Terms of Service

Jelen oldalon (a benne feltüntetett dokumentumokkal együtt) azokat a feltételeket ismerheti meg, amelyek betartásával igénybe veheti ezt a honlapot (myunidays.com) („Honlap”), akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként látogatott meg bennünket. Kérjük, a Honlap használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el jelen szolgáltatási feltételeket („Feltételek”). A Honlapunk használatával jelzi, hogy elfogadja ezen Feltételeket és tiszteletben tartja azokat. Amennyiben nem ért egyet ezen Feltételekkel, kérjük, tartózkodjon a Honlap használatától.

Ránk vonatkozó információ

A myunidays.com a MYUNIDAYS Ltd. által üzemeltetett honlap, amely UNiDAYS („mi”, „miénk” és „minket”) kereskedelmi néven működik. A vállalat Angliában és Wales-ben került regisztrálásra a 7552253-as cégjegyzékszámmal, székhelyünk címe: 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

A Honlapunkhoz való hozzáférés

A Honlapunkhoz való hozzáférés ideiglenes alapon engedélyezett, és fenntartjuk a jogot a Honlapon keresztül biztosított szolgáltatás értesítés nélküli visszavonására vagy módosítására (lásd lent). Nem vagyunk felelősek azért, ha a Honlap bármely okból kifolyólag, bármikor vagy bármely időszakban elérhetetlenné válik.

Regisztrált felhasználóink számára időről időre korlátozhatjuk a Honlap bizonyos részeihez vagy egészéhez történő hozzáférést.

Amennyiben a regisztrációját követő biztonsági eljárásaink részeként választott vagy kapott egy felhasználói azonosítót, jelszót vagy bármely más információt, az adott információt bizalmasan kell kezelnie, nem bocsáthatja azt harmadik fél rendelkezésére. Amennyiben véleményünk szerint jelen Feltételek bármely rendelkezését megsérti, jogunkban áll bármikor letiltani bármely felhasználói jelszót vagy azonosítót, akár ön választotta, akár mi határoztuk azt meg.

Ön a felelős azért, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a Honlapunkhoz való hozzáférés érdekében. Annak biztosításáért is ön a felelős, hogy azon személyek, akik az ön internet kapcsolatán keresztül férnek hozzá a Honlapunkhoz, szintén tisztában legyenek jelen feltételekkel, és tiszteletben tartsák azokat.

Amennyiben Honlapunkon keresztül jut hozzá egy promóciós kódhoz, egy ajánlathoz vagy egy kedvezményhez, akkor tudomásul veszi, hogy az adott ajánlat vagy kedvezmény a harmadik fél kikötéseinek és feltételeinek függvénye, amelyekhez biztosítunk egy linket a Honlapunkon, és az ön felelőssége ezen kikötéseket és feltételeket áttekinteni, mielőtt bármely tranzakcióba kezd az adott harmadik féllel.

A UNiDAYS nem 16 év alatti személyek számára kínálja szolgáltatását. Amennyiben ön 16 év alatti személy, akkor az ön számára nem engedélyezett a UNiDAYS szolgáltatásának használata. Szolgáltatásunk használatával megerősíti, hogy ön legalább 16 éves. Amennyiben ön 18 éves vagy annál idősebb, akkor megerősíti, hogy teljes mértékben képes és alkalmas jelen Feltételekben foglalt feltételek, kikötések, kötelezettségek, megerősítések, kötelező biztosítékok és garanciák elfogadására és azok tiszteletben tartására.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

Mi birtokoljuk a Honlapunk valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jogát. Egyéb honlapokról gyűjtött információ, termék- és vállalati hirdetések kivételével, szintén mi birtokoljuk a Honlapunkon közzétett anyagok szellemi alkotáshoz fűződő jogát. Ezeket a munkákat szerzői jogi törvények és szerződések védik az egész világon. Minden ilyen jogot fenntartunk.

Honlapunkról nyomtathatja és letöltheti bármely oldal(ak) kivonatának másolatát személyes használatra vagy azért, hogy mások figyelmét felhívja a Honlapunkon közzétett valamely információra, hacsak másként nem rendelkezünk.

A kinyomtatott vagy letöltött anyag papíralapú vagy digitális másolatait semmilyen formában nem módosíthatja, és a hozzá tartozó szövegtől elkülönítve nem használhatja fel egyik illusztrációt, fotót, videót, hanganyagot vagy grafikát sem. Státuszunknak (és valamennyi jelölt közreműködő státuszának), mint a Honlapunkról származó anyag szerzőinek, mindig feltüntetésre kell kerülnie.

Előzetes engedélyünk megszerzése nélkül a Honlapunkon szereplő anyagok nem használhatóak fel kereskedelmi célokra.

Amennyiben jelen Feltételeket megszegve nyomtatja, másolja vagy tölti le Honlapunk bármely részét, Honlapunk használati joga azonnal megszűnik, és, döntésünktől függően, vissza kell küldenie vagy meg kell semmisítenie az anyagok ön által készített valamennyi másolatát.

A közzétett információk megbízhatósága

A Honlapunkon közzétett magyarázó szövegek, hirdetések és egyéb anyagok nem hivatottak tévedhetetlen információforrásként szolgálni. Ezért elutasítunk minden olyan kötelezettséget és felelősséget, amely azért merül fel, mert a Honlapunk bármely látogatója, vagy bárki, akinek a tudomására jutott annak tartalma, ezen anyagokra hagyatkozott.

A Honlapunk rendszeresen változik

Célunk, hogy Honlapunkat rendszeresen frissítsük, annak tartalmát bármikor megváltoztathatjuk. Ha arra szükség van, felfüggeszthetjük Honlapunkhoz való hozzáférését, vagy Honlapunkat korlátlanul bezárhatjuk. A Honlapunkon közzétett bármely anyag bármely időpontban elavulhat, és nem vagyunk kötelesek ezen anyagot frissíteni.

Kötelezettségünk

A Honlapunkon található anyagot pontossága tekintetében mindennemű garancia, feltétel vagy jótállás nélkül bocsátjuk rendelkezésre. A jog által biztosított mértékben, mi és bármely velünk kapcsolatban álló harmadik fél ezennel kifejezetten kizár:

Minden feltételt, jótállást és egyéb olyan kikötést, amelyet máskülönben a törvény, a közjog vagy a méltányossági jog magában foglalhat.

Mindennemű felelősséget a közvetlenül, közvetett módon vagy következményként előálló veszteségért vagy kárért, amely bármely felhasználó esetében felmerül a Honlapunkat illetően, vagy a Honlapunk használatával, használatának ellehetetlenülésével vagy bármely hozzá kapcsolódó honlap és az azon közzétett anyagok használatának eredményével kapcsolatban, beleértve - korlátozás nélkül - a következőkre vonatkozó felelősséget:

jövedelemkiesés vagy bevételkiesés;
üzletvesztés;
profitkiesés vagy szerződések elvesztése;
várt megtakarítások elvesztése;
adatvesztés;
jó hírnév elvesztése;
elpazarolt üzletvezetési vagy irodai idő; és

bármilyen egyéb veszteséget vagy kárt, bárhogy is merüljön az fel, akár szerződésen kívüli károkozás (beleértve a hanyagságot), szerződésszegés vagy más okozta, még akkor is, ha az előre látható volt. Ez nem érinti a gondatlanságunkból bekövetkező halálesetre vagy személyi sérülésre vonatkozó felelősségünket, sem a rosszhiszemű félrevezetésre vagy egy alapvető kérdés elferdítésére vonatkozó felelősségünket, vagy egyéb felelősséget, amely a vonatkozó törvények értelmében nem zárható ki vagy nem korlátozható.

A Honlapunkra tett látogatásaira és az Önre vonatkozó információ

Az önre vonatkozó információ feldolgozása az Adatvédelmi Szabályzatunk értelmében történik. A Honlap használatával hozzájárul adatai feldolgozásához, és garantálja a rendelkezésünkre bocsátott adatai pontosságát. Sütiket és egyéb webjelzőket használunk a Süti-irányelvünknekmegfelelően.

Jelen honlap használatával a 2003. évi Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (PECR) 6. sz. rendeletének megfelelően elismeri a következőket:

  1. Elutasíthatja a honlap sütijeinek elfogadását úgy, hogy a böngészőjében beállítja a myunidays.com domainről érkező sütik elutasítását. Ha így tesz, akkor a Honlapunk működése korlátozódik, és előfordulhat, hogy nem tudunk önnek pontos információt megjeleníteni.
  2. A honlapra történő regisztrációval vagy bejelentkezéssel ön határozottan beleegyezik abba, hogy sütit helyezzünk el erre a célra. Nem tud úgy bejelentkezni a honlapra, hogy ne helyeznénk el egy sütit. Ezt az irányelv 4 (a) és a 4 (b) pontja fejti ki.
  3. Bármikor törölheti a harmadik felek által elhelyezett sütiket a böngészőjén keresztül.

Vírusok, hekkelés és egyéb támadások

Nem használhatja Honlapunkat vírusok, trójai programok, számítógépes férgek, logikai bombák vagy más rosszindulatú vagy műszakilag ártalmas dolgok tudatos elhelyezésére. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni Honlapunkhoz, a szerverhez, amelyen a Honlapot tároljuk, vagy bármely, a Honlaphoz kapcsolódó szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem támadhatja meg Honlapunkat egy szolgáltatásmegtagadással járó támadáson vagy egy elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadáson keresztül.Ezen rendelkezés megszegésével a Számítógépekkel való visszaélésről szóló 1990. évi törvény értelmében bűncselekményt követ el. Mindennemű törvényszegést jelentünk a felelős bűnüldöző hatóság felé, és együttműködünk velük az ön személyazonosságának feltárása tekintetében is. Ilyen bűncselekmény esetén Honlapunk használatának joga azonnali hatállyal megszűnik.

Semmiféle veszteségért vagy kárért nem vállalunk felelősséget, amelyet egy elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás, vírus vagy egyéb műszakilag ártalmas dolog okozott, ami a Honlap használata, vagy a Honlapunkon, illetve a hozzá kapcsolt bármely honlapon közzétett bármely anyag letöltése miatt megfertőzheti az informatikai berendezéseit, a számítógépes programjait, adatait vagy más, a tulajdonát képező anyagot.

A Honlapunkhoz való kapcsolódás

Kapcsolódhat honlapunkhoz, amennyiben azt tisztességes és törvényes módon teszi, nem tesz kárt hírnevünkben és nem használja ki azt, de nem hozhat létre olyan kapcsolatot, amely bárminemű asszociációt, jóváhagyást vagy hozzájárulást sugall a részünkről ott is, ahol ez nem áll fenn.

Nem létesíthet kapcsolatot olyan honlapról, amely nem az ön tulajdona. A Honlapunk nem keverhető gyanúba egy másik oldalon, és ön nem hozhat létre kapcsolatot a Honlap egyéb oldalaival, kizárólag a főoldallal. Fenntartjuk a jogot a kapcsolódási engedély értesítés nélküli visszavonására.

Amennyiben más módon kívánja használni a Honlapunkon lévő bármely anyagot, mint azt a fentiekben kifejtettük, kérjük, keressen meg bennünket a következő e-mail címen:help@myunidays.com.

A Honlapunkról való kapcsolódás

Ahol a Honlapunk harmadik felek által rendelkezésre bocsátott, más oldalakra irányuló linkeket és forrásokat tartalmaz, ezek a linkek kizárólag az ön tájékoztatására szolgálnak. Nincs befolyásunk ezen oldalak vagy források tartalmára, és nem vállalunk felelősséget a használatukkal kapcsolatban felmerülő bármely veszteségért vagy kárért.

Igazságszolgáltatás és a vonatkozó törvény

Az angol bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek bármely követelés tekintetében, amely a Honlapunkra történő látogatásból fakad vagy ahhoz kapcsolódik, bár ezen feltételek megsértése esetén fenntartjuk az ön ellen történő eljárásindítás jogát a tartózkodási országában vagy bármely más érintett országban. Jelen Feltételekre az angol jog rendelkezései az irányadóak.

Védjegyek

A „UNiDAYS” egy regisztrált védjegy.

Változtatások

Az oldal módosításával bármikor megváltoztathatjuk jelen Feltételeket. Elvárjuk, hogy rendszeresen keresse fel ezt az oldalt és vegye figyelembe a változtatásokat, mivel azok önre vonatkozóan kötelező erővel bírnak. Jelen Feltételekben foglalt egyes rendelkezések helyébe léphetnek a Honlapunk oldalain már közzétett rendelkezések vagy közlemények.

Panaszkezelés

Ha bármilyen aggálya merül fel a Honlapunkon megjelenő anyaggal kapcsolatban, kérjük, írjon a következő e-mail címre: help@myunidays.com.