Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Legacy Privacy Policy FI

Innan vi går in på detaljer vill vi att du ska veta att din privata sfär är viktig för oss. Vi vet att det här inte är första gången du hör det, men uppriktigt sagt menar vi det. Du har gett oss ditt förtroende genom att använda UNiDAYS tjänster och vi värderar det förtroendet. Det innebär att vi gör allt i vår makt för att skydda alla personuppgifter som du ger oss.

Hursomhelst, nu kommer vi till detaljerna. Den här Sekretesspolicyn förklarar vem vi är, hur och varför vi samlar in, delar och använder personuppgifter om dig och hur du kan utöva dina sekretessrättigheter. Om du har några frågor eller undrar över något om vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

DET HÄR ÄR VI

Om du har använt dig av oss tidigare, vet du redan att UNiDAYS erbjuder studentrabatter och andra tjänster som kan förbättra studentlivet (som tävlingar, volontärmöjligheter och evenemang) via vår webbplats (”Webbplats”), mobilapp och blogg samt genom andra onlineplattformar som iframe (som man kan tro är en partners webbplats) (gemensamt benämnda som ”Plattformen”). Varför betona detta? Jo, för att all information som följer i denna Sekretesspolicy gäller för alla dessa plattformar. Det finns flera plattformar, men en Sekretesspolicy.

Denna Sekretesspolicy gäller alla sorters personuppgifter som vi samlar in via Plattformen eller andra typer av kontakter du har med oss som är kopplade till Plattformen (som kontakt med vår Kundservice via e-post). UNiDAYS är engagerat i att bevara alla sina medlemmars och webbplatsbesökares personliga integritet. Vänligen läs igenom följande Sekretesspolicy för att förstå hur vi använder och skyddar de personuppgifter som du tillhandahåller till oss.

KONTAKTA OSS

MyUnidays Ltd på 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB personuppgiftsansvarig i den mening som avses i dataskyddsförordningen 2016 (“Förordningen”).

KONTAKT

För frågor om eller synpunkter på denna Sekretesspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till help@myunidays.com. Om du har allmänna frågor om ditt konto eller hur du kommer i kontakt med Kundservice för att få vidare hjälp, vänligen besök vårt onlinebaserade hjälpcenter på help@myunidays.com.

Vänligen notera att om du kontaktar oss kan vi behöva verifiera din identitet innan vi uppfyller din förfrågan. Vi kommer att hjälpa dig igenom denna process och den kommer inte att kräva mycket av din tid eller vara någon stor kraftansträngning. Men eftersom säkerheten kring dina uppgifter är viktig för oss måste vi vara extra försiktiga.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR

De personuppgifter som vi kan komma att samla in om dig faller i stort inom kategorierna som listas nedan.

Vad gör vi med informationen vi samlar in? Det korta svaret är att vi ger dig en otrolig uppsättning produkter och tjänster som vi konstant strävar efter att förbättra.

Information som du tillhandahåller frivilligt

Vissa delar av Plattformen kan be dig att tillhandahålla personuppgifter frivilligt. Vi kan till exempel be om dina kontaktuppgifter för att registrera ett konto hos oss, för att prenumerera på reklaminformation från oss (exempelvis för att vi ska kunna skicka ut information om produkter, tjänster och reklamerbjudanden som vi tror kan intressera dig), och/eller för att du ska kunna skicka frågor till oss (exempelvis genom att kontakta vår Kundservice). De personuppgifter som du ombeds tillhandahålla, och anledningarna till att du ombeds tillhandahålla dem, kommer att tydliggöras i samband med att vi ber dig uppge dina personuppgifter.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker Plattformen kan vi samla in information automatiskt från din enhet (vare sig det är en telefon eller en dator). I vissa länder, inklusive länder i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personuppgifter under tillämplig dataskyddslagstiftning.

Specifikt kan informationen som vi samlar in automatiskt vara information som din IP-adress, enhetstyp och mjukvaruegenskaper, identifikationsnumret till unika enheter, typ av webbläsare, generell geografisk plats (exempelvis på lands- eller stadsnivå) och annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med Plattformen, vilket innefattar vilka sidor du har besökt och vilka länkar du har klickat på. Via vår app kan vi också få reda på var du befinner dig, men du kan stänga av denna funktion i inställningarna på din enhet.

Genom att samla in den här informationen kan vi verifiera din identitet, och det ger oss bättre möjlighet att förhindra bedrägeri och att förstå Plattformens användare, som var de kommer från och vilket slags innehåll som intresserar dem. Vi använder denna information för interna analytiska syften för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och skräddarsy upplevelsen för dig genom att visa information och tjänster som vi tror kan passa just dig.

En del av den här informationen kan samlas in via användning av cookies, pixeltaggar och liknande spårningstekniker. Besök vår Policy för cookies för mer information om hur och varför vi använder cookies och liknande tekniker.

Information som vi erhåller från tredjepartskällor

Då och då kan vi motta personuppgifter om dig från tredjepartskällor (vilket innefattar sociala medie-leverantörer), men endast när vi har kontrollerat att dessa tredjepartskällor har ditt samtycke eller på annan rättslig grund har en rätt eller skyldighet att uppge dina personuppgifter till oss.

Den sortens information som vi samlar in från tredje parter innefattar information om din interaktion med sådana parter online och vi använder denna information för att följa och analysera trender och användningar, för att förbättra kvaliteten på vår tjänst och för att skräddarsy din upplevelse och rekommendera produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

VEM VI KAN KOMMA ATT GE DIN INFORMATION TILL

Vi kan komma att ge dina personuppgifter till mottagare inom följande kategorier:

1. Till företag i vår koncern, till utomstående tjänsteleverantörer och partner som behandlar personuppgifter åt oss (till exempel som stöder leveransen av, tillhandahåller funktioner på eller hjälper till att höja säkerheten på Webbplatsen, eller för att utföra analyser för att förbättra din upplevelse), eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy eller som meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter. Majoriteten av våra tjänsteleverantörer är verksamma inom Europa, men ibland kan de skicka dina personuppgifter till USA. Några exempel på de tjänsteleverantörer som vi använder och varför listas nedan. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta oss.

Google hjälper oss med våra analyser och hjälper till att anpassa annonseringen så att den speglar dina intressen,
Bronto hjälper oss när det handlar om att skicka ut e-postmeddelanden, och
Facebook hjälper oss att bedöma hur effektiv vår annonsering är och hjälper oss också att anpassa annonseringen så att den speglar dina intressen.

2.Till alla slags behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, domstolar eller andra tredje parter om vi anser att det är nödvändigt att uppge informationen (i) för att följa tillämpliga lagar eller bestämmelser, (ii) för att utöva, etablera eller försvara våra juridiska rättigheter eller (iii) för att skydda dina eller en tredje parts väsentliga intressen.

3.Till tredje parter för att hjälpa dem visa intressebaserad annonsering genom att använda information som du gör tillgänglig för oss när du interagerar med våra sajter, vårt innehåll eller våra tjänster. Intressebaserade annonser, som ibland benämns som personligt anpassade eller riktade annonser, visas för dig utifrån information från aktiviteter som köp från vår sajt, din användning av enheter, appar eller mjukvara, besök på sajter som har vårt innehåll eller annonser, eller genom att interagera med våra verktyg. Vi ger dig valmöjligheter kring att få intressebaserade annonser från oss. Du kan välja att inte motta intressebaserade annonser från oss genom att klicka här. Du kommer fortfarande att se annonser, men de kommer tyvärr inte att vara riktade och kanske därför inte kommer att vara relevanta för dig.

4. Till en faktisk eller potentiell köpare (och dess ombud och rådgivare) i samband med ett potentiellt köp, en potentiell sammanslagning eller ett potentiellt förvärv av någon del av vårt företag, under förutsättning att vi informerar köparen att den endast får använda dina personuppgifter för de syften som framgår av denna Sekretesspolicy.

5. Till alla andra personer som du har samtyckt till att uppgifterna lämnas ut till.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGITER (GÄLLER ENDAST EES-BESÖKARE)

Om du är en besökare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vår rättsliga grund för att samla och använda personuppgifter som beskrivits ovan att bero på personuppgifterna i fråga och på det särskilda sammanhanget som de samlats in i.

I normala fall kommer vi endast att samla in personuppgifter från dig om vi fått samtycke från dig att göra det, om vi behöver personuppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig eller om vi har ett berättigat intresse att genomföra behandlingen och dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre. I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller av andra skäl behöva personuppgifterna för att skydda dina eller annan persons väsentliga intressen.

Om vi ber dig tillhandahålla personuppgifter för att följa rättsliga krav eller för att fullgöra ett avtal med dig, kommer vi att göra detta klart för dig vid den relevanta tidpunkten och om det är obligatoriskt eller inte att tillhandahålla personuppgifterna (samt tydliggöra konsekvenserna om du inte uppger dina personuppgifter). Ett exempel på detta är när vi ber dig att uppge e-postadressen till ditt universitet eftersom vi inte kan verifiera att du är student utan den.

Om vi samlar in och använder dina personuppgifter med stöd av våra (eller en tredje parts) berättigade intressen kommer vi på liknande sätt att tydliggöra för dig vid den relevant tidpunkten vilka dessa berättigade intressen är. Vänligen läs igenom vår Policy för cookies om du vill veta hur och varför information samlas in genom användningen av cookies.

Om du har några frågor om eller behöver mer information kring den rättsliga grund som vi stöder vår insamling och användning av dina personuppgifter på, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som du finner under rubriken ”Kontakta oss” ovan.

SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. Våra åtgärder är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen av dina personuppgifter.

När du har valt ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av Webbplatsen är det ditt ansvar att lösenordet förblir konfidentiellt. Vi uppmanar dig att inte dela inloggningsuppgifterna till ditt konto, inklusive ditt lösenord, med någon. Vi ansvarar inte för obehöriga transaktioner som gjorts i ditt namn och med ditt lösenord.

Informationsöverföring via internet är inte fullständigt säker. Trots att vi kommer att vidta åtgärder för att skydda din information, kan vi inte garantera säkerheten kring dina uppgifter som överförs till Plattformen.

LAGRING AV UPPGIFTER

Vi lagrar personuppgifterna som vi samlat in från dig så länge vi har ett pågående berättigat affärsbehov att göra det (exempelvis för att tillhandahålla en tjänst som du har beställt eller för att uppfylla tillämpliga rätts-, skatte-, eller bokföringskrav).När vi inte har ett pågående behov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (exempelvis för att dina personuppgifter lagrats i backuparkiv), så kommer vi att förvara dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling till dess att det är möjligt att radera dem. Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än två år efter att ditt medlemskap har gått ut och vi kommer alltid att försöka anonymisera informationen sex månader efter att vi mottagit den.

INTERNATIONELLA INFORMATIONSÖVERFÖRINGAR

Dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas i, andra länder än i det land som du bor i. Dessa länder kan ha annan dataskyddslagstiftning än de lagar som gäller i ditt land.

Våra Webbplatsservrar, gruppföretag och utomstående tjänsteleverantörer och partner är verksamma över hela världen. Det innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kan de komma att behandlas i något av dessa länder. Men vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att se till att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med denna Sekretesspolicy. Dessa skyddsåtgärder utgör innebär antingen (a) att modellklausulerna bifogas till vårt kontrakt med den tredje parten, eller (b) att den tredje parten befinner sig i ett land med adekvat dataskyddslagstiftning.

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

I vissa fall kan vår användning av dina personuppgifter resultera i att automatiska beslut fattas (vilket innefattar profilering) vilka påverkar dig juridiskt eller på ett liknande betydande sätt.

Automatiserade beslut innebär att beslut som berör dig fattas automatiskt genom datordrivna beslut (utifrån mjukvarualgoritmer), utan mänsklig granskning. Vi använder exempelvis automatiserade beslut för att välja hur vårt skräddarsydda kakel ska beställas på vår webbplats till dig. Vi har genomfört åtgärder för att skydda de rättigheter och intressen som gäller för personer vars personuppgifter berörs av automatiserat beslutsfattande, vilket innefattar att ta bort sådant automatiskt beslutsfattande när en medlem skriftligt ber om detta.

När vi fattar ett automatiskt beslut om dig, har du rätt att bestrida beslutet, att uttrycka din åsikt och att kräva att en människa granskar beslutet. Denna rätt kan du utöva genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som tillhandahålls under rubriken ”Kontakta oss” ovan.

DINA RÄTTIGHETER FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Du har följande rättigheter för skydd av personuppgifter:

Om du vill komma åt, ändra, uppdatera eller radera dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under rubriken ”Kontakta oss” ovan eller genom att välja våra formulär för rätt att glömmas och krav på tillgång till uppgifter här. Vänligen notera att om du begär att vi ska radera dina uppgifter måste du avinstallera vår app (om du har använt tjänsten på din telefon) för att ta bort eventuell kvarbliven information som lagrats på din enhet.

Vidare, om du bor i EU kan du invända mot att dina personuppgifter behandlas, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära att dina personuppgifter förflyttas. Återigen, du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under rubriken ”Kontakta oss” ovan.

Som en tjänst där vi ger dig rekommendationer anser vi att det är väldigt viktigt att skicka information till dig om våra produkter, tjänster och reklamerbjudanden som vi tror kan intressera dig eftersom vi tycker att det vore synd om du missade rabatter från något av dina favoritmärken! Men du har rätt att när som helst välja bort annonsmeddelanden som vi skickar. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på ”avsluta prenumeration” eller ”hoppa av”-länken i de annonsmeddelanden som vi skickar via e-post genom dina kontoinställningar. Vänligen notera att du inte kan avsluta prenumerationen av vissa e-postmeddelanden från oss som inte handlar om annonsering, såsom meddelanden som handlar om dina kontotransaktioner eller när vi måste skicka e-postmeddelanden om systemuppdateringar eller problem.

För att välja bort andra typer av annonsering (som reklam via post eller telefon), vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under rubriken ”Kontakta oss” ovan. Vänligen notera att mobila push-meddelanden från UNiDAYS kan stängas av via den mobila enhetens inställningar.

Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du på liknande sätt återkalla ditt samtycke när som helst. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten av de behandlingar som vi genomfört innan du återkallat samtycket. Det kommer inte heller att påverka behandling av dina personuppgifter som genomförs med stöd av andra lagliga grunder för behandling än samtycke.

Du har rätt att framföra klagomål till myndigheter för skydd av personuppgifter om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala skyddsmyndighet. (Kontaktuppgifter till myndigheter för skydd av personuppgifter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (vilket innefattar USA och Kanada) finns tillgängliga här).

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sina rättigheter för skydd av sina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

BARN

UNiDAYS är inte avsett för användning av barn under 16 år. Om du får veta att ditt minderåriga barn har gett oss personuppgifter utan ditt samtycke, vänligen kontakta oss via help@myunidays.com (EU: unidays_eu_representative@planit.legal).

UPPDATERINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan komma att uppdatera denna Sekretesspolicy då och då allteftersom det sker förändringar i lag-, teknik- eller affärsutvecklingar. När vi uppdaterar vår Sekretesspolicy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att meddela dig i enlighet med förändringarnas omfattning. Vi kommer att be om ditt samtycke vid väsentliga ändringar i Sekretesspolicyn om och där detta krävs av tillämplig dataskyddslagstiftning

COOKIES OCH LIKNANDE SPÅRNINGSTEKNIK

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik (gemensamt benämnda som ”Cookies”). För mer information om vilka typer av cookies vi använder, varför de används och hur du kan kontrollera Cookies, vänligen läs vår Policy för cookies.

Vi är ledsna att säga det här, men om du inte kan godta vår Sekretesspolicy bör du avsluta ditt konto och sluta använda våra tjänster. Det är tråkigt att du lämnar oss, men vi kommer att välkomna dig tillbaka med öppna armar om du någon gång skulle komma att ändra dig.

GÉANT Dataskydd – uppförandekod

Tjänstens namn

UNiDAYS

Beskrivning av tjänsten

UNiDAYS är världens ledande studentnätverk, som förenar studenter i hela världen med relevanta varumärken och tjänster.

Personuppgiftsansvarig och en kontaktperson

MyUnidays Limited på 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas direkt via post på ovanstående adress eller via mejl på help@myunidays.com

Rättskipningsområde

GB, England

Behandlade personuppgifter

Följande uppgifter är inhämtade från din egna organisation:

  • din unika användaridentifierare (SAML persistent identifier, ePPN eller ePTID)
  • din roll i din egna organisation (eduPersonAffiliation, eduPersonPrimaryAffiliation eller eduPersonScopedAffiliation)

Följande uppgifter samlas från dig:
När du besöker, registrerar eller tittar på information om produkter eller tjänster på myunidays.com kan du bli tillfrågad om viss information om dig inklusive ditt namn, utbildning, institutionens namn och din nuvarande mejladress.

Dessutom kan vi också samla information om hur du använder vår webbplats såväl som information om dig från meddelanden som du lägger upp på webbplatsen och mejl eller brev du skickar till oss.

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Din information kommer att göra det möjligt för oss att ge dig tillgång till vissa delar av vår webbplats och att driva tjänsten myunidays.com för dig. Vi kommer även att använda och analysera informationen vi samlar in, så att vi kan administrera, stödja, förbättra och utveckla vårt företag.

I synnerhet kan vi använda din information för att kontakta dig för att fråga om dina åsikter om våra tjänster och för att ibland informera dig om viktiga ändringar eller utvecklingar på webbplatsen eller av våra tjänster.

Vi kan även använda din information för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara intressanta för dig. Om du ändrar dig angående att bli kontaktad i framtiden, så kan du välja bort detta genom att kontakta oss direkt eller genom att ändra dina inställningar på ditt konto.

Om du kontaktar oss, för vi ett register över den korrespondensen.

Vi lagrar också viss information i syfte att undvika bedrägerier.

Tredje parter för vilka personuppgifter avslöjas

Personuppgifter avslöjas inte för någon av våra partner och delas endast på ett sådant sätt så att uppgifterna är en del av en stor samling material och anonyma. Vi kan dela dina personuppgifter med våra tredjepart-leverantörer i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig, och i synnerhet för att kontakta dig angående våra tjänster och produkter. Slutligen kan vi avslöja din informaion för alla företag som strävar efter att förvärva, slå ihop sig med eller ge sig in på ett samriskföretag med oss. Bekräftelse på om du har ett konto hos oss via mejladressen du registrerade eller verifierade dig med, kommer att vara tillgänglig för allmänheten.

Hur man får tillgång till, korrigerar och raderar personuppgifter

För att begära tillgång till eller korrigering av uppgifter, eller radering – där sådana uppgifter får raderas enligt lag – kontakta oss enligt kontaktuppgifter angivna ovan. Observera att där information lagras i ett välgrundat syfte, t.ex. att förebygga bedrägerier, är vi inte förpliktigade att radera dessa uppgifter.

Du har rätt att be oss om att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyften. Du kan använda dina rättigheter för att förhindra sådan behandling genom att ändra dina kontoinställningar.

Datalagring

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information så att obehöriga personer inte får tillgång till den, samt mot olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse och skada. Dina uppgifter lagras så länge ditt konto är aktivt. När du avregistrerar dig, kommer alla uppgifter som vi inte behöver i syfte att förebygga bedrägerier att raderas.

Dataskydd – uppförandekod

Dina uppgifter skyddas i enlighet med dataskyddslagen från 1998 och dataskyddsförordningen, när den träder i kraft.

Dina personuppgifter skyddas i enlighet med uppförandekoden för leverantörer av tjänster, en gemensam standard för forsknings- och högskolesektorn för att skydda din integritet.

Close