Villkor

 1. UNiDAYS Rewards är en värvningskampanj för UNiDAYS-medlemmar. Medlemmar (kallade “värvare”) kan värva vänner och kurskamrater till UNiDAYS och belönas för det med belöningskredit (“belöningskredit”). Belöningskrediten kan sedan bytas mot elektroniska presentkort för olika handlare (“inlösen”).
 2. Endast verifierade UNiDAYS-medlemmar har rätt att använda UNiDAYS Rewards och lösa in dem.
 3. Värvare måste logga in på UNiDAYS med en giltig och unik Rewards-värvningslänk för att värvningen ska registreras på värvarens Rewards-konto.
 4. Medlemmar får inte använda sin värvningslänk tillsammans med någon betald annonsering eller på något sätt som kan påverka UNiDAYS rykte negativt. Medlemmar samtycker till att samarbeta med UNiDAYS vid begäran om att ändra eller ta bort aktivitet som användaren utför i samband med UNiDAYS Rewards eller en värvningslänk.
 5. En godkänd värvning sker när den värvade personen skapar och slutför ett verifierat UNiDAYS-konto (“verifierad värvad person”) och den verifierade personen genomför minst ett engagemang med UNiDAYS (“framgångsrik värvning”). Med “engagemang” menas när en verifierad värvad person öppnar (t. ex. genom att klicka på “begär”) ett kontokort via UNiDAYS kanaler.
 6. Värvare måste nå målet för det totala antalet lyckade värvningar som anges av oss för att man ska kunna lösa in sin belöning (“uppnått målet”). Belöningskrediten kan användas för inlösen av produkter från en utvald lista över återförsäljare som bestäms av UNiDAYS. Valet av tillgängliga presentkort varierar beroende på vilket land vävaren studerar i och kan ändras när som helst utan att meddela om detta.
 7. Elektroniska presentkort levereras via e-post till samma e-postadress som användes av värvaren för att registrera sitt UNiDAYS-konto.
 8. Summan av belöningskredit som betalas för varje värvning (“värvningsvärde”) kan ändras utan förvarning men kommer alltid att visas på användarens konto. Värvningsvärdet som visas på en användares konto visar alltid den aktuella summan som värvaren får per värvning när det värvningsvärdet gäller.
 9. Belöningsgränsen som visas på en värvares kontosida (“Belöningsgräns”) är den maximala belöningssumman som en värvare kan begära att lösa in varje månad.
 10. Oinlöst belöningskredit från tidigare månader påverkar inte din belöningsgräns för den aktuella månaden, så du kan låta din oinlösta belöningskredit växa över tid om du vill.
 11. Belöningsgränsen som visas är alltid den högsta summan du kan få från värvningar under en månad och detta kan ändras periodvis utan förvarning, men kommer alltid att visas på en värvares kontosida.
 12. Inlösenalternativen som finns tillgängliga för en värvare kan ändras när som helst utan förvarning, men ska alltid visas på en värvades kontosida.
 13. Det mest aktuella värvningsvärdet, belöningsgränsen och tillgängliga inlösen visas på ditt Rewards-konto. Webbläsaren måste uppdateras och/eller så måste UNiDAYS-appen anslutas till en fungerande internetanslutning för att visa den senaste informationen.
 14. Endast en begäran om inlösen kan skickas in vid ett tillfälle. Om en begäran väntar kan vävaren inte skicka in ännu en begäran om inlösen förrän den befintliga begäran har bearbetats.
 15. Inlösen lämnas ut i form av presentkort och levereras via e-post, vanligen inom fyra veckor, men det kan ta betydligt längre tid vid arbetstoppar.
 16. Inlösen eller belöningskredit kan inte bytas mot kontanter.
 17. Eventuellt utestående belöningskredit kan bara begäras från ett verifierat UNiDAYS-konto. Om ett konto löper ut kommer eventuella utestående belöningskrediter och ofullständiga inlösenbegäran att gå förlorade om inte kontot verifieras på nytt inom 90 dagar efter utgångsdatumet (“återverifieringsperiod”). Om ett konto löper ut men verifieras inom återverifieringsperioden kommer belöningskrediten och alla aktuella inlösenbegäran bli aktiva igen.
 18. UNiDAYS kan när som helst tillfälligt stänga av eller avsluta värvningsprogrammet eller en användares möjlighet att delta i värvningsprogrammet (spara i fråga om bedrägligt beteende eller missbruk, vilket behandlas i klausul 19) när som helst av vilken som helst orsak genom att meddela detta sju dagar i förväg. Om programmet eller användarens konto är tillfälligt avstängt eller avslutat, ska all belöningskredit och all ofullständig inlösen förverkas.
 19. Parterna är överens om att UNiDAYS sekretessmeddelande gäller detta avtal och att det även gäller bearbetning och användning av data som UNiDAYS kan genomföra i enlighet med sekretessmeddelandet. Följande bearbetning också kan utföras för att uppfylla UNiDAYS skyldigheter enligt detta avtal: UNiDAYS kan skicka e-post till en värvare vid något tillfälle för att skicka meddelanden som anges i detta avtal och UNiDAYS kan behålla och bearbeta data som tillhandahålls av en värvare till UNiDAYS (“Värvardata”) i syfte att underhålla och driva värvarens belöningskonto. UNiDAYS kan även dela sådana värvningsdata med både leverantörerna av inlösenprodukterna och tredje part som UNiDAYS har anlitat för att hantera värvningssystemet (om tillämpligt), vilket är nödvändigt för att tillhandahålla inlösen enligt denna överenskommelse.
 20. Förutom de övriga villkoren i detta avtal förbehåller sig UNiDAYS rätten att omedelbart tillfälligt stänga av konton eller ta bort belöningskrediten om vi märker någon aktivitet som vi anser är kränkande eller bedräglig. UNiDAYS förbehåller sig rätten att granska och undersöka alla värvningsaktiviteter och att tillfälligt stänga av konton eller ändra värvningar som anses vara rättvisa och lämpliga efter UNiDAYS eget gottfinnande.
 21. Ingen av oss kan tilldela sitt intresse för avtalet (eller någon del av det) utan att den andra parten godtar detta skriftligen i förväg, förutom att vi kan tilldela, överföra eller överlämna vårt intresse av avtalet till en medlem i företagsgruppen som vi tillhör.
 22. Endast parterna har rätt att tillämpa något/några av dessa villkor. Denna begränsning gäller dock inte medlemmar i vår företagsgrupp (oavsett om det är nu eller i framtiden) som vi då och då kan ge rätt att genomföra avtalet som om de var vi
 23. Detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med engelsk rätt och eventuella tvister mellan oss kommer att behandlas uteslutande av engelska domstolar, förutom om du är konsument och bosatt i Nordirland eller Skottland, då du kan göra anspråk i din lokala jurisdiktion (i tillämpliga fall).
 24. Bilaga 1: uppsägning av UniDAYS Rewards-programmet 6 februari 2019
 25. Alla UniDAYS Rewards-konton och ej utnyttjad kredit kommer att upphöra vid 00.00 6 februari 2019
 26. Deadline för att hämta belöningar är 23.59 den 5 februari 2019. Alla försök till hämtning efter denna deadline kommer inte att behandlas, och krediten på kontot kommer att ha gått förlorad
 27. UNiDAYS-medlemmar kan fortsätta tjäna kredit för värvade vänner via den unika hänvisningslänken fram till och med 23.59 den 5 februari 2019. Efter det kan inga nya värvningar tillgodoräknas för kredit och belöningskontot kommer att stängas. En lyckad värvning kräver att den värvade har ett fullständigt, verifierat UNiDAYS-medlemsskap
Close