Voorwaarden

 1. UNiDAYS Vergoedingen is een aanbevelingsplan voor UNiDAYS-leden. Leden (bekend als “Aanbevelers”) kunnen UNiDAYS aanbevelen bij vrienden en studiegenoten en voor hun inspanningen worden beloond met vergoedingskrediet (“Vergoedingskrediet”). Vergoedingskrediet kan dan ingewisseld worden voor elektronische cadeaubonnen van diverse winkels (“Inwisseling”).
 2. Alleen geverifieerde UNiDAYS-leden komen in aanmerking voor het gebruik van UNiDAYS Vergoedingen en doen van een inwisseling.
 3. De naar UniDAYS verwezen vrienden moeten zich bij UNiDAYS aanmelden via een geldige unieke Vergoedingen-verwijslink om zich in de Vergoedingen-account van de Aanbeveler te kunnen registreren.
 4. Leden mogen hun verwijslink niet gebruiken in combinatie met betaalde advertenties of op enige manier die de reputatie van UNiDAYS negatief beïnvloedt. Leden gaan ermee akkoord met UNiDAYS samen te werken in het geval van een aanvraag om door de gebruiker ondernomen activiteiten in verband met UNiDAYS Vergoedingen of een verwijslink te wijzigen of verwijderen.
 5. Een geslaagde aanbeveling is er een waarbij degene die werd doorverwezen een geverifieerd UNiDAYS Account aanmaakt (“Geverifieerde persoon die werd doorverwezen”) en waarbij de Geverifieerde persoon die werd doorverwezen ten minste één keer Betrokkenheid met UNiDAYS aantoont: (“Succesvolle doorverwijzing”). Er is sprake van 'Betrokkenheid' wanneer een Geverifieerde persoon die werd doorverwezen een kortingscode op de UNiDAYS-kanalen opent (d.w.z. onthult door op 'claim' te klikken).
 6. Aanbevelers moeten van tijd tot tijd het doel voor het totale aantal door ons ingestelde Succesvolle doorverwijzingen bereiken om hun vergoeding te kunnen claimen (“Claimdoel”). Vergoedingskrediet kan worden gebruikt voor Inwisselingen uit een geselecteerde lijst met retailers zoals van tijd tot tijd door UNiDAYS besloten. De keuze voor beschikbare cadeaubonnen varieert, afhankelijk van het land waarin de Aanbeveler studeert en kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving veranderen.
 7. Elektronische cadeaubonnen worden per e-mail verzonden, naar hetzelfde e-mailadres dat gebruikt werd door de Aanbeveler voor registratie van zijn/haar UNiDAYS-account.
 8. De hoeveelheid Vergoedingskrediet verdiend voor elke doorverwijzing (“Verwijstarief”) kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving veranderen, maar wordt te allen tijde op de account van een gebruiker weergegeven. Het verwijstarief op een gebruikersaccount geeft altijd het huidige bedrag weer dat de Aanbeveler per verwijzing ontvangt terwijl dat Verwijstarief van toepassing is.
 9. De vergoedingslimiet die op de accountpagina van een Aanbeveler wordt weergegeven (“Vergoedingslimiet”) is het maximale vergoedingsbedrag dat een Aanbeveler per maand kan claimen.
 10. Niet-geclaimde vergoedingskrediet uit eerdere maanden hebben geen invloed op je Vergoedingslimiet van de huidige maand. Je kunt als je wilt dus je niet-geclaimde Vergoedingskrediet opbouwen.
 11. De getoonde Vergoedingslimiet weerspiegelt altijd het maximale bedrag dat je in een bepaalde maand voor verwijzingen kunt ontvangen en dit kan periodiek zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar wordt altijd op de accountpagina van een Aanbeveler weergegeven.
 12. De Inwisselingsmogelijkheden waarover een Aanbeveler beschikt, kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, maar worden altijd op de accountpagina van een Aanbeveler weergegeven.
 13. De meest actuele verwijstarieven, vergoedinglimieten en beschikbare inwisselingen kun je zien in je Vergoedingen-account. De browser moet worden ververst en/of de UNiDAYS App moet verbonden zijn met een werkende internetverbinding om de laatste details te zien.
 14. In een bepaalde periode kan slechts één claim voor Inwisseling worden ingediend. Als er een claim openstaat, kan een Aanbeveler pas een andere Inwisselingsclaim indienen als de bestaande Inwisselingsclaim is verwerkt.
 15. Inwisselingen worden als kadobon uitgegeven en meestal binnen 4 weken per e-mail verzonden, hoewel dit in drukke perioden langer kan duren.
 16. Er is geen contant alternatief voor Inwisselingen of Vergoedingskrediet beschikbaar.
 17. Eventueel uitstaand Vergoedingskrediet kan alleen worden geclaimd vanaf een geverifieerde UNiDAYS-account. Als een account vervalt, tenzij het account met succes opnieuw wordt geverifieerd binnen 90 dagen na de vervaldatum (“Herverificatieperiode”), verbeurt een dergelijke account eventuele uitstaande Vergoedingskrediet en niet-uitgevoerde Inwisselingen. Als een account vervalt maar met succes binnen de Herverificatieperiode opnieuw wordt geverifieerd, worden de Vergoedingskrediet en eventuele live Inwisselingsclaims weer actief.
 18. UNiDAYS kan het doorverwijzingsprogramma of het vermogen van een gebruiker om aan het doorverwijzingsprogramma deel te nemen (behalve met betrekking tot frauduleuze of onrechtmatige activiteiten, die worden behandeld conform clausule 19) te allen tijde om welke reden dan ook opschorten of beëindigen na verstrekking van 7 dagen voorafgaande kennisgeving. Als het programma of een gebruikersaccount wordt opgeschort of beëindigd, worden alle Vergoedingskrediet en onvolledige Inwisselingen verbeurd.
 19. De Partijen gaan ermee akkoord dat de UNiDAYS Privacyverklaring van toepassing is op deze Overeenkomst en dat UNiDAYS als aanvulling op de verwerking van gegevens en het gebruik van gegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring de volgende verwerking kan uitvoeren voor het vervullen van de verplichtingen van UNiDAYS onder deze Overeenkomst: UNiDAYS kan op enig moment een e-mail naar een Aanbeveler sturen om communicaties die in deze Overeenkomst uiteengezet worden, te verzenden; and UNiDAYS kan de gegevens die door een Aanbeveler aan UNiDAYS zijn doorgegeven (“Aanbevelergegevens”) houden en verwerken met als doelstelling het handhaven en runnen van het vergoedingsaccount van de Aanbeveler. UNiDAYS kan dergelijke Aanbevelergegevens ook delen met zowel de leveranciers van de Inwisselingen als enige derde partij door UNiDAYS gecontracteerd om het doorverwijzingssysteem (indien van toepassing) te beheren zoals noodzakelijk is om de Inwisselingen onder deze Overeenkomst te leveren.
 20. Niettegenstaande de andere voorwaarden van deze overeenkomst, behoudt UNiDAYS zich het recht voor om accounts per direct op te schorten of Vergoedingskrediet te verwijderen als er activiteiten worden opgemerkt die volgens ons onwetmatig of frauduleus zijn. UNiDAYS behoudt zich het recht voor alle doorverwijzingsactiviteiten te controleren en onderzoeken en accounts op te schorten of doorverwijzingen te wijzigen zoals naar het absolute oordeel van UNiDAYS redelijk en passend wordt geacht.
 21. Geen van ons beiden kan zijn belang in de Overeenkomst (of enig deel ervan) toewijzen zonder dat de ander hiermee van te voren schriftelijk akkoord gaat, met uitzondering van het feit dat Wij ons belang in de Overeenkomst kunnen toewijzen, overdragen of sub-contracteren aan enig lid van de groep van bedrijven waartoe Wij behoren.
 22. De Partijen hebben uitsluitend het recht om enige van deze Algemene voorwaarden te bekrachtigen. Deze beperking is echter niet van toepassing op leden van Onze groep (nu of in de toekomst) van tijd tot tijd aan wie Wij mogelijk het recht geven om de Overeenkomst te bekrachtigen alsof zij Ons zijn
 23. Deze Overeenkomst wordt overzien door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wet en enige disputen tussen ons worden exclusief door de Engelse Rechtbank behandeld, behalve als u een consument en woonachtige in Noord-Ierland of Schotland bent, dan mag u een claim indienen bij uw lokale jurisdictie (zoals van toepassing).
 24. Bijlage 1: beëindiging van het UNiDAYS Vergoedingenprogramma op 6 februari 2019
 25. Alle UNiDAYS Vergoedingenaccounts en niet-geclaimd krediet worden om 00.00 uur op 6 februari 2019 gewist.
 26. De deadline voor het indienen van claims voor vergoedingen is 23.59 uur op 5 februari 2019. Claims die na deze deadline worden ontvangen, worden niet verwerkt en het krediet op het account wordt gewist.
 27. UNiDAYS-leden kunnen tot 23.59 uur op 5 februari 2019 krediet blijven verdienen voor het doorverwijzen van vrienden via hun unieke verwijslink; daarna komen er geen nieuwe verwijzingen meer voor krediet in aanmerking en wordt het vergoedingenaccount gesloten. Voor een succesvolle verwijzing dient de verwezen persoon een volledig en compleet, geverifieerd UNiDAYS-lidmaatschap te hebben.
Close