Terms of Service

"

Αυτή η σελίδα (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή) περιγράφει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο (myunidays.com) («Ιστότοπος»), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Διαβάστε τους παρόντες όρους χρήσης («Όροι») προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Κάνοντας χρήση του Ιστότοπου της εταιρείας μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και συμφωνείτε ότι θα τους τηρείτε. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε να μην προβείτε σε χρήση του Ιστότοπου.

Σχετικά με εμάς

Το myunidays.com είναι ένας ιστότοπος τον οποίο διαχειρίζεται η MYUNIDAYS LTD που χρησιμοποιεί τον εμπορικό τίτλο UNiDAYS (κάθε αναφορά στο α' πρόσωπο πληθυντικού αριθμού αφορά την εν λόγω εταιρεία). Η εταιρεία έχει έδρα στην Αγγλία και Ουαλία, εταιρικό αριθμό 7552253 και διεύθυνση έδρας Castle Boulevard 2, Nottingham, NG7 1FB.

Πρόσβαση στον Ιστότοπό μας

Η πρόσβαση στον Ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον Ιστότοπό μας χωρίς ειδοποίηση (βλ. πιο κάτω). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος οποτεδήποτε, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση των εγγεγραμμένων χρηστών σε ορισμένα τμήματα ή και στο σύνολο του Ιστότοπού μας.
Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί ένας κωδικός ταυτοποίησης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να χειριστείτε αυτήν την πληροφορία ως εμπιστευτική και να μην τη γνωστοποιήσετε σε κανένα τρίτο μέρος. Έχουμε το δικαίωμα απενεργοποίησης οποιουδήποτε κωδικού ταυτοποίησης ή κωδικού πρόσβασης χρήστη, είτε έχει επιλεγεί από εσάς είτε έχει παρασχεθεί από την εταιρεία μας, οποτεδήποτε, εάν, κατά τη γνώμη μας, δεν τηρείτε κάποια διάταξη των παρόντων Όρων.
Έχετε την ευθύνη εκτέλεσης όλων των απαραίτητων διακανονισμών προκειμένου να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Επίσης, έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω της διαδικτυακής σας σύνδεσης γνωρίζουν αυτούς τους όρους και τους τηρούν.
Αποκτώντας έναν κωδικό προώθησης ή πρόσβαση σε μια προσφορά ή έκπτωση μέσω του Ιστότοπου της εταιρείας μας, αναγνωρίζετε ότι η εν λόγω προσφορά ή έκπτωση υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις τρίτων μερών και είναι δική σας ευθύνη να τους εξετάσετε προτού προχωρήσετε σε συναλλαγή με το εν λόγω τρίτο μέρος.
Η υπηρεσία UNiDAYS δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, η χρήση της υπηρεσίας UNiDAYS από εσάς δεν επιτρέπεται. Κάνοντας χρήση της υπηρεσίας, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 16 ετών. Εάν είστε 16 έως 17 ετών, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία UNiDAYS με τη συγκατάθεση ενός γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας. Κάνοντας χρήση της υπηρεσίας UNiDAYS, επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει την εν λόγω συγκατάθεση και ότι θα τηρείτε και θα συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους. Εάν είστε 18 ετών και άνω, επιβεβαιώνετε ότι έχετε πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας, αναφορικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις, τις επιβεβαιώσεις, τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους, καθώς και αναφορικά με την τήρηση και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η εταιρεία μας έχει την κυριότητα όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπό μας. Εξαιρουμένων των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από άλλους ιστότοπους και διαφημίσεων προϊόντων και εταιρειών, κατέχουμε επίσης τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Τα έργα αυτά προστατεύονται από τους νόμους και τις συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ανά την υφήλιο. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να καταφορτώσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας από τον Ιστότοπό μας προκειμένου εσείς προσωπικά να ανατρέξετε σε αυτά, όπως επίσης μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων σε υλικό που αναρτάται στον Ιστότοπό μας, εκτός εάν υπάρχουν αντίθετες οδηγίες.
Απαγορεύεται η τροποποίηση των έντυπων ή ψηφιακών αντιγράφων του υλικού που έχετε εκτυπώσει ή καταφορτώσει κατά οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση εικόνων, φωτογραφιών, ακολουθιών βίντεο ή ήχου ή γραφικών χωριστά από το συνοδευτικό κείμενο.
Η ιδιότητά μας (όπως και η ιδιότητα των προσώπων των οποίων η συμβολή αναγνωρίζεται) ως δημιουργών του υλικού που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό μας πρέπει να αναγνωρίζεται πάντοτε.
Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μέρους του υλικού στον Ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς εάν δεν έχετε λάβει προηγουμένως σχετική άδεια από την εταιρεία μας.
Σε περίπτωση εκτύπωσης, αντιγραφής ή καταφόρτωσης οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου κατά παράβαση των παρόντων Όρων, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας θα παύσει να ισχύει αυτόματα και θα πρέπει, κατ' επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα υλικών που έχετε δημιουργήσει.

Μην βασίζεστε σε αναρτώμενες πληροφορίες

Τα σχόλια, οι διαφημίσεις και άλλο υλικό που αναρτώνται στον Ιστότοπό μας δεν προορίζονται ως συμβουλές στις οποίες πρέπει να βασίζεστε. Κατά συνέπεια, αποποιούμαστε κάθε υπαιτιότητα και ευθύνη που προκύπτει από το γεγονός ότι ένας επισκέπτης του Ιστότοπου της εταιρείας μας ή οποιοσδήποτε που ενδέχεται να πληροφορήθηκε το περιεχόμενό του βασίστηκε στο εν λόγω υλικό.

Τακτικές αλλαγές του Ιστότοπου

Στόχος μας είναι η τακτική ενημέρωση του Ιστότοπου της εταιρείας μας και στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να αλλάζουμε το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή. Εάν καταστεί απαραίτητο, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας ή να τον κλείσουμε επ' αόριστον. Τμήματα του υλικού που αναρτάται στον Ιστότοπό μας ενδέχεται να μην είναι επίκαιρα κάποια στιγμή και η εταιρεία μας δεν έχει υποχρέωση να τα ενημερώσει.

Ευθύνη της εταιρείας μας

Το υλικό που προβάλλεται στον Ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις ή εγγυήσεις για την ακρίβειά του. Στον βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, η εταιρεία μας και τυχόν τρίτα μέρη που συνδέονται με εκείνη, αποποιούνται ρητά μέσω της παρούσας:
Όλες τις προϋποθέσεις, τις εγγυήσεις και άλλους όρους που, ειδάλλως, ενδέχεται να υπονοούνταν βάσει νομοθετήματος, κοινού δικαίου ή φυσικού δικαίου.
Τυχόν ευθύνη για άμεση, έμμεση ή αποθετική ζημία ή απώλεια την οποία θα υποστεί ένας χρήστης σε σχέση με τον Ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, τη μη δυνατότητα χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Ιστότοπου, οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν και υλικού που αναρτάται σε αυτόν, περιλαμβανομένης της ευθύνης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, για:
απώλεια εσόδων ή εισοδήματος
απώλεια εργασιών
απώλεια κερδών ή συμβολαίων
απώλεια προβλεπόμενης αποταμίευσης
απώλεια δεδομένων
απώλεια φήμης και πελατείας
σπατάλη χρόνου σε σχέση με διοικητικές ή γραφειακές εργασίες και
για οποιαδήποτε άλλη ζημία ή απώλεια οποιουδήποτε είδους, όπως και εάν προκύπτει και είτε προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε από αθέτηση συμβολαίου είτε με άλλον τρόπο, ακόμα και εάν μπορούσε να προβλεφθεί.
Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης λόγω δικής μας αμέλειας ούτε την ευθύνη μας για εκ προθέσεως εσφαλμένη παρουσίαση ή εσφαλμένη παρουσίαση ενός θεμελιώδους ζητήματος, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν δύναται να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει του ισχύοντος δικαίου.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπό μας

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν σύμφωνα με την πολιτική προστασίας απορρήτου της εταιρείας μας. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή. Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες στον τοπικό υπολογιστή σας. Τα cookies αυτά δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνουν την εμπειρία UNiDAYS.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε στο πλαίσιο του Κανονισμού 6 των Κανονισμών του 2003 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Privacy and Electronic Communications Regulations ή εν συντομία PECR) και αναγνωρίζετε τα εξής:
1. Μπορείτε να μην αποδεχτείτε cookies από αυτόν τον ιστότοπο προχωρώντας σε ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να μην αποδέχεται cookies από την περιοχή myunidays.com. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε και εμείς δεν θα μπορούμε να σας προβάλλουμε ακριβείς πληροφορίες.
2. Προχωρώντας σε εγγραφή ή σύνδεση στον ιστότοπό μας, παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα cookie για αυτόν τον σκοπό. Θα είναι αδύνατο να συνδεθείτε στον ιστότοπο εάν δεν δημιουργήσουμε ένα cookie. Η δραστηριότητα αυτή καλύπτεται στο άρθρο 4 (α) και 4 (β) των κανονισμών.
3. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχουμε δημιουργήσει οποτεδήποτε μέσω του προγράμματος περιήγησής σας.
4. Η χρήση των cookies από την εταιρεία μας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ορισμού «Αυστηρά Απαραίτητο» των κανονισμών και, συνεπώς, δεν απαιτείται ρητώς η εμφάνιση μηνύματος για τη δημιουργία ή τροποποίηση κάθε cookie.

Iοί, ηλεκτρονική πειρατεία (hacking) και άλλα αδικήματα

Απαγορεύεται η κατάχρηση του Ιστότοπου της εταιρείας μας με την εν γνώσει σας εισαγωγή ιών, δούρειων ίππων, σκουληκιών, λογισμικής βόμβας ή άλλου υλικού που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο. Απαγορεύεται η απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Ιστότοπο της εταιρείας μας, στον διακομιστή όπου είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπος ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον Ιστότοπο της εταιρείας μας. Απαγορεύονται οι επιθέσεις κατά του Ιστότοπου της εταιρείας μας μέσω επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών ή κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών.
Η παραβίαση της παρούσας διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον Νόμο περί Κατάχρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Misuse Act) του 1990. Θα αναφέρουμε παραβάσεις αυτού του είδους στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαζόμαστε με τις εν λόγω αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση σχετικής παράβασης, το δικαίωμά σας για χρήση του Ιστότοπου της εταιρείας μας θα παύσει να ισχύει άμεσα.
Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από κατανεμημένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιζήμιο υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον υπολογιστικό εξοπλισμό, τα υπολογιστικά προγράμματα, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του Ιστότοπου της εταιρείας μας από εσάς ή της καταφόρτωσης από εσάς υλικού που αναρτάται σε εκείνον ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με εκείνον.

Σύνδεση στον Ιστότοπο της εταιρείας μας

Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική σελίδα μας υπό την προϋπόθεση ότι θα το πράξετε με ορθό και νόμιμο τρόπο χωρίς να ζημιώσετε ή να εκμεταλλευτείτε τη φήμη μας και δεν θα πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο κατά τρόπο που υπαινίσσεται οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκρισης ή στήριξης εκ μέρους μας ενώ δεν υφίσταται καμία.
Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμου από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει.
Απαγορεύεται η πλαισίωση του Ιστότοπου της εταιρείας μας σε οποιονδήποτε ιστότοπο, καθώς και η δημιουργία συνδέσμου προς οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου της εταιρείας μας πέραν της αρχικής σελίδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια δημιουργίας σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.
Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του υλικού στον Ιστότοπό μας πέραν των χρήσεων που αναφέρονται πιο πάνω, αποστείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση info@myunidays.com.

Σύνδεσμοι από τον Ιστότοπο της εταιρείας μας

Σε περίπτωση που ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου εκείνων των ιστότοπων ή των πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για εκείνους ή για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση τους.

Δικαιοδοσία και ισχύον δίκαιο

Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση προκύπτει από ή σχετίζεται με μια επίσκεψη στον Ιστότοπό μας παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας για αθέτηση αυτών των προϋποθέσεων στη χώρα κατοικίας σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή χώρα. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Εμπορικά σήματα

Το «UNiDAYS» είναι σήμα κατατεθέν.

Μεταβολές

Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας την παρούσα σελίδα. Καλείστε να εξετάζετε την παρούσα σελίδα κατά καιρούς έτσι ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές που έχουμε πραγματοποιήσει, καθώς σας δεσμεύουν. Ορισμένες από τις διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους ενδέχεται να μην ισχύουν έναντι διατάξεων ή ειδοποιήσεων που δημοσιεύονται σε άλλα τμήματα του Ιστότοπου της εταιρείας μας.

Οι ανησυχίες σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπο της εταιρείας μας, επικοινωνήστε στη διεύθυνσηinfo@myunidays.com.

"