Palvelun käyttöehdot

Tällä sivulla (mukaan lukien siinä viitatut asiakirjat) ilmoitetaan ehdot, joiden mukaisesti käyttäjä saa käyttää tätä sivustoa (myunidays.com) (”Sivusto”), olipa käyttäjä sitten vierailija tai rekisteröity käyttäjä. Lue huolellisesti nämä käyttöehdot (”Ehdot”), ennen kuin alat käyttää Sivustoa. Käyttämällä Sivustoa ilmaiset hyväksyväsi nämä Ehdot ja suostuvasi noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, älä käytä Sivustoa.

Tietoja yrityksestä

myunidays.com on MYUNIDAYS LTD:n ylläpitämä sivusto, josta käytetään nimitystä UNiDAYS. MyUnidays Ltd on rekisteröity Englannissa ja Walesissa yritystunnuksella 7552253, ja sillä on rekisteröity toimipaikka osoitteessa 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, Iso-Britannia.

Sivuston käyttäminen

Sivuston käyttäminen on sallittua tilapäisesti, ja MyUnidays Ltd varaa oikeuden peruuttaa Sivustossa tarjottavan palvelun tai muuttaa sitä ilman erillistä ilmoitusta (lisätietoja jäljempänä). MyUnidays Ltd:llä ei ole korvausvelvollinen, jos Sivusto ei mistä tahansa syystä ole käytettävissä minä tahansa aikana tai minkä tahansa aikajakson ajan.

MyUnidays Ltd voi ajoittain rajoittaa Sivuston joidenkin osien tai koko sivuston käytön vain palveluun rekisteröidyille käyttäjille.

Jos käyttäjä valitsee, tai käyttäjälle toimitetaan, käyttäjätunniste, salasana tai mikä tahansa muu tieto-osa osana suojaustoimenpiteitä, käyttäjän on käsiteltävä tällaisia tietoja luottamuksellisina, eikä käyttäjä saa paljastaa niitä millekään kolmannelle osapuolelle. MyUnidays Ltd:llä on oikeus poistaa käytöstä mikä tahansa käyttäjätunniste tai salasana riippumatta sitä, onko se käyttäjän valitsema tai MyUnidays Ltd:n toimittama, jos MyUnidays Ltd:n harkinnan mukaisesti käyttäjä on loukannut näiden Ehtojen mitä tahansa määräyksiä.

Käyttäjä on vastuussa kaikkien sellaisten järjestelyjen suorittamisesta, joita käyttäjä tarvitsee voidakseen käyttää Sivustoa. Lisäksi käyttäjän vastuulla on varmistaa, että kaikki henkilöt, jotka käyttävät Sivustoa käyttäjän Internet-yhteyden välityksellä, ovat tietoisia näistä ehdoista ja noudattavat niitä.

Hankkimalla alennuskoodin tai käyttämällä tarjousta tai alennusta Sivuston kautta käyttäjä hyväksyy, että tällaista tarjousta tai alennusta koskevat kolmannen osapuolen asettamat ehdot, joihin on linkki Sivustossa, ja että on käyttäjän vastuulla tarkistaa tällaiset ehdot ennen minkään tapahtuman suorittamista kyseisen kolmannen osapuolen kanssa.

UNiDAYS-palvelua ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille henkilöille. Jos olet alle 16-vuotias, et saa käyttää UNiDAYS-palvelua. Käyttämällä palvelua vahvistat, että olet vähintään 16 vuoden ikäinen. Jos olet vähintään 18-vuotias, vahvistat olevasi kykenevä ja toimivaltainen sitoutumaan näissä Ehdoissa määritettyihin ehtoihin, velvoitteisiin, vahvistuksiin, esityksiin sekä takuisiin ja sitoutumaan noudattamaan niitä.

Immateriaalioikeudet

MyUnidays Ltd on Sivuston kaikkien immateriaalioikeuksien omistaja. Muista sivustoista kerättyjä tietoja sekä tuote- ja yritysilmoituksia lukuun ottamatta MyUnidays Ltd lisäksi omistaa Sivustossa julkaistujen materiaalien immateriaalioikeudet. Tällaiset teokset on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä ja -sopimuksilla kaikkialla maailmassa. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.

Käyttäjä saa tulostaa yhden kopion ja ladata otteita Sivuston mistä tahansa sivusta tai sivuista henkilökohtaiseen käyttöönsä ja kiinnittää muiden henkilöiden huomion Sivustossa julkaistuun aineistoon, ellei muuta mainita.

Käyttäjä ei saa muuttaa paperikopioita tai digitaalisia kopioita mistään aineistosta, jonka on tulostanut tai ladannut millä tahansa tavalla, eikä käyttäjä saa käyttää mitään piirroksia, valokuvia, video- tai audiojaksoja tai mitään grafiikkaa erillään mistään siihen liittyvästä tekstistä.MyUnidays Ltd:n (sekä minkä tahansa yksilöidyn toimittajan) asema sekä Sivuston aineiston tekijät on aina mainittava tässä yhteydessä.

Käyttäjä ei saa käyttää Sivuston aineistojen mitään osaa kaupallisiin tarkoituksiin ilman MyUnidays Ltd:n ennalta myöntämää lupaa.

Jos käyttäjä tulostaa, kopioi tai lataa Sivuston mitään osia näiden Ehtojen vastaisesti, käyttäjän oikeus käyttää sivustoa lakkaa välittömästi ja käyttäjän on, oman valintansa mukaisesti, palautettava tai tuhottava kaikki aineistosta tekemänsä kopiot.

Julkaistujen tietojen luotettavuus

Kommentteja, ilmoituksia ja muita Sivustossa julkaistuja aineistoja ei ole tarkoitettu ilmoituksiksi, joita voitaisiin pitää luotettavina. Näin ollen MyUnidays Ltd kiistää kaiken vastuuvelvollisuuden ja vastuut, jotka liittyvät siihen, että kuka tahansa Sivuston käyttäjä tai kuka tahansa, jolle voidaan ilmoittaa sen sisällön mistä tahansa osasta, suhtautuu tällaiseen aineistoon luotettavana.

Sivusto muuttuu jatkuvasti

MyUnidays Ltd pyrkii päivittämään Sivustoa säännöllisesti ja voi muuttaa sen sisältöä milloin tahansa. MyUnidays Ltd voi tarvittaessa keskeyttää pääsyn Sivustoon tai sulkea sen määräämättömäksi ajaksi. Mikä tahansa Sivuston sisältämä aineisto voi olla vanhentunutta millä tahansa hetkellä, eikä MyUnidays Ltd:llä ole mitään velvoitteita päivittää tällaista aineistoa.

Vastuuvelvollisuus

Sivustossa näkyvä aineisto toimitetaan ilman mitään takuita, ehtoja tai sitoumuksia sen paikkansapitävyydestä. Näin ollen lainsäädännön sallimassa laajuudessa MyUnidays Ltd ja siihen liittyvät kolmannet osapuolet nimenomaisesti sulkevat pois seuraavat:

Kaikki oletetut ehdot ja takuut, joita muuten voitaisiin olettaa säädösten, tapaoikeuden tai muun lainsäädännön perusteella.

Mikä tahansa vastuuvelvollisuus mistä tahansa suorista, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, joita mille tahansa käyttäjälle voi aiheutua liittyen Sivustoon tai liittyen sen käyttämiseen tai kyvyttömyyteen käyttää sitä, tai Sivuston, minkä tahansa siihen linkitettyjen sivustojen ja minkä tahansa siinä julkaistun aineiston käyttämisen seurauksiin, rajoituksetta mikä tahansa vastuuvelvollisuus liittyen:

tulojen tai ansioiden menetykseen;
liiketoiminnalle aiheutuneeseen menetykseen;
tuottojen tai sopimusten menetykseen;
odotettujen säästöjen menetykseen;
tietojen menetykseen;
goodwill-tappioihin;
menetettyyn työaikaan; ja

mihin tahansa muuhun menetykseen tai vahinkoon sen laadusta riippumatta, vaikka se johtuisi tai olisi seurausta rikkomuksesta (laiminlyönti mukaan lukien), sopimusrikkomuksesta tai muusta, siitä huolimatta, että se olisi ennustettavissa.Tämä ei poista MyUnidays Ltd:n vastuuvelvollisuutta kuolemasta tai vammautumisesta, joka johtuu MyUnidays Ltd:n laiminlyönnistä, eikä MyUnidays Ltd:n vastuuta tahallisesta harhaanjohtamisesta tai perustavanlaatuisesta harhaanjohtamisesta eikä mitään muuta vastuuvelvollisuutta, jota ei voida sulkea pois tai rajoittaa vallitsevan lainsäädännön mukaisesti.

Tiedot käyttäjästä ja käynneistä Sivustossa

MyUnidays Ltd käsittelee tietoja käyttäjistä tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Sivustoa käyttämällä käyttäjä antaa suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn, ja käyttäjä vakuuttaa antamiensa tietojen olevat oikeellisia. MyUnidays Ltd käyttää evästeitä ja muita jäljitteitä evästekäytäntönsä mukaisesti.

Tätä sivustoa käyttämällä käyttäjä ilmaisee Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (PECR) -säädösten kohdassa 6 säädetyn mukaisesti vastanottaneensa seuraavat tiedot:

  1. Käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta evästeitä tästä sivustosta määrittämällä selaimensa estämään evästeet toimialueesta myunidays.com. Tämä rajoittaa Sivuston toiminnallisuutta eikä MyUnidays Ltd ehkä pysty esittämään käyttäjälle täsmällisiä tietoja.
  2. Rekisteröitymällä tai kirjautumalla sivustoon käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa sille, että MyUnidays Ltd voi tallentaa evästeen tätä tarkoitusta varten. Käyttäjän on mahdotonta kirjautua sivustoon ilman evästettä. Tämä katetaan säädösten kohdissa 4(a) ja 4(b).
  3. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa mitä tahansa asetettuja kolmannen osapuolen evästeitä selaimen kautta.

Virukset, hakkerointi ja muut rikkomukset

Käyttäjä ei saa väärinkäyttää Sivustoa levittämällä tahallisesti viruksia, troijalaisia, matoja, loogisia pommeja tai muita haittaohjelmia tai teknologisesti haitallista materiaalia. Käyttäjä ei saa yrittää hankkia valtuuttamatonta pääsyä Sivustoon, palvelimeen, jossa Sivustoa säilytetään, eikä mihinkään Sivustoon liittyvään palvelimeen, tietokoneeseen tai tietokantaan. Käyttäjä ei saa hyökätä Sivustoon palvelunestohyökkäyksellä eikä hajautetulla palvelunestohyökkäyksellä.Rikkomalla tätä määräystä käyttäjä syyllistyy rikolliseen tekoon (Computer Misuse Act 1990). MyUnidays Ltd ilmoittaa kaikista tällaisista rikkomuksista asianmukaisille lainvalvontaviranomaisille ja tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa käyttäjän henkilöllisyyden paljastamiseksi heille. Tällaisen rikkomuksen tapauksessa käyttäjän oikeus käyttää Sivustoa lakkaa välittömästi.

MyUnidays Ltd ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä, viruksista tai muusta teknologisesti haitallisesta aineistosta, joka voi saastuttaa käyttäjän tietokonelaitteistoa, tietokoneohjelmia, tietoja tai muita omistusoikeuden suojaamia tietoja johtuen siitä, että käyttäjä käyttää Sivustoa tai lataa mitä tahansa siinä tai missä tahansa siitä linkitetyssä sivustossa julkaistua aineistoa.

Linkittäminen sivustoon

Käyttäjä voi luoda Sivuston aloitussivulle johtavia linkkejä sillä edellytyksellä, että tämä on rehellistä ja laillista eikä se vahingoita MyUnidays Ltd:n mainetta tai käytä sitä hyväksi. Käyttäjä ei kuitenkaan saa luoda linkkiä sellaisella tavalla, joka millään tavoin antaa ymmärtää kyseessä olevan liikekumppanuus, hyväksyntä tai suositus MyUnidays Ltd:n osalta.

Käyttäjä ei saa luoda linkkiä mistään sivustosta, joka ei ole käyttäjän omistuksessa.Sivustoa ei saa sijoittaa kehyksiin missään muussa sivustossa, eikä käyttäjä saa luoda linkkiä Sivuston mihinkään muuhun osaan kuin aloitussivulle. MyUnidays Ltd varaa oikeuden peruuttaa linkitysluvan ilman erillistä ilmoitusta.

Jos käyttäjä haluaa käyttää Sivuston aineistoa millään muulla tavalla kuin edellä mainitaan, hänen on lähetettävä tätä koskeva pyyntö osoitteeseen: help@myunidays.com.

Linkit sivustossa

Silloin kun Sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolten toimittamiin muihin sivustoihin ja resursseihin, tällaiset linkit annetaan vain tiedoksi. MyUnidays Ltd ei pysty hallitsemaan tällaisten sivustojen tai resurssien sisältöä eikä ole missään vastuussa niistä eikä mistään menetyksistä tai vahingoista, joita käyttäjälle voi aiheutua niiden käyttämisestä.

Tuomiovalta ja sovellettava laki

Englantilaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta mihin tahansa vaateisiin, jotka johtuvat käymisestä Sivustossa tai liittyvät siihen, mutta MyUnidays Ltd varaa oikeuden nostaa näiden ehtojen rikkomiseen liittyvän kanteen käyttäjää kohtaan käyttäjän asuinmaassa tai missä tahansa asianmukaisessa maassa. Näitä ehtoja hallitaan Englannin lain mukaisesti.

Tavaramerkit

”UNiDAYS” on rekisteröity tavaramerkki.

Muutokset

MyUnidays Ltd voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa muuttamalla tätä sivua. Käyttäjän odotetaan tarkistavan tämän sivun ajoittain saadakseen tietoonsa mitkä tahansa muutokset, koska ne sitovat käyttäjää. Myös muualla Sivustossa julkaistut määräykset tai ilmoitukset voivat korvata joitakin näiden ehtojen sisältämiä määräyksiä.

Kysymykset

Jos käyttäjällä on Sivustossa esiintyvään aineistoon liittyviä kysymyksiä, hänen on otettava yhteyttä lähettämällä viesti osoitteeseen help@myunidays.com.