Skip to main content Skip to footer

Termenii serviciului

Această pagină (împreună cu documentele la care se face referire pe ea) vă explică termenii de utilizare ai acestui site Web (myunidays.com) („Site-ul”), indiferent dacă sunteți un vizitator sau un utilizator înregistrat. Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni de utilizare („Termenii”) înainte de a începe să utilizați Site-ul nostru. Prin utilizarea Site-ului nostru, indicați că acceptați acești Termeni și că sunteți de acord să îi respectați. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, vă rugăm să nu utilizați Site-ul.

Informații despre noi

myunidays.com este un site operat de MYUNIDAYS LTD, cu denumirea comercială de UNiDAYS („noi”, „al nostru” și „nouă”). Societatea noastră comercială este înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul 7552253; sediul nostru social este la 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Accesarea site-ului nostru

Accesul la Site-ul nostru este permis cu titlu temporar, și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica serviciul pe care îl furnizăm pe Site-ul nostru fără notificare prealabilă (vedeți mai jos). Nu vom fi răspunzători dacă, indiferent de motiv, Site-ul nostru este indisponibil în orice moment, sau pentru orice perioadă de timp.

Este posibil ca, la intervale periodice, să limităm accesul utilizatorilor care s-au înregistrat la noi la anumite părți ale Site-ului, sau la întregul nostru Site.

Dacă alegeți sau dacă vi se furnizează un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate ulterioare înregistrării dumneavoastră la noi, va trebui să tratați aceste informații drept confidențiale, și să nu le divulgați unei terțe părți. Avem dreptul să dezactivăm orice cod de identificare a utilizatorului sau parolă, indiferent dacă a fost aleasă de dumneavoastră sau alocată de noi, în orice moment, dacă, în opinia noastră, nu ați respectat vreuna dintre prevederile acestor Termeni.

Sunteți responsabil cu privire la luarea măsurilor necesare pentru a avea acces la Site-ul nostru. De asemenea, sunteți responsabil cu privire la luarea măsurilor necesare pentru ca toate persoanele care ne accesează Site-ul folosind conexiunea dumneavoastră la Internet să cunoască acești termeni și să îi respecte.

Prin obținerea unui cod promoțional sau prin accesarea unei oferte sau reduceri prin intermediul Site-ului nostru, confirmați că o astfel de ofertă sau reducere face obiectul termenilor și condițiilor unei terțe părți, către care găsiți o trimitere pe Site-ul nostru, și că este răspunderea dumneavoastră să citiți acești termeni şi condiții înainta de a încheia o tranzacție cu terța parte.

Serviciul UNiDAYS nu este destinat persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Dacă nu ați împlinit vârsta de 16 ani, nu aveți permisiunea să utilizați serviciul UNiDAYS. Prin utilizarea serviciului, confirmați că aveți vârsta de cel puțin 16 ani. Dacă ați împlinit vârsta de 18 ani, confirmați că sunteți pe deplin capabil și competent să vă asumați termenii, condițiile, obligațiile, confirmările, angajamentele și asigurările descrise în acești Termeni, și să vă conformați și să respectați acești Termeni.

Drepturi de proprietate intelectuală

Suntem deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului nostru. Cu excepția informațiilor care au fost colectate de pe alte site-uri Web și a reclamelor referitoare la produse și firme, noi deținem, de asemenea, drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor publicate pe Site. Aceste materiale sunt protejate de legile privind drepturile de autor și tratatele internaționale. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Puteți imprima o copie și descărca fragmente de pe orice pagină(pagini) de pe Site-ul nostru pentru propria referință, și puteți atrage atenția altora asupra materialului postat pe Site-ul nostru, cu excepția cazului în care se indică altfel.

Este interzis să modificați în vreun fel copiile digitale sau pe suport de hârtie ale materialelor descărcate sau imprimate, și să utilizați orice ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio, sau orice alte elemente grafice, separat de textul însoțitor.Statutul nostru (și cel al eventualilor contribuitori identificați) de autori ai materialelor de pe Site-ul nostru trebuie să fie întotdeauna recunoscut.

Este interzis să folosiți orice parte a materialelor de pe Site-ul nostru în scopuri comerciale, fără să obțineți în prealabil o licență de la noi pentru aceasta.

Dacă imprimați, copiați sau descărcați vreo parte a Site-ului nostru încălcând astfel acești Termeni, dreptul dumneavoastră de ne utiliza Site-ul va înceta imediat și dumneavoastră va trebui, la alegerea dumneavoastră, să returnați sau să distrugeți orice copii ale materialelor pe care le-ați făcut.

Fiabilitatea informațiilor postate

Observațiile, reclamele și alte materiale postate pe Site-ul nostru nu sunt destinate a fi considerate ca fiind sfaturi fiabile. În consecință, nu ne asumăm niciun fel de răspundere sau responsabilitate apărută ca urmare a faptului că vreun vizitator pe Site-ul nostru, sau oricine altcineva care a fost informat de orice parte a conținutului acestuia, a considerat aceste materiale fiabile.

Site-ul nostru se schimbă cu regularitate

Scopul nostru este să ne actualizăm Site-ul cu regularitate, fiind posibil să schimbăm conținutul acestuia în orice moment. Dacă este necesar, putem suspenda accesul la Site-ul nostru, sau îl putem închide pentru o perioadă nelimitată de timp. Este posibil ca orice parte a materialului de pe Site-ul nostru să fie depășită în orice moment; noi nu suntem obligați să actualizăm acest material.

Răspunderea noastră

Materialul afișat pe Site-ul nostru este furnizat fără niciun fel de garanții, condiții sau asigurări în ceea ce privește corectitudinea sa. În măsura permisă de lege, noi, și orice terțe părți asociate nouă, prin prezenta excludem în mod expres:

Toate condițiile, garanțiile și alți termeni care ar putea fi altfel considerați impliciți conform legii, dreptului cutumiar sau dreptului de echitate.

Orice răspundere pentru orice fel de prejudicii sau daune directe, indirecte sau corelate suferite de un utilizator ca urmare a conectării la Site-ul nostru sau ca urmare a utilizării, inabilității de a utiliza, sau rezultatelor utilizării Site-ului nostru, a oricăror site-uri Web conectate la acesta, sau a oricăror materiale postate pe acesta, inclusiv, însă fără a se limita la:

pierderea de venituri;
pierderea de activitate comercială;
pierderea de profituri sau contracte;
pierderea de economii anticipate;
pierderea de date;
pierderea de fond comercial;
pierderea de timp de gestiune sau de lucru; și,

pentru orice prejudiciu sau daună de orice fel, indiferent de modul în care a apărut și indiferent dacă a fost cauzată extracontractual (inclusiv neglijență), prin neexecutarea contractului sau altfel, chiar dacă este previzibilă.Aceasta nu afectează răspunderea noastră pentru decesul sau vătămarea personală apărută ca urmare a neglijenței noastre, nici răspunderea noastră pentru înșelăciunea săvârșită cu intenție sau înșelăciunea săvârșită în privința unei probleme importante, și nicio o altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată conform legislației aplicabile.

Informații despre dumneavoastră și vizitele pe Site-ul nostru

Prelucrăm informații despre dumneavoastră conform Politicii noastre de confidențialitate. Prin utilizarea site-ului nostru, vă dați consimțământul la o astfel de prelucrare, și garantați că toate datele furnizate de dumneavoastră sunt corecte. Utilizăm module cookie și alte semnalizatoare Web conform Politicii noastre privind modulele cookie.

Prin utilizarea acestui site, conform Reglementării 6 a Reglementărilor privind confidențialitatea și comunicațiile electronice din 2003, confirmați următoarele:

  1. Puteți refuza să acceptați module cookie de la acest site Web configurându-vă browser-ul să refuze module de la domeniul myunidays.com. Dacă faceți aceasta, o parte a funcționalității Site-ului nostru va fi limitată și este posibil să nu putem afișa informații corecte pentru dumneavoastră.
  2. Înregistrându-vă sau conectându-vă la site-ul Web, vă dați acordul explicit pentru setarea de către noi a unui modul cookie în acest scop. Este imposibil ca dumneavoastră să vă puteți conecta la site-ul Web fără ca noi să setăm un modul cookie. Acest lucru este reglementat la punctele 4 (a) și 4 (b) ale reglementărilor.
  3. Puteți șterge oricând modulele cookie ale terțelor părți setate folosindu-vă browser-ul.

Viruși, piratare și alte infracțiuni

Este interzis să ne utilizați Site-ul în mod abuziv, introducând în mod deliberat viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alt material care este rău intenționat sau dăunător din punct de vedere tehnologic. Este interzis să încercați să obțineți acces neautorizat la Site-ul nostru, serverul pe care este găzduit Site-ul nostru, sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată Site-ului nostru. Este interzis să ne atacați Site-ul prin intermediul unui atac de tip refuz-serviciu sau al unui atac de tip refuz-serviciu distribuit.Conform Legii din 1990 privind utilizarea abuzivă a computerelor, prin încălcarea acestei prevederi, comiteți o infracțiune penală. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii relevante, și vom coopera cu ele făcându-le cunoscută identitatea dumneavoastră. În eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza Site-ul nostru va înceta imediat.

Nu vom fi răspunzători pentru niciun prejudiciu sau daună cauzată de un atac de tip refuz-serviciu distribuit, viruși, sau un alt material dăunător din punct de vedere tehnologic care v-ar putea infecta echipamentul de computer, programele de computer, datele sau alt material protejat de drepturi de proprietate ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a Site-ului nostru, sau a descărcării de către dumneavoastră de material postat pe el, sau pe orice alt site Web asociat lui.

Trimiterea către Site-ul nostru

Puteți face trimiteri către pagina noastră de pornire, cu condiția să o faceți într-un mod echitabil și legal, care nu dăunează reputației noastre și nu profită de aceasta, însă este interzis să faceți o trimitere care să sugereze vreo formă de asociere, aprobare sau susținere din partea noastră, dacă aceasta nu există.

Este interzis să faceți o trimitere de la un site Web care nu este deținut de dumneavoastră.Este interzisă încadrarea Site-ului nostru pe un alt site, și vă este interzis să faceți o trimitere către orice altă parte a Site-ului nostru în afară de pagina de pornire. Ne rezervăm dreptul de a ne retrage permisiunea de creare a trimiterilor fără o notificare prealabilă.

Dacă doriți să utilizați material de pe Site-ul nostru altfel decât așa cum se precizează mai sus, vă rugăm să trimiteți o solicitare în acest sens la help@myunidays.com.

Trimiterea din Site-ul nostru

Atunci când Site-ul nostru conține trimiteri către alte site-uri și resurse furnizate de terțe părți, aceste trimiteri vă sunt furnizate cu titlu exclusiv informativ. Nu avem niciun fel de control asupra conținutului acestor site-uri sau resurse, și nu acceptăm niciun fel de responsabilitate pentru ele, sau pentru un eventual prejudiciu sau daună cauzată de utilizarea lor.

Jurisdicție și legislația aplicabilă

Instanțele din Anglia vor avea jurisdicție absolută asupra oricărei revendicări rezultate ca urmare a, sau asociată, unei vizite pe Site-ul nostru, însă ne rezervăm dreptul de a vă urmări în instanță pentru nerespectarea acestor condiții în țara dumneavoastră de reședință sau în orice altă țară relevantă. Acești Termeni sunt guvernați de legislația engleză.

Mărci comerciale

„UNiDAYS” este o marcă comercială înregistrată.

Variații

Putem revizui acești Termeni în orice moment modificând această pagină. Aveți obligația să verificați această pagină la intervale periodice pentru a lua la cunoștință eventualele modificări pe care le-am făcut, întrucât acestea sunt obligatorii pentru dumneavoastră. Este posibil, de asemenea, ca unele dintre prevederile conținute în acești Termeni să fie înlocuite de prevederi sau notificări publicate altundeva pe Site-ul nostru.

Sesizările dumneavoastră

Dacă aveți vreo sesizare legată de materialul care apare pe Site-ul nostru, contactați help@myunidays.com.

Close