Ez az oldal (az itt hivatkozott dokumentumokat is beleértve) ismerteti, hogy látogatóként vagy regisztrált felhasználóként milyen feltételekkel használhatja a jelen weboldalt (myunidays.com) („Webhely"). Kérjük, olvassa el gondosan weboldalunk használati feltételeit („Szabályzat"), mielőtt igénybe veszi Webhelyünk szolgáltatásait. A Webhely használatával jelzi, hogy elfogadja ezt a Szabályzatot, és betartja a használati feltételeket. Ha nem fogadja el a jelen Szabályzatot, kérjük, ne használja ezt a Webhelyet.

Rólunk

A myunidays.com weboldal üzemeltetője a UNiDAYS nevében eljáró MYUNiDAYS LTD („Mi”, „Cégünk", valamint a többes szám 1. személyű igealakok). Cégünk Angliában és Walesben a 7552253-as cégjegyzékszámon, a 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB székhellyel bejegyzett vállalat.

Hozzáférés a Webhelyünkhöz

A Webhelyet kizárólag ideiglenesen szabad használni, és fenntartjuk a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk a Webhelyen kínált szolgáltatásokat (lásd alább). Cégünk nem vonható felelősségre azért, ha a Webhely bármikor, bármilyen időszakban nem elérhető.
Időnként korlátozhatjuk regisztrált felhasználóink hozzáférését a Webhely egyes részeihez vagy az egész Webhelyhez.
Ha biztonsági folyamatunk részeként Ön kiválaszt vagy kap tőlünk egy felhasználói azonosító kódot, jelszót vagy bármely más adatot, ezt bizalmas információként kell kezelnie, és tilos azt átadnia bármely harmadik félnek. Jogunkban áll érvényteleníteni bármely felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, akár Ön választotta, akár tőlünk kapta azt, ha megítélésünk szerint Ön nem tartotta magát a jelen Szabályzathoz.
Az Ön felelőssége, hogy a Webhely használatához szükséges minden intézkedést megtegyen. Valamint Önnek kell gondoskodnia arról is, hogy mindenki, aki az Ön internetkapcsolatát használva látogatja meg a Webhelyet, ismerje a használati feltételeket, és be is tartsa azokat.
Amikor a Webhely segítségével hozzájut egy promóciós kódhoz, ajánlathoz vagy kedvezményhez, tudnia kell és el kell fogadnia, hogy egy ilyen ajánlatra vagy kedvezményre egy harmadik fél felhasználási feltételei vonatkoznak, és az Ön felelőssége e feltételek megismerése még mielőtt tranzakciót bonyolítana le az adott harmadik féllel.
A UNiDAYS szolgáltatásait 16 éven felüli személyek vehetik igénybe. Ha Ön 16 évnél fiatalabb, nem használhatja a UNiDAYS szolgáltatásait. A szolgáltatások igénybevételével Ön megerősíti, hogy betöltötte a 16. életévét. Ha Ön elmúlt 16, de még nem töltötte be a 17. életévet, csak egy szülő vagy a törvényes gyám beleegyezésével igényelheti a UNiDAYS szolgáltatásait. A UNiDAYS szolgáltatásainak igénybevételével Ön megerősíti, hogy rendelkezik ilyen beleegyezéssel, valamint elfogadja a Szabályzatot, és betartja a használati feltételeinket. Ha Ön elmúlt 18 éves, megerősíti, hogy teljes mértékben megérti a jelen Szabályzatban foglalt használati feltételeket, kötelezettségeket, megerősítéseket, nyilatkozatokat és garanciákat, valamint el is fogadja e Szabályzatot, és betartja a használati feltételeinket.

Szellemi tulajdonjog

A Webhelyünkön fellelhető tartalmak összes szellemi tulajdonjoga minket illet. A más weboldalakról áthozott információk, valamint a termék- és cégreklámok kivételével a Webhelyen közzétett anyagok szellemi tulajdonjogával is mi rendelkezünk. Ezeket a munkákat világszerte szerzői jogi jogszabályok és szerződések védik. Minden ilyen jogot fenntartunk.
Amennyiben semmi nem tiltja, Ön saját használatra kinyomtathatja a weboldal bármely oldalát, letöltheti a szöveges kivonatokat, és mások figyelmét felhívhatja a Webhelyünkre felkerült anyagokra.
A kinyomtatott vagy letöltött, papíralapú vagy digitális anyagokat tilos módosítani, valamint úgyszintén tilos a szövegkörnyezetből kiragadva felhasználni bármely illusztrációt, fotót, video- vagy hangfelvételt.
A Webhelyen levő anyagok tekintetében szerzői minőségünket (és mindenkiét, aki az érintett anyag szellemi jogi tulajdonosaként beazonosítható) mindig el kell fogadni.
Webhelyünk bármely részét csak akkor használhatja fel kereskedelmi célokra, ha erre előzőleg engedélyt adtunk Önnek.
Ha a Szabályzat megszegésével nyomtatja ki, másolja le vagy tölti le a Webhely bármely részét, azonnal megszűnik a Webhely használatához való joga, és Önnek az utasításainknak megfelelően az érintett anyagok minden példányát vagy vissza kell szolgáltatnia, vagy meg kell semmisítenie.

A közzétett információkra való támaszkodás

A magyarázó szövegeknek, a hirdetéseknek és a Webhelyen közzétett egyéb anyagoknak nem céljuk, hogy ezekre bárki bizalommal hagyatkozzon. Ennélfogva semmilyen felelősséget nem vállalunk azokért a problémákért, amelyek az ezen anyagokra való hagyatkozásból erednek a Webhely látogatói vagy bárki számára, aki hozzájutott ezen anyagok tartalmához.

Webhelyünk folyamatosan változik

Webhelyünket rendszeresen frissítjük, és tartalmát bármikor megváltoztathatjuk. Adott esetben ideiglenesen felfüggeszthetjük vagy véglegesen megszüntethetjük a Webhelyünkhöz való hozzáférést. Webhelyünk bármelyik anyaga bármely adott időpontban idejétmúltnak minősülhet, és nekünk nem kötelességünk frissíteni az ilyen anyagokat.

Kötelezettségeink

A Webhelyen közzétett anyagok a helytállóságot illetően nem rendelkeznek semmilyen garanciával vagy feltételekkel. Mi és a velünk kapcsolatban levő bármely harmadik fél a jogszabályokban megengedett mértékig határozottan kizárjuk az alábbiakat:
Minden feltételt, garanciát és egyéb kikötést, amelyeket egyébként jogszabály, szokásjog vagy az ún. méltányossági (equity) jogrendszer foglal magában.
Továbbá nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, amelyet bármely felhasználó a Webhellyel vagy a használattal kapcsolatosan szenvedett el, vagy mert nem tudta használni a Webhelyet, vagy a Webhely, az ahhoz kapcsolódó egyéb weboldalak és a közzétett anyagok bármelyikének használatának eredményeképpen, ideértve többek között az alábbi veszteségeket és károkat:
jövedelem- vagy bevételkiesés;
üzletvesztés;
elmaradt haszon vagy meghiúsult szerződés;
várt megtakarítások elvesztése;
adatvesztés;
a jó hírnév csorbulása;
a vállalatvezetéssel vagy irodai munkával töltött idő elvesztegetése; valamint
bármely egyéb típusú veszteség vagy kár, amelynek oka károkozás (ideértve a gondatlanságból okozott károkat is), szerződésszegés vagy bármely más ok, még akkor is, ha előrelátható volt.
Mindazonáltal a saját hanyagságunkból eredő halálesetekért vagy személyes sérülésekért felelősséget vállalunk, valamint az alapvető fontosságú kérdéseket érintő csalárd megtévesztésekért vagy megtévesztésekért is, illetve felelősségünk nem zárható ki vagy korlátozható azokban az esetekben, amelyekben a felelősség törvény értelmében nem zárható ki vagy korlátozható.

Az Önre vonatkozó információk és az Ön látogatásai Webhelyünkön

Az Önre vonatkozó információkat az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban kezeljük. A Webhely használatával Ön elfogadja adatainak ily módon történő kezelését, és biztosít bennünket arról, hogy az Ön által megadott adatok helyesek. Sütiket (cookie-kat) használunk arra, hogy információkat tároljunk a számítógépén. Ezek a sütik nem tartalmaznak Önre vonatkozó személyes információkat, céljuk pusztán az UNiDAYS használati élményének javítása.
A weboldal használatával Ön elfogadja a 2003-as elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvek 6. rendeletét, és tudomásul veszi a következőket:
1. Ön letilthatja ezen weboldal sütijeit, mégpedig oly módon, hogy böngészője beállításaiban blokkolja a myunidays.com domain sütijeit. Ez esetben azonban nem fog tudni bejelentkezni az oldalra, mi pedig nem tudunk megfelelő információkat megjeleníteni az Ön számára.
2. A weboldalra való regisztrációval vagy bejelentkezéssel Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy erre a célra egy sütit helyezzünk eszközére. Süti elhelyezése nélkül a weboldalra való bejelentkezés nem lehetséges. Ezt a szabályzat 4 (a) és 4 (b) pontja írja le.
3. A böngészője segítségével bármikor törölheti bármely általunk elhelyezett sütit.
4. A sütiket a szabályzat „Nélkülözhetetlen (sütik vagy cookie-k)" címszó alatt definiált módon használjuk, ennélfogva nem vagyunk kötelesek felugró üzenetet használni, valahányszor elhelyezünk vagy módosítunk egy sütit.

Vírusok, adatfeltörés és egyéb bűncselekmények

Tilos visszaélnie a Webhely használatával oly módon, hogy tudatosan számítógépes vírusokat, trójai programokat, féregprogramokat, logikai bombákat vagy más, kártékony vagy műszaki kárt okozó anyagot juttat a weboldalra. Nem kísérelhet meg jogosulatlan behatolást Webhelyünkre és arra a szerverünkre, amelyen weboldalunk adatait tároljuk, valamint bármely olyan szerverre, számítógépre vagy adatbázisra, amely kapcsolatban áll a Webhelyünkkel. Tilos a Webhelyet szolgáltatás-megtagadó (denial-of service) vagy megosztott szolgáltatás-megtagadó támadásnak kitennie.
E rendelkezés megszegése a számítógépes visszaélésekről szóló, 1990-es törvény szerint bűncselekménynek minősül. Szabályzatunk minden ilyen jellegű megszegését jelenteni fogjunk az illetékes bűnüldöző hatóság felé, és együttműködésünk jeleként felfedjük az elkövető személyazonosságát. Szabályzatunk minden ilyen jellegű megszegése esetén Önt azonnal megfosztjuk a webhely használatának jogától.
Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely valamely megosztott szolgáltatás-megtagadó támadásból, számítógépes vírustól vagy más, műszaki kárt okozó anyagoktól ered, amelyek a Webhely használatának vagy az ott, illetve bármely más, hozzá kapcsolódó weboldalon közzétett anyagok letöltésének következtében megfertőzhetik számítógépes eszközeit, számítógépes programjait, adatait vagy a saját tulajdonát képező egyéb anyagokat.

Linkelés a Webhelyünkre

Ön használhat a nyitóoldalunkra mutató linket, feltéve, ha becsületesen és jogszerűen jár el, nem csorbítja hírnevünket, és nem származik belőle előnye, ám nem helyezhet el oly módon hivatkozást, amely egy részünkről nem létező kapcsolatot, jóváhagyást vagy támogatást sugall.
Nem helyezhet el oldalunkon egy nem az Ön tulajdonát képező weboldalról származó linket.
Tilos keretben megjelenő linket készítenie a Webhelyről bármely más weboldalon, valamint csak a nyitóoldalunkra mutató linket használhat, a Webhely egyéb részeire mutató hivatkozást nem. Fenntartjuk a jogot, hogy külön értesítés nélkül visszavonjuk a linkelési engedélyeket.
Ha a fentiekben meghatározott esetektől eltérően kívánja felhasználni a Webhely anyagait, kérjük, küldje el kérését az info@myunidays.com e-mail-címre.

Linkelés a Webhelyünkről

Webhelyünk harmadik felek által megadott, más oldalakra és forrásokra mutató linkeket tartalmazhat, ám ezek a hivatkozások kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják. Ezek az oldalak és források nem állnak az ellenőrzésünk alatt, ezért tartalmukért, valamint a használatukból eredő semmilyen veszteségért vagy kárért nem vállalunk felelősséget.

Joghatóság és vonatkozó törvények

A kizárólagos joghatósággal az angol bíróságok rendelkeznek bármely olyan követelés esetén, amely a Webhely meglátogatásából vagy azzal összefüggésben merül fel, ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy a jelen használati feltételek megszegése esetén az Ön lakóhelye szerinti országban vagy bármely egyéb vonatkozó országban indítsunk eljárást Önnel szemben. Jelen Szabályzatra az angol jog rendelkezései az irányadók.

Védjegyek

A „UNiDAYS" bejegyzett védjegy.

Módosítások

E Szabályzatot az oldal módosításával bármikor megváltoztathatjuk. Mivel Önnek tartania kell magát az érvényben levő használati feltételekhez, időről időre ellenőriznie kell, hogy történtek-e változások jelen szabályzatban. Előfordulhat, hogy jelen Szabályzat némely pontját a Webhelyen máshol közzétett rendelkezések vagy közlemények hatálytalanítják.

Fenntartások esetén

Ha fenntartásai vannak a Webhelyünkön megjelent anyagokat illetően, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@myunidays.com e-mail-címen.

Close