajů společnost MyUnidays Ltd se sídlem 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

KONTAKT

Pokud máte otázky nebo obavy v souvislosti s těmito zásadami na ochranu osobních údajů, napište nám e-mail na adresu help@myunidays.com. Pokud potřebujete odpověď na obecnou otázku ohledně svého účtu nebo chcete zjistit, jak se obrátit s žádostí o pomoc na oddělení služeb zákazníkům, navštivte naše online centrum podpory na adrese help@myunidays.com.

Pokud se na nás obrátíte, je možné, že před vyřízením vaší žádosti bude nutné ověřit vaši totožnost. Celý proces s vámi projdeme; není náročný a nevyžaduje mnoho času. Bezpečnost vašich informací však považujeme za důležitou věc, a proto musíme být mimořádně opatrní.

JAKÉ OSOBNÍ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME A PROČ

Osobní údaje, které o vás můžeme shromažďovat, v zásadě spadají do kategorií popsaných v následujících odrážkách.

Co děláme s informacemi, které shromáždíme? Stručná odpověď zní, že vám předkládáme úžasnou nabídku produktů a služeb, které se neustále snažíme zlepšovat.

Informace, které nám poskytnete dobrovolně

V určitých částech platformy se můžete setkat se žádostí, abyste dobrovolně poskytli osobní údaje. Můžeme vás například požádat o kontaktní údaje, aby bylo možné otevřít vám u nás účet a přihlásit vás k odběru našich marketingových sdělení (např. za účelem sdílení informací o našich produktech, službách a slevách, které by vás podle nás mohly zajímat) anebo abyste nám mohli posílat dotazy (např. prostřednictvím našich pracovníků z oddělení služeb zákazníkům). Ve chvíli, kdy vás o osobní údaje požádáme, jasně vám sdělíme, o jaké informace žádáme a z jakého důvodu.

Informace, které shromažďujeme automaticky

Když navštívíte platformu, můžeme automaticky shromažďovat informace z vašeho zařízení (ať je to telefon, či počítač). V některých zemích včetně zemí Evropského hospodářského prostoru mohou být takové informace podle platných zákonů na ochranu údajů považovány za osobní údaje.

Konkrétně mohou informace, které shromažďujeme automaticky, zahrnovat vaši adresu IP, typ zařízení a vlastnosti softwaru, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče, širší zeměpisné umístění (např. na úrovni země nebo města) a další technické informace. Můžeme také shromažďovat informace o způsobu interakce vašeho zařízení s platformou, a to včetně otevřených stránek a využitých odkazů. Prostřednictvím naší aplikace můžeme také zjistit, kde se nacházíte, ale tuto funkci můžete v nastavení svého zařízení vypnout.

Sběr těchto informací nám umožňuje ověřit vaši totožnost a lépe bránit podvodům, a také porozumět uživatelům platformy – například tomu, odkud pocházejí a jaký obsah je zajímá. Tyto informace využíváme pro účely naší interní analytiky, abychom zvýšili kvalitu poskytovaných služeb a přizpůsobili naši nabídku tak, abychom vám zobrazovali obsah a služby, které se pro vás podle našeho názoru nejlépe hodí.

Některé z těchto informací můžeme shromažďovat za pomoci souborů cookie, webových signálů a podobných technologií sledování. Další informace o tom, jak a proč využíváme soubory cookie a podobné technologie, najdete v našich zásadách použití souborů cookie.

Informace, které získáme z externích zdrojů

Občas se může stát, že dostaneme osobní informace o vás z externích zdrojů (včetně poskytovatelů sociálních médií), ale pouze tehdy, když jsme prověřili, zda mají tyto třetí osoby váš souhlas nebo zda se na ně vztahuje jiné zákonné oprávnění nebo povinnost sdělit nám vaše osobní údaje.

Typy informací, které shromažďujeme od třetích osob, zahrnují informace o způsobu vaší interakce s námi online. Tyto informace využíváme ke sledování a analýze trendů a použití, ke zlepšení kvality našich služeb a k přizpůsobení naší nabídky pro vás, abychom vám mohli doporučit produkty a služby, které vás budou zajímat.

KOMU MŮŽEME SDĚLIT VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje můžeme sdělit následujícím kategoriím příjemců:

1. společnostem z naší skupiny, externím poskytovatelům služeb a partnerům, kteří nám poskytují služby související se zpracováním údajů (např. za účelem provozu našeho webu, poskytování jeho funkcí a zvýšení jeho bezpečnosti nebo k provádění analytiky, jejímž cílem je zlepšit kvalitu našich služeb a zvýšit vaši spokojenost) nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely popsané v těchto zásadách na ochranu osobních údajů nebo pro účely, o kterých jsme vás informovali při sběru vašich osobních údajů. Většina dodavatelů, kteří nám poskytují služby, působí v Evropě, ale někdy se může stát, že vaše osobní údaje pošlou do USA. V dalším textu uvádíme příklady poskytovatelů služeb, které využíváme, a důvodů, které nás k tomu vedou. Pokud si budete přát další informace, rozhodně si je od nás vyžádejte.

Společnost Google nám pomáhá s analytikou a s výběrem reklamy, která odpovídá vašim zájmům;
společnost Bronto nám pomáhá rozesílat e-mailová sdělení; a
Facebook nám pomáhá posoudit, nakolik účinná je naše reklama, a také vybrat reklamu podle vašich zájmů;

2. veškerým příslušným donucovacím orgánům, regulatorním a vládním úřadům, soudům či jiným třetím osobám, pokud je podle nás nutné informace sdělit (i) v souladu s platným zákonem nebo nařízením, (ii) za účelem uplatnění, stanovení nebo obhajoby našich zákonných práv nebo (iii) na ochranu vašich zásadních zájmů nebo zájmů jakékoliv jiné osoby;

3. na pomoc třetím osobám při zobrazení zájmově orientované reklamy s využitím informací, které nám dáte k dispozici při interakci s našimi internetovými stránkami, obsahem nebo službami. Zájmově orientovaná reklama, které se někdy také říká personalizovaná nebo cílená reklama, se zobrazuje na základě informací získaných z takových činností, jako jsou nákupy přes naše internetové stránky, využití zařízení, aplikací nebo softwaru, návštěva stránek s naším obsahem nebo reklamou nebo interakce s našimi nástroji. Ve vztahu k zájmově orientované reklamě, kterou vám předkládáme, máte na vybranou. Můžete si zvolit, že zájmově orientovanou reklamu od nás dostávat nebudete, a to vyjádřením svého nesouhlasu zde. Reklamu dál uvidíte, ale bohužel nebude personalizovaná, a proto nemusí být vhodná pro vás;

4. skutečnému či potenciálnímu kupujícímu (a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s jakýmkoliv navrženým prodejem, fúzí či akvizicí jakékoliv části našeho podniku za předpokladu, že kupujícího poučíme o tom, že musí vaše osobní informace využívat pouze pro účely uvedené v těchto zásadách na ochranu osobních údajů; a

5. jakékoliv jiné osobě s vaším souhlasím s jejich sdělením.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ (POUZE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Z EHP)

Pokud jste návštěvníkem z Evropského hospodářského prostoru, náš právní základ pro shora popsané shromažďování a využívání osobních údajů bude záviset na tom, o jaké osobní údaje se jedná a v jaké konkrétní situace je shromažďujeme.

Osobní informace od vás obvykle sbíráme pouze tehdy, když k tomu máme váš souhlas, pokud je potřebujeme k tomu, abychom mohli plnit smlouvu s vámi uzavřenou, nebo pokud jejich zpracování vychází z našich legitimních zájmů a nejsou jim nadřazeny vaše zájmy ve vztahu k ochraně údajů nebo základním právům a svobodám. V některých případech může také platit, že máme zákonnou povinnost osobní informace od vás shromažďovat nebo je můžeme potřebovat z jiných důvodů na ochranu vašich zásadních zájmů nebo zájmů jakékoliv jiné osoby.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních informací za účelem dodržení zákonných požadavků nebo plnění smlouvy uzavřené s vámi, budeme vás o tom v příslušnou dobu informovat a sdělíme vám, zda je poskytnutí osobních údajů povinné, či nikoliv (a seznámíme vás rovněž s případnými důsledky pro případ, že své osobní údaje neposkytnete). Příkladem může být žádost o vaši vysokoškolskou e-mailovou adresu, protože bez ní nedokážeme ověřit, zda jste studentem.

Pokud budeme shromažďovat a využívat vaše osobní údaje na základě našich legitimních zájmů (nebo zájmů jakékoliv třetí osoby), jasně vám rovněž v příslušnou dobu vysvětlíme, o jaké legitimní zájmy se jedná. Pokud máte obavy v souvislosti s tím, jak a proč využíváme informace shromážděné pomocí souborů cookie, podívejte se na naše Zásady použití souborů cookie.

Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo pokud budete potřebovat další informace o právním základu pro shromažďování a využívání vašich osobních informací z naší strany, dejte nám vědět. Můžete k tomu využít kontaktní údaje uvedené shora v části s názvem „Jak se s námi můžete spojit“.

JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany vašich osobních informací, které shromažďujeme a zpracováváme, uplatňujeme odpovídající technická a organizační opatření. Využívaná opatření mají zajistit úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste si zvolili heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem našeho webu, nesete odpovědnost za udržení tohoto hesla v tajnosti. Doporučujeme, abyste nikomu své přihlašovací údaje včetně hesla nesdělovali. Neponeseme odpovědnost za neoprávněné transakce uzavřené s využitím vašeho jména a hesla.

Přenos informací přes Internet není zcela bezpečný. Přestože budeme uplatňovat opatření na ochranu vašich osobních informací, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat předávaných na platformu.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní informace, které od vás shromažďujeme, uchováváme, pokud pro to máme přetrvávající legitimní obchodní důvody (abychom vám například mohli poskytovat službu, o kterou jste požádali, nebo abychom dodrželi platné zákonné, daňové nebo účetní požadavky). Jakmile již nebudeme mít legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní informace, odstraníme je nebo anonymizujeme nebo pokud to nebude možné (protože vaše osobní údaje jsou například uloženy v záložních archivech), bezpečně vaše osobní informace uložíme a zabráníme v jejich dalším zpracování až do okamžiku, kdy je bude možné odstranit. Osobní informace nebudeme uchovávat déle než 2 roky po ukončení vašeho členství a budeme se vždy snažit anonymizovat údaje 6 měsíců po jejich obdržení.

MEZINÁRODNÍ PŘEVODY ÚDAJŮ

Vaše osobní informace mohou být předávány do zemí mimo vaše trvalé bydliště a mohou v nich být zpracovávány. Tyto země mohou mít zákony na ochranu údajů odlišné od zákonů vaší země.

Servery našeho webu, společnosti z naší skupiny a externí poskytovatelé služeb a partneři působí po celém světě. Znamená to, že vaše shromážděné osobní informace můžeme zpracovávat v kterékoliv z těchto zemí. Přijali jsme však odpovídající bezpečnostní opatření, která vyžadují, aby byly vaše osobní údaje neustále chráněny v souladu s těmito zásadami na ochranu osobních údajů. Těmito pojistkami jsou buď (a) modelové doložky, které jsou přílohou smluv uzavřených s třetími osobami, nebo (b) skutečnost, že příslušná třetí osoba je v zemi, která má odpovídající zákony na ochranu údajů.

AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ

V některých případech může být důsledkem využití vašich osobních informací z naší strany přijetí automatických rozhodnutí (včetně profilování), které má na vás zákonný nebo jiný podstatný vliv.

Automatické rozhodování znamená, že je automaticky přijato rozhodnutí ve vztahu k vaší osobě, které určí počítač (pomocí softwarových algoritmů) bez vyhodnocení člověkem. Automatická rozhodnutí například využíváme k tomu, abychom zvolili, jak pro vás uspořádat naše uživatelské dlaždice na našem webu. Přijali jsme opatření, která ochraňují práva a zájmy osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem automatického rozhodování, včetně zrušení automatického rozhodnutí na písemnou žádost člena.

Když přijmeme automatické rozhodnutí ve vztahu k vaší osobě, máte právo vznést proti němu námitku, vyjádřit svůj názor a požadovat posouzení takového rozhodnutí člověkem. Toto právo můžete uplatnit tak, že se s námi spojíte pomocí kontaktních údajů uvedených shora v části s názvem „Jak se s námi můžete spojit“

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJŮ

Máte následující práva na ochranu údajů:

Pokud si budete přát přístup ke svým osobním informacím, jejich opravu, aktualizaci nebo odstranění, můžete se s námi kdykoliv spojit pomocí kontaktních údajů uvedených shora v části s názvem „Jak se s námi můžete spojit“. Můžete také využít naše formuláře pro právo být zapomenut a pro žádost subjektu o poskytnutí přístupu. Upozorňujeme, že pokud požádáte, abychom odstranili vaše údaje, musíte odinstalovat naši aplikaci (pokud jste ji používali na svém telefonu), aby byla odstraněna veškerá zbytková data uložená na vašem zařízení.

Pokud máte navíc trvalé bydliště v Evropské unii, můžete vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů, požádat nás, abychom ho omezili, a vyžádat si přenositelnost svých osobních údajů. Tato práva můžete také uplatnit tak, že se s námi spojíte pomocí kontaktních údajů uvedených shora v části s názvem „Jak se s námi můžete spojit“.

Naše služba spočívá v poskytování doporučení, a proto máme za to, že je důležité posílat vám sdělení o našich produktech, službách a akčních nabídkách, které by vás podle nás mohly zajímat, protože by nás skutečně mrzelo, kdyby vám unikla sleva na některou z vašich oblíbených značek! Máte však právo kdykoliv se odhlásit od odběru marketingových sdělení, která vám posíláme. Toto právo můžete uplatnit tak, že kliknete na odkaz „odhlásit se“ nebo „zrušit souhlas“ v marketingových e-mailech, které vám posíláme, nebo v nastavení svého účtu. Upozorňujeme, že se nemůžete odhlásit od odběru určitých našich e-mailových sdělení, která nejsou zasílána pro marketingové účely, například zpráv týkajících se transakcí na vašem účtu nebo naší povinnosti informovat vás o aktualizacích systému nebo o problémech.

Pokud se chcete odhlásit od odběru marketingových sdělení (například marketingových zpráv zasílaných poštou nebo telemarketingu), obraťte se na nás pomocí kontaktních údajů uvedených shora v části s názvem „Jak se s námi můžete spojit“. Pokud se rozhodnete, že nechcete dostávat mobilní nabízená oznámení od společnosti UNiDAYS, můžete je vypnout pomocí nastavení funkcí svého mobilního zařízení.

Pokud jsme shromáždili a zpracovávali vaše osobní informace s vaším souhlasem, můžete tento souhlas také kdykoliv zrušit. Zrušením vašeho souhlasu nebude dotčena zákonnost žádného zpracování, které jsme provedli před jeho zrušením, a nebude jím dotčeno zpracování vašich osobních informací prováděné na základě jiných zákonných důvodů než souhlasu.

V souvislosti se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů máte právo podat stížnost úřadu pro ochranu údajů. Další informace vám poskytne místní úřad pro ochranu údajů. (Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a některých zemích mimo Evropu (včetně USA a Kanady) jsou k dispozici zde).

Veškeré žádosti obdržené od fyzických osob, které si přejí uplatnit svá práva na ochranu údajů, vyřizujeme v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů.

DĚTI

Služby společnosti UNiDAYS nejsou určeny dětem mladším 16 let. Pokud zjistíte, že nám nezletilé dítě poskytlo své osobní informace bez vašeho souhlasu, zašlete nám e-mail na adresu help@myunidays.com.

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady na ochranu osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat v návaznosti na vývoj v právní, technické či obchodní oblasti. Při aktualizaci zásad přijmeme odpovídající opatření, abychom vás informovali, a to v souladu se závažností provedených změn. V případě veškerých podstatných změn těchto zásad vás požádáme o váš souhlas, pokud to vyžadují platné předpisy na ochranu osobních údajů.

SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ

Využíváme soubory cookie a podobné technologie sledování (společně „soubory cookie“). Další informace o tom, jaké typy souborů cookie využíváme a proč a jak můžete soubory cookie ovládat najdete v našich zásadách použití souborů cookie.

Je nám líto, ale pokud nesouhlasíte s našimi zásadami na ochranu osobních údajů, měli byste zrušit svůj účet a přestat využívat naše služby. Bude nás mrzet, když od nás odejdete, ale pokud si to kdykoliv rozmyslíte, s otevřenou náručí vás přivítáme zpět.Kodex chování pro ochranu osobních údajů (CoCo) GÉANT

Název služby

UNiDAYS

Popis služby

UNiDAYS je největší sítí slev pro studenty na světě, která spojuje studenty po celém světě se značkami a službami, jež se na ně zaměřují.

Správce údajů a kontaktní osoba

Správcem údajů je společnost MyUnidays Limited sídlící na adrese 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB. Kontaktovat ji můžete přímo poštou na výše uvedené adrese, nebo zašlete e-mail na help@myunidays.com

Soudní příslušnost

Velká Británie, Anglie

Zpracovávané osobní údaje

Od vaší domovské organizace jsou získávány tyto údaje:

Od vás jsou shromažďovány tyto údaje:
Když navštívíte naše stránky myunidays.com, zaregistrujete se na nich nebo si na nich budete prohlížet informace o produktech nebo službách, můžete být požádáni o poskytnutí některých osobních údajů, včetně vašeho jména, stavu studenta, názvu vaší instituce nebo vaší současné e-mailové adresy.

Navíc můžeme sbírat informace o tom, jak používáte naše internetové stránky, informace ze zpráv, které na nich zveřejňujete, a e-maily a dopisy, které nám pošlete.

Účel zpracování osobních údajů

Informace o vás nám umožní poskytovat vám přístup ke konkrétním částem našich internetových stránek a provozovat pro vás službu myunidays.com. Informace, které shromažďujeme, také využijeme k analýze, jak lépe provozovat, podporovat, zlepšovat a dále rozvíjet naše podnikání.

Zvláště pak můžeme vaše údaje použít k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho názoru na naše služby, a příležitostně vás upozornili na důležité změny nebo vývoj našich internetových stránek nebo služeb.

Dále můžeme vaše údaje použít k tomu, abychom vás informovali o dalších produktech a službách, které nabízíme a jež by vás mohly zajímat. Pokud se rozhodnete, že nechcete, abychom vás v budoucnu kontaktovali, můžete se z odběru zpráv odhlásit buď tak, že se na nás přímo obrátíte, nebo změníte své preference v nastavení uživatelského účtu.

Budete-li nás přímo kontaktovat, můžeme si o této korespondenci uchovat záznamy.

Některé informace budeme také uchovávat pro účely předcházení podvodům.

Třetí strany, kterým jsou osobní údaje poskytovány

Osobní údaje se neposkytují žádným z našich partnerů, sdílíme je pouze v anonymizovaném a souborném formátu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, jejichž služby využíváme, za účelem poskytování služeb vám, zejména když vás kontaktujeme s informacemi o našich službách a produktech. A konečně můžeme vaše údaje poskytnout jakémukoli subjektu, který usiluje o získání, fúzi nebo společný podnik s naší společností. Potvrzení toho, jestli u nás máte registrovaný účet – pomocí e-mailové adresy, s kterou jste se registrovali nebo ověřovali svou totožnost – bude veřejně dostupné.

Jak přistupovat k osobním údajům, jak je opravovat a mazat

Pokud chcete požádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu nebo vymazání (kde to zákon umožňuje), kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktních adresách. Mějte prosím na paměti, že informace uchovávané z legitimních důvodů, jako je např. předcházení podvodům, nemáme povinnost mazat.

Máte právo požadovat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely. Toto právo můžete uplatnit tím, že zakážete takové zpracování údajů změnou nastavení svého účtu.

Uchovávání údajů

Používáme bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochránit vaše údaje před přístupem nepovolaných osob a před nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením a poškozením. Vaše údaje budou uchovávány po dobu, kdy váš účet bude aktivní. Jakmile se odhlásíte z odběru našich služeb, vaše údaje, které nepožadujeme pro účely předcházení podvodům, budou smazány.

Kodex chování pro ochranu osobních údajů

Vaše údaje budou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998, a jakmile bude provedeno, s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou chráněny v souladu s Kodexem chování pro poskytovatele služeb, což je obvyklá norma ochrany soukromí v odvětví výzkumu a vysokoškolského vzdělávání.PRIVACY POLICY

Before we get into the detail, we just want to make sure you know that your privacy is important to us. We know you’ve heard this all before, but quite frankly, we mean it. You’ve placed your trust in us by using the UNiDAYS services and we value that trust. That means we’re committed to protecting and safeguarding any personal data you give us.

So anyway, here we go with the detail. This Privacy Policy explains who we are, how and why we collect, share and use personal information about you, and how you can exercise your privacy rights. If you have any questions, or any confusions about our use of your personal information, please contact us using the contact details provided on the “How to contact us” section below.

WHO WE ARE

If you’ve ever used us before, you’ll know that UNiDAYS offers student discounts and other student life enhancing services (such as competitions, volunteering opportunities and events) through our own website (“Website”), mobile app and blog as well as through other online platforms such as the iframe (which you may think is a partner’s website) (collectively, the ''Platform''). Why point that out, you ask? Well, here’s the thing, all the information that follows in this Privacy Policy applies to all of these platforms. Several platforms, one Privacy Policy.

This Privacy Policy applies to any kind of personal information we collect through the Platform or other contact you may have with us that is connected to the Platform (such as contacting our Customer Service team via email). UNiDAYS is committed to preserving the privacy of all its members and visitors to our Website. Please read the following Privacy Policy to understand our practices regarding how we use and protect the personal information that you provide to us.

HOW TO CONTACT US

For the purpose of the General Data Protection Regulation 2016 ("Act"), the data controller is MyUnidays Ltd of 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

CONTACTING US

For questions or concerns about this Privacy Policy, or our use of your personal information, please contact us by email at help@myunidays.com. If you have general questions about your account or how to contact Customer Service for assistance, please visit our online help centre at help@myunidays.com.

Please note that if you contact us, we may need to authenticate your identity before fulfilling your request. We will talk you through the process of doing this, and it really doesn’t take much time or effort. But as security of your information is important to us, we need to be extra careful.

WHAT PERSONAL INFORMATION WE COLLECT AND WHY

The personal information that we may collect about you broadly falls into the categories set out at the bullet points below.

What do we do with the information we collect? The short answer is, we provide you with an amazing set of products and services that we strive to improve relentlessly.

Information that you provide voluntarily

Certain parts of the Platform may ask you to provide personal information voluntarily. For example, we may ask you to provide your contact details in order to register an account with us, to subscribe to marketing communications from us (e.g. to share information about our products, services and promotional offers that we think may interest you), and/or to submit enquiries to us (e.g. by interacting with our Customer Services Team). The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

Information that we collect automatically

When you visit the Platform, we may collect information automatically from your device (be it a phone or a computer). In some countries, including countries in the European Economic Area, this information may be considered personal information under applicable data protection laws.

Specifically, the information we collect automatically may include information like your IP address, device type and software characteristics, unique device identification numbers, browser-type, broad geographic location (e.g. country or city-level location) and other technical information. We may also collect information about how your device has interacted with the Platform, including the pages accessed and links clicked. Through our app we may also find out your location, however you can turn this feature off through your device’s settings.

Collecting this information enables us to verify your identity and position us to better prevent fraud, and to understand the users of the Platform, such as where they come from and what content is of interest to them. We use this information for our internal analytics purposes, to improve the quality our service, and to tailor your experience to you by displaying content and services that we think is specifically suited to you.

Some of this information may be collected via the use of cookies, web beacons and similar tracking technologies. See our Cookie Policy for more information on how and why we use cookies and similar technologies.

Information that we obtain from third party sources

From time to time, we may receive personal information about you from third party sources (including social media service providers), but only where we have checked that these third parties either have your consent or are otherwise legally permitted or required to disclose your personal information to us.

The types of information we collect from third parties include information about your online interaction with such parties and we use this information to monitor and analyse trends and usage, improve the quality our service and tailor your experience and recommend products and services that we think you’ll be interested in.

WHO WE MAY DISCLOSE YOUR INFORMATION TO

We may disclose your personal information to the following categories of recipients:

1. to our group companies, third party services providers and partners who provide data processing services to us (for example, to support the delivery of, provide functionality on, or help to enhance the security of our Website; or to perform analytics in order to improve the quality of our services and enhance your experience), or who otherwise process personal information for purposes that are described in this Privacy Policy or notified to you when we collect your personal information. The majority of our service providers operate within Europe, however sometimes they may send your personal information to the USA. A couple of examples of the service providers we use and why are set out below. If you want any more information, please do ask.

Google assists us with our analytics and helps us to set advertisements that reflect your interests;
Bronto assists us with sending out our email communications; and
Facebook helps us to assess how effective our advertising is and also helps us to set advertisements that reflect your interests;

2. to any competent law enforcement body, regulatory, government agency, court or other third party where we believe disclosure is necessary (i) as a matter of applicable law or regulation, (ii) to exercise, establish or defend our legal rights, or (iii) to protect your vital interests or those of any other person;

3. to help third parties display interest-based advertising using information you make available to us when you interact with our sites, content, or services. Interest-based ads, also sometimes referred to as personalised or targeted ads, are displayed to you based on information from activities such as purchasing through our sites, use of devices, apps or software, visiting sites that contain our content or ads, or interacting with our tools. We offer you choices about receiving interest-based ads from us. You can choose not to receive interest-based ads from us by opting out here. You will still see ads but unfortunately, they will not be personalised and therefore may not be relevant to you;

4. to an actual or potential buyer (and its agents and advisers) in connection with any proposed purchase, merger or acquisition of any part of our business, provided that we inform the buyer it must use your personal information only for the purposes disclosed in this Privacy Policy; and

5. to any other person with your consent to the disclosure.

LEGAL BASIS FOR PROCESSING PERSONAL INFORMATION (EEA VISITORS ONLY)

If you are a visitor from the European Economic Area, our legal basis for collecting and using the personal information described above will depend on the personal information concerned and the specific context in which we collect it.

We will normally collect personal information from you only where we have your consent to do so, where we need the personal information to perform a contract with you, or where the processing is in our legitimate interests and not overridden by your data protection interests or fundamental rights and freedoms. In some cases, we may also have a legal obligation to collect personal information from you or may otherwise need the personal information to protect your vital interests or those of another person.

If we ask you to provide personal information to comply with a legal requirement or to perform a contact with you, we will make this clear at the relevant time and advise you whether the provision of your personal information is mandatory or not (as well as of the possible consequences if you do not provide your personal information). An example of this is when we ask you to provide us with your university email address as we can’t verify that you’re a student without it.

Similarly, if we collect and use your personal information in reliance on our legitimate interests (or those of any third party), we will make clear to you at the relevant time what those legitimate interests are. Please have a look at our Cookie Policy if you are concerned about the how and why of the information collected through our use of cookies.

If you have questions about or need further information concerning the legal basis on which we collect and use your personal information, please contact us using the contact details provided under the “How to contact us” heading above.

HOW WE KEEP YOUR PERSONAL INFORMATION SECURE

We use appropriate technical and organisational measures to protect the personal information that we collect and process about you. The measures we use are designed to provide a level of security appropriate to the risk of processing your personal information.

Where you have chosen a password that allows you to access certain parts of the Website, you are responsible for keeping this password confidential. We advise you not to share your account log-in details, including your password, with anyone. We will not be liable for any unauthorised transactions entered into using your name and password.

The transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will take steps to protect your information, we cannot guarantee the security of your data transmitted to the Platform.

DATA RETENTION

We retain personal information we collect from you where we have an ongoing legitimate business need to do so (for example, to provide you with a service you have requested or to comply with applicable legal, tax or accounting requirements). When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymise it or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible. We will not keep personal information for longer than 2 years after your membership has expired, and we will always endeavour to anonymise information 6 months after we receive it.

INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Your personal information may be transferred to, and processed in, countries other than the country in which you are resident. These countries may have data protection laws that are different to the laws of your country.

Our Website servers, group companies and third party service providers and partners operate around the world. This means that when we collect your personal information we may process it in any of these countries. However, we have taken appropriate safeguards to require that your personal information will remain protected in accordance with this Privacy Policy. These safeguards are either (a) having the model clauses appended to the contract we have with the third party; or (b) the third party is in a country that has adequate data protection laws.

AUTOMATED DECISION MAKING

In some instances, our use of your personal information may result in automated decisions being taken (including profiling) that legally affect you or similarly significantly affect you.

Automated decisions mean that a decision concerning you is made automatically on the basis of a computer determination (using software algorithms), without our human review. For example, we use automated decisions to, for example, choose how to order our custom tiles on our website for you. We have implemented measures to safeguard the rights and interests of individuals whose personal information is subject to automated decision-making, including removing such automated decision making upon a written request from a member.

When we make an automated decision about you, you have the right to contest the decision, to express your point of view, and to require a human review of the decision. You can exercise this right by contacting us using the contact details provided under the “How to contact us” heading above.

YOUR DATA PROTECTION RIGHTS

You have the following data protection rights:

If you wish to access, correct, update or request deletion of your personal information, you can do so at any time by contacting us using the contact details provided under the “How to contact us” heading above or alternatively you can access our right to be forgotten and subject access request forms here. Please note, that if you request us to delete your data you must uninstall our app (if you have been using this on your phone) to remove any residual data stored on your device".

In addition, if you are a resident of the European Union, you can object to processing of your personal information, ask us to restrict processing of your personal information or request portability of your personal information. Again, you can exercise these rights by contacting us using the contact details provided under the “How to contact us” heading above.

As a recommendation service, we think it is really important that we send you communications about our products, services and promotional offers that we think may interest you, as we would hate to think you missed out on a discount with one of your favourite brands! However, you have the right to opt-out of marketing communications we send you at any time. You can exercise this right by clicking on the “unsubscribe” or “opt-out” link in the marketing e-mails we send you or through your account settings. Please note that you cannot unsubscribe from certain email correspondence from us which is not for marketing purposes, such as messages relating to your account transactions or when we are required to email you about system updates or issues.

To opt-out of other forms of marketing (such as postal marketing or telemarketing), then please contact us using the contact details provided under the “How to contact us” heading above. Please note, that to opt out of receiving mobile push notifications from UNiDAYS, you can use your mobile device’s settings functionality to turn them off.

Similarly, if we have collected and process your personal information with your consent, then you can withdraw your consent at any time. Withdrawing your consent will not affect the lawfulness of any processing we conducted prior to your withdrawal, nor will it affect processing of your personal information conducted in reliance on lawful processing grounds other than consent.

You have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your personal information. For more information, please contact your local data protection authority. (Contact details for data protection authorities in the European Economic Area, Switzerland and certain non-European countries (including the US and Canada) are available here).

We respond to all requests we receive from individuals wishing to exercise their data protection rights in accordance with applicable data protection laws.

CHILDREN

UNiDAYS is not intended for use by children under 16 years old. If you learn that your minor child has provided us with personal information without your consent, please contact us on help@myunidays.com.

UPDATES TO THIS PRIVACY POLICY

We may update this Privacy Policy from time to time in response to changing legal, technical or business developments. When we update our Privacy Policy, we will take appropriate measures to inform you, consistent with the significance of the changes we make. We will obtain your consent to any material Privacy Policy changes if and where this is required by applicable data protection laws.

COOKIES AND SIMILAR TRACKING TECHNOLOGY

We use cookies and similar tracking technologies (collectively, “Cookies”) For more information about the types of Cookies we use, why and how you can control Cookies, please see our Cookie Policy.

GÉANT Data Protection Code of Conduct (CoCo)

Name of the service

UNiDAYS

Description of the service

UNiDAYS is the world’s leading Student Affinity Network, connecting a global student audience with relevant brands and services.

Data controller and contact person

MyUnidays Limited of 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB is the data controller. They can be contacted directly by post at the address above, or by e-mail at help@myunidays.com

Jurisdiction

GB, England

Personal data processed

Following data is retrieved from your Home Organisation:

The following data is gathered from you:
When you visit, register or view information about products or services on myunidays.com, you may be asked to provide certain information about yourself, including your name, educational status, institution name and your current email address.

In addition, we may also collect information about your use of our website, as well as information about you from the messages that you post to the website and e-mails or letters that you send to us.

Purpose of the processing of personal data

Your information will enable us to provide you with access to specific parts of our site and to operate the myunidays.com service for you. We will also use and analyse the information we collect so that we can administer, support, improve and develop our business.

In particular, we may use your information to contact you for your views on our services and to notify you occasionally about important changes or developments to the site or our services.

Further, we might also use your information to let you know about other products and services that we offer, which may be of interest to you. If you change your mind about being contacted in the future, you can opt out by contacting us directly or changing your preferences through your account settings.

If you contact us, we may keep a record of that correspondence.

We will also retain certain information for the purposes of avoiding fraud.

Third parties to whom personal data is disclosed

Personal data is not disclosed to any of our partners and is only shared in an anonymised and aggregated format. We may share your personal data with our third party service providers for the purposes of providing our services to you, in particular, contacting you about our services and products. Finally, we may disclose your information to any business which is seeking to acquire, merge with or engage in a joint venture with us. Confirmation of whether you have an account with us by the e-mail address you register or verify with, will be publicly available.

How to access, rectify and delete personal data

In order to request access or rectification or, where such data can be deleted by law, to request deletion, please contact us using the contact details set out above. Please be aware that where information is retained pursuant to a legitimate aim, e.g. fraud prevention, we are not obliged to delete this data.

You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. You can exercise your right to prevent such processing by changing your account settings.

Data retention

We employ security measures to protect your information from access by unauthorised persons and from unlawful processing, accidental loss, destruction and damage. Your data shall be retained during the period for which your account is active. When you unsubscribe, all data which we do not require for fraud prevention purposes shall be deleted.

Data Protection Code of Conduct

Your data will be protected in accordance with the Data Protection Act 1998 and, once implemented, the General Data Protection Regulation.

Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.

We’re sorry to say this, but if you disagree with our Privacy Policy you should cancel your account and stop using our services. We will be sad to see you go, but will welcome you back with open arms if at any point you change your mind.

Close