MyUnidays Ltd face toate eforturile pentru a păstra confidențialitatea tuturor vizitatorilor și utilizatorilor site-ului myunidays.com. Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate de mai jos pentru a înțelege cum utilizăm și protejăm informațiile pe care ni le furnizați.

În sensul Legii privind protecția datelor din 1998 în vigoare în Regatul Unit („Legea”), operatorul de date este MyUnidays Ltd, cu sediul la 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Înregistrându-vă pentru orice serviciu oferit de myunidays.com, vă dați consimțământul la colectarea, utilizarea și transferul informațiilor dumneavoastră conform termenilor acestei politici.

Module cookie

Stocăm informații despre dumneavoastră utilizând module cookie (fișiere pe care le trimitem computerului dumneavoastră sau unui alt dispozitiv de acces) pe care le putem accesa când ne vizitați site-ul în viitor. Facem acest lucru pentru vă distinge de alți utilizatori ai site-ului nostru Web; modulele sunt esențiale pentru ca dumneavoastră să puteți utiliza toate funcțiile site-ului.

Navigând pe site-ul nostru vă exprimați acordul cu privire la utilizarea de către noi a modulelor cookie, și acceptați, conform Reglementării 6 din Reglementările privind confidențialitatea și comunicațiile electronice din 2003, și confirmați următoarele:

1. Puteți refuza să acceptați module cookie de la acest site Web configurându-vă browser-ul să refuze module de la domeniul myunidays.com. Dacă faceți aceasta, nu vă veți putea conecta, iar noi nu vom putea să afișăm informații corecte pentru dumneavoastră.

2. Înregistrându-vă sau conectându-vă la site-ul Web, vă dați acordul explicit pentru setarea de către noi a unui modul cookie în acest scop. Este imposibil ca dumneavoastră să vă puteți conecta la site-ul Web fără ca noi să setăm un modul cookie. Acest lucru este reglementat la punctele 4 (a) și 4 (b) ale reglementărilor.

3. Puteți șterge oricând modulele cookie setate de noi folosindu-vă browser-ul.

4. Utilizarea modulelor cookie de către noi se încadrează în definiția „Strict necesară” a reglementărilor, și ca urmare nu este necesar să folosim mesaje contextuale pentru fiecare modul cookie setat sau modificat.

Utilizăm următoarele module cookie:

Module cookie esențiale: acestea sunt module necesare pentru funcționarea site-ului nostru Web. Ele includ, de exemplu, module care vă permit să vă conectați la zonele securizate ale site-ului nostru Web. Aceste module sunt utilizate, de asemenea, pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe site-ul nostru Web. Ele ne permit să ne personalizăm conținutul pentru dumneavoastră, să vă salutăm folosindu-vă numele, și să ne amintim preferințele dumneavoastră (de exemplu, limba sau regiunea selectată).

Module cookie analitice/de performanță: ele ne permit să identificăm și să numărăm vizitatorii, și să vedem ce pagini ați vizitat și ce linkuri ați accesat. Utilizăm aceste informații pentru a ne face site-ul Web și reclamele afișate mai relevante pentru interesele dumneavoastră. Este posibil și, ca în acest scop, să partajăm informațiile cu terțe părți.

Vă rugăm să rețineți că aceste terțe părți (inclusiv, de exemplu, rețelele de publicitate și furnizorii de servicii cum ar fi servicii de analiză a traficului Web) pot utiliza și ele module cookie, asupra cărora nu avem niciun fel de control.

Puteți bloca modulele cookie activând setarea din browser-ul dumneavoastră care vă permite să refuzați setarea tuturor modulelor, sau a unora dintre ele. Dacă însă vă folosiți setările browser-ului pentru a bloca toate modulele cookie (inclusiv cele esențiale), este posibil să nu puteți accesa nicio parte a site-ului nostru, sau anumite părți ale acestuia.

Informații pe care le colectăm de la dumneavoastră

Când vizitați, vă înregistrați sau vizualizați informații despre produsele sau serviciile noastre pe site-ul myunidays.com, este posibil să vă cerem anumite informații despre dumneavoastră, inclusiv numele, statutul educațional, numele instituției și adresa de e-mail actuală. Este posibil, de asemenea, să colectăm informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru Web, precum și informații despre dumneavoastră pe baza mesajelor pe care le postați pe site, și a mesajelor de e-mail sau a scrisorilor pe care ni le trimiteți. Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră sunt necesare pentru a vă putea furniza serviciile. Dacă nu ne dați aceste date, sau nu sunteți de acord cu prelucrarea acestor date referitoare la dumneavoastră conform termenilor acestei Politici, este posibil să nu vă putem furniza serviciile.

Când vă înregistrați pe site-ul myunidays.com, adresa dumneavoastră de e-mail și parola pentru myunidays.com vor fi recuperate, criptate și apoi stocate în baza noastră de date securizată. Această parolă nu va fi niciodată divulgată nimănui. Prin acceptarea Termenilor de serviciu ai myunidays.com și a acestei Politici de confidențialitate vă dați permisiunea ca aceste date să fie stocate în acest scop într-un mediu securizat.

Utilizarea informațiilor dumneavoastră

Informațiile dumneavoastră ne vor permite să vă asigurăm accesul la anumite părți ale site-ului nostru, și să prestăm serviciul myunidays.com pentru dumneavoastră. Vom utiliza, de asemenea, informațiile pe care le colectăm pentru a ne putea administra, susține, îmbunătăți și dezvolta activitatea.

În mod specific, și dacă ați consimțit la aceasta, vă putem utiliza informațiile pentru a vă contacta și solicita opiniile cu privire la serviciile noastre, și pentru a vă înștiința ocazional de modificări sau îmbunătățiri importante aduse site-ului sau serviciilor noastre.

S-ar putea, de asemenea, să vă utilizăm informațiile pentru a vă informa despre alte produse și servicii pe care le oferim și care v-ar putea interesa. Dacă în viitor vă răzgândiți și nu mai doriți să fiți contactat, vă rugăm să luați legătura cu noi, sau să schimbați aceste preferințe în setările contului dumneavoastră.

Dacă ne contactați, este posibil să păstrăm o înregistrare a acestei corespondențe.

În cazul conținutului acoperit de drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi fotografii și înregistrări video („Materialul”), în funcție de setările contului dumneavoastră, ne asigurați și garantați că aveți toate drepturile necesare pentru a ne acorda o licență globală neexclusivă, transferabilă, sublicențiabilă, cu drept de reproducere liberă („Licența”) pentru a reproduce, edita, publica, distribui, pune la dispoziție online orice Material furnizat de dumneavoastră în legătură cu contul dumneavoastră, în orice fel de scopuri comerciale sau necomerciale, inclusiv, însă fără a se limita la, în publicațiile noastre tipărite, prezentările, materialele promoționale, reclamele, sau pe site-ul nostru Web. Această licență se încheie în momentul în care vă ștergeți Materialul sau contul, excepție făcând cazul în care conținutul dumneavoastră a fost partajat cu alții, și aceștia nu l-au șters.

Când ștergeți Materialul, acesta este șters într-un mod asemănător golirii coșului de reciclare de pe computer. Este însă important să înțelegeți că conținutul șters poate fi păstrat în copiile de rezervă pentru o perioadă rezonabilă de timp (dar nu va fi pus la dispoziția altor persoane).

Divulgarea informațiilor dumneavoastră

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi păstrate pe computerele noastre securizate din Regatul Unit și Irlanda, și pot fi accesate, sau puse la dispoziția salariaților noștri care lucrează în afara Regatului Unit, unii dintre ei putându-se afla în afara Spațiului Economic European, care acționează pentru noi în scopurile precizate în această politică sau în alte scopuri aprobate de dumneavoastră. Aceste părți prelucrează informații și furnizează servicii de asistență în numele nostru. Este posibil și ca noi să transmitem informații cumulate privind utilizarea site-ului nostru unor terțe părți, însă acestea nu vor include informații care să poată fi folosite pentru a vă identifica.

Țările din afara Spațiului Economic European nu dispun întotdeauna de legi stricte de protecție a datelor. Vom lua însă măsurile necesare pentru ca informațiile dumneavoastră să fie utilizate de terțe părți în conformitate cu această politică.

Este posibil să confirmăm dacă aveți cont înregistrat la noi cu adresa de e-mail pe care o folosiți pentru a vă înregistra sau verifica.

Cu excepția cazurilor în care legea ne cere aceasta, nu vom partaja, vinde sau distribui în niciun alt fel informațiile pe care ni le furnizați fără a avea consimțământul dumneavoastră.

În final, dacă societatea noastră devine parte a unei societăți mixte sau este vândută sau fuzionează cu o altă entitate comercială, este posibil ca informațiile dumneavoastră să fie divulgate noilor noștri parteneri comerciali sau proprietari.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a ne cere să nu vă prelucrăm datele personale în scopuri de marketing. Vă puteți exercita dreptul de a împiedica o astfel de prelucrare modificându-vă setările contului.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, din motive importante și legitime care țin de situația dumneavoastră personală. În cazul unei cereri justificate, noi nu vă vom mai prelucra datele, și nu vom mai fi în măsură să vă furnizăm servicii.

Site-ul nostru poate conține linkuri către, și de la, rețelele partenere, difuzorii de publicitate și afiliații noștri. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri Web, vă rugăm să rețineți că ele au propriile lor politici de confidențialitate, și că noi nu acceptăm niciun fel de răspundere sau obligație pentru aceste politici. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a trimite orice fel de date personale acestor site-uri Web.

Securitate și păstrarea datelor

Utilizăm măsuri de securitate pentru a vă proteja informațiile de accesul persoanelor neautorizate, și împotriva prelucrării ilegale, pierderii accidentale, distrugerii și deteriorării. Vă vom păstra informațiile pentru o perioadă de timp rezonabilă, sau pe perioada cerută de lege.

Accesare și actualizare

Aveți dreptul să vedeți informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră, și ne puteți cere să facem orice eventuale modificări necesare pentru ca acestea să fie corecte și la zi. Dacă doriți să faceți aceasta, vă rugăm să ne contactați în scris, trimițându-ne o cerere semnată și datată la help@myunidays.com. Vom răspunde în mod gratuit la o astfel de cerere de acces la datele dumneavoastră personale o dată pe an; pentru orice alte cereri adiționale, legea ne permite, la propria noastră discreție, să percepem o taxă de până la 10 GBP pentru a ne acoperi costurile suportate pentru a vă furniza detalii privind informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră.

Recurgerea la instanță

Aveți dreptul să apelați la instanță dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale conform prezentului document vă încalcă drepturile legitime la confidențialitate.

Modificări aduse politicii noastre de confidențialitate

Orice modificări aduse politicii noastre de confidențialitate în viitor vor fi postate pe site și, dacă este necesar, notificate prin e-mail.

Contact

Toate observațiile, întrebările și cererile referitoare la modul în care vă utilizăm informațiile sunt binevenite, și trebuie trimise inițial prin e-mail la help@myunidays.com.

Legislație aplicabilă

Această politică de confidențialitate este guvernată de legislația engleză.

Codul de conduită GÉANT privind protecția datelor

Numele serviciului

UNiDAYS

Descrierea serviciului

UNiDAYS este cea mai cunoscută rețea de afinități studențești, conectând o audiență studențească globală cu mărcile și serviciile relevante.

Operatorul de date și o persoană de contact

MyUnidays Limited, cu sediul la 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, este operatorul de date, și poate fi contactat direct prin corespondență la adresa de mai sus, sau prin e-mail la help@myunidays.com.

Competență judiciară

Marea Britanie, Anglia

Date cu caracter personal prelucrate

Următoarele date sunt cerute de la organizația dumneavoastră:

  • Identificatorul dumneavoastră unic de utilizator (identificatorul persistent SAML, ePPN sau ePTID) Rolul dumneavoastră în organizație (eduPersonAffiliation, eduPersonPrimaryAffiliation sau eduPersonScopedAffiliation)
  • Următoarele date sunt colectate de la dumneavoastră personal: Când vizitați, vă înregistrați sau vizualizați informații despre produsele sau serviciile noastre pe site-ul myunidays.com, este posibil să vă cerem anumite informații despre dumneavoastră, inclusiv numele, statutul educațional, numele instituției și adresa de e-mail actuală.

În plus, este posibil, de asemenea, să colectăm informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru Web, precum și informații despre dumneavoastră pe baza mesajelor pe care le postați pe site, și a mesajelor de e-mail sau a scrisorilor pe care ni le trimiteți.

Scopul prelucrării datelor personale

Informațiile dumneavoastră ne vor permite să vă asigurăm accesul la anumite părți ale site-ului nostru și să prestăm serviciul myunidays.com pentru dumneavoastră. Vom utiliza, de asemenea, informațiile pe care le colectăm pentru a ne putea administra, susține, îmbunătăți și dezvolta activitatea.

În mod specific, vă putem utiliza informațiile pentru a vă contacta și solicita opiniile cu privire la serviciile noastre, și pentru a vă înștiința ocazional de modificări sau îmbunătățiri importante aduse site-ului sau serviciilor noastre.

S-ar putea, de asemenea, să vă utilizăm informațiile pentru a vă informa despre alte produse și servicii pe care le oferim și care v-ar putea interesa. Dacă în viitor vă răzgândiți și nu mai doriți să fiți contactat, ne puteți informa de aceasta contactându-ne direct sau schimbându-vă preferințele în setările contului dumneavoastră.

Dacă ne contactați, este posibil să păstrăm o înregistrare a acestei corespondențe.

Vom păstra, de asemenea, anumite informații în scopul evitării fraudei.

Terțele părți cărora li se divulgă datele personale

Datele personale nu sunt divulgate niciunuia dintre partenerii noștri, fiind partajate numai în format anonimizat și cumulat. Este posibil să partajăm datele dumneavoastră personale cu furnizori de servicii terți pentru a vă furniza serviciile noastre, și în special pentru a vă contacta în legătură cu serviciile și produsele noastre. În final, este posibil să vă divulgăm informațiile oricărei societăți comerciale care dorește să ne achiziționeze, să fuzioneze cu noi, sau să formeze o societate mixtă cu noi. Confirmarea că aveți cont la noi, cu adresa de e-mail pe care o folosiți pentru a vă înregistra sau verifica, va fi disponibilă public.

Cum să accesați, să rectificați și să ștergeți datele personale

Pentru a solicita accesul la, sau rectificarea, sau, când astfel de date pot fi șterse conform prevederilor legii, pentru a solicita ștergerea, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de mai sus. Vă rugăm să rețineți că atunci când informațiile sunt păstrate într-un scop legitim, de ex. pentru prevenirea fraudei, nu suntem obligați să ștergem aceste date.

Aveți dreptul de a ne cere să nu vă prelucrăm datele personale în scopuri de marketing. Vă puteți exercita dreptul de a împiedica o astfel de prelucrare modificându-vă setările contului.

Păstrarea datelor

Utilizăm măsuri de securitate pentru a vă proteja informațiile de accesul persoanelor neautorizate, și împotriva prelucrării ilegale, pierderii accidentale, distrugerii și deteriorării. Datele dumneavoastră vor fi păstrate în perioada în care contul dumneavoastră este activ. Când vă dezabonați, toate datele de care nu avem nevoie în scopul prevenirii fraudei vor fi șterse.

Codul de conduită privind protecția datelor

Datele dumneavoastră vor fi protejate conform Legii privind protecția datelor din 1998, și, odată implementat, conform Regulamentului general privind protecția datelor.

Datele dumneavoastră personale vor fi protejate conform Codului de conduită pentru furnizorii de servicii, un standard comun pentru sectorul de învățământ superior și cercetare pentru a vă proteja confidențialitatea.

Declarație privind confidențialitatea datată 14 iunie 2017.

Close